EĞİTİM
lKutlu
Doğum Haftasını ihdas
burs verdik.
l 9 adet yükseköğretim öğrenci
yurdunu gençliğimizin hizmetine sunduk.
lYurt içi ve yurt dışında özel
okul, lise, üniversite ve fakülteler hizmete açtık.
ettik.
l Konulu Hadis Projesini tamamladık.
lKadınlara
yönelik konferans,
panel, seminer ve çeşitli alanlarda kurslar düzenledik.
l Beceri kurslarını kadınlarımızın
hizmetine sunduk.
SOSYAL
SAĞLIK
l Binlerce
l 2
l200.000’in
üzerinde öğrenciye
kişilik İftar Sofralarımız
geleneğe dönüştü.
l Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonunda hep örnek teşkil
ettik.
lFakir ve yardıma muhtaçlara
uzanan yardım eliniz olduk.
hastanemiz ile sağlık sektöründe hizmet üretiyoruz.
l Vatandaşlarımıza yönelik sağlık
taramaları gerçekleştirdik.
YURT DIŞI
l Soydaş
ve dindaşlarımızın hizmetine koştuk.
l Yurt dışında açtığımız okullardan 3.500 öğrenciyi mezun ettik, bir o kadarına da eğitim-öğretim hizmeti vermeye devam
ediyoruz.
l Tüm Avrasya bölgesinde camiler ve okullar inşa ettik.
KÜLTÜR
lİslâm
âleminin ilk te’lif eseri
olan İslâm Ansiklopedisini yayımladık.
l Yayın sayımız 600’e yaklaştı.
l Türkiye Kitap ve Kültür Fuarımız yarım asra yaklaştı.
2
KURULUŞ
T
ürkiye Diyanet Vakfı, vakıf geleneğinin çağdaş bir versiyonu olarak
13 Mart 1975 tarihinde kuruldu.
Hizmet şeklimizi biçimlendiren ve ona yön veren gerçek belirleyici unsur
ALLAH RIZASI’dır.
V
akfın gayesi; İslâm Dininin gerçek hüviyeti ile tanıtılmasında,
toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığına
yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir
hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekat, fitre gibi Müslüman
vatandaşlarımız tarafından yapılacak yardımları şartlarına uygun olarak
toplumdaki ihtiyaç sahiplerine intikal ettirerek sosyal yardım ve hizmeti
geliştirmektir.
3
EĞİTİM
“Hedefimiz; kültürüne ve milletine duyarlı
nesiller yetiştirmektir.”
E
ğitim, bir toplumun hedeflediği amaçlara ulaşılabilmesi ve milletler ailesi
içinde var oluş mücadelesini sürdürebilmesinin vazgeçilmez bir şartıdır.
Türkiye Diyanet Vakfı; gençlerimizin sağlam karakterde, vatanına ve
milletine bağlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak, yetişen nesillerin dünya
gerçeklerine vâkıf, ülkemizi daha yüksek seviyeye çıkarması amacıyla imkanları
ölçüsünde eğitim alanında yaptığı icraatlarıyla önemli mesafeler kat etmiştir.
m
200.000’in üzerinde öğrenciye burs tahsis ettik.
m 9 adet yükseköğretim öğrenci yurdunu gençlerimizin hizmetine sunduk.
m Kültürüne ve milletine duyarlı gençler yetiştiriyoruz.
m Yurt dışında açtığımız okullardan 3.500 öğrenciyi mezun ettik, bir o
kadarına da eğitim-öğretim hizmeti vermeye devam ediyoruz.
m Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan’da İlahiyat Fakültelerini,
m Sofya’da Yüksek İslâm Enstitüsünü,
m Romanya’da Kemal Atatürk Ulusal Kolejini,
m Bulgaristan’da Rusçuk, Mestanlı, Şumnu İlahiyat Liseleri, Bakü Türk
Lisesi ve Somali İmam Hatip Lisesini hizmete sunduk.
