TACĠRLER YATIRIM FONLARI AYLIK BÜLTENĠ
31 Aralık 2014
TACĠRLER A TĠPĠ KARMA FON
Kurucu ve Yönetici
Tacirler Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Pay Sayısı
5,596,950
Toplam Pay Sayısı
100,000,000
Doluluk Oranı
5.60
Yatırımcı Sayısı
108
Fon Değeri (TL)
5,707,089.89
Pay Değeri
1.019679
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
30.49%
Tahvil-Bono
26.54%
Ters Repo
42.97%
TACĠRLER A TĠPĠ DEĞĠġKEN FON
Kurucu ve Yönetici
Tacirler Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Pay Sayısı
892,200
Toplam Pay Sayısı
50,000,000
Doluluk Oranı
1.78
Yatırımcı Sayısı
81
Fon Değeri (TL)
603,495.24
Pay Değeri
0.676413
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
43.15%
Tahvil-Bono
32.22%
Ters Repo
24.63%
TACĠRLER B TĠPĠ LĠKĠT FON
Kurucu ve Yönetici
Tacirler Yatırım Menkul Değ. A.Ş.
Pay Sayısı
721,280,000
Toplam Pay Sayısı
2,000,000,000
Doluluk Oranı
36.06
Yatırımcı Sayısı
2119
Fon Değeri (TL)
15,567,163.58
Pay Değeri
0.021583
PORTFÖY DAĞILIMI
Tahvil-Bono
55.23%
Ters Repo
44.77%
TACİRLER FONLARI, BONO ENDEKSİ, IMKB 100, REPO ve SEPET DÖVİZ PERFORMANSLARI
(31/12/2005 = 100)
Tac AD
Tac AK
AYLIK* YILLIK*
Tacirler A Tipi Karma
Tacirler A Tipi Değişken
Tacirler B Tipi Likit
-0.55%
-1.12%
0.60%
13.06%
24.12%
7.92%
İmkb 100 Endeksi
Sepet (%50 euro, %50 ABD$)
Repo(BRÜT)
Bono Endeksi - 6 ay
* Aylık performans ay başına,
yıllık performans yıl başına göredir.
-0.49%
3.35%
20.20%
0.52%
27.97%
0.33%
21.17%
2.90%
A Tipi Karma ve Değişken Fonlar
İmkb 100
Tac BL
FON PERFORMANSLARI
9:00 - 12:00 arası, alımda T+1, satımda T+2
Bono Endeksi
300
B Tipi Likit Fon
9:00 - 13:00 arası , alımda ve satımda T+0
250
Fon İrtibat Tlf : 0212-355 46 50
200
150
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
Yatırım Fonları Bölümü
www.tacirler com.tr
0212 355 46 50 Akmerkez Etiler/ĠSTANBUL
100
A 14
E 14
H 14
M 14
A 13
E 13
H 13
M 13
A 12
E 12
H 12
M 12
A 11
E 11
H 11
A 10
M 11
E 10
H 10
M 10
A 09
E 09
H 09
M 09
A 08
E 08
H 08
M 08
A 07
E 07
H 07
M 07
A 06
E 06
H 06
A 05
M 06
50
Download

Fon Aylık Bülten - Tacirler Menkul Değerler A.Ş.