ÇOMU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Gün
Saat
09.00
10.00
27 Ocak 2014 Pazartesi
11.00
Coğrafya
Öğretmenliği
I. Sınıf
Eğitim Bilimine
Giriş
Arzu Bayındır
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap T.
Ü. Gülsüm Taylı
Türkçe Y.A.
Savaş Kurt
Derslik
Gözetmen
A2 204
M.Kara
E. Öztura
A2 204
M. Kara
A2-204
E. Öztura
Coğrafya
Öğretmenliği
II. Sınıf
Bilgisayar
Mutlu
Battaloğlu
12.00
Derslik
Gözetmen
A2-204
Erdal Öztura
M.Kara
Coğrafya
Öğretmenliği
III. Sınıf
Sanayi Coğrafyası
Okan Yaşar
13.00
Derslik
Gözetmen
A2 204
E.Öztura
Okan Yaşar
14.00
Toprak
Coğrafyası ve
Arazi Kullanımı
Hasan Özcan
15.00
A2 204
Coğrafya
Öğretmenliği
IV. Sınıf
Derslik
Gözetmen
Türkiye’nin
Coğ.Böl. III
Şaban Tezcan
A2 204
R. Ilgar
M.Kara
Türkiye’nin
Toprak ve B.C.
Şaban Tezcan
A2 204
Erdal Öztura
17.30
09.30
28 Ocak 2014 Salı
11.30
Klimatoloji I
Beyhan Öztürk
A2 204
15.00
Gözetmen
Bilim Tarihi
Ahmet
Esenkaya
A2 204
M.Kara
E.Öztura
Sınıf Yönetimi
Bayram Ergin
A2 204
M.Kara
Ülkeler
Coğrafyası II
Hayri Çamurcu
A2 204
M.Kara Erdal
Öztura
Türkiye’de
Kentleşme P.
Şaban Tezcan
A2-204
M.Kara
Erdal Öztura
Klimatoloji III
Beyhan Öztürk
A2 204
Erdal Öztura
M.Kara
12.30
13.30
Derslik
T. Tutkun
Erdal Öztura
16.00
10.30
Coğrafya
Öğretmenliği
V. Sınıf
Türkiye’nin
Coğrafi Bölgeleri I
Şaban Tezcan
A2 204
M.Kara
Erdal Öztura
16.00
Tarım
Coğrafyası
Şaban Tezcan
A2 204
M.Kara Erdal
Öztura
17.00
09.00
Jeomorfoloji I
R.Ilgar
A2 204
A2 204
Tugay Tutkun
Erdal Öztura
Türkiye Beşeri
Coğ. Okan YAŞAR
A2-204
Erdal Öztura
Erdal Öztura
M.Kara
10.00
Coğrafya
Araştırmaları ve
İst. Yöntemleri
Hayri Çamurcu
A2 204
Erdal Öztura
M.Kara
11.00
29 Ocak 2014 Çarşamba
Siyasi Coğrafya
Hayri Çamurcu
12.00
13.00
Türkiye Eko
Sistemleri
Rüştü Ilgar
Coğrafyaya Giriş
Hayri Çamurcu
M. Kara
M.Kara
E.Öztura
A2 204
14.00
Özel Öğretim
Yöntemleri II
Hayri Çamurcu
15.00
Ölçme ve
Değerlendirme
Tugay Tutkun
16.00
Jeomorfoloji III
Rüştü Ilgar
A2 204
A2 204
M. Kara
M.Kara
Erdal Öztura
17.00
09.00
30 Ocak 2014 Perşembe
A2 204
Harita Bilgisi ve
Uygulamaları I
Faize Sarış
A2 204
A2 204
Ş. Tezcan
M.Kara
Temel Ekonomi
Ayhan Sarıyıldız
A2 204
Erdal Öztura
Erdal Öztura
10.00
Türkiye
Jeomorfolojisi
Beyhan Öztürk
12.30
15.00
Coğrafya
Araştırmaları
Hayri Çamurcu
Program
Geliştirme ve
Öğretim
Tugay Tutkun
A2 204
Erdal Öztura
A2 204
H. Çamurcu
Erdal Öztura
A2 202
A. Esenkaya
M.Kara
16.30
09.00
31 Ocak 2014 cuma
11.00
Nüfus Coğrafyası
Okan YAŞAR
Yabancı Dil
(İngilizce)
Hayati Atmaca
A2 204
M. Kara
C2-117
G. Çelik
12.30
Türkiye Turizm
Coğrafyası
Okan Yaşar
14.00
15.00
16.00
Coğrafi Bilgi
Sistemleri I
M. Ali Yücel
Hidroloji ve Su
Kaynakları
Hayri Çamurcu
A2 204
A2 204
A2 204
Küreselleşme
ve Coğrafya
Rüştü Ilgar
A2 204
E.Öztura
M.Kara
Seminer
O.Yaşar
Ş.Tezcan
A2 204
M.Kara
E.Öztura
M.Kara Erdal
Öztura
M.Kara
E.Öztura
B. Ergin
M.Kara
Prof. Dr. Okan YAŞAR
BÖLÜM BAŞKANI
Download

çomu eğitim fakültesi ortaöğretim sosyal alanlar eğitimi bölümü