Sınıf : 5-A
Ders
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Abdurrahman kamil Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : EMİNE YÜKSEL
(1)
08:40
09:20
(2)
09:35
10:15
Pazartesi
T.AKN
T.AKN
Salı
SOS3
SOS3
MAT5
MAT5
TRK6
TRK6
GOR1
S.ÖZM
S.ÖZM
A.BZK
A.BZK
E.YKS
E.YKS
Z.BAH
Çarşamba
YDL3
YDL3
MAT5
DIN2
DIN2
SEÇ5/6
SEÇ5/6
G.ÖZK
G.ÖZK
A.BZK
F.YLD
F.YLD
FEN-5
FEN-5
SOS3
TRK6
TRK6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
F.BĞZ
F.BĞZ
S.ÖZM
E.YKS
E.YKS
SEÇ5/6
SEÇ5/6
Gün
BED5
Perşembe
Cuma
BED5
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
(7)
14:40
15:20
T.AYD
E.YKS
E.YKS
F.BĞZ
F.BĞZ
MUZ1
TRK6
TRK6
BTY5
BTY5
YDL3
MAT5
MAT5
T.SĞL
T.SĞL
G.ÖZK
A.BZK
A.BZK
FEN-5
FEN-5
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 04/02/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 5-B
Ders
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Abdurrahman kamil Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
(1)
08:40
09:20
(2)
09:35
10:15
Pazartesi
F.YLD
F.YLD
Salı
TRK6
TRK6
E.YKS
E.YKS
Çarşamba
MAT5
MAT5
A.BZK
A.BZK
Perşembe
BTY5
BTY5
TRK6
SOS3
SOS3
T.SĞL
T.SĞL
E.YKS
S.ORÇ
S.ORÇ
Cuma
MAT5
MAT5
TRK6
YDL3
GOR1
A.BZK
A.BZK
E.YKS
G.ÖZK
Z.BAH
Gün
DIN2
Erdoğan BİLİR
Okul Müdürü
DIN2
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
(5)
13:00
13:40
T.AKN
T.AKN
YDL3
G.ÖZK
SOS3
S.ORÇ
BED5
Sınıf Öğretmeni : ASLIHAN BOZOK
(6)
13:50
14:30
(7)
14:40
15:20
T.AYD
E.YKS
E.YKS
YDL3
FEN-5
FEN-5
MAT5
G.ÖZK
F.BĞZ
F.BĞZ
A.BZK
FEN-5
FEN-5
SEÇ5/6
SEÇ5/6
F.BĞZ
F.BĞZ
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
BED5
MUZ1
TRK6
TRK6
(8)
15:30
16:10
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 04/02/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Erdoğan BİLİR
Okul Müdürü
Sınıf : 5-Y/A
Gün
Ders
(1)
08:40
09:20
(2)
09:35
10:15
S.SÇK
S.SÇK
FEN-5
Pazartesi
Salı
Çarşamba
FEN-5
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Abdurrahman kamil Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : GÜLSÜM ÖZKILIÇ
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
(7)
14:40
15:20
F.YLD
F.YLD
G.ÖZK
G.ÖZK
G.ÖZK
DIN2
DIN2
YDİL
YDİL
YDİL
YDİL
YDİL
TRK6
TRK6
MAT5
MAT5
SOS3
G.ÖZK
G.ÖZK
E.YKS
E.YKS
A.BZK
A.BZK
S.ÖZM
FEN-5
FEN-5
YDİL
MAT5
MAT5
SEÇ/YD
SEÇ/YD
S.SÇK
S.SÇK
G.ÖZK
A.BZK
A.BZK
Perşembe
YDİL
YDİL
YDİL
SOS3
SOS3
TRK6
TRK6
G.ÖZK
G.ÖZK
G.ÖZK
S.ÖZM
S.ÖZM
E.YKS
E.YKS
Cuma
YDİL
YDİL
MAT5
TRK6
TRK6
SEÇ/YD
SEÇ/YD
G.ÖZK
G.ÖZK
A.BZK
E.YKS
E.YKS
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 04/02/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 6-A
Ders
Erdoğan BİLİR
Okul Müdürü
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Abdurrahman kamil Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
(1)
08:40
09:20
(2)
09:35
10:15
Pazartesi
E.YKS
E.YKS
Salı
YDL3
YDL3
MAT5
SOS3
GOR1
N.TŞR
N.TŞR
S.BRV
S.ÖZM
Z.BAH
Çarşamba
MAT5
MAT5
DIN2
BED6
BED6
S.BRV
S.BRV
F.YLD
S.KTP
S.KTP
Perşembe
TRK6
TRK6
FEN-5
FEN-5
DIN2
BTY6
BTY6
E.YKS
E.YKS
R.YLD
R.YLD
F.YLD
T.SĞL
T.SĞL
Cuma
TRK6
TRK6
MUZ1
FEN-5
FEN-5
SOS3
SOS3
E.YKS
E.YKS
T.AYD
R.YLD
R.YLD
S.ÖZM
S.ÖZM
Gün
TRK6
TRK6
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
