Hızlı Başlangıç Kılavuzu 
1 Çevir
4 Aktarma
7 Sesli Posta
Arama yapmak için ahizeyi kaldırın ve bir numara çevirin.
Veya aşağıdaki yollardan birini deneyin.
1. Etkin bir aramadayken Aktar
düğmesine basın.
2. Aktarma alıcısının telefon numarasını çevirin.
Yeni mesaj uyarıları:
Son Numarayı Tekrar Arama
3. Aktar düğmesine tekrar basın (arama cevaplanmadan
Birincil hattınızdan tekrar arama yapmak için Tekrar Ara'ya
basın. Başka bir hattan tekrar arama yapmak için ilk önce hat
düğmesine basın.
Hat Kapalıyken Arama Yapma
1. Telefon boştayken bir numara çevirin.
2. Ahizeyi kaldırın veya Arama, Kulaklık
Hoparlör
,
veya Seç'e basın.
Hızlı Arama
Cisco IP Phone 8811, 8841,
8851 ve 8861
Bir hızlı arama öğesi numarası girin ve Hızlı Arama'ya
basın. Ayrıca, hızlı aramaları telefonunuzun sol tarafında
bulunan düğmelere de atayabilirsiniz.
2 Cevapla
Yeni aramalar şu yöntemlerle görüntülenir:
1
Çevir
2
Cevapla
3
Bekletme
4
Aktarma
5
Konferans
6
Sesi Kapatma
7
Sesli Posta
Aramayı kabul etmek için ahizeyi kaldırın. Bunun yerine,
yanıp sönen sarı renkli oturum düğmesine, Cevapla
düğmesine, sönük durumdaki kulaklık düğmesine veya
hoparlör düğmesine de basabilirsiniz.
8
Yönlendir
Birden Fazla Hattı Cevaplama
9
Tümünü İlet
10 Arama Geçmişi
11 Dizinler
12 Ayarlar
13 Gezinme
14 USB'den Şarj Etme
15 Intelligent Proximity
16 İpuçları
Not
En iyi sonucu elde etmek için 
21,59 cm x 35,56 cm'lik (legal boyutu)
kağıda yazdırın.
• Yanıp sönen sarı renkli hat düğmesi
• Hareketli bir simge
ve arayan kimliği
• Ahize üstünde yanıp sönen kırmızı ışık
Telefonda konuşurken yeni bir arama gelirse, telefon
ekranında kısa süreliğine bir mesaj belirir. Hatları
değiştirmek için yanıp sönen sarı renkli hat düğmesine basın
ve ikinci aramayı cevaplamak için oturum düğmesine basın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınacak.
Yöneticiniz işlem yapılabilir gelen arama uyarısını
etkinleştirmişse, aramayı bu özelliği kullanarak
cevaplayabilirsiniz.
3 Bekletme
1. Beklet'e
basın. Beklet simgesi görünür ve hat
düğmesi yeşil renkte yanıp söner.
2. Beklemede olan bir aramaya devam etmek için yeşil
renkte yanıp sönen hat düğmesine, DevamEt veya
Beklet düğmesine basın.
önce veya sonra). Aktarma tamamlanır.
görüntülenen sesli posta simgesi ve numara
Doğrudan Aktarma
Etkin aramayı, arama bekleyen kişiye aynı ya da başka bir
hat üzerinden aktarabilirsiniz
• Etkin bir aramadayken Aktar
düğmesine basın.
• Bekleyen aramayı seçmek için Etkin aramalar'a basın
ve ardından aramayı aktarmayı tamamlamak için tekrar
Aktar'a basın.
5 Konferans
1. Etkin bir aramadayken Konferans'a
2. Yeni arama yapın.
basın.
3. Konferans düğmesine tekrar basın (arama
cevaplanmadan önce veya sonra). Konferans başlar ve
telefon ekranında “Konferans” yazısı belirir.
4. Daha fazla katılımcı eklemek için aynı işlemleri
tekrarlayın.
Tüm katılımcılar telefonu kapattığında konferans sona erer.
Aramaları Birleştirme
Etkin arama ve aynı hatta veya başka hatlardaki bekleyen
aramalarla konferans oluşturabilirsiniz.
• Etkin bir aramadayken Konferans'a
basın.
• Bekleyen aramayı seçmek için Etkin aramalar'a basın
ve Konferans oluşturmak için tekrar Konferans'a
basın.
Katılımcıları Görüntüleme ve Çıkarma
Konferansa sırasında, Ayrıntıları Göster'e basın. Bir
katılımcıyı konferanstan çıkarmak için katılımcının üzerine
gelin ve Kaldır'a basın.
6 Sesi Kapatma
1. Aramadayken Sessiz'e
basın. Sessiz seçeneğinin
açık olduğunu belirtmek üzere düğmenin ışığı yanar.
2. Sessiz seçeneğini iptal etmek için tekrar Sessiz
düğmesine basın.
• Ahize üstünde sabit kırmızı ışık
• Tekleme çevirme tonu (kullanılabiliyorsa)
• Boştaki oturum düğmesiyle birlikte ekranda
Mesajları Dinleme
Mesajlar'a basın
ve sesli komutları uygulayın. Belirli
bir hattaki mesajları kontrol etmek için ilk önce hat
düğmesine basın.
8 Yönlendir
Arama geldiğinde, aktifken veya beklemedeyken,
Yönlendir'e basın. Yönlendir, tek bir aramayı sesli postaya
veya sistem yöneticinizin ayarladığı başka bir numaraya
yönlendirir.
9 Tümünü İlet
1. Birincil hattınıza gelen aramaları başka bir numaraya
iletmek için Tümünü İlet'e basın.
2. Aramayı başka bir numaraya yönlendirmek için bir
telefon numarası girin.
3. Tüm aramaları sesli postaya yönlendirmek için
Mesajlar'a basın
.
4. Arama iletmeyi iptal etmek için, İletim kapalı'ya basın.
İkincil hattınızda iletme işlemini ayarlamak için hat
düğmesine basarak hattı seçin ve Tümünü ilet'e basın.
Uzaktan iletmeyi ayarlamak için Self Care Portal'ınıza
erişin.
10 Arama Geçmişi
Arama Geçmişini Görüntüleme
1. Uygulamalar'a
basın.
2. Arama Geçmişi'ne gidin ve bunu seçin.
3. Görüntülenecek hattı seçin. Telefonunuz cevapsız,
giden ve gelen son 150 aramayı gösterir.
4. Bir aramanın detaylarını görmek için aramaya gidin,
önce Diğer'e, ardından da Ayrıntılar'a basın.
Yalnızca Cevapsız Aramaları Görüntüleme
1. Arama geçmişinizi görüntüleyin.
2. Cevapsız'a basın. Bunun yerine, Arama Geçmişi
simgesiyle eşleşen oturum düğmesine de basabilirsiniz.
Arama Geçmişini Çevirme
1. Arama geçmişinizi görüntüleyin ya da cevapsız ve
giden aramalarınıza gidin.
2. Bir listeye gidin ve ahizeyi kaldırın veya Seç'e basın.
3. Çevirmeden önce bir numarayı düzenlemek için
Diğer > NumDüz'e basın.
11 Dizinler
1. Kişiler'e
basın.
2. Bir dizine gidin ve onu seçin.
3. Arama ölçütü girmek için tuş takımını kullanın.
Ekran Parlaklığı
1. Uygulamalar'a
basın.
2. Ayarlar > Parlaklık'ı seçin.
sol yön tuşuna basarak Kaydet'e basın.
Ekran Kontratı (sadece 8811)
1. Uygulamalar'a
basın.
2. Ayarlar > Kontrast'ı seçin.
3. Kontrastı değiştirmek Gezinti tuş grubunda sağ veya
sol yön tuşuna bastıktan sonra Kaydet'e basın.
Font Boyutu
1. Uygulamalar'a
basın.
2. Ayarlar > Font Boyutu'nu seçin.
3. Çok Küçük, Küçük, Normal, Büyük veya Çok
4. Kaydet düğmesine basın.
13 Gezinme
Ses düzeyi çubuğu, tuş takımının sol tarafında yer alır.
• Zil sesi düzeyini ayarlamak için sol (-) veya sağ (+)
tarafta bulunan Ses Düzeyi'ne basın.
• Çalan zil sesini susturmak için sol tarafta bulunan Ses
düzeyi'ne bir defa basın. Ses düzeyi'ne bir defadan
fazla basarsanız zil sesi seviyesi düşürülür.
Zil Sesi
1. Uygulamalar'a
basın.
2. Ayarlar > Zil Sesi'ni seçin.
3. Bir hat seçin.
4. Zil sesi listesinde gezinin ve örnek dinlemek için
Oynat'a basın.
5. Bir seçimi kaydetmek için Ayarla ve Uygula
seçeneklerini girin.
Listede veya Menüde Bulunan Bir Öğeyi Nasıl
Seçerim?
Öğe vurgulu durumdayken, Seç'e basın. Bunun yerine, tuş
takımını kullanarak ilgili öğe numarasını da girebilirsiniz.
Menüden tamamen çıkmak için Çık'a basın.
Menüde bir seviye geri gitmek için Geri'ye
Not
basın.
Menüden tamamen çıkmak için Geri'yi basılı
tutun.
14 USB'den Şarj Etme
Hat düğmeleri, telefon ekranının solunda bulunur. Telefon
hatlarına atanmamış düğmeler, hızlı arama ve diğer
özellikler için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için sistem
yöneticinizle bağlantıya geçin.
