NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE EĞİTİMLİ), 2014-2015 AKADEMİK YILI DERS PLANI
1. YARIYIL
Kodu
Dersin adı
T+U
Kredi
AKTS
Ön Şart
Öğretim Elemanı
101
Matematik-1
4+2
5
8
-
Fen Fak. / AKEF
102
Physics-1
3+2
4
5
-
Sivil Havacılık İşletmeciliği Böl. Öğretim Elemanı
103
Genel Kimya
3+2
4
5
-
Fen Fak. / AKEF/ MMF
104
İleri İngilizce-1
3+0
3
3
-
YDYO / AKEF
105
Teknik Resim
2+2
3
4
-
Makine Mühendisliği Böl. Öğretim Elemanı
106
Temel Bilgisayar Teknolojileri
1+2
2
3
HUBF
2+0
18+10
2
23
2
30
Bölüm Öğretim Elemanı
107
Introduction to Aeronautical Engineering
TOPLAM
2. YARIYIL
Kodu
Dersin adı
111
Matematik-2
112
Physics-2
113
Statics
114
İleri İngilizce-2
115
Bilgisayar Programcılığına Giriş
Introduction to Aircraft Performance
116
TOPLAM
3. YARIYIL
Kodu
Dersin Adı
T+U
4+2
3+2
3+0
3+0
2+2
3+0
18+6
Kredi
5
4
3
3
3
3
21
AKTS
8
5
5
3
4
5
30
Ön Şart
Matematik-1 (DD)
-------------------------------
Öğretim elemanı
Fen Fak. / AKEF
Sivil Havacılık İşletmeciliği Böl. Öğretim Elemanı
Sivil Havacılık İşletmeciliği Böl. Öğretim Elemanı
YDYO / AKEF
MMF / HUBF
Bölüm Öğretim Elemanı
T+U
Kredi
AKTS
Ön Şart
Öğretim Elemanı
201
Diferansiyel Denklemler
4+0
4
5
-------
Fen Fak. / AKEF
202
Termodinamik
4+0
4
5
-------
MMF
3+0
4+0
3+0
3+0
2+0
23+0
3
4
3
3
2
23
5
6
4
4
2
31
Statics (DD)
Statics (DD)
Physics-2 (DD)
-------------
Sivil Havacılık İşletmeciliği Böl. Öğretim Elemanı
MMF
MMF
MMF
SBBF / AKEF / Rektörlük Öğretim Elemanı
4. YARIYIL
Kodu Dersin Adı
T+U
Kredi
AKTS
Ön Şart
Öğretim Elemanı
211
Fluid Mechanics
4+0
4
6
-------
Bölüm Öğretim Elemanı
212
Applied Elasticity
3+0
3
5
Strength of Materials (DD)
MMF
213
Numerical Methods
3+0
3
5
-------
Bölüm Öğretim Elemanı
214
Lineer Cebir
3+0
3
5
-------
Fen Fak. / AKEF
215
Academic Oral Presentation Skills
3+0
3
3
-------
YDYO/Bölüm Öğretim Elemanı
216
Türk Dili-2
2+0
2
2
-------
SBBF / AKEF / Rektörlük Öğretim Elemanı
3+0
3+0
21+0
3
3
21
3
3
29
203
Dynamics
204
Strength of Materials
205
Elektrik Devrelerinin Temelleri
206
Malzeme Biliminin Temelleri
207
Türk Dili-1
TOPLAM
Teknik Olmayan Seçmeli-1(TOSD-1)
217
Genel Ekonomi (TOSD-1)
218
İş Sağlığı ve Güvenliği (TOSD-1)
TOPLAM
5. YARIYIL
Kodu Dersin Adı
301
Aerodynamics-1
SBBF / AKEF
MMF
-------------
T+U
3+2
Kredi
4
AKTS
6
Ön Şart
Fluid Mechanics (DD)
Öğretim Elemanı
Bölüm Öğretim Elemanı
302
Makine Elemanları
3+0
3
5
Strength of Materials(DD)
MMF
303
Aerospace Structures
3+0
3
6
Applied Elasticity (DD)
Bölüm Öğretim Elemanı
304
Isı Transferi
3+0
3
4
-------
MMF
305
System Dynamics
3+0
3
4
Diferansiyel Denklemler (DD)
MMF/Bölüm Öğretim Elemanı
306
Atatürk İnkılapları ve İnkılap Tarihi1
2+0
2
2
-------
SBBF / AKEF / Rektörlük Öğretim Elemanı
307
Summer Practice
0+0
0
2
-------
--------
Teknik Olmayan Seçmeli-2
308
İlkeli Düşünme Teknikleri (TOSD-2)
2+0
2
2
-------
MMF
309
Fotoğrafçılık (TOSD-2)
2+0
2
2
-------
MMF
19+2
20
31
TOPLAM
6. YARIYIL
Kodu Dersin Adı
T+U
Kredi
AKTS
Ön Şart
Öğretim Elemanı
311
Mekanik Titreşimler
3+0
3
5
Dynamics (DD)
MMF
312
Propulsion Systems-1
3+2
4
6
Termodinamik (DD)
MMF/Bölüm Öğretim Elemanı
313
Flight Mechanics
3+0
3
6
-------
Bölüm Öğretim Elemanı
314
Aerodynamics-2
3+2
4
6
Aerodynamics-1 (DD)
Bölüm Öğretim Elemanı
315
İmal Usulleri
3+0
3
4
-------
MMF
Atatürk İnkılapları ve İnkılap Tarihi-2
316
TOPLAM
2+0
20+4
2
22
2
29
-------
SBBF / AKEF / Rektörlük Öğretim Elemanı
7. YARIYIL
Kodu Dersin Adı
T+U
Kredi
AKTS
Ön Şart
Öğretim Elemanı
401
Propulsion Systems-2
3+0
3
5
Propulsion Systems-1 (DD)
Bölüm Öğretim Elemanı
402
Aeronautical Engineering Design
Aircraft instruments and
Measurements
Summer Practice-2
3+0
3
8
Aerodynamics-2 (DD)
Bölüm Öğretim Elemanı
3+0
3
5
Bölüm Öğretim Elemanı
Bölüm Öğretim Elemanı
403
404
0+0
0
2
Teknik Seçmeli 1
Finite Element Methods in
405
Aerospace Structures (TS-1)
406
Hypersonic Flows (TS-1)
3+0
3
5
Aerospace Structures (DD)
Bölüm Öğretim Elemanı
3+0
3
5
-------
Bölüm Öğretim Elemanı
Teknik Seçmeli 2
Introduction to Atmospheric Physics407
1 (TS-2)
408 Automatic Control Systems-1 (TS-2)
3+0
3
5
-------
HUBF
3+0
3
5
System Dynamics (DD)
Bölüm Öğretim Elemanı
TOPLAM
15
15
30
8. YARIYIL
Kodu Dersin Adı
T+U
Kredi
AKTS
Ön Şart
Öğretim Elemanı
411
Flight Stability and Control
3+0
3
5
Flight Mechanics (DD)
Bölüm Öğretim Elemanı
412
Graduation Project
3+0
3
9
-------
Bölüm Öğretim Elemanı
3+0
3
6
Propulsion Systems-2 (DD)
Bölüm Öğretim Elemanı
3+0
3
-------
Bölüm Öğretim Elemanı
Teknik Seçmeli 3
413
Aircraft Engine Design (TS-3)
Introduction to Helicopter
414
Aerodynamics and Helicopter Design
(TS-3)
Teknik Seçmeli 4
Introduction to Atmospheric Physics415
2 (TS-4)
416
Computational Aerodynamics (TS-4)
Teknik Seçmeli 5
Wind Energy and Wind Turbine
417
Technology (TS-5)
418
Automatic Control Systems-2 (TS-5)
TOPLAM
6
3+0
3
3+0
3
3+0
3
3+0
3
15+0
15
5
5
5
5
30
Introduction to Atmospheric
Physics-1 (DD)
-------
HUBF
Bölüm Öğretim Elemanı
-------
Bölüm Öğretim Elemanı/ MMF
-------
Bölüm Öğretim Elemanı
Öğretim Programı Hakkında Notlar:
Yaz Stajları (Summer Practice) 20 iş günü olarak yapılacaktır. Summer Practice-1 mühendislik stajı bölümün onayladığı staj yerinde, 4.
yarıyıldan hemen sonraki yaz yapılacak ve sonuç bilgisayar sistemine 5. yarıyıl başında girilecektir. Summer Practice-2 işletme stajı, 6.
yarıyıldan hemen sonraki yaz yapılacak ve sonuç bilgisayar sistemine 7. yarıyıl başında girilecektir.
Download

Uçak Mühendisliği Bölümü Ders Programı