Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
CTR
Uluslararası Belgelendirme Ve Denetim Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0097-YS
Revizyon No: 01 Tarih: 13 Haziran 2014
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
AB-0097-YS
Adresi : Anadolu Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok
No:160
Macunköy/Yenimahalle
ANKARA / TÜRKİYE
* EA Kodu
Tel
: 312 397 82 00
Faks
: 312 397 82 10
E-Posta
:[email protected]
:www.ctr.com.tr
Website
Açıklama
17
Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri
18
Makine ve teçhizat
28
İnşaat
29
34
Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının
tamiri
Mühendislik hizmetleri
33
Bilgi teknolojisi ürünleri
37
Eğitim
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
CTR
Uluslararası Belgelendirme Ve Denetim Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0097-YS
Revizyon No: 01 Tarih: 13 Haziran 2014
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
AB-0097-YS
Adresi : Anadolu Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok
No:160
Macunköy/Yenimahalle
ANKARA / TÜRKİYE
* EA Kodu
Tel
: 312 397 82 00
Faks
: 312 397 82 10
E-Posta
:[email protected]
:www.ctr.com.tr
Website
Açıklama
17
Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri
18
Makine ve teçhizat
28
İnşaat
34
Mühendislik hizmetleri
29
Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel
33
eşyalar ve ev eşyalarının tamiri
Bilgi teknolojisi ürünleri
37
Eğitim
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı