NEDEN PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
PSİKOLOJİ EĞİTİMİ ALDIĞIMDA
20. yüzyılda başlayıp 21. yüzyılda devam eden süreç
içinde teknolojideki hızlı değişimler toplumsal ve ekonomik yapıyı farklılaştırmış; buna bağlı olarak toplumu
oluşturan bireylerin davranışlarında da kimi değişiklikler
olmuştur.
NELER YAPABİLİRİM?
Ekonomik iniş çıkışlar, küreselleşmenin getiri ve
götürüleri, yeni ve eski değerlerin çatışması, işsizlik, yeni
mesleklere yönelim, yaşanan krizler, kriz sonrası travmalar insanların uyum sorunlarıyla karşılaşmalarına neden
olmuştur.
Teknolojinin geliştiği bir ortamda doğanlar, nesillerarası
farkları arttırmıştır. Farklı değer ve davranışlara sahip
yeni nesli yetiştirmede ebeveyn ve öğretmen davranışlarının değişmesi gerekmektedir.
İş verenin iş göreninden ya da iş görenin iş vereninden
beklentileri farklı yapıya bürünmüştür.
Bu hızlı değişim süreci içerisinde bireyin karşılaştığı
sorunlarla tek başına baş etmesi mümkün olamamaktadır.
Psikoloji bilim dalı bu hızlı değişim sürecinde insanlığın
yanında olan bir alandır. Klinik, gelişim, endüstri ve benzeri alanlarda yapılan psikoloji araştırmaları, insanın yeni
ve hızla değişen toplumda karşılaştığı sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır.
Bu nedenle psikoloji alanında çalışan bireyler insanlara
destek olabilecek çok hassas bir görev yüklenmişlerdir.
Bölümümüzden mezun olanlar bu durumun farkındadır.
Fen–Edebiyat Fakültesi
Marmara Eğitim Köyü 34857 İstanbul
Tel: 216 6261050
http://fefnew.maltepe.edu.tr
Kendimi tanıyabilirim.
Farklı yaş gruplarının psikolojik özelliklerini bilirim.
Davranışlarımızın fizyolojik, sosyal ve kültürel temelleri hakkında bilgi sahibi olurum.
Normalden sapan davranışları tanıma ve terapi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurum.
BÖLÜMÜMÜZÜN Tercih-Puan ve
Kontenjan Bilgileri (2014 OSYM)*
TÜRKÇE Psikoloji Bölümü
Psikoloji biliminin kuram ve yaklaşımlarının iş yaşamına uygulanması hakkında fikir sahibi olurum.
Puan Kontenjan
Türü (2014)
Taban
Puan
(2013)
Tavan
Puan
(2013)
Psikolojinin çeşitli alt alanlarında (deneysel, gelişim, klinik, Psikoloji
endüstri, sosyal, bilişsel) uzmanlık eğitimi almaya hak kazanabilirim.
TM-3
72
264,74
332,70
PsikolojiTam
Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Burslu
TM-3
8
405,88
415,34
Birey ve toplum arasındaki etkileşimi kavrayabilirim.
İletişim becerilerimi geliştirebilirim.
NERELERDE ÇALIŞABİLİRİM?
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığına bağlı kuruluşlarda,
İNGİLİZCE Psikoloji Bölümü
Sivil toplum kuruluşlarında,
Medya, reklamcılık, halkla ilişkiler ve araştırma şirketlerinde,
Puan Kontenjan Taban
Türü (2014)
Puan
(2013)
İnsan kaynakları departmanında,
Eğitim kurumlarında çalışabilirim.
SAĞDUYULU, ÖNYARGISIZ,
MESLEKİ SINIRLARINI BİLEN
BİR PSİKOLOG OLACAĞIM.
Psikoloji TM-3
(İlk Tercih
%25 Burs)
PsikolojiTam
Burslu
TM-3
Tavan
Puan
(2013)
77
302,56
377,05
9
408,45
419,63
* Bu duyuru Bilgilendirme amaçlı olup esas
olan 2014-2015 ÖSYM kılavuz bilgileridir.
Maltepe Üniversitesi PSİKOLOJİ Bölümünü (Türkçe/İngilizce) SEÇİYORUM çünkü…
Alanında kendini kanıtlamış akademisyenlerden Bölümümüzün ÇİFT ANADAL (ÇAP), YANDAL
oluşan kadrodan uygulamalı ve teorik psikoloji eği- (YAP) Programları ve BÖLÜMLERARASI YATAY
GEÇİŞ (BAYG) Olanakları
timi alacağım;
Ders çeşitliliği (*) sayesinde farklı bakış açıları kazanarak insan ve toplumu daha iyi anlayacağım;
BÖLÜMLER
Psikoloji eğitimi alırken aynı zamanda Çift Anadal
veya Yandal programlarından da yararlanabileceğim;
Felsefe
+
+
+
Radyo, TV ve Sinema
+
+
+
Sosyal Hizmet
+
+
+
Sosyoloji
+
+
+
Sosyoloji (İngilizce)
+
+
+
ERASMUS öğrencisi olarak eğitimimin en az bir
yarıyılını anlaşmalı olduğumuz Avrupa üniversitelerinden birinde geçirebileceğim;
ÇAP YAP BAYG
AKADEMiK KADROMUZ
Prof. Dr. Nermin ÇELEN
( Psikoloji Türkçe Bölümü Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Kuntay ARCAN
(Psikoloji İngilizce Bölümü Başkanı)
Prof. Dr. Nursel TELMAN
Yrd. Doç. Dr. Özden BADEMCİ
Yrd. Doç. Dr. E. Figen KARADAYI
Yrd. Doç. Dr. İdil KAYA BALKAN
Yrd. Doç. Dr. Levent ÖNEN
Yrd. Doç. Dr. Neslihan ZABCI
Öğr. Gör. Başak BAHTİYAR
Öğr. Gör. Meral BOZDEMİR
Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ
Öğr. Gör. Asiye YILDIRIM
Arş. Gör. Ayşenur AKTAŞ
Uluslararası geçerlilikte bir diplomaya sahip olabileceğim;
Çizgi Film-Animasyon
-
+
+
Gastronomi ve Mutfak Sanat-
Psikoloji Kulübü aracılığıyla toplumun farklı kesimlerine dair problemleri daha iyi tanıyacağım;
-
+
+
Sahne Sanatları
+
+
-
1 Avans Hogeschool
Hollanda
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
+
+
+
2 University of Bucharest
Romanya
Halka İlişkiler ve Tanıtım
(ingilizce)
+
+
+
3 Cologne University of Applied
Sciences
Almanya
e-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
-
-
+
4 Warsaw School of Social
Psychology
Polonya
Gazetecilik
+
+
+
-
-
+
5 Catholic University of Applied
Sciences North Rhine Westphalia
Almanya
Uluslararası İlişkiler ve AB
6 Georg August Universitat
Göttingen
Almanya
7 Wien University
Avusturya
8 Torino University
İtalya
Kütüphanenin olanaklarından yararlanarak ulusal ve
uluslararası kaynaklara ulaşabileceğim;
Eğitimime ek olarak, haftada on saat akademik danışmanlık hizmeti alabileceğim;
‘Psikolojide Alan Uygulamaları’ dersi kapsamında
bölüm öğretim üyelerinin süpervizyonu eşliğinde
farklı alanlarda staj yapabileceğim.
(*)Bölümümüzün öğretim programı ve ders içeriklerine
ects.maltepe.edu.tr/psikoloji adresinden ulaşabilirsiniz.
Psikoloji İngilizce Bölümüne Sosyal Hizmet Bölümünde
ÇAP ve YAP, ayrıca Sosyoloji İngilizce Bölümünde
ÇAP+YAP+BAYG olanakları sunulmaktadır.
BÖLÜMÜMÜZÜN YAPTIĞI İKİLİ
ANLAŞMALAR
Download

Dosyayı PDF olarak indirmek için tıklayınız.