SAMET AYDINLATMA
KOD
126020264302
AÇIKLAMA
Küçük Kare Led Spot Yuv.Köşeli
RENK
BİRİMİ
AMBALAJ
FİYATI
60x60x11
C.White
W. White
Mavi
Adet
1
13,00 TL
100x100x12
C.White
W. White
Mavi
Adet
1
18,50 TL
*126950208100 kodlu trafo ile kullanılır.
*12610082 kodlu dokunmatik anahtar ile kullanılabilir.
126020364302
126020364301
Kare Led Spot Köşeli
*126950208100 kodlu trafo ile kullanılır.
*12610082 kodlu dokunmatik anahtar ile kullanılabilir.
126000160102
Aydınlatmalı Elbise Askısı
40cm
W.White
Adet
1
37,00 TL
126000260101
126000260102
Aydınlatmalı Elbise Askısı
80cm
C.White
W. White
Adet
1
45,00 TL
*126950208100 kodlu trafo ile kullanılır.
126020454102
126020454202
SMD Led Spot Beyaz
SMD Led Spot Siyah
Yuvarlak
W.White
Adet
1
126020454301
126020454302
126020454303
SMD Led Spot
Yuvarlak
C.White
W. White
Mavi
Adet
1
100x100x12
C.White
W. White
Mavi
Adet
1
17,00 TL
90x20x40
Gün Işığı
Adet
1
111,00 TL
Gün Işığı
Adet
1
18,50 TL
*126950208100 kodlu trafo ile kullanılır.
*12610082 kodlu dokunmatik anahtar ile kullanılabilir.
126020164301
126020164302
126020164303
Kare Led Spot Yuv. Köşeli
*126950208100 kodlu trafo ile kullanılır.
*12610082 kodlu dokunmatik anahtar ile kullanılabilir.
12610073
Aydınlatmalı Raf
60x20x40
12610076
Dokunmatik Aydınlatmalı Raf
12610077
120,00 TL
90x20x40
148,00 TL
56,3x32,8x35
12610015
Ayd. Modül Tbn. ( Prizli Kulplu )
12610037
138,00 TL
Gün Işığı
Adet
1
86,3x32,8x35
175,00 TL
12610042
Ayd. Modül Tbn. ( P.siz Kulpsuz )
56,3x32,8x35
Gün Işığı
Adet
1
138,00 TL
12610039
Ayd. Modül Tbn. ( Prizli Kulpsuz )
86,3x32,8x35
Gün Işığı
Adet
1
175,00 TL
12610041
Ayd. Modül Tbn. ( Prizsiz Kulplu )
86,3x32,8x35
Gün Işığı
Adet
1
166,00 TL
12610048
Ledli Cam Raf
90x20x40
Beyaz
Adet
1
129,00 TL
12610050
Ledli Cam Raf
90x20x40
RGB
Adet
1
184,00 TL
28
SAMET AYDINLATMA
KOD
AÇIKLAMA
RENK
BİRİMİ
AMBALAJ
FİYATI
12610062
Çekmece İçi Ayd. Sensörlü
56,3x54x27
Gün Işığı
Adet
1
65,00 TL
12610063
Çekmece İçi Ayd.
86,3x54,27
Gün Işığı
Adet
1
74,00 TL
12610079
Modül Altı Power Led Ayd.
60x28x15
W.White
Adet
1
83,00 TL
*12610054 kodlu trafo ile kullanılır.
12610044
Modül Altı Floresan'lı Ayd.
60x70x27
Gün Işığı
Adet
1
56,00 TL
12610066
12610067
Gömme Linear Led Aydınlatma
57,5x18x13
82x18x13
W.White
Adet
1
28,00 TL
35,00 TL
57,5x18x13
82x18x13
W.White
Adet
1
28,00 TL
35,00 TL
*126950208100 kodlu trafo ile kullanılır.
*12610082 kodlu dokunmatik anahtar ile kullanılabilir.
12610069
12610070
Yüzeye Monte Linear Led Aydınlatma
*126950208100 kodlu trafo ile kullanılır.
*12610082 kodlu dokunmatik anahtar ile kullanılabilir.
12610018
Ayd. Dolap İçi Askılı Raf Sensörlü
47,8x54,8x35
Gün Işığı
Adet
1
221,00 TL
12610030
12610031
Dolap İçi Gömme Ayd. Sensörlü
61x80x25
91X80X25
Gün Işığı
Adet
1
77,70 TL
117,15 TL
W.White
Adet
1
56,3x15x12
12610052
Cam Raflar İçin Linear Ayd.
12610053
23,00 TL
86,3x15x12
34,00 TL
*12610054 kodlu trafo ile kullanılır.
*12610082 kodlu dokunmatik anahtar ile kullanılabilir.
126040370111
126040370212
Kare Power Led Spot 30 ˚
38x38x30
C.White
W. White
Adet
1
63,40 TL
126040370121
126040370221
Kare Power Led Spot 60 ˚
38x38x30
C.White
W. White
Adet
1
63,40 TL
126040370131
126040370231
Kare Power Led Spot 120 ˚
38x38x16
C.White
Adet
1
63,40 TL
*126950108100 kodlu trafo ile kullanılır.
*12610082 kodlu dokunmatik anahtar ile kullanılabilir.
126040470122
126040470222
Yuv.Power Led Spot 60 ˚
38x38x30
W.White
Adet
1
60,70 TL
126040470131
126040470231
Yuv. Power Led Spot 120 ˚
38x38x16
C.White
Adet
1
60,70 TL
38x38x16
C.White
Mavi
Adet
1
63,40 TL
*126950108100 kodlu trafo ile kullanılır.
*12610082 kodlu dokunmatik anahtar ile kullanılabilir.
126040570133
Asimetrik Power Led Spot 120 ˚
*126950108100 kodlu trafo ile kullanılır.
*12610082 kodlu dokunmatik anahtar ile kullanılabilir.
29
SAMET AYDINLATMA
KOD
AÇIKLAMA
RENK
BİRİMİ
AMBALAJ
FİYATI
12610081
Dolap Kapak Sensörü
Beyaz
Adet
1
46,00 TL
12610082
Dokunmatik Anahtar
Beyaz
Adet
1
74,00 TL
126950108100
126950208100
Led Trafo 2- 4V Çıkış
Led Trafo 12V Çıkış
Beyaz
Adet
1
23,00 TL
126950308100
SML 1000 Trafo
Adet
1
34,00 TL
126950408100
Çoklayıcı 3'lü
Adet
1
9,60 TL
Beyaz
30
Download

SAMET AYDINLATMA 17,00 TL SMD Led Spot Yuvarlak Kare Led