III. MAHALLİ İDARELER STRATEJİ GELİŞTİRME / MALİ
HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI PROGRAMI
(13 – 21 Aralık 2014)
1 . Grup (14 - 16 Aralık 2014)
2 . Grup (18 - 20 Aralık 2014)
1 . Gün Programı
08:30-09:30 Kayıt
09:30-09:45 Açılış Konuşmaları
Hayrettin GÜNGÖR, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri
İ. İlhan HATİPOĞLU, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
09:45-10:45 Soru-Cevap ve Örneklerle Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
(Kontrol Ortamının Güçlendirilmesi)
Mehmet BÜLBÜL, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
10:45-11:00
Çay/Kahve Arası
11:00-12:00 Soru-Cevap ve Örneklerle Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
(Risk Değerlendirmesi ve Kontrol Faaliyetleri)
Mehmet BÜLBÜL, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
12:00-14:00 Öğle Arası
14:00-15:00 Soru-Cevap ve Örneklerle Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
(Bilgi İletişim ve İzleme)
Mehmet BÜLBÜL, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
15:00-15:30
Çay/Kahve Arası
15:30-17:00 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Çalışmalarında Kritik Başarı
Faktörleri
Mehmet BÜLBÜL, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
2 . Gün Programı :
09:30-11:30
Harcama süreci ve ön mali kontrol
Şafak Birol ACAR, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı
11:30-13:30
Öğle Arası
13:30-15:00 Mahalli İdarelerin Mali Yönetim ve İç Kontrol Sistem ve Uygulamalarının
Denetim Sonuçları
Onur DERİCİ, Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçi
15:00-15:30 Çay/Kahve Arası
15:30-16:00 Mahalli İdareler Mali
Beklentileri ve Çözümler
Moderatör:
Hizmetler/Strateji
Geliştirme
Birimlerinin
Mehmet BÜLBÜL, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Onur DERİCİ, Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçi
Ekrem CANALP, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Yunus SEZER, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Dr. Mehmet Cemil ARSLAN, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri
16:00-17:00 Anket Uygulaması
3 . Gün Programı :
09:30-10:45
6245 sayılı Harcırah Kanunu
(Memuriyet Mahalli ve Kanunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar.)
M. Cüneyt AKSOY, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Mehmet BEZİK, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı
10:45-11:00
Çay/Kahve Arası
11:00-12:00
6245 sayılı Harcırah Kanunu
(Memuriyet Mahalli ve Kanunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar.)
M. Cüneyt AKSOY, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Mehmet BEZİK, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı
12:00-14:00
Öğle Arası
14:00-15:00
Personel Mevzuatı
(Mahalli İdarelerde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Hakları)
Müge GÜLEÇ, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı
Özgür Aydın ÖZKAN, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı
15:00-15:30
Çay/Kahve Arası
15:30-17:00
Personel Mevzuatı
(Mahalli İdarelerde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Hakları)
Müge GÜLEÇ, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı
Özgür Aydın ÖZKAN, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı
17:00
Kapanış
Download

üniversitelerin strateji başkanları eğitim programı - İç Kontrol