31.12.2014
T.C.
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURUSU
Öğrencinin Adı - Soyadı
Cansu Banu YAZİCİ
Tezin Başlığı
“Mobilya Endüstrisinde Tüketici Şikayetleri ve Analizi: Artvin İli Örneği”
Sınav Tarihi ve Saati
15 Ocak 2015 Perşembe - 10.
Jüri Üyeleri
1- Doç. Dr. Hüseyin PEKER
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
2- Yrd. Doç. Dr. Selahattin BARDAK
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
3- Yrd. Doç. Dr. Sevim İNANÇ
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
00
*Tez Savunma Sınavı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi A-22 Numaralı Salonda dinleyicilere açık olarak yapılacaktır.
31.12.2014
T.C.
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURUSU
Öğrencinin Adı - Soyadı
Murat Sabri SADIKLAR
Tezin Başlığı
“Sapsız Meşede (Quercus petraea L. ) Bazı Fizyolojik Özelliklerin Yükseltiye Bağlı Değişiminin
Araştırılması”
Sınav Tarihi ve Saati
13 Ocak 2015 Salı - 10.00
Jüri Üyeleri
1- Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
2- Yrd. Doç. Dr. Aşkın GÖKTÜRK
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
3- Yrd. Doç. Dr. Melahat ÖZCAN
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
*Tez Savunma Sınavı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toplantı Salonda dinleyicilere açık olarak yapılacaktır.
Öğrencinin Adı - Soyadı
Can VATANDAŞLAR
Tezin Başlığı
“Toprak Erozyonu Risk Analizinde Bitki Örtüsü ve Ürün Yönetimi Faktörünün (C-faktör ) Uzaktan
Algılama Yöntemleriyle Tahmini”
Sınav Tarihi ve Saati
13 Ocak 2015 Salı - 14.00
Jüri Üyeleri
1- Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAVUZ
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
2- Doç. Dr. Turan SÖNMEZ
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
3- Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
4- Yrd. Doç. Dr. Aydın KAHRİMAN
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
5- Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI
Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü
*Tez Savunma Sınavı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toplantı Salonda dinleyicilere açık olarak yapılacaktır.
Öğrencinin Adı - Soyadı
Şenol IŞIK
Tezin Başlığı
“Sarp Sınır Kapısı (Kemalpaşa, Hopa ) Çevresi Florası”
Sınav Tarihi ve Saati
13 Ocak 2015 Salı - 14.00
Jüri Üyeleri
1- Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
2- Yrd. Doç. Dr. Funda ERŞEN BAK
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
3- Yrd. Doç. Dr. Melahat ÖZCAN
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
*Tez Savunma Sınavı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi A-22 Numaralı Salonda dinleyicilere açık olarak yapılacaktır.
Öğrencinin Adı - Soyadı
Sercan YILMAZ
Tezin Başlığı
“Antalya Yöresi Aynı Yaşlı ve Saf Kızılçam Meşçerelerinde Toprak Üstü Biyokütlenin Belirlenmesi”
Sınav Tarihi ve Saati
14 Ocak 2015 Çarşamba - 14.
Jüri Üyeleri
1- Doç. Dr. Turan SÖNMEZ
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
2- Yrd. Doç. Dr. Aydın KAHRİMAN
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
3- Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çağatay KORKMAZ
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
00
*Tez Savunma Sınavı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toplantı Salonda dinleyicilere açık olarak yapılacaktır.
Öğrencinin Adı - Soyadı
Serkan YILMAZ
Tezin Başlığı
“Alıç (Crataegus oriantalis Paal. Ex. M. Bieb ) Tohumlarının Çimlenme Engellerinin Giderilmesi
Üzerine Bazı Önişlem Uygulamalarının Etkilerinin Araştırılması”
Sınav Tarihi ve Saati
21 Ocak 2015 Çarşamba - 14.
Jüri Üyeleri
1- Yrd. Doç. Dr. Aşkın GÖKTÜRK
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
2- Doç. Dr. Sinan GÜNER
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
3- Yrd. Doç. Dr. Melahat ÖZCAN
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
00
*Tez Savunma Sınavı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi A-22 Numaralı Salonda dinleyicilere açık olarak yapılacaktır.
Öğrencinin Adı - Soyadı
Yasemin ERMURAT
Tezin Başlığı
“Erzincan Orman Fidanlığında Yetiştirilen Toros Sediri Türünde Yapılan Seyreltmenin Fidanların Bazı
Morfolojik Kalite Kriterleri Üzerine Etkisinin Araştırılması”
Sınav Tarihi ve Saati
23 Ocak 2015 Cuma - 09.
Jüri Üyeleri
1- Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
2- Yrd. Doç. Dr. Aşkın GÖKTÜRK
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
3- Yrd. Doç. Dr. Derya SARI
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
00
*Tez Savunma Sınavı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi A-22 Numaralı Salonda dinleyicilere açık olarak yapılacaktır.
Öğrencinin Adı - Soyadı
Deniz NUH
Tezin Başlığı
“Sandal (Arbutus andrachne L. ) Fidan Üretim Tekniklerinin Araştırılması”
Sınav Tarihi ve Saati
23 Ocak 2015 Cuma - 14.
Jüri Üyeleri
1- Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
2- Yrd. Doç. Dr. Aşkın GÖKTÜRK
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
3- Yrd. Doç. Dr. Derya SARI
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
00
*Tez Savunma Sınavı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi A-22 Numaralı Salonda dinleyicilere açık olarak yapılacaktır.
Download

Cansu Banu YAZİCİ Murat Sabri SADIKLAR Can VATANDAŞLAR