HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
2014 – 2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dersleri ve Sorumlu Öğretim Üyeleri
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI
Ders
Z/S T-P-K
S
303
SHO 501 Sosyal Hizmet Temelleri ve Felsefe
S
303
SHO 502 Sosyal Hizmet Alanları
S
303
SHO 503 Sosyal Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemeler
S
143
SHO 504 Sosyal Hizmet Ortamlarında Gözlem ve Kayıt Tutma
S
303
SHO 505 Rapor Yazma
S
303
SHO 506 Sosyal Hizmet Kuramı
Sorumlu Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
Yrd. Doç Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU
Yrd. Doç Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU
Dr. Uğur ÖZDEMİR
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Ders
Z/S T-P-K
Z
303
SHO 601 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları
Z
303
SHO 602 Nitel ve Nicel Araştırma
Z
303
SHO 603 Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Yönetimi
Z
223
SHO 604 Sosyal Hizmet Semineri
Z
062
SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I
S
303
SHO 607 Karşılaştırmalı Sağlık Politikaları ve Hizmetler
S
303
SHO 612 Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet
S
303
SHO 613 Aile Kuramları
S
303
SHO 614 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
S
303
SHO 615 Karşılaştırmalı Çocuk ve Gençlik Politikaları ve Hiz.
S
303
SHO 617 Çocuk İhmal ve İstismarı ve Sosyal Hizmet
S
202
SHO 620 Ailede Şiddet ve Sosyal Hizmet
S
202
SHO 622 Yoksulluk Aile ve Sosyal Hizmet
S
202
SHO 624 Parçalanmış Aileler ve Sosyal Hizmet
S
202
SHO 626 Sokak Çocukları ve Sosyal Hizmet
S
202
SHO 628 Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Sosyal Hizmet
S
202
SHO 632 Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar ve Sosyal Hizmet
Sorumlu Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRÖZ
Prof. Dr. İlhan TOMANBAY
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
Doç Dr. Tarık TUNCAY
Doç Dr. Ercüment ERBAY
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRÖZ
Prof. Dr. Sunay İL
Prof. Dr. İbrahim CILGA
Yrd. Doç Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU
Prof. Dr. İbrahim CILGA
Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA
Doç. Dr. Sema BUZ
Dr. Uğur ÖZDEMİR
Doç Dr. Ercüment ERBAY
Doç Dr. Ercüment ERBAY
Doç. Dr. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
S
303
Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRÖZ
SOH 601 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları
S
303
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
SOH 603 Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Yönetimi
Z
223
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
SOH 604 Sosyal Hizmet Semineri
S
063
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
SOH 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I
S
063
Prof. Dr. İbrahim CILGA
SOH 606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II
S
303
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
SOH 607 Karşılaştırmalı Sağlık Politikaları ve Hizmetler
S
303
Doç. Dr. Sema BUZ
SOH 608 Psikiyatrik Sosyal Hizmet
S
3
0
3
Doç Dr. Tarık TUNCAY
SOH 609 Tıbbi Sosyal Hizmet
S
303
Yrd. Doç Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU
SOH 610 Ailelerle Sosyal Hizmet
S
303
Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRÖZ
SOH 612 Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet
S
303
Doç Dr. Tarık TUNCAY
SOH 613 Aile Kuramları
S
303
Prof. Dr. İlhan TOMANBAY
SOH 615 Karşılaştırmalı Çocuk ve Gençlik Politikaları ve Hiz.
S
303
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
SOH 616 Kanser ve Sosyal Hizmet
S
303
Doç.Dr.Ercüment ERBAY
SOH 617 Çocuk İhmal ve İstismarı ve Sosyal Hizmet
S
303
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
SOH 619 Sosyal Hizmet Alanları
S
303
Doç. Dr. Sema BUZ
SOH 622 Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet
S
303
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
SOH 623 Sosyal Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemeler
S
303
Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA
SOH 625 Sosyal Hizmetin Temelleri ve Felsefesi
S
303
Doç Dr. Ercüment ERBAY
SOH 626 Sokak Çocukları ve Sosyal Hizmet
S
303
Doç Dr. Ercüment ERBAY
SOH 628 Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Sosyal Hizmet
S
303
Doç. Dr. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ
SOH 632 Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar ve Sosyal Hizmet
S
303
Yrd. Doç Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU
SOH 640 Aile Arabuluculuğu
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
DOKTORA PROGRAMI
Ders
Z/S T-P-K
Z
223
SHO 705 Seminer
Z
143
SHO 706 Alan Çalışması I
S
303
SHO 712 Nicel Araştırma Tasarımı
S
303
SHO 721 Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet
S
223
SHO 723 Sosyal Hizmet Eğitimi
S
303
SHO 724 Sosyal Politika Analizi
Z
143
SHO 726 Alan Çalışması II
S
303
SHO 727 Klinik Sosyal Hizmet Kuramları
S
303
SHO 729 Bireylerle Sosyal Hizmet
S
303
SHO 734 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
S
303
SHO 776 Sosyal Hizmette Etik
S
303
SHO 780 Sosyal Hizmette İleri Araştırma Teknikleri
Sorumlu Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İlhan TOMANBAY
Doç Dr. Tarık TUNCAY
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
Prof. Dr. İbrahim CILGA
Prof. Dr. Sunay İL
Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA
Doç. Dr. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ
Prof. Dr. Sunay İL
Doç. Dr. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
Doç. Dr. Sema BUZ
Doç Dr. Tarık TUNCAY
Download

PDF Belges - Sosyal Hizmetler