ÖDÜLLÜ
KİTAP OKUMA
YARIŞMASI
1.
Bu testte 80 soru vardır. Süreniz 100 dakikadır.
3 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir.
Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz.
“İsar”, insanın başkalarını kendine tercih etmesidir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi isar hadisesine örnek gösterilemez?
B) Eğitim öğretimin başlamasına çok az kalması
B) Herkes, ben gitmezsem kimse gitmez
diye düşünerek gitmeli
C) Bu işin başlamasında ilk kendi imzasının
bulunmasını istemesi
C) Ülkede iç karışıklıkların çıkmasına rağmen
okulun ve öğrencilerin terk edilmemesi
D) Bu anın tarihe geçecek bir an olduğunu
düşünmesi
D) Resmi görevlinin “Serseri bir kurşunla ölemem. Türkiye’ye gitmeme yardımcı olun.
Ben de size elimden geleni yapayım” demesi
3.
6.
A) Benefşe
B) Hedera
C) Susen
D) Him
B) Komünizmle yönetilmektedir.
C) Yüzölçümü Türkiye ile aynıdır.
D) Ülke coğrafyasının üçte biri çöldür.
Ülkede iç karışıklıkların çıkmasıyla birlikte
Türklerin tutumu aşağıdakilerden hangisi
olmamıştır?
7.
İsmail Bey’e: “Serçe kuşuna atmacanın musallat olması ona uçmayı öğretir, kabiliyetlerini artırır.” sözünü hangi olay söyletmiştir?
A) Okuldaki eksiklikler
B) Yardıma muhtaç çocukları evlerine götürmüşlerdir.
B) Diğer okullarda olan olaylar
C) Valinin tutumu
C) Göçmen kamplarına yardım götürmüşlerdir.
D) Millî eğitim müdürlüğü ile yapılan yazışmalardan olumsuz cevap alınması
D) Karışıklığı televizyondan seyredip oturmuşlardır.
LİSE
Petunya hakkında verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Başkenti Aranda’dır.
Türkiye Cumhurbaşkanının okulda ilk konuştuğu öğrenci kimdir?
A) İki ay kamplara yemek taşımışlardır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanı
Cahit Bey’e elinizi çabuk tutun denmesinin
altında yatan sebeblerden biri değildir?
A) Ondan sonra gelecek kişiyi tam olarak tanımaması
A) Çenpa üşütmüştü ve hastaydı. Nail hemen onu revire taşıdı, ilaçlarını aldı ve yemeğini yatağına götürdü
2.
A
kitapçığı
Türkiye Cumhurbaşkanı Petunya’daki okulu
ziyaret ettiğinde hangi olay karşısında gözyaşlarını tutamamıştır?
8.
“Benefşe elimi okadar yürekten tuttu, gözlerime
öylesine bir sevgi ile baktı ki içimde ona karşı
bir yakınlık hissettim” dediği kişi kimdir?
A) Çocuklar Türkçe konuşurken
A) Büyükelçi
B) İstiklal Marşı okunurken
B) Petunya Cumhurbaşkanı
C) Türkçe “Hoş geldiniz!” denilirken
C) Türkiye Cumhurbaşkanı
D) Havaalanında karşılanırken
D) Millî Eğitim Bakanı
1
Diğer sayfaya geçiniz.
A
9.
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması (BENEFŞE)
Olimpiyatlarda okulun hangi öğrencileri dereceye girmiştir?
14. Aşağıdakilerden hangisi belletmenlerin davranışlarından biri değildir?
A) Benefşe-Silbul-Kiyura
A) Her şeyde sadece sözle uyarma
B) Benefşe-Çenpa-Kiyura
B) Hatayı başa kakmama
C) Çenpa-Silbul-Hedera
C) Güzeli, doğruyu gösterme
D) Benefşe-Silbul-Çenpa
D) Hâl dili ile konuşmak
10. Ahmet ve Nail Petunya’ya gitmek için yola
çıktıklarında sınırda karşılaştıkları engel ne
olmuştur?
15. Cahit Bey ve arkadaşlarının yurtdışında açmak istedikleri kolej hangi dillerde eğitim
verecektir?
A) Memurun gitmemeleri için onları ikna etmeye çalışması
A) İngilizce-Arandaca-Türkçe
B) Pasaportta sorun çıkması
B) İngilizce-Türkçe-Almanca
C) Otobüs saatini kaçırmaları
C) Petunyaca-İngilizce-Türkçe
D) Nail’i babasının göndermekten vazgeçmesi
D) Türkçe-Arapça-Petunyaca
11. Benefşe hangi alanda olimpiyat birincisi olmuştur?
A) Matematik
B) Kimya
C) Fizik
D) Biyoloji
16. Vali Bey ile görüşmek isterken valinin görevden alındığı haberi duyuldu. Valinin yerine kim atanmıştır?
A) Azledilen eğitim bakanı
B) Kamil Bey
C) Susen Hanım’ın amcası
12. Aşağıdakilerden hangisi okulun açılışı için
yapılan hazırlıklardan değildir?
D) Salih Bey’in dayısı
A) Öğretmenlerin hepsi işçi gibi çalışmıştır.
B) Gerekli malzemeler Türkiye’den taşınmıştır.
17. Petunya’ya hicret etmiş öğretmen ve öğrencilere özellikle okulun açılması gibi resmi işlerde yardımcı olan karı-koca kimlerdir?
C) Halka broşür dağıtılmıştır.
D) Bakan ve vali ile çeşitli görüşmeler yapılmıştır.
A) Salih Bey-Susen Hanım
B) Mustafa Bey-Zeynep Hanım
C) Salih Bey-Zeynep Hanım
13. Türk okulundaki öğretmenler hafta içi kendi
öğrencilerine, hafta sonu da esir kampındaki
çocuklara ders anlatıyorlardı. Kamplardaki çocukları evlerine götürüyor temizleyip, karnını
doyurup, varsa bir elbise ile gönlünü hoş edip
ailesinin yanına gönderiyorlardı.
D) Ramazan Bey-Susen Hanım
18. “Etrafını karanlık görenler, çevrelerine hep
olumsuz hava yayanlar, bastıkları yeri kurutanlar; bir çiçeğe olsun bir damla su vermeyen, bir mumu olsun tutuşturamayan…” ifadeleri kimler için kullanılmıştır?
Bunu duyan Petunya halkı bu hadiseyi bir
destan gibi dilden dile anlatırken hangi ifadeyi kullanıyordu?
LİSE
A) Bunlar kahraman
A) Tembeller ve acımasızlar
B) Bunlar deli
B) İradesizler ve yüreksizler
C) Bunlar cesur
C) Hırsızlar ve merhametsizler
D) Bunlar maceracı
D) Hedefsiz insanlar ve iradesizler
2
Diğer sayfaya geçiniz.
A
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması (BENEFŞE)
19. Nail nereye defnedilmiştir?
25. Devlet televizyonunun verdiği açık oturum
programında sigarayı nasıl bıraktığını anlatan öğrenci kimdir?
A) Erzincan’a
B) Zeynumar’a
C) Nesteren’e
D) Cercis’e
D) Adonide
C) Öldüğünü tahmin ettiği için
D) Oğlunun şehit olacağını bir rüya ile gördüğü için
C) Fedakâr ve çalışkan olmasına
D) Samimi ve şefkatli olmasına
27. Çenpa’yı, Nail’in hangi davranışı etkilemiştir?
21. Cahit Bey’den sonra okula müdür olarak
kim atanmıştır?
D) Nail
C) Yucca
B) Öldüğüne inanmak istemediği için
B) Sempatik ve cömert olmasına
C) Murat
B) Çenpa
A) Oğlunu unuttuğu için
A) Çok bilgili ve kültürlü olmasına
B) İsmail
A) Benefşe
26. Nail’in annesi ölüm haberine neden şaşırmamıştır?
20. Bir eğitimcinin tesirli (etkili) olması romanda genel olarak hangi özellikleri taşımasına bağlanmıştır?
A) Mustafa
kitapçığı
A) Dersi çok iyi anlatması
B) Gece koridorda dolaşması
C) Hastalandığında hemen doktor çağırıp başında beklemesi
D) Doğru sözlü olması
22. Benefşe, gazetelerdeki hangi haberlerden
dolayı okula gitmekte kararsızdır?
A) Bizim eğitime ihtiyacımız var
B) Bizim demokrasiye ihtiyacımız var
28. Türkiye Cumhurbaşkanının Okulu ziyaretinde Petunya marşı okunurken ağlayan kişi
kimdir?
C) Bizim paraya, işe, ekmeye ihtiyacımız var
D) Bize sadece bir okul yetmez
23. Murat Bey, Nail ve Ahmet’in simalardan aldığı ışıkla onlar hakkında hangi çıkarımda
bulunmuştur?
B) Murat
C) Zeymuran
D) Nail
29. Mustafa ve Hüseyin Bey’i kaçırıp öldürmekten vazgeçen Kiyura onlara ne söylemiştir?
A) Güvenilir-metanetli-sıcakkanlı
A) Arkadaşlarına küfretmiştir
B) Umursamaz-bencil
B) Sizler bizim çocuklarımıza sahip çıktınız
C) Sevecen-başarılı
C) Biz hak edenleri cezalandırırız
D) Becerikli-çalışkan
D) Paralarınızı ödünç almak için sizi tuttuk
30. Sürekli elektrik kesintilerinden sıkılan İsmail Bey bu problemi nasıl halletmiştir?
24. Futbol maçı esnasında Nail aniden direğin
yanına yığılı vermiş, hastaneye kaldırdıklarında hangi teşhis konulmuştur?
LİSE
A) Ahmet
A) Midesi delinmiş
A) Enerji bakanının yanına gidip kızını geri
vereceğini söyleyerek
B) Tansiyonu düşmüş
B) Matbaacı ile görüşerek
C) Açlıktan bayılmış
C) Elektrik müdürü ile görüşerek
D) Göğüs kafesine top çarpmış
D) Jeneratör satın alarak
3
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması (BENEFŞE)
31. İsmail Bey ve hanımıCercis ilinin belediye
başkanına ziyarete gittiklerinde başkanın ısrarla alkol almasını istemesi üzerine İsmail
Bey hangi yöntemle alkol almaktan kurtulmuştur?
36. “Devleti farklı, milleti farklı, dili farklı, kültürü
farklı ve daha birçok değerleri farklı olan insanlarla anlaşabilmek, ancak evrensel bir dil kullanmaya bağlıdır. O da hâl dilidir.”
A) Kesinlikle reddederek
Bu cümlede altı çizili bölüm ne anlama gelmektedir?
B) Hanımına sorarak
A) Türkçe
B) İngilizce
C) Başka bir içecek alarak
C) Kalp dili
D) Beden dili
D) Dinimizce haram olduğunu söyleyerek
37. Ahmet ve Nail’in birbirlerine vasiyetleri
neydi?
32. İsmail Bey ülkedeki karışıklıktan dolayı öğretmenlerine izin verince onların sözü ne olmuştur?
A) Öldüklerinde annelerine haber vermek
B) Öldüklerinde Türkiye’ye gömülmek
A) Biz buraya dönmek, öğrencilerimizi yetim
bırakmak için gelmedik.
C) İlk fırsatta buralardan gitmek
B) Tamam dönelim.
D) Öldüklerinde Petunya’ya gömülmek
C) Birkaç gün daha sabredelim.
D) Aileli olanlar dönsün.
38. Aşağıdakilerden hangisi onları Petunya’yasürükleyen sebeplerden değildir?
A) Kardeşlik
33. Nail ve Ahmet Petunya’ya ilk geldiklerinde
onları kimler karşılamıştır?
B) Mesuliyet duygusu
A) Ahmet - Mustafa
C) Vazife şuuru
B) Ramazan - Mustafa
D) Menfaat
C) İsmail - Ramazan
D) Murat - Cahit Bey
39. “Cehalet bütün kötülüklerin anasıdır ve cahil her
hayrın düşmanıdır. Eğitim, insanları hayatın azgın dalgaları arasından kurtarma faaliyeti, okullar da bu dağdağalı denizin üzerindeki gemiler
ve teknelerdir. Eğitim hayat kurtarmaktan daha
az önemli değildir.’’
34. “Yaşanan her şey tatlı bir hatıraydı onlar için.
Dünyayı da kendilerini de olayları da fazla ciddiye almıyor, koca âlemi sırtlamaya çalışmıyor,
onun sırtında şen şakrak yollarına devam ediyorlardı.”
Bu paragrafın ana fikri nedir?
Bu ifadelerle tasvir edilen roman kahramanları kısaca hangi kelimenin anlamını karşılar?
A) Eğitim hayat kurtarmaktan daha önemlidir.
A) Umursamaz
C) Bütün insanlar okullarda eğitilerek cahillikten kurtarılmalıdır.
B) Cahil insan eğitilmelidir.
B) Güçlü
D) Cahiller hayatını zorlaştırır.
C) Korkusuz
D) Tevekkül sahibi
40. Cahit Bey anlattığı hikâyeden sonra “Eğitim,………………………...” diye devam etti.
Sözün devamını nasıl tamamlamıştır?
35. Benefşe romanında Ahmet ve Nail’in gitmek
istedikleri ülke ile başkenti hangisidir?
A) Bir süreçtir.
A) Uganda-Aranda
LİSE
B) Petunya-Zeynumar
B) İnsanları hayatın azgın dalgaları arasından
kurtarma faaliyetidir.
C) Petunya-Cercis
C) İnsan yetiştirmektir.
D) Petunya-Aranda
D) Gemi ve teknedir.
4
Diğer sayfaya geçiniz.
A
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması (BİLİMİN İLHAM KAYNAKLARI)
kitapçığı
46. Solucanlar bir hektarlık alanda 25 tonluk bir
kütleyi hallaç ederek toprağı kaç cm kabartmış olurlar?
41. Aşağıdakilerden hangisi sularda solungaç
solunumu yapan, ihtiyaç duydukları zamanlarda akciğer solunumu yapabilen canlılardan biri değildir?
A) Akciğerli Baramunda
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
B) Senegal Balıkçı Balığı
C) Nil Balçık Balığı
D) Malawi Ciklet Balığı
47. Aşağıdakilerden hangisi termitlerin yaptıkları binaların bölümlerinden biri değildir?
A) Kraliçe odası
42. ‘Ölüm Meleği Mantarı’ diye anılan mantarın yapısında bulunan ve karaciğer-böbrek
metabolizmasının yok olmasına sebep olan
maddenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Mantar yetiştirilen tarım alanları
C) Su depoları
D) Asker termit koğuşları
A) Arsenic
B) Zincifre
48. Aşağıdakilerden hangisi termitlerin yaptıkları yapılarda tehlike uyarısı haberi manasındadır?
C) Amanitin
D) Mitridatum
A) Nöbetçi termitlerin başlarını duvarlara vurması
B) Tehlikeyi gören termitlerin yapının en üstüne doğru koşmaları
43. Aşağıdakilerden hangisi ‘Kocabaş Kuşu’nun
özelliklerinden biri değildir?
C) Nöbetçi termitlerin ayaklarını birbirine sürterek ses çıkarması
A) Spinozgillerdendir.
B) Yaklaşık 28 cm boylarındadır.
D) Nöbetçi termitlerin küçük taşları yuvarlamaları
C) İskeletleri bütün omurgalı canlıların iskeletinden daha hafiftir.
D) Kemikleri çok hafif ve sağlamdır.
49. Aşağıdakilerden hangisi havanın güzel olacağını gösteren canlı davranışlarından birisi
olarak algılanamaz?
44. Evimizdeki kedide pire yoksa buna rağmen
kedimiz kaşınıyor ve kaşınırken ayağını kulak arkasına götürüyorsa bu aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilmektedir?
A) Eşeklerin bir araya gelmesi
B) Köstebeğin yoğun şekilde tümsek kazması
A) Hava sıcaklığının düşeceğinin
C) Örümceğin ağını örmesi
B) Hava sıcaklığının yükseleceğinin
D) Ötücü kuşların şarkı söylemeye erken
başlaması
C) Rüzgârlı havanın geleceğinin
D) Havadaki nem oranının artacağının
50. İşçi karıncaların yanlarında sürekli daha küçük
boylu işçi karıncalar ile dolaştıkları görülmüştür.
45. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” hakikatini hayat şekliyle bizlere anlatan
canlı aşağıdakilerden hangisidir?
LİSE
Aşağıdakilerden hangisi küçük boylu işçi
karıncaların taşınılan yaprak üzerinde bulunmalarının nedenidir?
A) Kocabaş Kuşu
A) Dengeyi sağlamak
B) Kırlangıç
B) Gözcülük yapmak
C) Afrika Fare Kuşu
C) Sineklere karşı savunma yapabilmek
D) Kral Kelebeği
D) Yeri geldiğinde yüke yardım etmek
5
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması (BİLİMİN İLHAM KAYNAKLARI)
56. Yılan ısırıklarına karşı sütleğen bitkisini tedavi edici olarak yiyen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
51. Sibirya Semenderleri -50 derecede dahi donmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için vücut
yüzeyleri bir madde ile kaplanmaktadır.
Vücut hücrelerinde üretilen bu maddenin
adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fil
B) Tavşan
A) Propin
C) Keçi
B) Glisirol
D) Yarasa
C) Bütanal
D) Etandiol
57. Hareket organı olmayan bakteriler bir yerden bir yere hangi vasıtalarla taşınır?
52. Aşağıdakilerden hangisi tilkilerin yaptığı
kurnazlıklardan değildir?
A) Tuz parçacıkları ve su damlalarıyla
B) Antibiyotik ilaçlarla
A) Grup halinde kaçarken farklı yönlere kaçmak
C) Ölü hayvanların gübreleşmesiyle
D) Böbreğin normal çalışmasıyla
B) Avını yakalarken ölü numarası yapmak
C) Avcıları şaşırtmak için in girişlerinden birine dışkı yapmak
58. Su uzmanı olarak bilinen hayvan hangisidir?
D) Bir ini sürekli kullanmamak
A) Eşek
B) Porsuk
C) Fil
53. Paraşütün ilk defa kullanıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
D) Yılan
A) 1770
B) 1790
59. Kalp dakikada ne kadar kan pompalar?
C) 1810
A) 5 ile 6 litre arasında
D) 1830
B) 3 ile 4 litre arasında
C) 2ile 3 litre arasında
54. Tekerleğin icadına vesile olan ‘Altın Tekerlek
Örümceği’ hangi kıtada yaşamaktadır?
D) 1 ile 2 litre arasında
A) Afrika
60. Kandaki fazla suyu ve artık maddeleri süzen
organımız hangisidir?
B) Asya
C) Amerika
A) Karaciğer
D) Avustralya
B) Böbrek
C) Kalp
55. ‘Mandiril maymunları’ sakladıkları şap parçalarını hayat şartları içinde hangi zor durumda kullanırlar?
D) İnce bağırsak
A) Doğan yavrularının göbek bağını kesmek
için
61. Yılanların dillerini dışarı çıkarmalarındaki
asıl sebep nedir?
B) Hindistan cevizlerini parçalamak için
A) Düşmanlarını korkutmak için
C) Yaralarındaki kanı durdurmak ve yarayı tedavi etmek için
B) Diğer yılanlarla iletişim kurmak için
C) Avlarının yerini belirlemek için
D) Erkek maymunların saldırılarından korunmak için
LİSE
D) Açlık hissini anlatmak için
6
Diğer sayfaya geçiniz.
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması (BİLİMİN İLHAM KAYNAKLARI)
62. Kış uykusuna yatan ayıların böbreklerindeki
zararlı üreler dönüşüme uğrayıp ayılar için
yararlı hangi unsura dönüşürler?
A
kitapçığı
67. Vücut ağırlığına oranla dünyada en çok besin tüketen canlı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeker
A) Kelebek
B) Tuz
B) Arı kuşu
C) Antibiyotik
C) Yalıçapkını
D) Protein
D) Karınca
63. Göç eden tek kelebek türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kral kelebekleri
68. Kelebeklerin süslü ve göz alıcı renklerle bezenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) Apollo kelebekleri
C) İncili kelebekler
A) İnsanlara güzel görünmek
D) Fırça ayaklı kelebekler
B) Dişilerin erkeklerin dikkatini çekmek
C) Düşmanlarından korunmak
D) Kondukları çiçeklerin rengini almak
64. Arıların vücutlarının kıllarla kaplı olmasındaki ilahi hikmet nedir?
A) Soğuktan korunmalarını sağlamak
B) Polenleri diğer bitkilere taşıma
C) Ürettikleri bala mikrop karışmamasını sağlamak
69. Yalıçapkını kuşları hangi sularda avlanır?
A) Akarsuyun tertemiz olduğu sularda
D) Bal yiyen insanların alerji olmasını engellemek
B) Tuzlu sularda
C) Kirliliğin yüksek olduğu sularda
D) Sodalı sularda
65. Aşağıdakilerden hangisi sığırcık kuşlarının
özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumda gürültücü kuşlar olarak bilinmeleri
70. ‘Dilbalığı köpek’ balıklarından nasıl korunur?
A) Denizin dibindeki kumlara gömülerek
B) Eti yenmeyen kuş türleri arasında yer alırlar
B) Kumları havalandırarak
C) Sabuna benzer bir sıvı salgılayarak
C) Erkek sığırcıklar dişilerle değişmeli kuluçkaya yatarlar
D) Renk değiştirip ortama uyum sağlayarak
D) İnsana rahatça alışan bir kuş türüdür
71. ‘Armadillo’ üstündeki bakterileri nasıl temizler?
66. Kirpilerin yusyuvarlak hale gelmesini kolaylaştıran sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suya girerek
A) Halkalı kasa sahip olmaları
B) Toprağa uzanarak
B) Düz kasa sahip olmaları
C) Kuşların konmasına izin vererek
C) Boylarının 30 cm olması
D) Karıncaların her yanını sarmasına izin vererek
D) Vücutlarının dikenli olması
LİSE
7
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması (BİLİMİN İLHAM KAYNAKLARI)
77. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
72. Dolaştığı yerlerde insanlara çocuk felci,
tifo, sarılık gibi hastalıklar bulaştıran hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Böcekler bitkilerin üremesine katkıda
bulunur.
A) Fare
B) Gelincik çiçeği temmuz ile ağustos aylarında polenlerini yayar.
B) Hamam böceği
C) Karınca
C) Porsuk usta bir kazıcıdır.
D) Pire
D) Yarasanın gözleri uzak mesafeleri çok
iyi görür.
73. Rejenerasyon (canlının kopan parçasının
yerine yeni parçanın oluşturulması) hangi
tür canlılarda yaygındır?
78. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Omurgalılarda
A) Nil Balçık Balığı yaz uykusuna yatan akciğerli balıklardandır.
B) Omurgasızlarda
C) Tek hücrelilerde
B) Solucanlar bölmeli vücut yapısına sahiptir.
D) Bakterilerde
C) Kocabaş kuşunun temel besin kaynağı
balıktır.
74. Açlık düzeyi mevsime göre kendiliğinden
düzenlenen hayvanlar aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Her canlının ekolojik dengede bir yeri
vardır.
A) Yılanlar
B) Yarasalar
C) Filler
79. “En küçük sıcakkanlı canlılardır, havada durup çiçeklerin polenlerini toplayabilirler, dilinin ortası iç içe girmiş ‘V’ biçimindedir.”
D) Kahverengi ayılar
Yukarıda tanıtılan canlı hangisidir?
A) Kral kelebeği
75. Birçoğu mikrobik olan bu canlılar hem
tatlı hem de tuzlu sularda bolca bulunur.
Bu canlılardan istense dinamit de yapılabilir. Yukarıda tanıtılan canlı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Tavus kelebeği
C) Yarasa
D) Yakalı kolibri kuşu
A) Mercan
B) Algler
C) Dil balığı
D) Solucan
80. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Flamingolar uçamaz.
76. Etraflarındaki cisimleri algılamak için yüksek titreşimli ses dalgaları yayan canlı
hangisidir?
LİSE
A) Fil
B) Aslan
C) Yarasa
D) Kelebek
B) Yeşil ağaçkakan ağaçları oyarken gagasını saatte 1.300 km hızla hareket ettirir.
C) Yılanların görme duyusu çok gelişmiştir.
D) Yalıçapkını kuşları sadece bitkilerle beslenir.
8
Test bitti. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.
Download

Akitapçığı - Kitap Okuyan Bilir