ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/23-209
TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ İŞ FORUMU HK
Bursa, 12/01/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO : 11
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Çek Cumhuriyeti Meclis
Başkanı Jan Hamacek ve beraberindeki işadamları heyetinin Türkiye ziyaretleri vesilesiyle,
14 Ocak 2015 Çarşamba günü 09:30-14:00 saatleri arasında Ankara Sheraton Hotel’de,
15 Ocak 2015 Perşembe günü 14:00-16:45 saatleri arasında İstanbul Swissotel’de Sayın
Hamacek’in de katılımıyla Türkiye - Çek Cumhuriyeti İş Forumu gerçekleştirileceği
bildirilmektedir.
İşadamları heyetinin listesi ekte yer almakta olup heyette Türkiye’deki projelere mali
destek sağlayan Çek Eximbank ile Çek Cumhuriyeti’nin önemli lojistik, enerji, finans ve
yatırım ile mühendislik teknolojileri firmaları bulunmaktadır. Çek Eximbank kredilerinin
%17’si Türkiye’deki projeler için sağlanmakta olup Türkiye, Slovakya ve Rusya’dan sonra
Çek Eximbank’ın 3. büyük pazarı konumundadır. İş Forumu kapsamında, arzu eden firma
temsilcilerimiz için Çek firmalarla ve Çek Eximbank yetkilileriyle ikili görüşme imkanı
sağlanacağı belirtilmektedir.
Bu çerçevede, İkili ekonomik ilişkiler açısından önem taşıyan Türkiye-Çek
Cumhuriyeti İş Formuna katılım teyitlerinin ekte yer alan başvuru formu aracılığıyla 13 Ocak
2015 Salı günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Dilek Tuna; [email protected]; Tel: 0212 339
5036) iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
EK1: Katılım, Başvuru Formu
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Turkiye_Cek_Cumh_Is_Forumu_katilim_formu.doc
EK2: 14 Aralık Taslak Programı
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/14_Aralik_programi.docx
EK3 : 15 Aralık taslak Programı
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/15_Aralik_programi.doc
EK4: Kopya List Of Czech Participannts
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Kopya_List_of_Czech_participants.xlsx
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Türkiye Çek Cumhuriyeti İş Forumu Hk.