4
İSTANBUL
29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
T
ürkiye Diyanet Vakfı “farklı kültür ve medeniyetlerin birikimlerinden
istifadeye açık, kendisine güvenen, yetkin, çok boyutlu ve özgür
düşünebilen, sosyal sorumluluklarının bilincinde insanlar yetiştirmek,
Türkiye’nin ilmî, fikrî ve bedii birikimini evrensel ölçülerde geliştirirken,
aynı zamanda bu birikimi başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm
dünyayla paylaşmak” misyonuyla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini kurdu.
Üniversitemiz öğrencileri; yerel değerler ve kendi kültürel miraslarının
yanında, farklı kültür ve medeniyet havzalarının bilgi birikimi ile de tanışma
fırsatı bulacaklardır.
Üniversitemizde;
mEdebiyat Fakültesi
m
Eğitim Fakültesi
m
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
m
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
m
Sağlık Bilimleri Fakültesi
mUluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi
yer almaktadır.
5
SOSYAL FAALİYETLERİMİZ
T
oplumsal huzuru, dayanışmayı, barış ve birlikteliği sağlayan her çabayı,
toplumun dinî, sosyal ve kültürel gelişmesine yönelik her faaliyeti
önemseyen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, sosyal
sorunlar karşısında duyarsız kalmamayı, bunların giderilmesi ve şartların
iyileştirilmesi yönünde çok yönlü ve uzun soluklu bir çaba göstermeyi insanî
ve dinî bir görev saymaktadır.
Bu çerçevede Kütahya Simav ve Van’da meydana gelen deprem
sonrasında insanî yardım faaliyetlerinde bulunduk.
6
VAN’DA DEPREMZEDELERİN YANINDA OLDUK
lBinlerce
l
l
l
l
hisse kurbanı Van’da vekâletle keserek depremzede
vatandaşlarımıza dağıttık.
Ayrıca kurbanlardan elde edilen kavurmalardan 800’er gramlık toplam
20.000 adet kutu konserveyi Vanlı depremzedelere ulaştırdık.
Depremden zarar gören köylere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik.
Van merkez ve Erciş’de aşevleri kurarak günlük 4.000 kişilik sıcak yemek çıkardık.
Kurulan aşevlerimiz vasıtasıyla 200.000 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı
gerçekleştirdik.
Depremzedeler için;
4.830 Adet Uyku Tulumu
603 Adet Çadır
2.000 Adet Gıda Paketi
140 Adet Battaniye
41 Adet Katalitik Soba
50 Adet Tabut
300 Adet Ceset Torbası
4.500 Metre Kefen Bezi
5Adet 150 Kişilik Çadır Mescit
yardımında bulunduk.
7
İFTAR SOFRASI
“Bu Ramazan Aç Kalmayın! İyiliğe ve Merhamete.”
R
amazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olan iftar soframızda,
Ramazan boyunca merkez ve şubelerimizce birçok il ve ilçede binlerce
vatandaşımıza iftar yemeği veriyoruz.
İftar Paylaşmaktır, Paylaşmak Güzeldir.
Kazancın bereketi paylaşmakta gizlidir.
İftar sofrasının mutluluğunu toplumumuzun her kesimiyle paylaşan
Türkiye Diyanet Vakfı, her Ramazan;
mEngelli vatandaşlarımızla,
mŞehit ve gazi yakınlarıyla,
mÖğrencilerle, yoksullarla ve
yetimlerle birlikte iftar etmektedir.
8
VEKÂLET
YOLUYLA
KURBAN ORGANİZASYONU
D
iyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının öncülüğünde
vekâletle kesilen kurbanlar yurt içinde; fakir ve muhtaçlara, Kur’an
Kurslarına, öğrenci yurtlarına, engellilere, yurt dışında ise;
mAfrika
mAfganistan
mOrta
Asya
mBalkanlar
mTürk Cumhuriyetleri ve
mKafkasya’daki
kardeşlerinize gönderilmektedir.
Bu organizasyona iştirak ederek; hem aylarca et alamayan
kardeşlerimize yardım elinizi uzatmış olacaksınız, hem de paylaşmanın
mutluluğunu yaşayacaksınız.
“Onların etleri ve kanları
asla Allah’a ulaşmaz.
Fakat ona sizin takvanız
(Allah’a karşı gelmekten
sakınmanız)
ulaşır.”
Hac Sûresi, 37. Ayet
9
“Kurbanlarımızla Kardeşliğimizi Güçlendirelim.”
Kurban; Allah’a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir.
l
Kurban; Allah’a yaklaşma arzusu ile yapılan
malî ve sosyal içerikli bir ibadettir.
l
Kurban; kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirir.
l
Kurban; sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
l
Dinî esaslara uygun
Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonunda vazgeçilmez adres;
Türkiye Diyanet Vakfı
10
KÜLTÜR
“Kültür hayatımızda
mihenk taşı olma kararlılığındayız.”
K
ültür ve medeniyet; birbirine bağlı, birbirini etkileyen ve toplumsal
yapılanmanın temelini teşkil eden en önemli unsurların başında gelir.
Kültür ve medeniyetin taşıyıcı unsurlarının başrolünde insanlar olsa da,
etkileşimin kaynağını yayınlar oluşturmaktadır.
Kültür hayatımızı zenginleştirmek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla
çeşitli konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenleyen
Türkiye Diyanet Vakfı; ayrıca dinî, millî ve sosyal içerikli çeşitli yayınlar
neşretmektedir.
11
KAGEM
Kadın Aile ve
Gençlik Merkezi
T
ürkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM),
yürüttüğü projelerde genel ve özel gruplarla din, düşünce, kültür,
edebiyat ve sanat hayatımıza katkı sunmak üzere, besleyici, kuşatıcı, geliştirici
çalışmalar üretmektedir.
Toplumu kategorize ederek ayrıştıran tanımlamaların uzağında,
bilgi ve değerler dünyamızı zenginleştirmeyi, kültür ve sanat hayatımızı
derinleştirmeyi, toplumsal sorunların tespit ve çözümüne yönelik kalıcı
ve sürekli projeler üretmeyi amaç edinen KAGEM, sahasında uzman
akademisyenler ve Türkiye’nin önde gelen yazar ve düşünürleriyle, çalışma
alanlarındaki bilgi birikimini, geçmişle bugün arasında sağlam köprüler
kurarak, gün yüzüne çıkarmayı hedefler.
12
13
Geçmişten aldığımız kültür mirasını,
gelecek nesillere geliştirerek aktarmak amacıyla;
m
600’e yakın basılı, sesli ve görüntülü yayın
m
Binlerce panel, konferans ve sempozyum
m
Öğrencilere yönelik forum
m
Dinî ve millî muhtevalı kaynak eserler
m
Konulu Hadis Projesi
m
Yurt sathına yayılmış yayınevleri
m
Alevî-Bektâşî Klasikleri
m
Hadislerle İslam
gibi faaliyetlerle kültür ve toplum hayatımıza katkı sağladı...
14
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
“İslâm dünyasına rehberlik edecek şaheser.”
T
ürkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi; kamuoyunun doğru bilgi
edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, dinî ve sosyal birimlerde
araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir
kaynaktır.
İslâm Ansiklopedisinin hazırlanması; İslâmi ilimler ve şarkiyat
alanlarında ilmî araştırmalar yapmak, eserler hazırlamak ve araştırmacı
yetiştirmek amacıyla kurulan Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları
Merkezi (İSAM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
15
“Yarım Asra Yaklaşan Gelenek”
TÜRKİYE KİTAP VE KÜLTÜR FUARI
1983
yılından buyana Ramazan ayının manevî atmosferine
uygun olarak Ankara ve İstanbul’da kitap ve kültür fuarı
düzenlenmektedir.
Yazılı kültürde kitap, en temel bilgi ve kültür aktarım vasıtasıdır. Bu
fuarlar vasıtasıyla kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak, insanlarımızı
kitap okumaya davet ediyoruz.
Fuarlar vesilesi ile Türk-İslâm kültürünün ürünlerini medenî dünyanın
gündemine taşınmakta ve bir kültür atmosferi meydana getirilmektedir.
16
T
ürkiye Diyanet Vakfı 1989 yılından
itibaren, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in
doğum gününü Kutlu Doğum Haftası olarak
kutlamaya başlayarak, bu kandil ışığından
yayılan, huzur, kardeşlik, sevgi mesajlarını tüm
insanlığa ulaştırma gayretine girdi.
İnsanlığın bir sevgi halesi etrafında toplanması
düşüncesiyle “Gül Günü”nü başlattı.
17
SAĞLIK
“Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”
T
oplumumuzun sağlık konusundaki beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate
alarak, bilimsel kurallara uygun ve kaliteli sağlık hizmetini en üst seviyede
vermek amacı ile;
w TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi - Ankara
w TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi - İstanbul
2 hastane ile ilkeli ve kaliteli hizmet sunuyoruz.
Hastanelerimiz yüksek teknolojik donanımı, güler yüzlü personeli,
modern imkanları ve tüm uzmanlık dallarında hizmet imkanı ile
insanlarımıza sağlık hizmeti sunmakta ve halkımızın teveccühünü
kazanmaktadır. “Akademik Yaklaşım, Ekonomik Çözüm” prensibimiz ile
hastanelerimiz referans merkezler haline gelmiştir.
Hastanelerimizde; Emekli Sandığı, SSK mensupları da dahil olmak üzere
tüm vatandaşlarımıza güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmektedir.
18
İmam Serahsi Türbesi Restorasyonu
Osh - KIRGIZİSTAN
YURT DIŞI HİZMETLERİMİZ
“Türkiye Diyanet Vakfı; Türk ve Müslüman topluluklarının,
beklenti ve umutlarının adresi olmuştur.”
T
ürkiye Diyanet Vakfı yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da dindaş ve
soydaşlarımızın yanında olmuş, dinî, sosyal, kültürel ve eğitim alanında
ciddi hizmetlere imza atmıştır.
Yurt dışında açtığımız camiler, okullar, restorasyon çalışmaları,
dinî ve millî faaliyetler, milletimizin hislerine tercüman olma
adına gerçekleştirilen hizmetlerdir.
Özellikle son yıllarda dünyada baş gösteren hızlı değişmeler
doğrultusunda faaliyet alanımızın ağırlık noktasını Türk
Cumhuriyetleri, Türk Toplulukları, Afrika, Arakan, Balkan ve
Kafkas ülkelerinde yaşayan soydaş ve dindaşlarımıza götürülen
hizmetler teşkil etmektedir.
19
Türkiye Diyanet Vakfının
Merhamet Eli Somali’de
ü
Dünyanın en fakir kıtası olan Afrika’da, özellikle de Somali’deki çaresiz
kardeşlerimize; mesafeleri hiçe sayarak gönül köprüleri kurmak için Türk
halkının merhamet elini uzattık.
ü
Somali’ye 1.640 ton gıda ve acil ihtiyaç maddesi göndererek dağıttık.
ü
Çoğunluğu yetim öğrencilerden oluşan 400 öğrencinin eğitim gördüğü
İmam-Hatip Lisesi'ni açarak faaliyete geçirdik.
20
Bekir BOZDAĞ
“Adeta gül bahçesinde gibiyim.
Bu çocuklara Türkiye’deki kardeşlerinden
gönül dolusu selamlar getirdim.”
ü
Yaşları 6 ile 13 arasında olan kız çocuklarının kaldığı yetimhanelerin tüm
ihtiyaçlarını gidererek sıcak yemek çıkardık.
ü
600 engellinin kayıtlı bulunduğu özürlüler merkezinde sıcak yemek
çıkardık, gıda paketi ve tüm ihtiyaçlarını dağıttık.
ü
Mogadişu’da 15 bin Kur’an-ı Kerim dağıttık.
ü
Ülkemizde okutulmak üzere 400 öğrenci getirerek okullara ve Kur’an
kurslarına yerleştirdik.
ü
37 din görevlisini Ülkemize getirerek hizmet içi eğitime tabi tuttuk.
ü
Mogadişu’da Merkez Cami ve Osmanlı Camii onarım çalışmalarını
tamamladık.
21
SİZLERİN
ADINA
HAİTİ’DEYİZ
ü 2010
yılında Karayiplerin yoksul ülkesi Haiti’de meydana gelen 7
büyüklüğündeki depremde zarar gören binlerce Haitili’nin yanında olduk.
ü
Haitili Müslümanlara gıda yardımında bulunduk.
ü
Haiti’nin Cape Haitien şehrinde bir okulun inşasını tamamlayarak eğitimöğretime açtık.
ü
Okulların bahçesinde su kuyuları açtık.
ü
Haiti’den din görevlileri getirerek hizmet içi eğitime tabi tuttuk.
ü
Haiti’den öğrenci getirerek ülkemizde eğitime tabi tuttuk.
22
23
Arakanlı Müslümanların Yanındayız
T
ürkiye Diyanet Vakfı; korku ve gözyaşları içinde yurtlarından olan,
eşlerinden, çocuklarından ayrı düşen, camileri, evleri yakılan ve
işkencelere maruz kalan, tüm dünyanın sessiz kaldığı Arakan`lı Müslüman
kardeşlerimizin yardımına koştu.
Dünyanın bir köşesinde sessiz çığlıklarını insanlığa duyurmaya çalışan,
çektikleri ıstırap, işkence ve yokluklarıyla hayatlarını mağdur ve mahzun
geçiren Arakanlı Müslümanlar, Türk Milletinin merhamet elini bu topraklara
uzatmasıyla bir nebze de olsa nefes aldılar.
Arakan için yardım kampanyası başlatan Türkiye Diyanet Vakfı, dağıttığı
gıda, giyecek ve ihtiyaç maddeleri ile Arakanlı Müslümanlara destek oldu.
24
25
YARDIMLARINIZ SURİYE’YE ULAŞTI
S
uriye`de meydana gelen iç savaş neticesinde çatışmalardan kaçarak
sınır bölgelerine sığınan Suriyeliler ile Suriye`de zor şartlarda hayatta
kalmaya çalışan Suriye halkının barınma, beslenme ve sağlık alanındaki
insani ihtiyaçlarını gidermek ve yardımcı olmak amacıyla Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından başlatılan “Şimdi Suriye`ye Yardım Zamanı” kampanyası
düzenlendi. Toplanan yardımlardan tırlar dolusu insani yardım malzemesi
Ülkemizde ve sınırın öbür tarafında yaşayan Suriye halkına dağıtıldı.
26
27
Yardım
Elimiz
MALİ’ye
Uzandı
Afrika`nın yoksul ülkesi Mali`de yaşanan iç savaş, göç, hastalık,
yokluk ve sağlık sorunları ile mücadele ederek hayata tutunmaya çalışan
Malili Müslümanlara Türkiye Diyanet Vakfının yardım eli ulaştı.
Türkiye Diyanet Vakfı zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Malili
Müslümanların yaralarını sarmak ve bu mazlum halkın bayram sevincini
yaşamaları için insani yardım faaliyetinde bulundu.
İnsanların acil ihtiyaç duyduğu pirinç, şeker, buğday ve süt tozundan
oluşan toplam 108 ton gıda yardımında bulanan Türkiye Diyanet Vakfı,
halkın sağlık sorunlarına da çözüm üretmek amacıyla Mali Sağlık Bakanlığı
ve Yüksek İslam Konseyi tarafından dağıtılmak üzere ilaç temin ederek
ilgililere teslim etti.