Cep telefonunuzu şarj etmek için Cisco IP Phone 8851'in
yan tarafındaki USB bağlantı noktasını veya Cisco IP
Phone 8861'in yan tarafında veya arkasında bulunan USB
bağlantı noktasını kullanın.
Not
Tablet bilgisayarınızı şarj etmek için Cisco IP Phone 8861'in
arkasındaki USB bağlantı noktasını kullanın.
Arapça gibi sağdan sola okunan bir yerel ayar
kullanıyorsanız hat düğmesi ile oturum
düğmesinin yerleri değişir.
Oturum Düğmeleri nerede?
Oturum düğmeleri, telefon ekranının sağında bulunur.
Yazılım Tuşları nerede?
Telefon ekranının alt kısmında dört yazılım tuşu düğmesi
bulunur. Diğer yazılım tuşlarını görmek için Diğer'e
(kullanılabilir olduğunda) basabilirsiniz.
16 İpuçları
Birden Fazla Aramayı Nasıl Takip Edebilirim?
Hat düğmesi renkleri, arama durumunu belirtir ve paylaşılan
hat dahil olmak üzere birden fazla aramayla başa çıkmaya
çalıştığınızda duruma hakim olmanıza yardımcı olur:
•
•
•
•
•
Gelen arama: Yanıp sönen sarı
Bağlı arama: Sabit yeşil
Bekleyen arama: Yanıp sönen yeşil
Paylaşılan hat uzaktan kullanımda: Sabit kırmızı
Paylaşılan hat uzaktan beklemede: Yanıp sönen kırmızı
Kulaklığımı Kullanmanın En İyi Yolu Nedir?
Menüden Nasıl Çıkarım?
Hat Düğmeleri nerede?
• Ahizenin, kulaklığın veya hoparlörün ses düzeyini
ayarlamak için, telefon kullanımdayken Ses Düzeyi'ne
basın.
Ekranda görünen kaydırma çubuğu, listede bulunduğunuz
yeri gösterir.
Büyük seçeneğini belirleyin.
5. Aramak için, bir listeye gidin ve Çevir'e basın.
Ses Düzeyi
Dört yönlü Gezinti tuş grubunda yukarı, aşağı, sol veya sağ
yön tuşuna basın.
3. Parlaklığı arttırmak için Gezinti tuş grubunda sağ veya
4. Gönder'e basın.
12 Ayarlar
Listelerde veya Menülerde Nasıl Gezinilir?
Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak için kulaklık
kullanıyorsanız, kulaklığınız birincil ses yolu olarak
kullanılır ve başlık çubuğunun sağ üst köşesinde kulaklık
simgesi görüntülenir. Kulaklığınızı kullanarak aramaları
otomatik olarak cevaplamak için Cevapla'ya basın.
Hızlı Aramalarımı Nasıl Ayarlarım?
Hızlı Aramaları ayarlamak ve telefonunuzun diğer
özelliklerini ve ayarlarını özelleştirmek için bir web
tarayıcısı ile Self Care Portal'a erişin. Sel Care Portal URL'si
için yöneticinize başvurun.
Kullanıcı Kılavuzunun Tam Halini Nerede
Bulabilirim?
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoint
s/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html
15 Intelligent Proximity
Yöneticiniz bu özelliği etkinleştirdiyse, Bluetooth menüsünü
açmak için ikincil hat düğmesine basarak akıllı
telefonunuzla eşleştirebilir ve bağlantı kurabilirsiniz. Akıllı
telefonunuz veya tabletinizle bağlantı kurulduktan sonra
ikincil hat etiketinde telefonunuzun veya tabletinizin adı
görüntülenir. Bu hattı akıllı telefon veya tablet aramalarınızı
yönetmek için kullanabilirsiniz. Bu özelliği, Bluetooth
menüsündeki Tutmadan Kullanım 2 yönlü ses girişini
kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için sistem yöneticinize başvurun.
1. Uygulamalar'a
2. Bluetooth'u seçin.
basın.
3. Tutmadan Kullanım 2 yönlü ses'i etkinleştirin veya
devre dışı bırakın.
Amerika Kıtaları Genel Merkezi
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ABD
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks: 408 527-0883
Cisco ve Cisco logosu, Cisco'nun ve/veya ABD'deki ve diğer ülkelerdeki yan kuruluşlarının ticari
markalarıdır. Cisco ticari markalarının listesini görüntülemek için şu URL'ye gidin:
www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İş
ortağı kelimesinin kullanımı, Cisco ile herhangi bir şirket arasında ortaklık olduğu anlamına gelmez. (1110R)
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Download

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Cisco IP Phone 8811, 8841, 8851 ve 8861