(5)
13:00
13:40
S.BRV
S.BRV
N.TŞR
Sınıf Öğretmeni : SEYİT MURAT KİTAPCI
MAT5
MAT5
YDL3
(6)
13:50
14:30
(7)
14:40
15:20
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
(8)
15:30
16:10
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 04/02/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Erdoğan BİLİR
Okul Müdürü
Sınıf : 6-B
Gün
Ders
(1)
08:40
09:20
(2)
09:35
10:15
N.TŞR
S.ORÇ
FEN-5
FEN-5
GOR1
DIN2
TRK6
R.YLD
R.YLD
Z.BAH
A.DMR
G.AKT
YDL3
Pazartesi
Salı
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Abdurrahman kamil Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : NİHAT TAŞARSLAN
SOS3
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
(5)
13:00
13:40
S.ORÇ
T.AYD
S.BRV
SOS3
MUZ1
MAT5
(6)
13:50
14:30
(7)
14:40
15:20
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
Çarşamba
TRK6
TRK6
DIN2
MAT5
MAT5
G.AKT
G.AKT
A.DMR
S.BRV
S.BRV
Perşembe
MAT5
MAT5
TRK6
TRK6
BED6
BED6
SOS3
S.BRV
S.BRV
G.AKT
G.AKT
S.KTP
S.KTP
S.ORÇ
FEN-5
FEN-5
YDL3
YDL3
TRK6
BTY6
BTY6
R.YLD
R.YLD
N.TŞR
N.TŞR
G.AKT
T.SĞL
T.SĞL
Cuma
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 04/02/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 6-C
Ders
Erdoğan BİLİR
Okul Müdürü
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Abdurrahman kamil Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
(1)
08:40
09:20
(2)
09:35
10:15
Pazartesi
S.BRV
S.BRV
Salı
MAT5
MAT5
TRK6
GOR1
DIN2
S.BRV
S.BRV
G.AKT
Z.BAH
A.DMR
Çarşamba
SOS3
SOS3
MAT5
TRK6
TRK6
S.ORÇ
S.ORÇ
S.BRV
G.AKT
G.AKT
FEN-5
FEN-5
BTY6
BTY6
YDL3
SOS3
TRK6
R.YLD
R.YLD
T.SĞL
T.SĞL
N.TŞR
S.ORÇ
G.AKT
Gün
Perşembe
Cuma
MAT5
MAT5
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
(5)
13:00
13:40
R.YLD
R.YLD
A.DMR
Sınıf Öğretmeni : SENEM BAL BİRVAR
FEN-5
FEN-5
DIN2
(6)
13:50
14:30
(7)
14:40
15:20
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
SEÇ5/6
YDL3
YDL3
TRK6
TRK6
MUZ1
BED6
BED6
N.TŞR
N.TŞR
G.AKT
G.AKT
T.AYD
S.KTP
S.KTP
(8)
15:30
16:10
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 04/02/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Erdoğan BİLİR
Okul Müdürü
Sınıf : 7-A
Ders
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Abdurrahman kamil Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : SÜLEYMAN ORUÇ
(1)
08:40
09:20
(2)
09:35
10:15
Pazartesi
T.AYD
F.BĞZ
Salı
FEN4
FEN4
MAT4
MAT4
TRK5
GOR1
F.BĞZ
F.BĞZ
Ö.KVK
Ö.KVK
E.ÖZR
Z.BAH
Çarşamba
DIN2
DIN2
TEK2
TEK2
SEÇSP7
RSE1
A.DMR
A.DMR
D.SÇK
D.SÇK
T.AKN
S.ORÇ
Perşembe
SOS3
SOS3
TRK5
TRK5
YDL4
YDL4
S.ORÇ
S.ORÇ
E.ÖZR
E.ÖZR
S.SRK
S.SRK
Cuma
TRK5
TRK5
BED2
BED2
YDL4
YDL4
E.ÖZR
E.ÖZR
T.AKN
T.AKN
S.SRK
S.SRK
Gün
MUZ1
FEN4
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
F.BĞZ
S.ORÇ
Ö.KVK
Ö.KVK
FEN4
SOS3
MAT4
MAT4
(7)
14:40
15:20
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 04/02/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 7-B
Ders
Erdoğan BİLİR
Okul Müdürü
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Abdurrahman kamil Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 30
(1)
08:40
09:20
(2)
09:35
10:15
Pazartesi
A.DMR
A.DMR
Salı
TRK5
GOR1
FEN4
FEN4
MAT4
MAT4
E.ÖZR
Z.BAH
F.BĞZ
F.BĞZ
Ö.KVK
Ö.KVK
Çarşamba
TRK5
TRK5
BED2
BED2
SOS3
RSE1
E.ÖZR
E.ÖZR
T.AKN
T.AKN
S.ORÇ
S.SRK
Perşembe
TRK5
TRK5
YDL4
YDL4
FEN4
FEN4
E.ÖZR
E.ÖZR
S.SRK
S.SRK
F.BĞZ
F.BĞZ
Cuma
TEK2
TEK2
SOS3
SOS3
SEÇSP7
MUZ1
D.SÇK
D.SÇK
S.ORÇ
S.ORÇ
T.AKN
T.AYD
Gün
DIN2
DIN2
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
(5)
13:00
13:40
Ö.KVK
Ö.KVK
S.SRK
Sınıf Öğretmeni : SALİHA SARIKAŞ
MAT4
MAT4
YDL4
(6)
13:50
14:30
YDL4
(7)
14:40
15:20
(8)
15:30
16:10
S.SRK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 04/02/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Erdoğan BİLİR
Okul Müdürü
Sınıf : 7-C
Ders
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Abdurrahman kamil Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : FUNDA BOĞAZLI
(1)
08:40
09:20
(2)
09:35
10:15
Pazartesi
S.ORÇ
S.SRK
Salı
GOR1
Z.BAH
Çarşamba
MAT4
MAT4
TRK5
YDL4
YDL4
RSE1
Ö.KVK
Ö.KVK
E.ÖZR
S.SRK
S.SRK
F.BĞZ
Perşembe
DIN2
DIN2
FEN4
FEN4
MAT4
MAT4
F.YLD
F.YLD
F.BĞZ
F.BĞZ
Ö.KVK
Ö.KVK
Cuma
SOS3
SOS3
TRK5
TRK5
TEK2
TEK2
S.ORÇ
S.ORÇ
E.ÖZR
E.ÖZR
D.SÇK
D.SÇK
Gün
SOS3
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
S.SRK
F.BĞZ
F.BĞZ
T.AYD
TRK5
TRK5
SEÇSP7
BED2
BED2
E.ÖZR
E.ÖZR
S.KTP
S.KTP
S.KTP
YDL4
YDL4
FEN4
FEN4
MUZ1
(7)
14:40
15:20
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 04/02/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 8-A
Ders
Erdoğan BİLİR
Okul Müdürü
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Abdurrahman kamil Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 30
(1)
08:40
09:20
(2)
09:35
10:15
Pazartesi
R.YLD
R.YLD
Salı
MAT4
MAT4
İHV
FEN4
FEN4
MED8
Ö.KVK
Ö.KVK
S.ÖZM
R.YLD
R.YLD
E.ÖZR
Çarşamba
TEK2
TEK2
TRK5
DIN2
DIN2
RSE1
D.SÇK
D.SÇK
G.AKT
A.DMR
A.DMR
G.AKT
Perşembe
INK2
INK2
MAT4
MAT4
TRK5
TRK5
S.ÖZM
S.ÖZM
Ö.KVK
Ö.KVK
G.AKT
G.AKT
Cuma
TRK5
TRK5
GOR1
MUZ1
YDL4
YDL4
G.AKT
G.AKT
Z.BAH
T.AYD
N.TŞR
N.TŞR
Gün
FEN4
FEN4
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
(5)
13:00
13:40
N.TŞR
N.TŞR
T.AKN
Sınıf Öğretmeni : GÜL AKTAŞ
YDL4
YDL4
BED2
(6)
13:50
14:30
BED2
(7)
14:40
15:20
(8)
15:30
16:10
T.AKN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 04/02/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Erdoğan BİLİR
Okul Müdürü
Sınıf : 8-B
Ders
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Abdurrahman kamil Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : ÖZLEM KAVAKLIOĞLU
(1)
08:40
09:20
(2)
09:35
10:15
Pazartesi
Ö.KVK
Ö.KVK
Salı
TRK5
TRK5
YDL4
YDL4
INK2
INK2
G.AKT
G.AKT
N.TŞR
N.TŞR
S.ÖZM
S.ÖZM
Çarşamba
BED2
BED2
MAT4
MAT4
MED8
RSE1
S.KTP
S.KTP
Ö.KVK
Ö.KVK
E.ÖZR
Ö.KVK
Perşembe
TRK5
TRK5
YDL4
YDL4
FEN4
FEN4
G.AKT
G.AKT
N.TŞR
N.TŞR
R.YLD
R.YLD
Cuma
MUZ1
GOR1
TEK2
TEK2
İHV
TRK5
T.AYD
Z.BAH
D.SÇK
D.SÇK
S.ÖZM
G.AKT
Gün
MAT4
MAT4
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
A.DMR
A.DMR
R.YLD
R.YLD
DIN2
DIN2
FEN4
FEN4
(7)
14:40
15:20
(8)
15:30
16:10
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 04/02/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Erdoğan BİLİR
Okul Müdürü
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Download

Sınıf T.C. AMASYA VALİLİĞİ Abdurrahman kamil Ortaokulu : 5