YURTİÇİ TOPLU KARGO VE APS KURYE GÖNDERİLERİ ÜCRET İNDİRİM TARİFESİ
AYLIK POSTAYA VERİLEN GÖNDERİLER
KARGO VE APS KURYE GÖNDERİLERİ
İNDİRİM
ORANI
SAYISI
(Adet)
CİRO
(%)
50
301
501
1,001
1,501
2,001
2,501
3,001
3,501
300
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Üzeri
1,100
6,601
11,001
22,001
33,001
44,001
55,001
66,001
77,000
6,600
11,000
22,000
33,000
44,000
55,000
66,000
77,000
Üzeri
10
15
20
25
30
35
40
45
50
MUHTEVİYATINDA KİTAP, DERGİ, BROŞÜR, KATALOG BULUNAN APS KURYE
GÖNDERİLERİ
SAYISI
( Adet)
50
301
501
1,001
1,501
2,001
2,501
3,001
3,501
6,001
İNDİRİM ORANI
%
CİRO
300
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
6,000
Üzeri
1,100
6,601
11,001
22,001
33,001
44,001
55,001
66,001
77,001
100,001
6,600
11,000
22,000
33,000
44,000
55,000
66,000
77,000
100,000
Üzeri
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
AÇIKLAMALAR:
1-Tabloda yer alan adet ve ciro rakamları aylık olup adet veya ciro rakamlarının 12 ile çarpılması suretiyle yıllık taahhüt alınabilecektir.
2-Aylık verilen taahhütlerde kabul edilen gönderi sayısının 50 adet veya ücret tutarının 1.100 TL'nin altında kalması ve yıllık verilen taahhütlerde kabul edilen
gönderi sayısınınn 600 adet veya ücret tutarının 13.200 TL'nin altında kalması halinde indirim uygulanmaz.Aynı anda 10 adetten az gönderi kabullerine ayrıca
adresten alım ücreti taahhuk ettirilir.
3-Ücreti alıcıdan tahsil özel hizmetli verilen gönderiler adet olarak verilen taahhütlülere dahil edilecek olup, ciro olarak verilen taahhütlerde dikkate
alınmayacaktır.
4-Tabloda belirtilen aylık adet veya postaya verilen gönderilerin indirimsiz toplam ücreti ( Ciro ) karşılığındaki indirim oranlarından hangisi yüksek ise o indirim
oranının uygulanması,
5- Dini bayramlar ve yılbaşı ile anneler, babalar, sevgililer günü ve PTT'nin kuruluş yıldönümü olan 23 Ekim gününden önceki 5 gün içinde postaya verilen
yurtiçi kargo ve APS Kurye gönderilerine % 10 indirim uygulanması, (sözleşmeli müşterilere bu indirim uygulanmaz.)
6-Kapsamında Kitap, Dergi, Broşür, Katalog bulunan gönderilerin APS Kurye olarak yollanmasının istenmesi halinde "Muhteviyatında Kitap, Dergi, Broşür,
Katalog bulunan APS Kurye Gönderileri" başlığı altında yer alan indirim oranlarının varsa diğer toplu gönderilerle ilişkilendirilmeden uygulanması,
7-Sözleşmelerinde gönderi sayısı veya ciro taahhüt eden müşterilerin taahhütlerini yerine getirememeleri halinde yukarıda yer alan tarifeye göre ücretlendirilmesi,
8-İndirimlerin Kargo/APS Kurye ve özel hizmet ücretleri toplamından KDV 'nin düşülerek kalan tutar üzerinden hesaplanması,
Gerekmektedir.
Download

İNDİRİM ORANI İNDİRİM ORANI (%) % ( Adet) Gerekmektedir. 1