İPUÇLARI (SMMM FİNANSAL MUHASEBE)
Yazma
Kaydetme
Gruplama
değil)
Sınıflama
Tablolar
Özetleme
Anlamlandırma
Yevmiye Defteri (Günlük defter) 10 gün 45 gün
Defter-i kebir (Büyük Defter) (VUK’a göre tasdiki zorunlu
Bilanço Gelir Tablosu (Tablolar özetlemede çıkar)
Analiz ve Yorum
Kaydetme
Sınıflama
1.İŞLEV ( İŞLEV=GÖREV=FONKSİYON)
Özetleme
Analiz-Yorum
2.İŞLEV
TABLOLAR
(Anlaşılır,İhtiyaca uygun,Güvenilir,Karşılaştırılabilir,Zamanında)
Temel Mali Tablolar
Ek Mali Tablolar
-Bilanço
-Nakit Akış Tablosu
-Gelir Tablosu
-Fon Akış Tablosu
-Bilanço ve Gelir Tablosu Dipnotları
-Özkaynak Değişim Tablosu
-Satılan Malın Maliyet Tablosu
-Kar dağıtım Tablosu
VARLIK
KAYNAK
-2 YE AYRILIR DÖNEN VE DURAN V.
-2 YE AYRILIR KVYK VE UVYK
-V=A
-1 YILLIK BORÇLANMA= KVYK
-VARLIK= İşletmenin İktisadi değerleridir
-1 YILIN ÜZERİNDEKİ BORÇLAR= UVYK
-Aktif fonun(paranın) kullanıldığı yerdir
-BORÇ=İşletmenin iktisadi değerleri üzerinde
-Aktif Likiditesi (Nakit gücü) yüksek olandan
ÜÇÜNCÜ kişilerin haklarına borç denir.
düşük olana öre sıralanmıştır)
-Pasif fonun(paranın yaratıldığı yerdir)
-1 ve 2 nolu hesaplar AKTİFTEDİR
-Pasif bölüm bocun vadesinin kısalığından
Uzunluğuna doğru sıralanmıştır.
Giriş (+)
Çıkış (-)
Çıkış (-)
(-)
(-)
Giriş (+)
Çıkış (-)
Giriş (+)
Çıkış (-)
Giriş (+)
Bilanço Özellikleri
Gelir Tablosu Özellikleri
-Mali yapıyı gösterir
-Faliyet yapısını gösterir
-Statiktir (tek dönem)
-Sol tarafına Aktif sağ tarafına pasif adı verilir.
-Dinamiktir (Birden fazla dönem)
–K/Z Sonuç hesaplarını gösterir.
-Mali yaıpı (Varlık,kaynağı gösterir)
-G.tablosunda ikinci tarih cari yıldır.
-Bilançonun başına işletme adı ve bilanço tarihi yazılır.
V=K
V= K+ B (MUHASEBE TEMEL EŞİTLİĞİ)
SMMM DR.MURAT DEMET [email protected]
Download

Dosya - Dr.Ahmet Ozansoy