Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
ÇORLU DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Atıksu Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0212-T
Revizyon No: 06 Tarih: 17-Nisan-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0212-T
Adresi : Hatip mah. İstasyon Cad.Çorlu
Suyu Mevkii.
Çorlu Deri OSB Atıksu Arıtma
Tesisi 59860
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
Tel
: 0282 651 28 43
Faks
: 0282 686 37 29
E-Posta : [email protected]
Website : www.corluderiosb.org.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Atık Su
Yağ ve Gres Tayini
(Sokslet Ekstraksiyon Yöntemi)
SM 5520 D
Toplam Askıda Katı Madde
Tayini (AKM)
(Gravimetrik Yöntem)
SM 2540 D
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
(Açık Refluks TitrimetrikYöntem)
SM 5220 B
pH Tayini (Elektrometrik
Yöntem)
SM 4500-H+ B
Cr+6+Toplam Krom Tayini
(Kolorimetrik Yöntem)
SM 3500 Cr B
TS 3654
Toplam Kjeldahl Azotu (Makro
Kjeldahl) Tayini
SM 4500 N-Org B
Sülfür Tayini (İyometrik
Yöntem)
SM 4500 S2- F
Amonyum Azotu ve Amonyak
Tayini
(Phenat Yöntemi)
SM 4500 NH3 B-F
Fenol Tayini (Direkt Fotometrik
Yöntem)
SM 5530 B-D
Sülfit Tayini (Phenantroline
Yöntemi)
SM 4500-SO32- C
Serbest Klor Tayini (DPD
Ferrous Titrimetrik Yöntem)
SM 4500-Cl F
Çinko Tayini (Zinkon Yöntemi)
SM 3500-Zn B
Klorür Tayini (Arjantometrik
Yöntem)
SM 4500-Cl B
Su, Atıksu ve Yüzeysel Sular
(İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Hariç)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
ÇORLU DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Atıksu Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0212-T
Revizyon No: 06 Tarih: 17-Nisan-2014
AB-0212-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Numune Alma
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Su Numunelerinin Muhafaza,
Taşıma ve Depolanması
TS EN ISO 5667-3
Atıksulardan Numune Alma
Kılavuzu
TS EN ISO 5667-10
Numunelerin Toplanması
SM 1060 B
Numunelerin Depolanması ve
Korunması
SM 1060 C
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı