1
Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
Doküman Kodu
SN
YÖN.LS.02
Yürürlük Tarihi
Dış Kaynaklı Doküman
3.9.2012
Kullanılan
Bölüm
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
1
2
3
17.05.1987
08.07.1993
23.07.1995
18.06.1999
13.08.1999
15.12.1930
25.05.1933
18.12.1933
15.06.1935
04.01.1936
13.10.2001
21.11.2001
27.12.2002
07.05.2004
21.06.2005
21.01.1949
25.02.1954
28.02.1954
25.01.1956
20.06.1989
29.10.2005
13.10.2006
10.05.2007
31.05.2007
09.02.2008
4
07.05.2010
5
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Tüm Bölümler
2
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair
Kanun
Tüm Bölümler
3
Kaliteyi Geliştirme ve Performans
Değerlendirme Yönergesi-HKS
Kalite
1.1.2005
23.03.2007
01.05.2007
4
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
Kalite
01.04.2006
01.09.2008
31.03.2009
06.05.2009
1.9.2010
1.3.2011
31.1.2012
5
MHRS Yönergesi
Tüm Bölümler
13.6.2012
24.7.2012
6
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Arşiv
29.09.1988
08.08.2001
22.02.2005
17/12/2013/1176
5
8
9
10
Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv
Arşiv
Hizmetleri Yönergesi
Bulasici Hastaliklar Surveyans ve Kontrol
İstatistik
Esaslari Yönergesi
Bütçe Uygulama Esasları
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Tebliği
01
Güncelleme Tarihleri
1
7
Sayfa No
30.12.1993
06.05.2003
10.06.2004
05.07.2005
6.11.2001
6.6.2007
07.05.1987
24.02.2004
30.5.2007
Tahakkuk
R.G
29.12.2011
8.1.2010
11.1.2011
29.12.2011
Tahakkuk
25.05.2007
29.09.2008
22.10.2008
31.12.2008
29.01.2009
18.09.2009
4.12.2009
25.04.2010
03.06.2010
06.08.2010
15.10.2010
25.11.2010
11.12.2010
06.01.2011
01.03.2011
06.04.2011
24.04.2011
01.02.2012
10.01.2013
25.03.2013
04.05.2013
25.07.2013
02.08.2013
27.09.2013
17.3.2011
04.04.2007
12.11.2013
6
7
8
2
11
12
13
14
Ek ödeme Yönetmeliği
26.03.2008
24.04.2009
30.07.2010
06.07.2011
10.06.2004
07.10.2004
21.04.2005
05.05.2005
23.01.2008
22.08.2008
26.9.2009
04.01.2002
08.06.2004
06.01.2005
17.02.2005
22.06.2005
04.01.2002
08.06.2004
17.02.2005
22.06.2005
25.11.2005
07.12.2005
26.02.2006
15.10.2006
14.08.2007
31.12.2007
26.02.2006
14.08.2007
05.04.2008
19.11.2008
03.07.2009
05.04.2008
12.11.2008
03.07.2009
10.01.2010
04.03.2010
16.12.2010
16.03.2011
20.04.2011
16.07.2011
13.04.2013
08.09.2009
04.03.2010
02.04.2010
26.06.2010
16.03.2011
16.07.2011
30.07.2011
02.10.2011
04.01.2002
08.06.2004
22.06.2005
26.02.2006
14.08.2007
03.07.2009
04.03.2010
16.03.2011
16.07.2011
13.04.2013
24.09.2013
Satın Alma
4.1.2002
04.08.2005
04.08.2006
19.12.2007
22.03.2008
22.07.2009
17.07.2010
16.12.2010
03.05.2011
24.09.2013
15.10.2006
19.10.2006
19.12.2006
14.08.2007
18.04.2008
15.05.2008
25.10.2008
09.01.2009
04.03.2010
30.07.2010
29.12.2010
09.02.2011
20.04.2011
03.05.2011
1.8.2010
10.12.2010
25.2.2011
Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve İlkeleri
Bilgi İşlem
Dökümanı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
İd. ve Mali Hiz.
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Müdürü
Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği
Satın Alma
15
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Satın Alma
16
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Satın Alma
17
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular
Hakkındaki Yönetmelik
R.G
12.05.2006
28/02/2013
1714
09.01.2007
25.08.2007
Tahakkuk
Şub.08
11.09.2011
24.09.2013
28.11.2013
13.08.2012
28.11.2013
18
Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu-Kamu İhale
Genel Tebliği
Satın Alma
05.01.2002
11.11.2005
02.12.2005
22.02.2006
06.06.2006
19
657 Devlet Memurları Kanunu
Özlük
14.7.1965
20
Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği
Özlük
10.9.1982
01.04.2005
5.5.2005
6.4.2006
20.2.2013
21
4857 Sayılı Yeni İş Kanunu
Özlük
22.5.2003
23.01.2008
17.04.2008
15.5.2008
13.2.2011
22
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
Özlük
8.6.1949
19.06.2010
30.06.2010
13.7.2010
23
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve
Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Özlük
27.7.1973
20.05.1975
19.01.1983
09.07.1999
14.05.2001
02.08.2002
24
Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi
Özlük
14.7.2004
29.05.2009
22.03.2011
26.09.2006
09.07.2007
20.07.2007
25.12.2013
21.1.2013
26.1.2012
11.12.209
3
25
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkındaki Yönetmelik
Sağlık Kurulu
8.10.1986
14.4.2007
17.12.2010
26
Sivil Savunma Kanunu
Sivil Savunma
Uzmanı
9.6.1958
21.10.1960
20.09.1961
05.11.1961
08.10.1999
20.06.2001
27
Yangın Yönetmeliği
12.6.2002
27.11.2007
19.12.2007
28
Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği
28.12.1988
1.4.1992
29
Tam Gün Yasası
Müdür
R.G
21.01.2010
20.10.2013
30
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
R.G
14.03.2005
4.9.2009
31
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
R.G
22.07.2005
30.3.2010
34
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeliği
Atık Yönetim
Birimi
Atık Yönetim
Birimi
Enfeksiyon
Kont. Komitesi
R.G
11.08.2005
25.6.2011
35
Hasta Hakları Uygulama Yönetmeliği
Hasta Hakları
R.G
01.08.1998
26.4.2005
3.5.2005
23.3.2009
15.10.2013
36
Taşınır Mal Yönetmeliği
Ambar/Ayniyat/
Eczane
28.12.2006
18.1.2007
3.12.2009
04.05.2010
13.1.2012
37
Elektrik Tesisleri Yönetmeliği
Teknik Servis
16.12.2009
20.2.2010
01.06.2010
28.5.2012
38
Hastane Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında
Tutulması Hakkında Yönerge
Bilgi İşlem
20.9.2014
Başhemşirelik
25.2.1954
25.04.2007
02.05.2007
8.3.2010
19.04.2011
Döner Sermaye
Komitesi
31.5.2006
20.05.2007
26.05.2008
01.10.2008
28.02.2009
05.02.2010
22.03.2011
41 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Ayniyat/Eczane/
Teknik Servis
9.1.2007
20.6.2011
42 209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu
Döner Sermaye
Komitesi
4.1.1961
06.07.1965
01.04.1976
29.09.1983
15.07.1989
23.01.2001
27.04.2005
04.07.2006
10.07.2009
30.07.2010
02.11.2011
39 Hemşirelik Yönetmeliği
40
Sosyal Siğortalar ve Genel Sağlık Siğortası
Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Sivil Savunma
Uzmanı
Sivil Savunma
Uzmanı
30.03.2010
14.07.2004
23.01.2008
09.09.2009
17.6.2009
5.4.2012
30.10.2010
19.10.2010
2.11.2011
15.1.2012
19.1.2013
15.1.2012
7.3.2012
4
8.6.2004
24.06.2006
05.07.2007
Özlük
15.11.1990
31.12.1999
45
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve
Kadro Standartları
Yönetmeliği
Başhekimlik
26.10.1994
24.07.2001
14.09.2004
46
Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri
Acil Servis /
Klinikler /
Poliklinikler
3.3.2004
4.7.2016
Özlük
9.1.2015
43 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği
Başhekimlik
44 Mal Bildirimi Hakkında Yönetmelik
47 Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi
48 Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Başhekimlik
17.9.1982
08.03.1995
49 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
Radyoloji
24.3.2000
3.6.2011
Hasta/Çalışan
Güv.Bir.
29.04.2009
Başhekimlik
11.06.1998
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına
50 Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme
51 Yönetmeliği
52 Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları Genelgesi Döner Sermaye
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro
6.4.2011
1.12.1999
11.5.2012
53 Standartları Yönergesi
Başhekimlik
23.05.2012
54 Çalışan Güvenliği Genelgesi
Çalışan Hakları
ve Güven. Bir.
14.05.2012
Başhekimlik
28.4.2012
8.10.2012
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen
55 Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın
Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
56
İkinci Basamaka Sağlık Kurumlarında Görevli
Personele Birim Performans Katsayısının
Uygulanmasına Dair Yönerge
57 HKS Doküman Sistemi
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve
58 Usuller Hakkındaki Yönetmelik
Kalite
1.5.2011
Kalite
11.7.2012
Özlük
2.12.2004
01.09.2012l
5.2.2013
22.10.2009
21.01.2000
21.5.2011
17.1.2012
15.5.2000
5.2.2010
21.9.2011
20.5.2012
17.1.2012
29.09.2010
10.12.2015
4.7.2013
26.3.2013
5
Yönetici Performans Hedefi Katsayısı
Başhekimlik
25.9.2012
60 Değerlendirmesi Hakkında Yönerge
Hastane
Yöneticisi
5.10.2012
61 Kamu Hastaneleri Birliklerine Geçiş Rehberi
Başhekimlik
31.10.2012
62 Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge Başhekimlik
31.10.2012
59 Belirleme
Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik
Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı
63
Kamu Hastane Birliklerine Geçiş İşlemleri
Genelge
Başhekimlik
31.10.2012
64
Satınalma İşlemleriyle İlgili Genelge
Satınalma
2.11.2012
65
Dokümanların Asılması Genelgesi
Başhekimlik
22.3.2011
66
Kamu Hastaneleri Birliklerinde Sözleşmeli
Personele Ek Ödeme Yapılması Hakkındaki
Yönerge
Tüm Birimler
2.11.2012
67
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
Acil Servis
7.12.2006
68
Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Eğitim
Sorumlusu
11.12.2009
69
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Satınalma
5.1.2002
70
Kamu İhale Tebliği
Satınalma
04.01.2002/2
4648 RG
71
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
72
Hizmet İçi Genelgesi
Enfeksiyon
Kont.Hemş.
Eğitim
Hemşiresi
73
Hekim Seçme Yönergesi
Başhekimlik
19.10.2007
74
Yönetici Birim Performans Katsayısının
Uygulanmasına Dair Yönerge
Başhekimlik
5.11.2011
75
Sözleşmeli Sağ.Per Atama ve Nakil
Yönetmeliği
Özlük Birimi
2.9.2003
76
Su Arıtma Sistemi Yönergesi
Atölye Birimi
28.10.2011
19.8.2005
11.12.2009
10.6.2013
30.01.2013
28544
13/04/2013
26617
25.12.2013
6
77
Sözleşmeli Sağ.Per.Disiplin Kurulları Hakkında
Başhekimlik
Yönetmelik
27.4.2004
78
Rasyoloji Müesseseleri Hakkında Nizamname
Radyoloji
6.5.1939
79
Organ Nakli Eğitim Yönergesi
Organ Bağış
Birimi
28.5.2008
80
Sağlık Uygulama Tebliği
Başhekimlik
81
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında
Yönetmelik
Evde Sağlık
Hiz.Birimi
10.3.2005
Başhekimlik
2010-73-80
Başhekimlik
3.5.2011
BaşhekimlikKalite Birimi
31.1.2012
Başhekimlik
8.2.2012
Başhekimlik
2.2.2012
BaşhekimlikSağlık Kurulu
30.3.2013
Başhekimlik
10.1.2012
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası
Hakkında Genelge
İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli
Personele Birim Performans Katsayısının
Uygulanmasına Dair Yönerge
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde
Değişiklik
Yapılmasına
Yönerge
Sağlık Bakanlığına
bağlıDair
Sağlık
Kurum ve
Kuruluşlarında Görevli Personele Döner
Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme
Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik
Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması,
Personel,Taşınır ve Taşınmazların Tahsisi ve
Devri
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkında Yönetmelik
Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına
Dair Karar
Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakım
Hizmetleri
Müdürü
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Başhekimlik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
Atık Yönetim
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Birimi
Kızamık, Kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık
İstatistik
(kks) Sürveyansı Genelgesi
25 03 2010
1.2.2012
26.9.2013
1.9.2012
19.4.2011
2011/27898
12.3.2011
1.4.2010
11.07.20133
12.11.2013
DUYURU
7
94
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve
Kontrolü Hakkında Kanunun Uygulanması İle
İlgili Genelge
Başhekimlik
16.7.2009
95
Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı Hakkında Genelge
BaşhekimlikSatın Alma
2009/67
Başhekimlik
2008/43
96
97
Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin
Sunumu Hakkında Genelge
Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemi Hakkında
Genelge
98
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
99
Bilgilendirme ve Tanıtım Faliyetleri Konulu
Genelge
Organ Nakil
Hiz. Birimi
Eğitim
Sorumlusu
2011/4
2010/4
Başhekimlik
2011/9
100 Ek Ödeme Yönetmeliği
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık
101 Sigortası Medula Web Servisleri Kullanım
Kılavuzu
Kan Ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinde
102
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Başhekimlik
8.2.2012
Başhekimlik
25.5.2012
BaşhekimlikKan Merkezi
3.4.2012
103 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra
Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında
104
Yönerge
Başhekimlik
30.6.2012
Başhekimlik
31.10.2012
105 663 Sayılı Kanun Hakkında Kararname
Başhekimlik
2.11.2011
Başhekimlik
14.2.2013
Başhekimlik
13.2.2013
Başhekimlik
5.2.2013
Kamu Hastaneleri Birliği Atama ve Özlük İşleri
Başhekimlik
Yönergesi -
30.1.2013
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı
106 Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek
Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
Muhekemat Hizmetlerinin Bakanlık ve
107
Bağlı KuruluşlarcaMüştereken Yürütülmesi
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve
108
Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
109
110 Yoğun Bakım Ünitelerinin Tescil İşlemleri
Başhekimlik
31.1.2013
8
111 2. Basamak Birim Performans Yönergesi -
Başhekimlik
14.2.2013
112 Taşınır Mal Yönetmeliği
Başhekimlik
14.2.2012
113 Sağlık Tesisi Kalite Yönergesi -
Başhekimlik
14.2.2013
114 Yeni Girişimsel İşlemler Yönergesi
Başhekimlik
3.6.2013
115 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet AlımlarıBaşhekimlik
2.1.2013
116 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
Başhekimlik
25.1.2013
19.7.2013
117 Haberleşme Kodları
Başhekimlik /
Yazı İşleri
28.1.2013
20.5.2013
Laboratuvar
14.2.2013
Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak
119 Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe
Alımı
Başhekimlik
14.2.2013
120 Yetki Devri
Başhekimlik
21.2.2013
121 Medulla Sistemi
Kamu Özel Birlik Modeli ile Tesis
Yaptırılması,Yenilenmesi ve Hizmet Alınması
122
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararneme
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş
123 Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim
Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair
Yönerge
Başhekimlik
10.2.2013
Başhekimlik
9.3.2013
Başhekimlik
12/03/2013
775
124 209 sayılı Kanun değişikliği
Başhekimlik
13.3.2013
125 Genel Sekreterlik Hizmet Binaları
Başhekimlik
21.6.2013
118
Laboratuvar Uzmanları Kriter
Katsayıları Yönergesi
16.5.2013
9
126 İhale Katılmaktan Yasaklama İşlemleri
Başhekimlik
/Satın Alma
22.3.2013
127 Tibbi-cihaz-ve-odenek-planlamasi
Başhekimlik
26.4.2013
Başhekimlik
17.5.2013
Başhekimlik
1.8.2013
Başhekimlik
28.5.2013
Başhekimlik
Satın Alma
Başhekimlik
Satın Alma
28/05/2013
2013/5
128
Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinde
Değişiklik
129 Sağlık Turizmi
130
Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman
Yardımcılığı
131 Doğrudan Temin
132 Mal-ve-Hizmet-Alimlari
31.7.2013
Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları
Başhekimlik
133
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına dair Yoğun Bakım
Tebliğ
29.5.2013
134 Yeni-Girisimsel İşlemler Yonergesi
Başhekimlik
3.6.2013
135 Sabit Ödeme
Başhekimlik
13.6.2013
Başhekimlik
Faturalama
13.6.2013
137 2012-24-nolu-Ek Ödeme genelge-degisikligi
Başhekimlik
14.6.2013
138 Stok Yonetimi ve Tasinir mal Uygulamalari
Başhekimlik
Eczane
1.7.2013
136
İstisnai Sağlik Hizmetlerinde İlave Ücret
Uygulamasi
Hizmet Alimlari Kapsaminda Çalistirilacak İşci
Başhekimlik
Sayısının Tespiti
Başhekimlik
140 Hijyen Eğitimi
Enfeksiyon K.K
Başhekimlik
141 İstisna Alimlarla İlgili Genel-Yazi
Satın Alma
139
142
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yöneetmelik
Başhekimlik
1.7.2013
6.11.2013
9.7.2013
11.7.2013
27.9.2013
1.10.2013
10
143
Saglik Meslegi Mensubu Bilgilendirme
Mektubu
Başhekimlik
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami
144 Yedi buçuk saat veya daha az çalışması gereken Başhekimlik
işler hakkında Yönetmelik
Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının
Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarınada Çalışma
Başhekimlik
145
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
146
Sağlık Çalisanina Şiddet Haberleri 2013/10
Genelge
16.7.2013
16.7.2013
Başhekimlik
19.7.2013
Başhekimlik
22.7.2013
Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında
Başhekimlik
Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge
23.7.2013
147 Hatalı Acil Sağlık Hizmetleri
148
12.7.2013
149 Bilgi iletişim teknolojileri
Başhekimlik
12.7.2013
150 Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği
Başhekimlik
3.8.2013
Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve
Derğerlendirilmesine Dair Yönetmelik
Başhekimlik
6.8.2013
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle
152 Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
Başhekimlik
6.8.2013
Başhekimlik
20.8.2013
Başhekimlik
11.9.2013
Başhekimlik
17.9.2013
Başhekimlik
20.9.2013
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin
Başhekimlik
İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2013
151
153
İş Hijyeni Ölçüm,Yest ve Analizi Yapan
Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
154 Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
155
Devirlerde Muayene ve Kabul Raporu
Düzenlenmesi
156 Yetki devri işlemleri
157
11
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Başhekimlik
Yönetmeliği
3.10.2013
159 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
Başhekimlik
Laboratuvar
9.10.2013
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet
160 Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
Başhekimlik
11.10.2013
160 E-odenek 2 verisyon kullanımı
Başhekimlik
Saymanlık
11.10.2013
Başhekimlik
Satın Alma
9.10.2013
160 Bankacılık Hizmetleri
Başhekimlik
Mutemetlik
25.10.2013
160 Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Başhekimlik
26.10.2013
160 2014-2015-2016-doner-sermaye-butce-cagrisi-
Başhekimlik
Saymanlık
30.10.2013
158
160
Tibbi Hizmet ve Tibbi Cihaz alımlarında İzin
Basvurular
160
Belirli Elektrikli Aletler İthalatında Korunma
Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
Başhekimlik
Satın Alma
31.10.2013
160
Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Başhekimlik
31.10.2013
160 Ortodonti Sevkleri İcon İndeks Uygulaması
Başhekimlik
Diş Polikliniği
160 Kadın Çalışanlar Hakkında Görüş
Başhekimlik
6.11.2013
Başhekimlik
Faturalama
GÖRÜŞ
YAZISI
ÖZÜRLÜ
VATANDAŞL
Başhekimlik
14.11.2013
Başhekimlik
13.11.2013
Özürlülere Verilen Sağlık Kurulu Raporlarının
160 Ücretlendirilmesi ile ilgili Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün görüşü
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma
160 Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
160 Hasta Raporları ve Reçeteleri
İCON İNDEKS
12
Milletvekillerine,Yasama Organı Eski
Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık
160 Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı
Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Başhekimlik
Faturalama
15.11.2013
Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının
160 Fiyatlandırmasında, Fiyatlandırmaya Esas
Herhangi Bir Engellilik Oranı Var mıdır?
Başhekimlik
Faturalama
BİLA TARİHSAYI
DUYURU
160 Malzeme-devirleri
Stok Yönetimi
15.11.2013
160 Sterilizasyon-ucreti
Başhekimlik
Saymanlık
21.11.2013
160 Silah-ruhsati-saglik-kurulu-raporu
Başhekimlik
22.11.2013
160 Tıbbi Malzeme Raporları
Başhekimlik
Stok Yönetimi
160 Katarakt-operasyonlari
Başhekimlik
Faturalama
160 Analık Hali
Başhekimlik
Faturalama
10.1.2014
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin
160 Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
Başhekimlik
6.12.2013
160 İstirahat raporlari
Başhekimlik
Sicil Özlük
istirahat
raporlari
161 Yil-sonu-tasinir-islemleri
Başhekimlik
Stok Yönetimi
23.12.2013
162 Stok-bolge-koordinatorleri
Başhekimlik
Stok Yönetimi
7.1.2014
163 Sağlık Uygulama Tebliği
Başhekimlik
164 2014 Fiyat Listesi SUT
Başhekimlik
Faturalama
BİLA TARİH
SAYI
DUYURU
BİLA TARİH
SAYI
GENELGE
24/12/2013
08.01.2014
SUT
13
165 Penisilin-g-benzatin-ihtiyaclari
Başhekimlik
Eczane
22.1.2014
166 Genel-butce-odenek-taahhudu.
Başhekimlik
Saymanlık
22/01/2014
167 Sağlıkta Akreditasyonda Önemli Adım…
Başhekimlik
20.01.2014
168 Depo-sorumluluk-alanlari
Başhekimlik
Stok Yönetimi
17.01.2014
169 İlaç Tıbbi Teminine Yönelik Mal Alımları
Başhekimlik
Satın Alma
7.1.2014
170 Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Başhekimlik
8.1.2014
Başhekimlik
Döner Sermaye
10.5.2013
Bilgi İşlem
6.2.2014
171
Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı
Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü Hk.
TSK Personelinin Sağlık Raporlarının
172 Bakanlığımıza Bağlı Sağlık Hizmeti
Sunucularında Yapılması Hakkında
173
Yabancı Uyruklu Asistanlara
Yapılacak Ödeme Hakkında
Başhekimlik
Döner Sermaye
31.1.2014
174
22 (f) Belirli Süreli Birim Fiyat Sözleşmelerde
Damga Vergisi
Başhekimlik
Döner Sermaye
29.1.2014
Başhekimlik
Döner Sermaye
30.1.2014
175 Sözleşmeli Personel Hakkında
176 TİG Verisi Göndermeyen Hastaneler Hakkında Bilgi İşlem
177 Reçete Verileri
178
Genel Sekreterliklerin "Penisilin G Benzatin"
ihtiyaçları Hakkında Duyuru
179 Genel Bütçe Ödenek Taahhüdü
27.1.2014
Başhekimlik
Bilgi İşlem
21.1.2014
Başhekimlik
Eczane
22.1.2014
Başhekimlik
Döner Sermaye
22.1.2014
6.2.2014
14
180
Teknik Şartname Düzenlenmesinde Dikkat
Edilecek Hususlar
Başhekimlik
Satın Alma
15.1.2014
181
Danıştay Kararına İstinaden Dağıtılacak Ek
Ödeme Tutarının Belirlenmesi
Başhekimlik
Döner Sermaye
15.1.2014
Başhekimlik
Döner Sermaye
9.1.2014
182 E Ödenek Sıkça Sorulan Sorular
183
Mali ve Sosyal Haklar Konulu Maliye Bakanlığı
Başhekimlik
Genelgesİ
3.1.2014
184
Tıbbi Sarf Malzemelerin Sınıflandırılması İle
İlgili Duyuru
Başhekimlik
Eczane
6.1.2014
Başhekimlik
Satın Alma
2013-2014
185 Doğrudan Temin Alımları Kılavuzu
186
187
188
189
190
191
HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Birim Sekreteri
KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Direktörü
ONAYLAYAN
Baştabip
Download

dış kaynaklı doküman listesi - şarkikaraağaç dr sadettin bilgiç devlet