Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ACİL MÜDAHALE SETİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU MALZEME VE
CİHAZ LİSTESİ
DOKÜMAN NO: TY-LST-14 YAYIN TARİHİ :AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA NO: 1/1
İLAÇ/SERUM ADI
ADRENALİN AMP.
AMİNOCARDOL AMP.
ARİTMAL %2 AMP.
ATROPİN SÜLFAT AMP.
AVİL AMP.
BELOC AMP.
CALCİUM AMP.
CORDARONE AMP.
DİLTİZEM AMP.
DOBUDREX AMP.
DİGOXİN AMP.
DOPAMİN AMP.
EFEDRİNE AMP.
İSORDİL 5 mg TAB.
MAGNEZYUM AMP.
PERLİNGANİT AMP.
POTASYUM AMP.
PREDNOL 40 mg. AMP.
PREDNOL 250 mg. AMP.
SODYUM BİCARBONAT AMP.
VENTOLİN NEBÜL
İSOLYT 1000 cc
İZOTONİK 1000 cc
VOLUVEN 500 cc
İZOTONİK 100 CC
MİN.
SEV.
10
3
5
10
3
2
3
3
2
3
2
5
5
2
2
3
5
4
2
20
4
2
2
2
2
MAK.
SEV.
30
5
10
30
5
4
5
5
4
5
4
10
10
4
4
5
20
8
4
40
8
4
4
4
4
SARF MALZEME/TIBBİ CİHAZ ADI
AİRWAY (SARI, YEŞİL, BEYAZ, MOR)
AMBU VE MASKESİ (Çocuk ve Erişkin her boy)
ASPİRATÖR SONDASI (TURUNCU,YEŞİL, BEYAZ, SİYAH)
ENTÜBASYON TÜPÜ (Çocuk ve Erişkin her boy)
DEFİBRİLATÖR *
ELEKTROT JELİ
ENJEKTÖR (5cc-10cc)
FLASTER
FOLEY SONDA
GUIDE (STİLE)
İNTRAKET (MAVİ, PEMBE, YEŞİL)
NAZAL KANÜL
KAN SETİ
KAN GAZI ENJEKTÖRÜ
LARİNGOSKOP SETİ VE YEDEK PİLLERİ
NAZOGASTRİK SONDA
SERUM SETİ
PAMUK
TURNİKE
OKSİJEN HORTUMU VE MASKELERİ
ÖNLÜK
NON-STERİL ELDİVEN
STERİL ELDİVEN
AĞIZ VE YÜZ MASKESİ
EL ANTİSEPTİĞİ
MİN.
SEV.
2
1
5
2
1
1
10
1
1
1
5
2
1
3
1
2
5
250 gr
2
2
2
1 kutu
3
5
1
MAK.
SEV
4
2
10
4
1
1
20
1
2
2
10
3
1
6
2
4
10
500 gr
4
3
2
1 kutu
5
10
1
NOTLAR:
1- Listede yer alan ilaçlar ve sarf malzemeler ile bunlara ait MAKSİMUM stok seviyelerini her bölüm ihtiyacına ve hasta
portföyüne göre lüzumu halinde revize edebilecektir. MAKSİMUM seviyeler İlaç ve Malzeme Kontrol Formuna işlenecektir.
2- Birimler acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzeme miktarlarını belirlenen MİNİMUM ve MAKSİMUM seviyeler arasında
tutacaklardır.
3- Acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzemelerin miktar ve miat kontrolleri düzenli aralıklarla yapılacaktır. (Her hafta
Pazartesi günü ve her acil müdahale sonrasında)
4- Acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzemeler çift miadlı olanlar varsa en yakın tarihli olan, flaster yapıştırılarak veya
kalemle çizilerek veya ayrı bir kutu içerisine konulup ya da etiket yapıştırmak suretiyle önce kullanılacağına dair ibare üzerine
yapıştırılır.
5-*Defibrilatörün kliniğin/bölümün bulunduğu katta 1 tane ve erişilebilir olması yeterlidir.
6- Acil Müdahale Setinde yer alan ilaç ve malzemelerin eksiksiz ve hazır halde bulundurulmasından Birim Sorumluları mükelleftir.
7- Airway, Ambu Maskesi, Aspirator Sondası, Entübasyon Tüpü ve İntraketlerin her boyundan belirtilen miktarlarda bulunmalıdır.
8-Acil Müdahale Setine Narkotik ilaç eklenecekse ilgili ilaç kilitli bir yerde muhafaza edilmelidir.
HAZIRLAYAN
FATİH BOZKURT
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Download

ç.ü. diş hekimliği fakültesi acil müdahale setinde bulunması gereken