Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü I. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08:30-09:15
09:30-10:15
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYİĞİT
Derslik Z06
MAT 103 Matematik I
Yrd. Doç. Dr. Orhan SÖNMEZ
Derslik Z 08
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 210
10:30- 11:15
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYİĞİT
Derslik Z06
MAT 103 MatematikI
Yrd. Doç. Dr. Orhan SÖNMEZ
Derslik Z 08
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr.Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 210
11:30-12:15
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYİĞİT
Derslik Z06
MAT 103 MatematikI
Yrd. Doç. Dr. Orhan SÖNMEZ
Derslik Z 08
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr.Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 210
ÖĞLE ARASI
İKT 101 İktisada Giriş-I
Yrd.Doç.Dr.Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 111
İKT 101 İktisada Giriş-I
Yrd.Doç.Dr.Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 111
13:00-13:45
14:00-14:45
ING 103 Genel İngilizce-I
Ela GÖZÜBÜYÜK
Derslik YDYO 107
15:00-15:45
16:00-16:45
ING 101 Akademik Okuma ve
Yazma I
Gökçe ÖREN GÜMÜŞÇÜ
Derslik 108
ING 103 Genel İngilizce-I
Ela GÖZÜBÜYÜK
Derslik YDYO 107
ING 101 Akademik Okuma ve
Yazma I, Gökçe ÖREN GÜMÜŞÇÜ
Derslik 108
İKT 101 İktisada Giriş-I
Yrd.Doç.Dr.Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 111
ING 103 Genel İngilizce-I
Ela GÖZÜBÜYÜK
Derslik YDYO 107
ING 101 Akademik Okuma ve
Yazma I Gökçe ÖREN
GÜMÜŞÇÜ
Derslik 108
ING 103 Genel İngilizce-I
Ela GÖZÜBÜYÜK
Derslik YDYO 107
TÜRK 101 Türk Dili I dersi uzaktan eğitim olup ders programında yer almamaktadır. Ders ile ilgili duyuruları üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü II. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30- 11:15
11:30-12:15
Perşembe
Cuma
ARP101 TemelArapça I
Hanan DİMAK
Derslik YDYO B03
İKT 207 Mikro İktisat
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN
Derslik Z-08
RUS101 Temel Rusça I
Yuliya YAŞAR
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
ARP101 TemelArapça I
Hanan DİMAK
Derslik 108
Derslik 111
Derslik YDYO B03
İKT 207 Mikro İktisat
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN
Derslik Z-08
RUS101 Temel Rusça I
Yuliya YAŞAR
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
ARP101 TemelArapça I
Hanan DİMAK
Derslik 108
Derslik 111
Derslik YDYO B03
İKT 207 Mikro İktisat
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN
Derslik Z-08
RUS101 Temel Rusça I
Yuliya YAŞAR
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 108
Derslik 111
UTİ 201 Dış Ticaretin
Temelleri, Yrd. Doç. Dr.
Sema BABAYİĞİT
Derslik 209
UTİ 201 Dış Ticaretin
Temelleri, Yrd. Doç. Dr.
Sema BABAYİĞİT
Derslik 209
UTİ 201 Dış Ticaretin
Temelleri, Yrd. Doç. Dr.
Sema BABAYİĞİT
Derslik 209
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
İŞL 209 Pazarlama
Yrd.Doç. Dr. Sema BABAYİĞİT
Derslik 210
HUK 215 Borçlar Hukuku
Öğr. Gör. Melike YAĞOĞLU
Derslik ANFİ 1
14:00-14:45
İŞL 209 Pazarlama
Yrd.Doç. Dr. Sema BABAYİĞİT
Derslik 210
HUK 215 Borçlar Hukuku
Öğr. Gör. Melike YAĞOĞLU
Derslik ANFİ 1
ING 203 Genel İng.-I
Müge AYDIN & Fatih Sinan DURAK
Derslik 208 & Z08
15:00-15:45
16:00-16:45
ING 201 Akademik Yazma ve
Sunum Becerileri-I
Jastyna Maria GAICKA
Derslik YDYO 112
ING 203 Genel İng.-I
Müge AYDIN & Fatih Sinan DURAK
Derslik 208 & Z08
ING 201 Akademik Yazma ve
Sunum Becerileri-I
Jastyna Maria GAICKA
Derslik YDYO 112
İŞL 209 Pazarlama
Yrd.Doç. Dr. Sema BABAYİĞİT
Derslik 210
ING 203 Genel İng.-I
Müge AYDIN & Fatih Sinan DURAK
Derslik 211 & 209
HUK 215 Borçlar Hukuku
Öğr. Gör. Melike YAĞOĞLU
Derslik ANFİ 1
ING 203 Genel İng.-I
Müge AYDIN & Fatih Sinan DURAK
Derslik 211 & 209
AIIT101 Atatürk İlkeleri İnk. Tar. I dersi uzaktan eğitim olup ders programında yer almamaktadır. Ders ile ilgili duyuruları üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü III. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
08:30-09:15
ARP 201 OrtaDüzeyArapça I
Hanan DİMAK
Derslik YDYO B03
09:30-10:15
ARP 201 OrtaDüzeyArapça I
Hanan DİMAK
Derslik YDYO B03
Çarşamba
Perşembe
Cuma
UTİ309 Uygulamalı EğitmI
FatihKalpaklıoğlu
Derslik Z-07
İŞL 405 Süreç Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 210
UTİ 303
İthalat ve İhracat Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Sema
BABAYİĞİT
UTİ309 Uygulamalı EğitmI
FatihKalpaklıoğlu
Derslik Z-07
UTİ 303
İthalat ve İhracat Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Sema
BABAYİĞİT
UTİ309 Uygulamalı EğitmI
FatihKalpaklıoğlu
Derslik Z-07
UTİ 303
İthalat ve İhracat Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Sema
BABAYİĞİT
UTİ309 Uygulamalı EğitmI
FatihKalpaklıoğlu
Derslik Z-07
Derslik 110
10:30- 11:15
ARP 201 OrtaDüzeyArapça I
Hanan DİMAK
Derslik YDYO B03
İŞL 405 Süreç Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 210
Derslik 110
İŞL 405 Süreç Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 210
11:30-12:15
Derslik 110
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
UTİ 307 Mesleki İngilizce I
Gökhan TANERİ
Derslik Z-08
RUS 201 Orta Düzey Rusça I
Yulya YAŞAR
Derslik 110
UTİ 305 Proje Yazım Tek.
