EĞİTİM &
DENEYİM
GELİŞİM &
DEĞİŞİM
TEİAŞ yöneticisi, görevi ile ilgili
olarak kişisel gelişimini devamlı
sürdürmekle birlikte, aynı
zamanda deneyimleri sayesinde
iyi bir eğiticidir.
TEİAŞ yöneticisi , modern kamu
kuruluşu olmayı, gelişmelerden en
yüksek faydayı sağlayan, etkin, verimli,
üretken ve insan odaklı kamu yönetimi
yapısının kurulmasına öncülük eder.
1. Mevzuatı iyi bilmesinin yanında, mesleki ve
bilimsel yayınları takip ederek sürekli öğrenme
eğilimi içerisindedir.
2. Kendi eğitiminin yanı sıra etkin personel
yaratmak için personele yatırım yapar, onların
eğitimlerine destek verir, eğitimi özendirir.
3. Öğrendiklerini uygulamaya koyar.
4. Örnek, öncü ve rehberdir.
5. Hata ve yanlış yapmadan herhangi bir şeyin
doğrusunu öğrenmenin mümkün olmadığını bilir
1. Yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik ve
bilimsel gelişmeleri yakından takip eder ve
bunlara uygun bir yönetim tarzı benimser.
2. Değişimden korkmaz, her değişimi bir öğrenme
aracı olarak görür. Şirkete değişim kültürünü
yerleştirmeye çalışır.
3. Kişisel, örgütsel ve çevresel zorluklara rağmen,
hep ileriye doğru hareket eder.
4. Yenilikçilik ve katılımcılık konularında çalışanları
motive eder.
İLETİŞİM &
ETKİLEŞİM
TEİAŞ yöneticisi, insan ilişkilerini ön
planda tutar. Çalışma arkadaşlarıyla
fikir alışverişinde bulunur, bilgi üretimi
için grup çalışmasını özendirir, sosyal
ilişkileri geliştirme hedefini güder.
1. Davranışlarında açık ve tutarlıdır. İnsan
ilişkilerinde empati yöntemini kullanır. Çalışma
arkadaşlarına adil davranır, onları objektif
değerlendirir ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunur.
2. Doğru işe doğru insan yaklaşımını benimser.
Personelin yetenek ve becerilerini iyi değerlendirir
ve içsel motivasyonlarını yükseltir.
3. Sosyal diyaloğa önem verir. Başka kurumlar ve
çevre ile olan sosyal bağlantılarını geliştirir.
4. Şirket politikalarını çalışanlara iletir, onların
iletişim eksikliklerini gidermelerini ve iletişimi
geliştirmelerini teşvik eder. Periyodik toplantılar
yaparak, iletişimin sürekliliğini sağlar ve grup
çalışmalarını özendirir.
YÖNETİM &
BİLİŞİM
TEİAŞ yöneticisi, Şirket amaçlarına
ulaşılması için gereken yönetim
araçlarını ve bilgi sistemlerini kullanır,
personeli bu amaçlara ulaşmak için
yönlendirir.
1. Şirket amaçlarını etkin ve verimli olarak
gerçekleştirmek için gereken kararları zamanında,
doğru olarak ve sorumluluklarıyla birlikte alır.
2. Yönetimde bilgi sistemlerini kullanır, yeni bilginin
üretilmesi ve bilgi transferi için çalışır, çalışanların
bilişim sistemlerini kullanmasını teşvik eder.
3. Zaman yönetimi, kriz yönetimi, kaynak yönetimi
ve performans yönetimi konularında başarılıdır.
Bunun için var olanı iyi tahlil eder, çözüm yolları
üretir.
4. Çalışma hayatında başarıyı getiren en önemli
unsurun önyargılardan arınmak olduğunun
bilincindedir.
5. Şirket çıkarlarını her zaman kendi beklentilerinin
önünde tutar.
DENETİM &
GERİ BİLDİRİM
TEİAŞ yöneticisi, sürekli müdahale etmek
yerine önceden belirlenen aşamalarda
çalışmayı kontrol eder, değerlendirmeleri
yapar, olası problemleri tespit ederek
düzeltilmesini sağlar, sonuçlar hakkında
geri bildirim alır.
1. Çalışanların yetkinlik ve yeteneklerini doğru
tanır. Faaliyetlere hâkimdir ve performansları
geliştirmek için kontrol eylemlerini yürütür.
2. Üzerinde çalışılacak iş konusunda geri
bildirimlerde sorun yaşamamak için kendini
doğru ve net ifade eder, beklentilerini sıralar.
3. Kontrol eylemleri sayesinde prosedür ve
süreçlerin yerinde ve etkin olduğundan emin
olur, gerektiğinde düzeltici hareketlerde bulunur.
Sorumluluk verir.
4. Elde edilen başarıların aynı zamanda ekibin
emeğinin eseri olduğunu bilir, başarılardaki sürekliliği
sağlamak için personeli iyi motive eder, başarıları
takdir eder. Tersi durumda çatışmaları ve sorunları
çözmek için etkili yöntemler ileri sürer, fırsat verir.
Önce doğruyu bilmek
gerekir. Doğru bilinirse
yanlış da bilinir ama önce
yanlış bilinirse doğruya
ulaşılamaz.
Farabi
Üreten Türkiye’nin
gücünü taşıyoruz...
Asya ve Avrupa arasında
enerji köprüsü oluşturuyoruz...
Bizim için önemlisin...
Gücün kontrolünü yapıyoruz
ve kumanda ediyoruz...
Enerji iletim hatlarında
helikopterle teknolojik denetimler...
İDEAL TEİAŞ YÖNETİCİSİ
EĞİTİM
&
DENEYİM
GELİŞİM İLETİŞİM YÖNETİM
&
&
&
DEĞİŞİM ETKİLEŞİM BİLİŞİM
DENETİM
&
GERİ
BİLDİRİM
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
2014
Download

Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir ama