28
ÇAD’A İNSANİ YARDIM
S
udan’da yaşanan savaş neticesinde Çad’a sığınan mültecilerin sayısının
gün geçtikçe artması ve sıkıntıların had safhaya ulaşması sonucunda,
Çad hükümeti tarafından dünyaya yardım çağrısında bulunulmuştu. Bu
çağrıya sessiz kalmayan Vakfımız da insani yardım malzemelerini temin
ederek T.C. Çad Büyükelçiliğimiz koordinesinde ihtiyaç sahiplerine
dağıtımını gerçekleştirdi.
Çad’a sığınan mültecilerin bulunduğu bölgelere intikal eden ekibimiz,
Yetimhane, Kur’an kursu ve sığınmacıların oluşturduğu çadır kentlerde insani
yardım malzemelerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve başörtüsü de dağıttı.
29
Sultan Murad Hüdâvendigâr Türbesi Restorasyonu - KOSOVA
Şumnu İlahiyat Lisesi - BULGARİSTAN
ü
Yurt dışında açtığımız okullardan 3.500 öğrenciyi mezun ettik.
ü
Yurt içinde ve yurt dışında 3.500 öğrenciye de eğitim vermeye devam ediyoruz.
ü
Ülkemizde okutulmak üzere 96 ülkeden öğrenci getirdik.
ü
Pakistan’da 12 derslikli okul inşaatını tamamlayarak hizmete açtık.
ü
Türk Cumhuriyetlerinde temelden bir çok caminin inşasını tamamladık.
ü
Birçok ülkede camiler ve bir çok tarihi eserin restorasyonunu gerçekleştirdik.
ü
Dinî mekanların tefrişini yaptık.
ü
Tonlarca gıda, ilaç ve sosyal yardımda bulunduk.
“Eğitimden kültüre, sosyal hayattan dini alana kadar
her sahada eşsiz hizmetler sunan,
dindaş ve soydaşlarımızın umudu olan Türkiye Diyanet Vakfı;
Türk ve Müslüman topluluklar için manevî bir merkez, müşfik bir dost,
yardım edici bir el konumundadır.”
30
“İnsanların en hayırlısı,
insanlara faydalı olandır.”
Bu düsturla hareket eden
Türkiye Diyanet Vakfı
hizmet alanlarının çeşitliliği ve
toplum hayatının her kesitini gören
vizyonu ile benzeri olmayan
bir hizmet ve hayır kuruluşudur.
Hesap Numaralarımız
•
Vakıflar Bankası Ankara / Meşrutiyet Şubesi
TL.(¨) IBAN : TR03 0001 5001 5800 7286 0417 86
Dolar ($) IBAN : TR91 0001 5001 5804 8000 4962 22
Avro (€) IBAN : TR53 0001 5001 5804 8000 3900 12
• T.C. Ziraat Bankası Ankara / Mithatpaşa Şubesi
TL.(¨) IBAN : TR57 0001 0012 6207 9673 6650 02
• Halk Bankası Ankara / Mithatpaşa Şubesi
TL.(¨) IBAN : TR12 0001 2009 3960 0016 0000 01
• Akbank
Ankara
/
Bilkent
Şubesi
TL.(¨) IBAN : TR88 0004 6006 6788 8000 1400 00
• Kuveyt Türk Ankara / Cebeci Şubesi
TL.(¨) IBAN : TR58 0020 5000 0060 7908 0000 14
Ayrıca; Vakıfbank, Halk Bankası, Akbank ve Kuveyt Türk
banka şubelerine gidip Türkiye Diyanet Vakfı’na bağış
yapacağınızı belirterek veya ilgili bankalarda hesabı olanlar
banka web şubesini kullanarak, masraf ödemeden, hesap
numarası vermeden bağışınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Download

2013 Ramazan Tanıtım Broşürü (Lacivert).indd