GÜLNAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI ŞUBAT AYI 2015 YILI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
07 Şubat 2015 Cumartesi 09:00-17:00
* NÖBET
NÖBETÇİ PERSONELLER
TUTULACAK AHB
NÖBET TUTULACAK
NO (Not: Kendi
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE SAĞLIĞI
ASM'si dışında nöbet
MERKEZİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE HEKİMİ
tutacak Aile
Hekimleri için)
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi Gülnar Toplum Sağlığı Merkezi Yanı
Mitat Bilge
Nazlı ULUTÜRK
GÜLNAR ASM
Mehmet CEYLAN
Filiz ÇELĠK
GÜLNAR ASM
Zeynep SOLAY
Meryem ÇÖL.Fatma YAġAR Saray Mahallesi Akkavak Caddesi Gülnar Toplum Sağlığı Merkezi Yanı
KUSKAN ASM
M.Kemal DOĞAN
Zeynep Yasemin ÜNLÜ
Kuskan Mahallesi
GÜLNAR ASM
Adem SEYMEN
BarıĢ GÜRDAĞ
Dilek SARĞIN
Canan ġAHĠN
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi Gülnar Toplum Sağlığı Merkezi Yanı
ZEYNE ASM
14 Şubat 2015 Cumartesi 09:00-17:00
21 Şubat 2015 Cumartesi 09:00-17:00
28 Şubat 2015 Cumartesi 09:00-17:00
KÖSEÇOBANLI ASM
Zeyne Mahallesi
Alanboğaz Mahallesi,Ermenek Caddesi
GÜLNAR ASM
Eselim ÜNAL
Zahide TOKLU
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi Gülnar Toplum Sağlığı Merkezi Yanı
BÜYÜKECELİ
Alpay KALAN
Gülbahar TOKER
Büyükeceli Mahallesi
Dr. Hülya TEKİN
Halk Sağlığı Müdür V.
Download

Dr. Hülya TEKİN Halk Sağlığı Müdür V.