Global Tohumculuk
“Küçük tohumlar, Güzel hayaller..”
www.globaltohumculuk.com.tr
ÇİM TOHUMLARI
Lolium perenne
(İngiliz Çimi)
Çim varyeteleri arasında en hızlı tesis olan türdür.Kendini çabuk yenileyebildiği için özellikle spor karıșımlarının en önemli
bileșenidir.Dik olarak büyür.En ideal gelișimini ılık havalarda ve toprak PH sı 6 ile 7 arasında iken gerçekleștirir. Soğuk ve
kurağa dayanıklı varyeteleri ile farklı iklimlere adaptasyon sağlayabilir.
Ekim zamanı:Sıcak ve kurak bölgeler için erken sonbahar,ılıman bölgelerde ilkbahar.
Gelișim:Ekimden sonra 6-9 gün içinde ilk çıkıșlar gözlenir.
Ekim derinliği:1-2 cm
Ekim miktarı:55gr/m2
Ekim yeri:Türkiyenin her bölgesi.
Festuca rubra rubra
(Kırmızı Yumak)
Güçlü rizozomlarıyla çim alanlarında ki boșlukları kapatır.Diğer rubra türlerine göre sıcaklığa dayanımı daha yüksek,
yayılma hızı daha fazladır. Güneș alan ve yarı gölgeli alanlarda iyi gelișim gösterir.
Ekim zamanı: Sıcak ve kurak bölgeler için erken sonbahar,ılıman bölgelerde ilkbahar.
Gelișim: Ekimden 12-15 gün sonra
Ekim derinliği: 2-2.5cm.
Ekim miktarı: 45gr/m2
Ekim yeri: İç Anadolu,Marmara,Doğu Anadolu,Güneydoğu Anadolu,Karadeniz
Festuca rubra
commutata
(Adi Kırmızı Yumak)
Festuca rubra türleri arasında rizozomsuz tek türdür. Soğuğa ve basmaya en dayanıklı rubra varyetesidir.Karıșımlarda
kullanılırken diğer rizozomlu rubra türleri ile yada Poa pratensis ile birlikte ekilmelidir.
Ekim zamanı: Sıcak ve kurak bölgeler için erken sonbahar,ılıman bölgelerde ilkbahar.
Gelișim: Ekimden 15 gün sonra
Ekim derinliği: 2-3 cm
Ekim miktarı: 45gr/m2
Ekim yeri: İç Anadolu,Marmara,Doğu Anadolu,Güneydoğu Anadolu,Karadeniz.
Festuca arundinacea
(Kamıșsı Yumak)
Sıcağa ve kuraklığa oldukça dayanıklıdır.Kuru topraklarda diğer çim varyeteleri gelișimi dururken Festuca arundinacea ,derine
inen güçlü kök sistemi sayesinde topraktan su alımını gerçekleștirir ve gelișimine devam eder.Yaprak tekstürü geniștir.Son
yıllarda yapılan ıslah çalıșmaları ile daha dar yapraklı varyeteler geliștirilmiștir.Hastalıklara karșı toleransı yüksektir.
Ekim zamanı: Sıcak ve kurak bölgeler için erken sonbahar,ılıman bölgelerde ilkbahar.
Gelișim: Ekim 10-12 gün sonra.
Ekim derinliği: 2-2,5cm
Ekim miktarı:30gr/m2
Ekim yeri:Tüm bögeler.
Poa pratensis
(Çayır Salkım Otu)
Mineral ve humusca zengin topraklarda doğal olarak yetișen Poa,güçlü rizozomları sayesinde kendini çabuk
yenileyebilmektedir.Gelișimi yavaștır.Basmaya karșı oldukça dayanıklı,soğuğa dayanımı iyidir.Karıșımlarda Festuca
arundinacea ile birlikte kullanıldığı taktirde kurak alanlarda da iyi bir gelișim gösterir.
Ekim zamanı: Sıcak ve kurak bölgeler için erken sonbahar,ılıman bölgelerde ilkbahar.
Gelișimi: Ekimden 21 gün sonra.
Ekim derinliği: 1-1.5cm
Ekim miktarı: 25 gr/m2
Ekim yerleri: Marmara,İç Anadolu,Güneydoğu Anadolu,Doğu Anadolu,Karadeniz
Bermuda
(Cynodon Dactylon)
27 derece ve üstündeki sıcaklıklara adapte olmuș, ılıman ve sıcak iklimlere uyumu yüksek olan bir varyetedir.Ülkemizde
özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun olarak kullanılır.Sıcaklık 10 derecenin altına indiğine dormant(uyku)haline
geçer.Kıșı sert geçen yerlerde ölür.
Ekim zamanı: Ege ve Akdeniz bölgesinde erken ilkbahar.
Gelișim:Ekimden 15 gün sonra
Ekim derinliği:2 cm
Ekim miktarı:30 gr/m2
Ekim yeri:Ege ve Akdeniz bölgesi
Agrostis tenuis
(İnce tavus otu)
Yaprakları ince yapılı olmasına rağmen basmaya dayanımı oldukça yüksektir.Rizozomları oldukça kısadır. Golf alanlarında
sıklıkla kullanılır. Derin kesime karșı oldukça dayanıklıdır.
Ekim zamanı: Sıcak ve kurak bölgeler için erken sonbahar,ılıman bölgelerde ilkbahar.
Gelișim: Ekimden sonraki 10-12gün içinde ilk çıkıșlar gözlenir.
Ekim derinliği: 1-2 cm
Ekim miktarı: 25gr/m2
Ekim yeri: Ege ve Akdeniz bölgesinde.
www.globaltohumculuk.com.tr
ÇİM TOHUMLARI
Dichondra repens
(Fare kulağı)
Tropikal bir yer örtücü olan Dichondra repens enine doğru genișleyen yaprakları ile sahadaki boșlukları kapatır. Koyu
yeșil renklidir.En ideal gelișimini ılıman iklimlerde gösterir.Basmaya karșı oldukça dayanıklıdır. Gölge alanlara karșı
toleransı çok yüksektir. Çim karıșımları içinde kullanılmaz.Tek bașına ekilir.
Ekim zamanı:Sıcak ve kurak bölgeler için erken sonbahar,ılıman bölgelerde ilkbahar.
Gelișim:Ekimden 14-16 gün sonra.
Ekim derinliği:1-1,5 cm
Ekim miktarı:15 gr/m2
Ekim yeri:Marmara,Karadeniz,Ege ve Akdeniz.
YEM BİTKİSİ TOHUMLARI
Yonca
(Medicago sativa)
Çok yıllık,yeryüzünde, en fazla tarımı yapılan yem bitkisidir.Olumsuz çevre koșullarına toleransı iyidir.Otoburlar
tarafından sevilerek tüketilir.Sindirilebilirliği ve protein değeri yüksektir.
Ekim zamanı: Ege-Akdeniz bölgelerinde sonbaharda,daha serin ve soğuk olan bölgelerde ise ilkbaharda ekimi uygundur.
Ekim derinliği: Ağır topraklarda: 1.5-2 cm, hafif topraklarda:2.5-3.5 cm
Ekilecek tohum miktarı: Mibzerli ekimde dekara 2-3 kg,serpme ekimde:3-4 kg.
Korunga
(Onobrychis sativa)
Çok yıllık,kurağa ve özellikle soğuğa çok dayanıklı bir yem bitkisidir.Otunun protein değeri yüksektir. Kalkerli topraklarda bașarıyla tarımı yapılmaktadır.Çiçek açtığında çekici görüntüsünden dolayı arı yetiștiricileri tarafından da ekilir.
Ekim zamanı: Erken ilkbahar
Ekim derinliği: 2-3 cm
Ekilecek tohum miktarı: Tohum üretimi için dekara 8-10 kg, ot üretimi için ise dekara 10-15 kg ekilmelidir.
Adi Fiğ
(Vicia sativa)
Tek yıllık,kurağa ve soğuğa fazla dayanıklı olmayan bir bitkidir. Sulanabilen veya fazla yağıș alan, nemli bölgelerde iyi
bir gelișme göstermektedir. Kıraç koșullarda yağıșın uygun gittiği yıllarda tatmin edici bir verim alınabilir. Yeșil ve kuru
otu kaliteli ve besleyicidir. Taneleri, yüksek oranda ham protein içerdiği için kırılarak büyükbaș hayvanlara yedirilir.
Ekim zamanı: Karasal iklimlerde ilkbahar,ılıman iklimlerde ise sonbahar aylarıdır.
Ekim derinliği: Ağır topraklarda; 2-3 cm hafif topraklarda ;3-4 cm
Ekilecek tohum miktarı: Tohum üretimi için dekara 8-10 kg,ot üretimi için ise dekara 12-15 kg atımalıdır.
Macar Fiği
(Vicia pannonica)
Tek yıllık,soğuğa ve kurağa en fazla dayanan fiğ türlerinden birisidir. Orta Anadolu koșullarında sonbaharda ekilen
macar fiği kıștan zarar görmemektedir. Kıraçta ot üretimi amacıyla bașarıyla yetiștirilebilecek bir yem bitkisidir. Toprak
yönünden fazla seçici bir bitki değildir. Diğer fiğ türlerinin yetișmediği ağır killi ve ıslak topraklarda yetiștirilebilir.
Ekim zamanı: Eylül-Kasım ayları arası.
Ekim derinliği: 2-3 cm
Ekilecek tohum miktarı: Dekara 8-10 kg/da
Hayvan Pancarı
(Beta vulgaris var.cicla)
İki yıllık,gerek yaprakları gerekse yumruları hayvanlar tarafından sevilerek yenilen, yüksek enerji açığa çıkaran sulu
ve șekerli bir yem bitkisidir.
Ekim zamanı: İç bölgelerde Mart-Nisan,kıyı bölgelerde sonbaharda ekimi yapılır.
Ekim derinliği: 2 cm
Ekilecek tohum miktarı: Dekara 2.5-3 kg
Ak Üçgül
(Trifolium repens)
Çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir. Kısa boylu sülüklü bir bitki olması nedeniyle genellikle otlatmak amacıyla yetiștirilir. Ak
üçgül sulanabilen veya düzenli yağıș alan bölgelerin bitkisidir. Kurağa dayanıklı değildir. Uygun bölgelerde yalnız veya rekabet
gücü olan buğdaygil yem bitkileriyle karıșım halinde yetiștirilir. Otlatmaya, çiğnenmeye karșı çok dayanıklıdır.
Ekim zamanı: Ilıman bölgelerde sonbahar,soğuk bölgelerde ilkbahar.
Ekim derinliği: 1-1,5 cm
Ekilecek tohum miktarı: Dekara 2 kg.
www.globaltohumculuk.com.tr
YEM BİTKİSİ TOHUMLARI
Domuz Ayrığı
(Dactylis glomerata)
Çok yıllık, büyük yumaklar teșkil ederek gelișen bir yem bitkisidir. Kısa münavebe meralarında, baklagillerle birlikte kuru
ot elde etmekte veya otlatmak amacı ile yetiștirilir. Serin ve nemli iklimlere çok iyi uyum sağlamakla birlikte,kurağa ve
soğuklara karșıda toleranslıdır.
Ekim zamanı: Çok soğuk bölgelerde erken ilkbaharda ekimi uygundur.Geçiș bölgelerinde sonbaharda ekimi yapılabilir.
Ekim derinliği: 2-3 cm
Ekilecek Tohum Miktarı:Dekara 2-3 kg
Kılçıksız Brom
(Bromus inermis)
Çok yıllık ve rizom teșkil ederek gelișen bir yem bitkisidir. Kurağa ayrıklar kadar dayanmaz. Kuvvetli rizozomları
sayesinde kısa zamanda gelișerek yayılır. Sulu șartlarda baklagillerle iyi karıșımlar meydana getirir. Otunun kalitesi
yüksek, verimi oldukça fazladır.
Ekim zamanı: Karasal iklimlerde ilkbaharda,ılıman iklimlerde sonbaharda ekimi uygundur.
Ekim derinliği: 1-1,5 cm
Ekilecek tohum miktarı: 1-1,5 kg/da
Arı otu
(Phacelia tanecetifolia)
Tek yıllık,arı yetiștiricileri için vazgeçilmez bir bitkidir.Çiçek açtığında arıları görüntüsü ile kendine çeker.Ekildikten 6-8
hafta sonra çiçeklenir ve 2 ay süreyle bu halini korur.Ilıman iklimlere adaptasyonu iyidir.
Ekim zamanı: Karasal iklimlerde ilkbaharda, ılıman iklimlerde sonbaharda ekimi uygundur.
Ekim derinliği: 1-2 cm
Ekilecek tohum miktarı: Dekara 1-1.5 kg
Sorgum otu
(Sorghum X Sudangrass
hybrid)
Tek yıllık, elverișli șartlarda 3 metreye kadar boylanabilen, ılık mevsim bitkisidir. Yaz aylarında yeșil yem elde etmek
amacı ile yetiștirilebilecek en iyi bitkilerden birisidir. Kıraç bölgelerde tek biçim, sulu șartlarda 3-5 biçim alınabilir.
Ekim zamanı: Sıcak iklim bitkisidir.Ana ürün olarak Nisan, ikinci ürün olarak buğday hasatından sonra Haziran ayı içerisinde ekimi yapılır.
Ekim derinliği: 2 cm
Ekilecek tohum miktarı: Dekara 2.5-3 kg
İtalyan çimi
(Lolium multiflorum)
İki yıllık orta boylu bir yem bitkisidir. Özellikle kuru ot elde etmek amacıyla çok yetiștirilir. Otunun besleyici değeri çok
yüksektir.
Ekim zamanı: Ilıman bölgelerde; sonbahar, karasal bölgelerde ilkbahardır.
Ekim derinliği: 2 cm
Ekilecek tohum miktarı: Dekara 4-5 kg
Yem șalgamı
(Brasica rapa rapa)
Hayvan pancarı gibi hem yaprakları hem yumrusu yem olarak kullanılır.Yapraklarında ki protein oranı yumrularından
daha yüksektir.
Ekim zamanı: Ilıman bölgelerde; sonbahar, karasal bölgelerde ilkbahardır.
Ekim derinliği: 1-1.5 cm
Ekilecek tohum miktarı: Dekara 2-3 kg
Süt otu
(Lolium Westerwoldicum)
Süt verimini ve lezzetini artırdığı için süt otu olarakta bilinir.Tek yıllık bir yem bitkisidir.Otunun lezzetli olması
nedeniyle hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir.Özellikle güney bölgelerimize adaptasyonu oldukça iyidir.
Ekim zamanı: Ilıman bölgelerde; sonbahar, karasal bölgelerde ilkbahardır.
Ekim derinliği: 1-2 cm
Ekilecek tohum miktarı: 4-5 kg/da
Global Tohumculuk
Adres: İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1468. Cadde
2253 Sokak No: 13 Yenimahalle / ANKARA
Tel : +90 312 394 63 65 - Fax: +90 312 394 63 75
Gsm : +90 532 364 46 17
[email protected]
www.globaltohumculuk.com.tr
Download

Global Tohumculuk Broşür WEB 11.09.2014