Fourth International Conference in Communication and Media Studies
Thursday, 20 November 2014
Session 10: Sosyal Medya, Tahakküm ve Demokrasi
Moderator: Yetin Arslan
13:30-15:00
Othello
Mustafa Ali Minarlı & Muhammed Akif Albayrak
Kamusallığın Sibernetik Dönüşümü Bağlamında Sosyal Medya ve Demokrasi
Deniz Kurban & Ufuk Özden
Sosyal Ağlar Aracılığında Boş Zaman Üzerinde Geliştirilen Yeni Tahakküm
Biçimlerinin Fetiş Karakteri Üzerine Kuramsal Bir Tartışma
Alaattin Aslan & Serkan Bayrakçı
İnternet ve Sanal Alem Psikolojisi
Gül Dilek Türk
Sanal Cemaatlerin Oluşumu: Leyla ile Mecnun Örneği
Session 11: Film, Media Activism and Democracy
Moderator: Ümit Atabek
13:30-15:00
Soli
Altuğ Akın
Witnessing the Nonpublic: Potency/Impotency of Moving Images in the Context
of Their Socio-political Afterlives
Peyami Çelikcan
The New Documentary Wave and Voicing Democracy
Tinatin Dvalishvili
Victims Choose Facebook
Ülfet Kutoğlu Kuruç & Baruck Opiyo
Mediated Activism: Prepondering the ‘Activist’ Use of Social Media in Pursuit of
Global Peace and Justice
Coffee
Thursday, 20 November 2014
Session 12: Representation of Women
Moderator: Hanife Aliefendioğlu
15:00-15:15
15:15-16:45
Salamis
Özlem Tören
The Representation of International Women’s Day in the News Media of TRNC
Engin Aluç
Women of the Gezi Park Resistance: (Mis)representation of Women Protesters in the
Turkish News Media
Elnaz Nasehi
Whose Choice, Whose Freedom
Muzaffer Alta
Reshaping Gender Roles in Terms of Social Construction: The Eurotrash Family Portrait
of Dolce and Gabbana Advertisement
Session 13: Medya, Kamusal Alan ve Diyalog
15:15-16:45
Othello
Moderator: Anıl Kemal Kaya
Aslı Yağmurlu
Kamu Diplomasisi ve Diyalog: Dışişleri Bakanlığı İnternet Sitesi Uygulaması
Halil İbrahim Duranay
Ağ Toplumu İmajları Özgürleşmiş Bir Medyanın Olanağı mı?
Nurten Kara & Şengül Altan Arslan
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Kamu Politikası Olarak Benimsenmesi ve Medyanın Bu Süreçteki Rolü
Aysel Ay
Küreselleşme ve Tüketim Toplumunun Yeni İletişim Kanalı: Yeni Ekonomi
Session 14: ‘Öteki’yle Diyalog
Moderator: Feryade Tokan Şenol
15:15-16:45
Soli
Serhan Tezgeç
Toplumsal Cinsiyet Rollerine Uygun Hemcinsler Arası Samimiyet Farklılıklarının
Reklamlarda Gösterimi
Ali Murat Mırçık
Medyada Hakikat ve Temsil: Suriyeli Göçmen Haberlerinin Yeniden Üretimi
Alev Yücel
Göçmen Medyası: Avrupa Baskısı Yapan Türkçe Gazetelerde Göçmenlerin Temsili
Süleyman İrvan
Medya Etik Kurulu Deneyimi
Coffee
Erol Mutlu’yu Hatırlamak: Hocamızı Anıyoruz
Film Gösterimi, hazırlayanlar: Oğuz Uydu ve Murat Yerden Süre: 13’
Konuşmacılar: Pembe Behçetoğulları, Nurten Kara, Yetin Arslan
Coffee
Session 15: Peace, Media and Justice
Moderator: Ayça Demet Atay
17.00-18.00
Salamis
10:00-11:30
10:00-11:30
Salamis
Mahmut Kunter
Peace, Justice and Universities as a Conceptual Apparatus: Is “Peace Building” a “Just
War” on Difference?
Mahmoud Baballah
The Unspoken Voices of the Conflict Longing for Justice
Jeiran Olyanasab
Metaphysics of Presence Analysis of Liberal Democratic Media: With Regarding
on Justice
Session 16: Aidiyet ve Kıbrıslı Türk Kimliği
10:00-11:30
Othello
Moderator: Mustafa Öngün
Çağatan Taşkın & Cem Okan Tuncel & Selim Tüzüntürk
Türkiye’deki Y Kuşağının Kıbrıs Sorunu Algısı Üzerine Bir Araştırma
Yetin Arslan
Kıbrıslıtürk Aidiyet Algısının Dönüşümü: Asma Zeytin Ağacı Olursa?
Pembe Behçetoğulları
Kıbrıs, Aykırı/Zıt/ Karmaşık Özdeşleşmelere ‘Yuva’ Olabilir mi?
Serap Kanay
‘Anıtsal Öyküler Yerleştirmesi’ Üzerine*
Session 17: Enformasyon Toplumu ve Adalet
Moderator: Gülseren Atabek
10:00-11:30
Soli
Hakan Yüksel
Şaşı Bakıp Şaşırmak: Enformasyon Toplumu Kuram ve Politikalarının Toplumsal Barış
ve Adalet Açısından Eksiklikleri
Banu Durdağ
Deux Ex Machina ya da Toplumsal Eşitsizliklerin Yeniden Üretimi
Mustafa Ali Minarlı & Salih Emre Minarlı
Bir Dönüşümün Anatomisi: Arap Baharı Sürecinde Mısır
Berrin Yanıkkaya & İmge Yıldırım
Karşı Medyanın Adalet Talebi: Demokratik Medya Aktivizmi ve Toplumsal Adalet
Closing Remarks
16:45-17:00
Friday, 21 November 2014
Sightseeing Tour (optional)
11:30-12:00
12:30-19:00
Serap Kanay’ın ‘Anıtsal Öyküler’ Yerleştirmesi, konferans süresince ziyarete
açık olacaktır.
Serap Kanay’s ‘Monument: Her/story’ Installation will be accessible
during the conference.
Rauf Raif Denktaş Culture and Congress Center
(KÜKOM)
Fourth International Conference in Communication and Media Studies
Wednesday, 19 November 2014
Registration & Coffee
Opening Remarks
Keynote Speeker
Oliver Richmond
“Peace in the 21st Century: Peace, Progress and Intervention”
Lunch
Session 1: Peace, Conflict and Communication
Moderator: Peyami Çelikcan
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-12:00
Arsinoe
12:00-13:20
13:30-15:00
Salamis
Moara Crivelente
When Media do not Mediate: Israeli Military Operations and
Critical Discourse Analysis
Vasvi Çiftçioğlu
What are the Newspapers for? - Propagating War or Building Peace:
A Critical Analysis of Mediated Representations of “Oil Drilling Conflict”
in Eastern Mediterranean
Mashoed Bailie
Mediating Conflict: Editors and Journalists of the Cypriot Press
Session 2: Medya, Çatışma ve Barış
Moderator: Tuğrul İlter
13:30-15:00
Othello
Zeynep Orhon
Türkiye’de İnternet Aracılığıyla Nefret Söylemi: Hrant Dink Cinayeti Örneği
Feryade Tokan Şenol
Kriz Haberlerinde Barış Dili: Soma Kömür Madenleri Faciası
Kader Tuğla & Sevil Çörekçi
“Terörün Görseli Var mı Görseli?”: Medyada Kullanılan IŞİD Görüntüleri
Üzerine Bir İnceleme
Mert Yusuf Özlük & Yakup Şahin
Barışın İnşasında Fotoğrafın Rolü: 1 Mayıs Olaylarının Haber
Fotoğraflarındaki Yeri ve Karşılaştırmalı Örnekleri
Wednesday, 19 November 2014
Session 3: Peacemaking and Dialogue
Moderator: Baruch Opiyo
13:30-15:00
Soli
Lorena Beleri, John Kakkos, Vasileios Ntatsioudis
Archeological Heritage and Diplomacy: The Commodity of the Past as an
Opportunity for Intercultural Dialogue
Erfan Siavashi
The Undermining Role of Belief Perseverance in Interpersonal Relationship
and Peace Process
Ahsan Akhtar Naz
The Role of Global Elite Media in Interfaith Dialogue
Coffee
Session 4: Peace, Media and Justice
Moderator: Ülfet Kutoğlu Kuruç
15:00-15:15
15:15-16:45
Salamis
Ümit Atabek & Gülseren Atabek
Labor, Capital and Nature: A Textual Analysis of TRNC Government Programs
(1983-2014)
Enver Ethemer
A Lopsided Modernity Saga – TRNC
Umut Ayman & Anıl Kemal Kaya
Public Relations Campaigns in Non-Profit Organization: SOS Case Study in TRNC
Session 5: Film, Televizyon ve Temsil
Moderator: Pembe Behçetoğulları
15:15-16:45
Othello
Coffee
Thursday, 20 November 2014
Session 6: ‘Home’, Migration and Peace
10:00-11:45
Salamis
Moderator: Umut Bozkurt
Session 8: Identity, Colonization and Peace
10:00-11:45
Soli
Moderator: Oliver Richmond
Özker Kocadal
The EU in Cyprus Peace Process: An Ambivalent Peacemaker
Cinzia Padovani
Representing Migration: The Case of Lampedusa
İbrahim Beyazoğlu
Hard to Imagine “Our” Modern Identity without British Colonization: The Case of
Tuğrul İlter
Turkish Cypriot Postcolonial Reason
Çiçek Göçkün Bayramoğlu
Peacebuilding as a Practice: The Case of Famagusta Initiative
Peace in Cyprus.
Lunch
12:00-13:20
Session 9: Peace, Conflict and Communication
13:30-15:00
Is it Good to Become the Master of One’s Home?
Mustafa Öngün
Addressing Internal Displacement through Post-Conflict Justice Mechanisms for
Session 7: Film and Representation
10:00-11:45
Othello
Moderator: Mashoed Bailie
Ali Javari
Representation of Middle Class Life in Asghar Farhadi’s Cinema
Janet Aver Adikpo
Framing of Women in Nigerian Films: A Multi-Justice Perspective
Meltem Erinçmen Kânoğlu
Reconstructing Memory of the Future as the Time of Pursuing Peace via Science
Fiction Films from the Scope of Post-colonialism and Globalisation
Mesut Bostan
Metin Erksan Sinemasında Mimetik Arzu ve Toplumsal Çatışma
09:30-10:00
Thursday, 20 November 2014
Salamis
Moderator: Metin Ersoy
Ayça Demet Atay
Communicating with the Other: Peace Journalism as a Form of
Self-Other Relationship
Silvia de Michelis
Establishing an Equal System of Justice within the Responsibility to Protect
Doctrine through the Affirmation of Peace Journalism Principles
Hanife Aliefendioğlu
Communication across the Green Line: Peace Discourse in Hard and Soft News
Dilara Bostan
Walt Disney Animasyonlarında Kültürel Yeniden Üretim ve Temsil
Arzu Reis
Önce Söylem, Sonra Eylem: Türkiye’de Muhafazakarlığın Evlilik Programlarıyla
Pekiştirilmesi
Coffee
Focus Group with Oliver Richmond:
Civil Society and Peacemaking in North Cyprus
16:45-17:00
17.00-19.00
Porta Del Mare
Designed by Engin Aluç & Metin Ersoy
Printed at EMU Printing House
Download

Fourth International Conference in Communication and Media Studies