Yrd. Doç. Dr.Erdal CANIYILMAZ
UTİ 307 Mesleki İngilizce I
Gökhan TANERİ
Derslik Z-08
RUS 201 Orta Düzey Rusça I
Yulya YAŞAR
Derslik 110
UTİ 305 Proje Yazım Tek.
Yrd. Doç. Dr.Erdal CANIYILMAZ
UTİ 307 Mesleki İngilizce I
Gökhan TANERİ
Derslik Z-08
RUS 201 Orta Düzey Rusça I
Yulya YAŞAR
Derslik 110
Derslik Z-08
Derslik Z-08
UTİ 305 Proje Yazım Tek.
Yrd. Doç.Dr.Erdal CANIYILMAZ
Derslik Z-08
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü IV. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
10:30-11:15
11:30-12:15
Çarşamba
Perşembe
Cuma
İŞL 421 Kurumsal Kaynak
Planlaması, Melih SARICA
Derslik 205
08:30-09:15
09:30-10:15
Salı
UTİ 403 Gümrük Uygulamaları
Abdurrahim YILDIZ
Derslik Z-06
UTİ 403 Gümrük Uygulamaları
Abdurrahim YILDIZ
Derslik Z-06
UTİ 403 Gümrük Uygulamaları
Abdurrahim YILDIZ
Derslik Z-06
İŞL 421 Kurumsal Kaynak
Planlaması, Melih SARICA
Derslik 205
İKT 423 Para ve Banka
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 110
İŞL 303 Örgütsel Davranış
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
İŞL 421 Kurumsal Kaynak
Planlaması, Melih SARICA
Derslik 205
İKT 423 Para ve Banka
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 110
İŞL 303 Örgütsel Davranış
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
İŞL 421 Kurumsal Kaynak
Planlaması, Melih SARICA
Derslik Derslik 205
İKT 423 Para ve Banka
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 110
İŞL 303 Örgütsel Davranış
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
ARP301 MeslekiArapça I
Hanan DİMAK
Room YDYO B03
14:00-14:45
ARP301 MeslekiArapça I
Hanan DİMAK
Room YDYO B03
15:00-15:45
ARP301 MeslekiArapça I
Hanan DİMAK
Room YDYO B03
İŞL 305 Operasyon Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 211
İŞL409 Finansal Tablolar Analizi
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
İŞL 305 Operasyon Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 211
İŞL409 Finansal Tablolar Analizi
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
İŞL 305 Operasyon Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 211
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 212
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 212
IŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 212
RUS 301 Mesleki RusçaI
Yulya YAŞAR
Derslik 108
İŞL 311 Marka Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. EminEmirza
Derslik 109
RUS 301 Mesleki RusçaI
Yulya YAŞAR
Derslik 108
İŞL 311 Marka Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. EminEmirza
Derslik 109
RUS 301 Mesleki RusçaI
Yulya YAŞAR
Derslik 108
İŞL 311 Marka Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. EminEmirza
Derslik 109
İŞL409 Finansal Tablolar Analizi
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
16:00-16:45
İŞL 417 Türk Vergi Sistemi
Avni ARİFOĞLU
Derslik 109
İŞL301Finansal Yönetim I
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
17:00-17:45
İŞL 417 Türk Vergi Sistemi
Avni ARİFOĞLU
Derslik 109
İŞL301Finansal Yönetim I
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
18:00-18:45
İŞL 417 Türk Vergi Sistemi
Avni ARİFOĞLU
Derslik 109
İŞL301 Finansal Yönetim I
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 111
İŞL 423Pazarlama Araştırması
Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA
Derslik 205
İŞL 423Pazarlama Araştırması
Yrd. Doç. Dr. EminEMİRZA
Derslik 205
İŞL 423Pazarlama Araştırması
Yrd. Doç. Dr. EminEMİRZA
Derslik 205
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 212
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 212
Download

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik