Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
AGROLAB
Gıda Su Çevre Analiz Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0271-T
Revizyon No: 07 Tarih: 1 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0271-T
Adresi :
Şenol sok. Feride iş merk. D:1-2-3-4 No:3
Gayrettepe şişli 34394
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 212 347 74 70
Faks
: 0 212 347 74 73
E-Posta : [email protected]
Website : www.agrolabgida.com.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Meyve, Sebze ve
Mamülleri
pH Tayini
TS 1728 ISO 1842
Gıdalar
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) Tayini
AAS Kullanılarak
NMKL 161
Arsenik (As) Tayini
AAS Kullanılarak
NMKL 166
Cıva (Hg) Tayini
ICP-OES Kullanılarak
NMKL 170
Benzoik Asit ve Sorbik Asit Tayini
NMKL 124
Azot-Protein Tayini
TS 1748 ISO 937
Yağ Tayini
TS 1744
Rutubet Tayini
TS 1743 ISO 1442
Kül Tayini
TS 1746 ISO 936
pH Tayini
TS 3136 ISO 2917
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Rutubet Tayini
TS EN ISO 712
Kuru Meyveler
Toplam Kükürtdioksit (SO₂) Tayini
AOAC 990.28
Fındık, Antepfıstığı
gibi sert kabuklu
meyveler, Yer
Fıstığı gibi yağlı
tohumlar ve
bunlardan üretilen
işlenmiş gıdalar
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁, B₂,
G₁, G₂) Tayini
İşletme içi
metot-"QMP_504_ALTR_19"
(AOAC 999.07, VICAM HPLC
Procedure)
Et ve Et Ürünleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
AGROLAB
Gıda Su Çevre Analiz Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0271-T
Revizyon No: 07 Tarih: 1 Aralık 2014
AB-0271-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Şarap ve Türleri
Okratoksin A Tayini
İşletme içi
metot-"QMP_504_ALTR_23"
(AOAC 2001.01, R-Biopharm
A10-P14 V4)
Gıdalar
Salmonella spp. Aranması
ISO 6579
Staphylococcus aureus Sayımı
FDA BAM Bölüm 12
Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
FDA BAM Bölüm 4
Listeria monocytogenes Aranması
FDA BAM Bölüm 10
Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 16649-2
Escherichia coli O157:H7 Aranması
FDA BAM Bölüm 4A
Küf ve Maya Sayımı
FDA BAM Bölüm 18
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Tayini
FDA BAM Bölüm 3
Bacillus cereus Sayımı
FDA BAM Bölüm 14
DNA İzolasyonu
DNeasy Mericon Food Kit
ISO 21571
Genetik Modifiye Organizmaların Kalitatif
Tespiti (35S/NOS)
Real Time PCR kullanılarak
Qiagen Mericon GMO
Detection Kit
ISO 21569
ISO 24276
Aerobik Koloni Sayımı
TS EN ISO 4833-1
TS EN ISO 4833-2
Bacillus cereus Sayımı
ISO 7932
Enterobactericeae Sayımı
ISO 21528-2
Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO/TS 16649-3
Escherichia coli O157 Aranması
ISO 16654
Listeria monocytogenes Aranması
EN/ISO 11290-1
Koagülaz pozitif Stafilokokların Sayımı(Staphylococcus aureus ve diğer türler)
EN/ISO 6888-1
Gıdalar
Yemler
Gıdalar
Yemler
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
AGROLAB
Gıda Su Çevre Analiz Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0271-T
Revizyon No: 07 Tarih: 1 Aralık 2014
AB-0271-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri
(Clostridium perfringens) Sayımı
ISO 7937
Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 4832
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1
ISO 21527-2
Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholera
Aranması
ISO/TS 21872-1
Stafilokokkal Enterotoksin Aranması
3M Tecra Staph Enterotoxin
Visual Immunoassay
Havuz Suyu ve
Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Koloni Sayımı
TS EN ISO 6222
Havuz Suyu ve
Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Fekal Enterekokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Havuz Suyu ve
Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Escherichia coli ve Koliform Bakteri
Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu
Legionella Tespiti
TS EN ISO 11731-2
Havuz Suyu
pH Tayini
SM 4500-H⁺
(Gıdalar Yemler
Devam)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
AGROLAB
Gıda Su Çevre Analiz Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0271-T
Revizyon No: 07 Tarih: 1 Aralık 2014
AB-0271-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Havuz Suyu
İletkenlik Tayini
SM 2510 B
Havuz Suyu
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO₃⁻ B
Havuz Suyu
Mikrobiyolojik Analizler için Numune
Alma
TS EN ISO 19458
Havuz Suyu
Numune Alma
TS ISO 5667-04
TS ISO 5667-03
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı