Philips Shaver series 9000
SmartClick Sakal
Șekillendirici ve Aquatec
Wet & Dry ile Islak ve
Kuru tıraș özellikli tıraș
makinesi
V-Track Hassas Bıçaklar
50 dakika kablosuz kullanım/1 saat
șarj
SmartClick Sakal Șekillendirici
Her harekette mükemmellik
Tek harekette %20 daha fazla sakal* keser
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama
teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin
kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz.
Mükemmellik için tasarlanmıștır
• Sinekkaydı tıraș için sakala mükemmel șekilde yön verir
• Üstün sonuç için 8 farklı yönde eğilir
Rahat Tıraș
• Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi, kılları rahat ve yakından kesebilmek için kaldırır
• Tırașınızı üç ayar ile kișiselleștirin
• Rahat ıslak ve kuru tıraș için Aquatec Wet & Dry
S9511/41
Tıraș Makinenizden En Yüksek Verimi Alın
• 5 uzunluk ayarlı Sakal Șekillendirici
Kullanım kolaylığı
• İșlevlere kullanım kolaylığı kazandıran sezgisel simgeler
• Bir saatlik șarjla 50 dakika kablosuz kullanım
• 2 yıl garanti
SmartClick Sakal Șekillendirici ve Aquatec Wet & Dry ile Islak ve Kuru tıraș özellikli tıraș makinesi
S9511/41
V-Track Hassas Bıçaklar 50 dakika kablosuz kullanım/1 saat șarj, SmartClick Sakal Șekillendirici
Özellikler
V-Track Hassas Bıçaklar
Kișisel Konfor Ayarları
Gelișmiș Kullanıcı Arayüzü
Patentli V-Track Hassas Bıçaklar, yatık ve farklı
uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm
sakalı nazikçe en iyi kesme konumuna getirir.
Daha az hareketle %30 daha yakın tıraș
sayesinde cildinizi korur.
Kișisel Konfor Ayarları tırașınızı
kișiselleștirmenizi sağlar. 3 mod arasında seçim
yapabilirsiniz: cildiniz hassasken nazik ama
düzgün bir tıraș için Hassas, günlük tıraș için
Normal, zamandan tasarruf amaçlı hızlı tıraș
için Hızlı
Sezgisel ekran, ilgili bilgileri göstererek tıraș
makinenizden en iyi performansı almanızı
sağlar: - 5 seviyeli Pil Göstergesi - Temizleme
Göstergesi - Düșük Pil Seviyesi Göstergesi Bașlık Değiștirme Göstergesi - Seyahat Kilidi
Göstergesi
Aquatec Wet & Dry
50 dakika kablosuz tıraș
Aquatec Wet & Dry tıraș makinesinın ıslak ve
kuru tıraș özelliği sayesinde istediğiniz gibi tıraș
olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraș,
isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir
tıraș jeli veya tıraș köpüğü kullanarak
ferahlatıcı, ıslak bir tıraș olun
Gelișmiș șarj sistemi size iki kullanıșlı seçenek
sunar: Bir saatlik șarjla 50 dakika kablosuz
kullanım ya da tam bir tıraș için hızlı șarj. Tüm
Shaver series 9000 modelleri, ıslak ortamlarda
güvenliği sağlamak amacıyla yalnızca kablosuz
modda çalıșır.
Kıvrım Algılama Teknolojisi
Tamamen esnek yeni 8X yönlü bașlıklar, her
darbeyi daha da kolaylaștırarak yüz ile uyumu
en üst düzeye çıkarır. Bağımsız hareketleri,
daha az hareketle temiz tıraș için %20 daha
fazla tutuș sağlar.
Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi
SmartClick Sakal Șekillendirici
Philips elektrikli tıraș makinesinde yerleșik
olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı
kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve
pürüzsüz bir tıraș olanağı sunar.
Sakallarınızda daha fazla tarz denemek için
takılıp çıkarılır cilt dostu Sakal Șekillendirici: 0,5
mm'lik 3 günlük sakaldan 5 mm'lik kısa sakala
kadar her türlü tarz için cildin tahriș olmasını
önleyen yuvarlak uçlar ve ayarlanabilir tarak.
Philips Yeșil Logosu
Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji
tüketimini ve CO2 emisyonlarını
azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji
verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli
maddeler, Ağırlık, Geri dönüșüm ve atıklar
ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi
Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az
birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.
SmartClick Sakal Șekillendirici ve Aquatec Wet & Dry ile Islak ve Kuru tıraș özellikli tıraș makinesi
S9511/41
V-Track Hassas Bıçaklar 50 dakika kablosuz kullanım/1 saat șarj, SmartClick Sakal Șekillendirici
Teknik Özellikler
Tıraș Performansı
• Tıraș Sistemi: V-Track Hassas Bıçaklar, Kıvrım
Algılama Teknolojisi, Süper Kaldır ve Kes
Teknolojisi, Aquatec Islak ve Kuru
• Kișisel Konfor Ayarları: Hassas-Çabuk-Hızlı
ayarları
Aksesuarlar
• SmartClick: Sakal șekillendirici
• Çanta: Seyahat çantası
Kullanım kolaylığı
• Ekran: 5 seviyeli pil göstergesi, Temizleme
göstergesi, Düșük pil seviyesi göstergesi, Tıraș
bașlıklarını değiștirme göstergesi, Seyahat kilidi
göstergesi
• Temizleme: Tamamen yıkanabilir
Tasarım
• Renk: Koyu Karamel
• Kullanım: Ergonomik tutuș ve kavrama
Güç
• Pil Tipi: Li-ion
• Çalıșma süresi: 50 dk / 17 tıraș
• Șarj: Șarj edilebilir, 50 dakika kullanım için 1 saat
șarj, 1 tıraș için hızlı șarj
• Otomatik voltaj: 100-240 V
• Bekleme gücü: 0,1 W
• Maksimum güç tüketimi: 9 W
Servis
• 2 yıl garanti
• Yedek bașlık: 2 yılda bir SH90 ile değiștirin
•
Yayın tarihi 2015-01-22
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
Sürüm: 7.0.1
Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.
EAN: 08 71010 36959 43
www.philips.com
* SensoTouch'a karșı
Download

S9511/41 Philips SmartClick Sakal Şekillendirici ve Aquatec Wet