PAT SAHASI
KULLANMA SÜREÇ EL
KİTABI
Doküman Kodu: 02.PSS
İlk Yayınlanma Tarihi: 06 Ocak 2009
Revizyon Numarası: 1
Revizyon Tarihi: 27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
REVİZYON SAYFASI
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Sayfa
i
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ
EL KİTABI
REVİZYON BİLGİSİ
REV 1
27 Mart 2014
ÇIKARILAN
SAYFALAR
EKLENEN
SAYFALAR
İLGİLİ MADDE
27 Mart 2014 tarihinde yayınlanmış
olan Pat Sahası Kullanma
Yönergesinin adı Pat Sahası
Kullanma Süreç El Kitabı olarak
değiştirilmiştir.
TÜMÜ
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
AÇIKLAMA
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
ONAY SAYFASI
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Sayfa
ii
Doküman Adı: PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
Doküman Kodu: PSS
Dokümanı Hazırlayan:
Dokümanı Koordine Eden:
Mahmut TÜRKYILMAZ
Apron Yönetim Şefi
Günay BİNGÖL
İşletme Müdürü
Dokümanı İnceleyen:
Dokümanı Kontrol Eden:
Ramazan ÖRKAN
Grup Başkanı
Burhanettin TUZLU
Kalite ve SMS Müdürü
Dokümanı Onaylayan:
Hasan NAİBOĞLU
Genel Müdür
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
ÖZET
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Sayfa
iii
ÖZET
Bu dokümanda, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda PAT Sahası kullanma usulleri
belirlenmiştir.
PAT sahasında uygulanacak usul ve kurallar, araç kullanma esasları, araç kazaları, PAT Sahasında
inşaat, bakım ve onarım çalışmaları, PAT sahasının temizliği ve PAT Sahasında Kar ve Buzla
Mücadele yöntemleri ile ceza müeyyideler değerlendirilmiştir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
İÇİNDEKİLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Sayfa
iv
İÇİNDEKİLER
KAPAK SAYFASI
REVİZYON SAYFASI
ONAY SAYFASI
ÖZET
İÇİNDEKİLER
YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALAR LİSTESİ
DEĞİŞİKLİK / EKLEME LİSTESİ
i
ii
iii
iv
vii
ix
BÖLÜM 1 GENEL
1.1 KONU
1.2 REFERANSLAR
1.3 TANIMLAR VE KISALTMALAR
1.4 KAPSAM
1-1
1-1
1-1
1-4
BÖLÜM 2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
2-1
BÖLÜM 3 UYGULAMA YÖNTEMLERİ
3.1 PAT SAHASINDA UYGULANACAK USUL VE KURALLAR
3.1.1 Genel Esaslar
3.1.2 Apronda Görevli Personelin Uyması Gereken Kurallar
3.1.3 Aprona Giriş Çıkış Usulleri
3.1.4 Uçak Park Etme Usulleri
3.1.5 Follow-Me Hizmeti
3.1.6 Hava Aracı Towing İşlemleri
3.1.7 Standart Push Back Usulleri
3.1.8 Test Amaçlı Hava Aracı Motor Çalıştırma ve Bremze Alanı Kullanma
Usulleri
3.1.8.1 Motor Test Alanı(Bremze)Kullanılarak Yapılacak Test Amaçlı Hava
Aracı Motor Çalıştırma Usulleri
3.1.8.2 Tahsis Edilmiş Park Yerlerinde Idle Takatli Hava Aracı Test
Amaçlı Motor Çalıştırma Usulleri
3.1.9 Hava Aracı Yakıt Hizmetlerinde Uygulanacak Kurallar
3.1.9.1 Genel Usuller
3.1.9.2 Yakıt İkmali Sırasında Alınacak Önlemler
3.1.9.3 Hava Aracı İçinde Yolcu Varken Veya Hava Aracına Yolcu
İniş/Binişi Esnasında Yakıt İkmalinde Alınacak Tedbirler
3.1.9.4 Yakıt Hidrant Sistemi Acil Durum Butonları
3.1.9.5 Yakıt Dökülmesi durumunda Uygulanacak Usuller
3.1.10 PAT Sahasında Hava Aracı Yıkama Usulleri
3.2 PAT SAHASINDA ARAÇ KULLANIMI
3.2.1 Araç Kullanma Yetkisi
3.2.1.1 Araç Kullanımı
3.2.1.2 Özel Maksatlı Araç Kullanımı
3.2.2 Apronda Araç Gereç Teçhizat Park Etme Usulleri
3.2.3 Araç Gereç ve Donanıma İlişkin Diğer Hususlar
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Tarih
3-5
3-5
3-6
3-6
3-7
3-8
3-8
3-8
3-9
3-9
3-9
3-9
3-10
3-10
3-11
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
3-1
3-1
3-1
3-2
3-2
3-3
3-4
3-4
3-5
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Sayfa
v
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
İÇİNDEKİLER
3.2.4 PAT Sahasında Araç Kullanma Esasları
3.2.4.1 Genel Esaslar
3.2.4.2 Pistlerde Araç kullanma Esasları
3.2.4.3 Taksi Yolunda (Taxiway) Araç Kullanma Esasları
3.2.4.4 Apronda Araç Kullanma Esasları
3.2.4.5 Bagaj İşlem Sahasında Uygulanacak Kurallar
3.2.5 Telsizle Muhabere Usulleri
3.2.5.1 Genel Usuller
3.2.5.2 Telsiz Arızasında Uygulanacak İşlemler
3.2.5.3 Muhabere Kaybı
3.3 APRONDA ARAÇ KULLANMA BELGESİ
3.3.1 Genel Kurallar
3.3.2 Başvuru İşlemleri
3.3.3 Eğitim
3.3.4 Belgenin Düzenlenmesi
3.3.5 Araç Kullanma Belgesi Sahiplerinin Kurum-Görev Değişikliği,
İşten Ayrılması veya Belgenin Kaybedilmesi
3.4 APRON ARAÇ PLAKA TAHSİS İŞLEMLERİ
3.4.1 Genel Kurallar
3.4.2 Başvuru İşlemler
3.4.3 Daimi Apron Plakası Talebinde Bulanacak Kurum Ve Kuruluşlardan
İstenen Belgeler
3.4.4 Daimi Apron Plakası Tahsis İşlemleri
3.4.5 Değiştirme, Kayıp ve İptal işlemleri
3.4.6 Sigorta İşlemleri
3.4.6.1 Sigorta Yaptırma Zorunluluğu
3.4.6.2 Sigorta Yaptırma İstisnaları
3.4.6.3 Sigorta Alt Limitleri
3.4.6.4 Sigorta Poliçelerinin Kapsamı
3.4.6.5 Sigorta Poliçelerine İlişkin Genel Hususlar
3.5 PAT SAHASININ TEMİZLİĞİ
3.5.1 Genel Kurallar
3.5.2 Yabancı Madde Hasarı (FOD) ve Temizliği
3.6 HAVA TARAFI İNŞAAT, BAKIM/ONARIM ÇALIŞMALARI VE
PROTOKOL USULLERİ
3.7 KAZALAR
3.7.1 PAT Sahası Araç Kazaları
3.7.1.1 Genel Hususlar
3.7.1.2 Kazaya Karışanların Sorumlulukları
3.7.1.3 Kaza Raporu
3.7.1.4 Trafik Kazalarına Asli Kusur Sayılan Haller Ve Sürücü
Kusurlarının Tespiti
3.8 YER KAZALARI ÖNLEME KOMİTESİ
3.9 RUNWAY SAFETY KOMİTESİ
3.10 RAMP SAFETY KOMİTESİ
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Tarih
3-19
3-19
3-19
3-20
3-20
3-20
3-21
3-21
3-21
3-22
3-23
3-23
3-24
3-24
3-24
3-25
3-26
3-26
3-26
3-27
3-27
3-28
3-29
3-29
3-29
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
3-13
3-13
3-13
3-13
3-14
3-14
3-15
3-15
3-15
3-15
3-16
3-16
3-17
3-17
3-18
3-19
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALAR LİSTESİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Sayfa
vii
3.11 DENETLEME VE KURAL İHLALİ DURUMUNDA YAPILACAK
İŞLEMLER
3.11.1 Cezai Müeyyidelere İtiraz Mercii
3.12 KAR VE BUZLA MÜCADELE
3.12.1 Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon
3.12.2 Kar Ve Buzla Mücadele Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken
Prosedürler
3.13 UÇAK DE-ICING PROSEDÜRLERİ
3.14 HANGARLAR BÖLGESİ OPERASYON USULLERİ
3.14.1 Genel Hususlar
3.14.2 Hangarlara Uçak Giriş/Çıkış Usulleri
3.14.2.1 MYTECHNIC Hangarına Giriş Çıkış Usulleri
3.14.2.2 HABOM Hangarına Giriş Çıkış Usulleri
3-29
3-33
3-33
3-33
3-33
3-34
3-35
3-35
3-36
3-36
3-37
BÖLÜM 4 EKLER
EK-1 APRON ARAÇ KULLANMA BELGESİ TALEP FORMU
4-1
EK-2 PAT SAHASI KAZA TESPİT RAPORU
4-2
EK-3 APRON ARAÇ KULLANMA BELGESİ ÖRNEĞİ
4-3
EK-4 GEÇİCİ APRON ARAÇ KULLANMA BELGESİ ÖRNEĞİ
4-4
EK-5 APRON 1 UÇAK DE-ICING İŞLEM ALANI KROKİSİ
4-5
EK-6 DAİMİ APRON PLAKASI BAŞVURU FORMU
4-6
EK-7 STANDART PUSH BACK USULLERİ KLAVUZU
4-7
EK-8 FOLLOW-ME TALEP FORMU
4-13
EK-9 SHIRLING TALEP FORMU
4-14
EK-10 APRON YÖNETİM ŞEFLİĞİ FOD TESPİT FORMU
4-15
EK -11 APRON ARAÇ PALAKALARI ÖRNEKLERİ
4-16
EK-12 HAVAALANI GÖRSEL YARDIMCILAR KARTI ÖRNEĞİ
4-17
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALAR LİSTESİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Sayfa
vii
YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALAR LİSTESİ
Rev.
No.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sayfa No
Kapak Sayfası
Revizyon Sayfası
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
1-1
1-2
1-3
1-4
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21
Düzenleyen
İsim
1
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
Yürürlülük Tarihi
İsim
Tarih
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
27
27
27
27
27
27
27
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALAR LİSTESİ
3-22
3-23
3-24
3-25
3-26
3-27
3-28
3-29
3-30
3-31
3-32
3-33
3-34
3-35
3-36
3-37
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
Düzenleyen
İsim
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
İsim
Tarih
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Sayfa
viii
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Rev
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
DEĞİŞİKLİK / EKLEME LİSTESİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Sayfa
ix
DEĞİŞİKLİK/EKLEME LİSTESİ
Rev.
No.
Değiştirilen/
Eklenen Sayfa
Yürürlük
Tarihi
Ekleyen/Değiştirenin
Parafı ve Tarih
ORJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BU DOKÜMANDA YAPILAN REVİZYONLARIN TARİHÇESİ İÇİN GEREKTİĞİNDE
KÜTÜPHANE BİRİMİNE BAŞVURULMALIDIR.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 1
GENEL
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
1-1
BÖLÜM 1
GENEL
1. 1 KONU
Sabiha Gökçen Havalimanı PAT Sahası kullanma usullerini belirler.
1.2 REFERANSLAR
ICAO Annex 14 ve Doc. 9137, , 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, Havaalanları Yer Hizmetleri
Yönetmeliği SHY-22, Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A)
1.3 TANIMLAR VE KISALTMALAR
Ağlar (Nets): Uçağın yükleme mahallerinde veya uçak birim yükleme araçlarında yükün yük
kompartımanı içerisinde veya ULD içinde tutulmasını sağlamak amacıyla yerleştirilmiş bir ağ düzeni.
ASU(Air Starter Aracı): Bazı uçakların motor ilk hareketi için gerekli olan yüksek basınçlı hava
ihtiyacını karşılamak üzere imal edilmiş özel donanımlı araçlar.
Akaryakıt İkmal Tankeri: Hidrant sistemi ile yakıt ikmali yapılamayan uçaklara yakıt verilmesi
ve/veya yakıt nakli için kullanılan özel donanımlı araç.
Aldis: Telsiz muhaberesinin kesildiği durumlarda, kule ile uçak ve araçlar arasındaki iletişimi
sağlamak amaçlı kullanılan ışıklı sinyal tabancası.
Apron: Havalimanındaki uçakların park ettiği yolcu veya yük yükleme-boşaltmalarının, akaryakıt
ikmalinin veya bakım ihtiyacının karşılanması amacıyla tahsis edilmiş sahalar.
Apron Araç Kullanma Belgesi: Hava tarafında araç kullanacak tüm şahıslara belirli bir eğitim ve
sınav sisteminden sonra verilen trafik ehliyetinden farklı sürücü belgesidir.
Apron Otobüsü (cobus): Yapısı itibari ile sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olmakla
birlikte, apronda daha fazla yolcu taşımak için özel imal edilmiş bulunan oturma yeri 15 den az da
olabilen ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıt.
APU (Auxillary Power Unit): Büyük yolcu uçakları ve jetlerinde bulunan küçük türbin motoru
ana motorları çalıştırmaya yarayan ve yerde iken klimayı vs çalıştıran yardımcı güç ünitesi.
Araç Servis Yolu: Genel olarak PAT sahasının araç trafiğince kullanılması için çizgilerle belirlenmiş
kısmı.
Araç: PAT Sahasında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makinelerinin
genel adı.
Asli Kusurlu: Asli kusuru oluşturan fiillerden birini veya birkaçını işleyen kişi/kişiler.
Bagaj Arabası: Terminal ile uçak arasında bagaj ve kargo naklinde kullanılan motorlu araçlarla
çekilen taşıma vasıtası.
Banket (Shoulder): Kaplama yüzeyi ile çevresindeki arazi arasında geçit sağlayacak şekilde
hazırlanmış kaplamaya bitişik bir saha.
CNG (Compressed Naturel Gas) : Sıkıştırılmış doğalgaz
Çalışma Ruhsatı: Havaalanlarında yer hizmeti yapacak yer hizmet kuruluşları ile hava
taşıyıcılarına verilecek çalışma belgeleri.
Çöp Arabası: Uçaklardan çıkan çöplerin çöp mahalline taşınması için kullanılan kapalı ve
muhafazalı araç.
De-Icing Aracı: Buzlanmayı çözücü/önleyici kimyasal maddelerin uygulanması için kullanılan özel
donanımlı araç.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
1-2
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 1
GENEL
Dispenser (Akaryakıt Hidrant Aracı): Apron üzerinde bulunan akaryakıt ikmal deposu ile
irtibatı bulunan yakıt pit/valfi ile uçak arasında yakıt dolum işlemini gerçekleştiren araç.
Dolly: Traktörler ile çekilen ve apronda konteyner taşımacılığında kullanılan, seviyesi fazla yüksek
olmayan tekerlekli taşıma aracı.
FOD (Foreign Object Damage): Uçakların motorlarına zarar verecek apron yüzeyindeki vida,
somun, rondela, emniyet telleri, mekanik aletler, dolma kalemler, tel, çakıl, asfalt parçaları, tahta
vb. maddelerin genel adı.
FOD Temizlik aracı: PAT sahasının FOD den arındırılması için kullanılan özel donanımlı temizlik
aracı.
Follow-Me aracı: Havaalanı PAT sahasında yönlendirme, kontrol ve eşlik hizmetlerinde kullanılan
özel donanımlı araç.
Fork lift: Yüklerin istiflenmesinde ve kısa mesafe taşınmalarında kullanılan, yük kaldırma/indirme
ve taşıma özelliğine sahip olan donanımlı araç.
Fosseptik Aracı: Uçaklardan fosseptiğin boşaltılarak götürülmesi için kullanılan özel donanımlı
araç.
Geçici Apron Plakası: Belirli bir görev ya da süre için izin almak şartıyla hava tarafında
kullanılacak araçlar için tahsis edilen apron plakasıdır.
Geçici Park Sahası: Uçakların park sahasına gelmeden önce uçağa hizmet verecek araçların
bekleme yapması amacıyla sınırları belirlenmiş sahalar.
GPU (Ground Power Unit): Uçaklara harici enerji sağlayan ekipman.
Hasta /Özürlü Nakil Aracı: Hasta ve özürlülerin taşınmasında, uçağa bindirilmesinde veya
uçaktan indirilmesinde kullanılan yükselme ve alçalma özelliğine sahip özel donanımlı araç.
Hava Taşıyıcısı: Ticari Hava Taşımacılığı Yönetmeliği (SHY-6A) kapsamında yetkilendirilen ve
ruhsatlandırılan kuruluş.
HEAŞ: Havalimanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi
Bu süreç el kitabında geçen Meydan Otoritesi ibaresi HEAŞ’ı ifade eder.
Hidrant Sistemi: Merkezi bir kaynaktan uçaklara servis vasıtasıyla yakıt ikmali yapmak amacıyla,
apron sahasına yer altı boruları ile gelen sabit dolum yerleri (Pit) olan yakıt ikmal sistemi.
High Loader Aracı: Özellikle palet ve konteynerin uçaklara yüklenmesi ve indirilmesinde
kullanılan yükselip/alçalma ve yüklere hareket verebilme özellikleri ile donatılmış araç.
Hizmet Aracı: Hava tarafında hizmet vermek üzere görevlendirilmiş araçtır.
Hizmet Sözleşmesi: HEAŞ ile hava alanında hizmet veren kurum ve kuruluşları, gerçek, özel ve
tüzel kişiler arasında yapılan protokoller ve/veya sözleşmeler.
ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
İşaret Levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk,
ışık ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan yönlendirme, bilgilendirme levhası.
Kar Mücadele Aracı: PAT sahasında Kar Mücadele Hizmetlerinde kullanılan özel donanımlı araç.
Kargo: Hava taşıyıcılarının kendi hizmetleri ile ilgili kargo ve posta dahil olmak üzere tüm kargoyu
ihtiva eder.
Kaza: PAT sahasında, üzerinde bir veya birden fazla aracın (Hava araçları dahil) karıştığı ölüm,
yaralanma ve/veya maddi zararla sonuçlanmış olan olay.
Kırmızı Apron Plakası: Daimi olarak hava tarafında kalacak ve/veya hizmet yapacak araçlara
hizmet yapabilmeleri için HEAŞ tan alınması zorunlu olan plaka Özel Apron Plakası.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 1
GENEL
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
1-3
Konteyner: Bagaj, kargo ve posta taşıma için ihdas edilmiş standart ölçülerde metal ve kutu
şekilde muhafaza.
Konveyör Aracı: Bagaj, Kargo ve benzeri malzemelerin yükleme, boşaltma işlemleri için kullanılan
hareketli bant sistemine sahip araç.
Konveyör: Bagaj, kargo ve postanın yükleme, boşaltılması ve kısa mesafe nakli hizmetleri için
kullanılan hareketli bant sistemi.
LPG (Liquified Petroleum Gas) : Sıvılaştırılmış petrol gazı.
Marshalling: Uçağa verilen rehberlik hizmeti,
Mavi Apron Plakası: Daimi olarak Havalimanı PAT sahasında kalacak motorsuz araç ve gereçlere
tahsis edilen Apron Plakası.
Minibüs: Yapısı itibarı ile sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal
edilmiş bulunan motorlu taşıtı.
Otomatik Parklama Sistemi: Uçakların burundan giriş yöntemi ile parklama işlemi sırasında,
uçaklara pozisyon ve istikamet bilgisi veren ışıklı ve elektromanyetik alanlar yardımı ile çalışan
rehberleme sistemi.
Otomobil: Yapısı itibarı ile sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşımak için
imal edilmiş bulunan motorlu taşıt.
Palet: Üzerinde yüklerin birleştirilerek ağlar/bağlar/ıgloo’larla güvenceye alınarak uçağa kilitlenen,
standart uçak ihtiyaçlarına uygun, alt yüzeyi düz bir platform.
PAT Sahası: Bu süreç el kitabı içerisinde, pist, apron ve taksi yolu kelimelerinin ilk harflerinden
oluşan kısaltma.
Pist (Runway): Bir hava alanında uçakların inişi ve kalkışı için hazırlanmış bir dikdörtgen saha.
Pit: Apron sahası üzerinde bulunan sabit yakıt dolum vanaları.
Runway Safety Komitesi: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pist emniyetini sağlamak üzere ICAO
Doc. 9870 içeriği doğrultusunda kurulmuş komite.
SHGM: Sivil havacılık Genel Müdürlüğü.
Siyah Apron Plakası: Görev gereğince hava tarafından kara tarafına sürekli giriş çıkış yapabilen
trafik tescilli araçlara HEAŞ tarafından verilen plakalardır.
Şerit: Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için araç servis yolunun çizgilerle ayrılmış
bölümünü ifade eder.
Taksi Yolu (Taxiway): Havalimanında uçakların apronlardan piste, pistlerden apronlara
ulaşabilmeleri için hazırlanmış ara yol.
Tow Bar: Uçak ile uçak itme/çekme aracı (Tow Car) arasına takılarak uçağın itilmesi ve çekilmesi
işlemlerinde kullanılan teçhizatı ifade eder.
Towbarles: Uçakların itilmesi/çekilmesi işlerinde kullanılan özel donanımlı araç.
Tow Car: Uçağın ön dikmesine bağlanan ve uçağı iterek park pozisyonundan ayrılmasını sağlayan
yer hizmet aracı.
Traktör: Uçaklar ile terminal arasında bagaj, kargo ve posta taşıyan araçlar için çekicilik yapan
motorlu araç.
Uçak Park Yeri (Aircraft Stand): Bir uçağın park etmesi için apronda belirlenmiş yerler.
Vinç: Araç, Yük ve teçhizatın kaldırılması/indirilmesiyle yer değiştirilmesinde kullanılan özel
donanımlı araç.
Yabancı Hava Taşıyıcıları: Yabancı tescilli hava araçlarını kullanarak hava taşımacılığı yapan
gerçek ve tüzel kişiler.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 1
GENEL
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
1-4
Yer Hizmetleri Kuruluşu: Havaalanları Yer Hizmet Yönetmeliği (SHY-22) kapsamında
ruhsatlandırılan kuruluş.
Yerli Hava Taşıyıcıları: Türk tescilli veya özel izin ile yabancı tescilli hava araçları kullanarak hava
taşımacılığı yapan gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler.
Yolcu Köprüsü: Uçakla terminal binası arasında, yolcuların terminal binasına geçişini sağlayan
hareketli teleskopik tünel.
Yolcu Merdiveni: Uçak kapılarına yanaştırılarak, uçaktan iniş ve biniş işlemlerini sağlayan araç ve
teçhizat.
1.4 KAPSAM
a. Bu süreç el kitabı, havaalanında, tüm kamu kurum ve kuruluşları, terminal işletmecileri,
havayolu taşıyıcıları, yer hizmetleri kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin PAT Sahasında verdikleri
hizmetlerin tamamını kapsar.
b. PAT Sahasında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, terminal işletmecileri, Havayolu
taşıyıcıları, Yer Hizmetleri Kuruluşları ve gerçek ve tüzel kişiler de, yukarıda belirtilen uluslar arası
düzenlemeler ve ulusal mevzuat ile İşletme/Hizmet Sözleşmelerinde yer alan hususlar çerçevesinde
kendi hizmet ve uygulamalarından sorumludurlar.
c. Kamu kurum ve kuruluşlarının tabi bulundukları kendi mevzuat hükümleri saklıdır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 2
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
2-1
BÖLÜM 2
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
a. Bu dokümanın hazırlanmasından, içeriğinin takibinden HEAŞ Apron Yönetim Şefliği ve HEAŞ
İşletme Müdürlüğü sorumludur.
b. İçeriği hakkında personelin bilgilendirilmesinden PAT sahasında hizmet veren tüm kurum ve
kuruluşlar sorumludur.
c. Bu süreç el kitabının uygulanmasında, PAT Sahasında verilen hizmetlerde, ülkemiz tarafından
kabul görmüş uluslararası kural ve standartların yerine getirilmesinden HEAŞ Genel Müdürlüğü,
HEAŞ Grup Başkanlığı, HEAŞ İşletme Müdürlüğü, HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü sorumludur.
d. PAT Sahasında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, terminal işletmecileri, Havayolu
taşıyıcıları, Yer Hizmetleri Kuruluşları ve gerçek ve tüzel kişiler de, yukarıda belirtilen uluslar arası
düzenlemeler ve ulusal mevzuat ile İşletme/Hizmet Sözleşmelerinde yer alan hususlar çerçevesinde
kendi hizmet ve uygulamalarından sorumludurlar.
Kamu kurum ve kuruluşlarının tabi bulundukları kendi mevzuat hükümleri saklıdır.
e. Bu dokümanın yayımlanarak yürürlüğe girmesinden Kalite Güvence Müdürlüğü sorumludur.
f. Bu doküman HEAŞ İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda HEAŞ Apron Yönetim Şefliği
tarafından hazırlanmış olup, HEAŞ Grup Başkanlığı tarafından incelenmiş, HEAŞ Kalite Güvence
Müdürlüğü tarafından kontrol edilmiş ve HEAŞ Genel Müdürü tarafından onaylanmıştır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-1
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
3.1 PAT SAHASINDA UYGULANACAK USUL VE KURALLAR
3.1.1 Genel Esaslar
a. HEAŞ, PAT sahasında uçuş ve yer emniyetiyle ilgili her türlü kural ve kaideleri denetleme,
gerektiğinde ek tedbirler ve yaptırımlar uygulamakla sorumlu ve yetkilidir.
b. Havalimanı PAT sahasında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar, ulusal ve uluslararası
kural ve standartlar ile düzenlemeler doğrultusunda uçuş ve yer emniyetinin gerektirdiği hususlara
birebir uyarlar. HEAŞ bu çerçevede gerekli kuralları koyar, uygular, uygulatır, denetler veya
denetletir.
c. PAT sahasında görev yapan tüm kurum ve kuruluşlar bu süreç el kitabında belirtilen hususlar
doğrultusunda personellerinde uçuş ve yer emniyeti bilincini oluşturacak, eğitim, uygulama ve
denetleme sistemleri geliştireceklerdir.
d. Park yerindeki hava aracına hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlar hizmetlerinin gereği olan
tüm emniyet tedbirlerini almak zorundadır.
e. Havalimanında hizmetlerin yapılması/verilmesi sırasında uçuş güvenliğini tehlikeye sokmayan
ancak havalimanının işletme düzenini bozan, hizmette aksamalara neden olan kusur ve eksiklikler
ile HEAŞ tarafından yayınlanan işletme talimatlarına aykırı davranışlar için HEAŞ ile havalimanında
hizmet veren kuruluşlar arasında yapılan “Hizmet Sözleşmelerinde” yer alan parasal cezai
müeyyideler uygulanır.
f. PAT sahası dâhilinde sigara içmek yasaktır.
g. Daimi veya geçici geçerli giriş kartı olmayan personel PAT Sahasına giremez
h. Personel alkol ve/veya keyif verici madde alarak PAT Sahasında araç kullanamaz ve görev
yapamaz.
i. LPG, CNG gibi yakıt sistemleri ve türevleri ile çalışan araçlar PAT Sahasına giriş yapamaz.
j. PAT Sahasında izinsiz film, fotoğraf vb. çekim yapmak yasaktır.
k. Pat sahasında apron hizmet araçları için dizayn edilmiş yakıt istasyonları haricinde yakıt ikmali
yapılması yasaktır. Yakıt ikmali ile ilişkili emniyet tedbirlerini almaktan yakıt istasyonu işleticisi ve
ikmal yapılan araç işleticisi sorumludur.
3.1.2 Apronda Görevli Personelin Uyması Gereken Kurallar
a. Apronda görev yapan tüm personel HEAŞ tarafından tanzim edilen havalimanı giriş kartlarını
veya SHGM tarafında verilen Tüm Hava meydanları Giriş kartlarını görev yaptığı sürece yakalarında
veya boyunlarında taşımak ve giriş kartının arkasında yazan talimatlara uygun şekilde hareket
etmek zorundadır.
b. Havalimanı Giriş kartını takmayan personel uyarılır. Uyarılara uymayan personel ile ilgili tutanak
HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından tanzim edilerek HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü’ne gönderilir.
Gerekli cezai işlemler HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü tarafından uygulanır. Hava sahasına hiç giriş kartı
olmaksızın kaçak giren kişilerin tespit edilmesi durumunda söz konusu kişiler HEAŞ Apron Yönetim
Şefliği tarafından kontrol altında tutularak ivedi olarak HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürüne bilgi verilir.
HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü, Emniyet Müdürlüğü Nöbetçi Amirliğine haber verir.
c. Apronda görev yapan tüm personel HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından yapılan kontroller
esnasında giriş kartını ibraz etmek zorundadır. Geçici Giriş Belgesi ibraz edilmesi halinde
beraberinde mutlaka ehliyet veya nüfus cüzdanı gibi resmi bir kimlik gösterilmesi zorunludur.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-2
d. Apronda görev yapan tüm personel, HEAŞ İşletme Müdürlüğü/HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü
tarafından hizmete ilişkin olarak verilecek talimatlara uymakla yükümlüdürler.
e. Apronda yaya olarak merkez hattından karşıdan karşıya geçişler yasaktır.
f. Apronda görev yapan personel şirket üniformalarının üstüne, uçak park sahasında çalıştığı
şirketi belirten, logolu, reflektörlü giysi ve/veya fosforlu yelek giymek zorundadır.
g. Apronda görev yapan personel çalışma bölgelerinin temiz olmasından sorumludur.
h. Teknik binalardan terminal binalarına yaya olarak geçiş yapılmayacaktır. Ancak yaya
gidilmesinin zorunlu olduğu durumlarda yaya kaldırımları kullanılacak ve kesinlikle araçlara tahsis
edilen park alanlarından, araç geçiş yollarının içinden, apron emniyet çizgilerinden veya uçak park
alanları ihlal edilerek yürünmeyecektir.
i. Pat sahasında araç, gereç ve teçhizat kullanımı esnasında, mobil veya araç telefonu kullanımı
yasaktır.
3.1.3 Aprona Giriş Çıkış Usulleri
a. Mülki İdare Amirliğince aprona giriş ve çıkışları süreli veya süresiz uygun görülen personel
(daimi giriş kartına sahip personel hariç) veya araçlar için gerekli kart, belge veya plakaların
yazılması, basılması veya satın alınması işlemleri Sabiha Gökçen Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi
esasları doğrultusunda HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü ve HEAŞ İşletme Müdürlüğü tarafından koordine
edilir.
b. Geçici Kart, belge veya plaka oluşturulmasında kurum ve kuruluşlardan ve ilgili şahıslardan
yapılacak tahsilatları, mesai saatleri içinde HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü, mesai saatleri dışında HEAŞ
Nöbetçi Meydan Müdürlüğü HEAŞ Gelirler Şefliği ile koordine eder.
c. Araçların aprona giriş çıkış izin usulleri “Sabiha Gökçen Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi”’nda
belirtilmiştir. Bu usuller mesai saatleri içerisinde HEAŞ İşletme Müdürlüğü ve HEAŞ Güvenlik
Müdürlüğü, mesai saatleri dışında HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğünün koordinesinde uygulanır.
d. Personelin aprona giriş çıkış izin usulleri “Sabiha Gökçen Havalimanı Giriş Kartları
Yönergesi”’nde belirtilmiştir. Bu usuller mesai saatleri içerisinde HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü, mesai
saatleri dışında HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğünün koordinesinde uygulanır.
e. Mesai saatleri içinde, HEAŞ İşletme Müdürlüğü ve mesai saatleri dışında HEAŞ Nöbetçi Meydan
Müdürünün bilgisi ve izni olmadan siyah plakalı olanlar hariç hiçbir araç (Kırmızı veya Mavi Apron
plakalı) hava tarafından kara tarafına çıkartılamaz. Kara tarafına çıkarılması zorunlu olan araçlar
(bakım ve onarım amaçlı) öncesinde Emniyet Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğünden izin alınarak
HEAŞ İşletme Müdürlüğü/HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürünün koordinesinde dışarı çıkartılabilir.
f. Geçici süreyle havalimanına giriş yapacak araçlar ve personel için alınacak izinler mesai saatleri
içinde HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü mesai saatleri dışında HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü
koordinesinde verilir.
g. Havalimanı hava tarafında yapılacak her türlü film, fotoğraf çekimi v.b aktiviteler HEAŞ İşletme
Müdürlüğü ve HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü koordinasyonu ile HEAŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü tarafından ilgili süreç el kitaplarına uygun olarak gerçekleştirilir.
3.1.4 Uçak Park Etme Usulleri
a. Havalimanımıza gelen tüm hava araçlarına park yeri tahsisi ve koordinasyonu HEAŞ Ramp Kule
Şefliği tarafından HEAŞ Ramp Kule Şefliği Süreç El Kitabı ve ilişkili mevzuat doğrultusunda
yapılmaktadır.
b. Uçakların, belirtilmiş park sahası dışına park ettirilmeleri ya da park pozisyonlarının değiştirilmesi
gerektiği zorunlu durumlarda, park etmiş uçaklar HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü ve HEAŞ Ramp
Kule Şefliğinin koordinasyonunda başka bir park pozisyonuna çektirilecektir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-3
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
c. Park sahasına uçaklar (yabancı tescilli uçaklar zorunlu, yerli tescilli uçaklar isteğe bağlı), Followme rehberliğinde getirilir ve görevli yer hizmetleri kuruluşunun yetkilendirilmiş (eğitimli) personeli
tarafından marshalling hizmeti verilerek park ettirilir. Park ettirme işlemi, uluslararası standart
işaretler kullanılarak yapılır.
d. Uçakların park yerinden çıkışlarında mutlaka ilgili yer hizmetleri görevlisi hazır bulunacaktır.
e. Uçak park sahasında takoz, kuka v.b malzeme bırakılmayıp HEAŞ tarafından gösterilen
bölgelerde ilgili yer hizmetleri kuruluşu tarafından muhafaza edilecektir.
f. Uçak karşılamada görevli personel standart flama veya ışıklı, ışıksız marshalling aparatlarını
kullanacaktır.
g. Uçak parklandırma işlemi sırasında gerekli tüm emniyet tedbirleri hizmet veren yer hizmeti
kuruluşu tarafından alınacaktır.
h. Uçağın park yeri değişikliği veya bulunduğu aprondan başka bir aprona çekilmesi için aşağıdaki
usuller uygulanacaktır:
1. Uçaklar HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü ve HEAŞ Ramp Kule Şefliğinin koordinasyonu ve
DHMİ Kulenin müsaadesi ile çekilir.
2. İlgili uçağa hizmet veren yer hizmetleri kuruluşu, uçağın yetkilileriyle koordine kurarak
uçağın çekilme işlemini Follow-me aracı eşliğinde gerçekleştirecektir.
3. Çekilen uçağın muhabere için telsizi açık olur, bu mümkün değilse kendisine iki yollu
haberleşmeyi sağlayacak bir araç eşlik eder.
4. Uçağın çekilmesi esnasında uçakta görevli pilot veya teknisyen hazır bulunacaktır.
i. Tüm park pozisyonlarına park edecek uçaklar rehber çizgileri takip ederek park edecek ve
standart Push Back usulleri kullanılarak park yerinden çıkacaklardır
3.1.5 Follow-Me Hizmeti
a. Follow-me hizmeti, yabancı tescilli tüm hava araçları için aksi belirtilmedikçe verilecek, Türk
tescilli hava araçları için isteğe bağlı olarak verilecektir.
b. Sabiha Gökçen Havaalanında Türk Askeri Uçakları ile VIP uçaklarına söz konusu hizmet HEAŞ
tarafından bedelsiz olarak verilir.
c. Follow-me araçları idari olarak HEAŞ İşletme Müdürlüğü’ne bağlıdır. Ancak uçuş ve yer
emniyetinin sağlanması söz konusu olduğunda sevk ve idaresi DHMİ Kontrol Kulesine aittir.
d. PAT Sahasına Geçici Apron Plakası tahsis edilerek giriş/çıkış yapacak tüm araçlar follow-me
hizmeti almak zorundadır.
e. PAT Sahasına geçici giriş/çıkış yaparak uğurlama/karşılama vb. operasyonlara katılan Resmi
devlet kamu kurum ve kuruluşları ile itfaiye, cenaze, ambulans ve HEAŞ Meydan otoritesi
tarafından uygun görülen araçlara follow me hizmeti ücretsiz verilir.
f. HEAŞ tarafından, hava tarafında yaptırılacak inşaat, bakım ve onarım çalışmaları için PAT
Sahasına giriş/çıkış yapacak dışarıdan hizmet satın alınan kurumlara ait araçlara verilecek follow
me hizmeti usulleri HEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
g. FOLLOW-ME TALEP FORMU (EK-8) doldurulacağı durumlar aşağıda belirtilmiştir;
1. Bütün towing işlemleri taleplerinde, towing işlemi tamamlandığında,
2. 3.1.5 e maddesinde belirtilen hususlar haricinde PAT Sahasına Geçici Apron Plakası tahsis
edilerek giriş yapacak tüm araçlar için follow-me taleplerinde, follow me hizmeti verildikten
sonra,
h. “Follow Me Talep Formu” görevli Apron Makinisti tarafından doldurularak ilgili firma yetkilisinin
imzasını müteakip HEAŞ Gelirler Şefiğine iletilir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-4
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
3.1.6 Hava Aracı Towing İşlemleri
a. Her türlü towing talebi HEAŞ Ramp Kule Şefliğine yapılacaktır.
b. Pist kat ederek yapılacak towing işlemlerinde öncelikli olarak towbarles araç kullanılacaktır.
c. Kargo Apronu’na veya bakım hangarları önüne yapılacak towing talepleri;
1. Genel prensip olarak Kargo Apronu’na veya bakım hangarları önüne yapılacak towing
işlemleri uçuş trafiğinin durumuna bağlı olarak 00:00 ile 05:00 saatleri arasında yapılacaktır
2. İlgili uçağın yakın zamanda uçuşu var ise durum HEAŞ Ramp Kule Şefliği tarafından
değerlendirilerek DHMİ Kule ile koordine edilir.
3. İlgili uçağın 05:00 ile 24:00 saatleri arasındaki towing talepleri bakım/motor test alanını
kullanım amaçlı ise ilgili firma talepleri HEAŞ Ramp Kule Şefliği tarafından değerlendirilerek
HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü ve DHMİ Kule ile koordine edilir.
d. Towing işlemlerinde uygulanacak usuller aşağıdaki gibidir;
1. Yer hizmetleri kuruluşları, “Aydınlatma ve Sarı Flaşör Işık Sistemi” arızalı olan push back
araçları ile towing operasyonuna çıkmayacaktır.
2. Yer hizmetlerine ait push back aracı ile görevli apron makinisti (Follow Me) ortak kule kanallı
muhabere yapacaklardır.
3. Yer hizmetleri kuruluşu personeli towing işlemleri esnasında kule kanalını sürekli dinleyerek
görevli apron makinisti (Follow Me) talimatlarına uyacaktır.
4. HEAŞ Ramp Kule Şefliği tarafından telefon veya telsiz anonsu ile park yeri değişikliği towing
bilgisi HEAŞ Apron Yönetim Şefliği’ne verildiğinde;
i. Her türlü towing işlemi için yer hizmetleri kule telsizi ilgili follow me aracında mevcut
olacak, yer hizmetleri kule kanallı telsizi olmayan follow me aracı towing işlemine
kesinlikle çıkmayacaktır.
ii. Towing işlemine başlanmadan önce towing yapacak yer hizmeti kuruluşu personelinde,
kule kanallı yer hizmetleri telsizi olup olmadığı kontrol edilecek, yer hizmetleri kule kanallı
telsizi olmayan towing talepleri iptal edilerek durum DHMİ kuleye bildirilecektir. Telsiz
temini edilerek hazır olduklarında Apron Makinisti tarafından DHMİ kule aranacak kule
talimatları doğrultusunda hareket edilecektir.
iii. Kargo Apronu’na yapılacak towing işlemlerinde (pist kat edişlerinde)towing işlemine
refakat eden follow me aracında 118.8 VHF telsiz frekansını kullanacaktır.
iv. Apronlarda yapılacak towing işlemlerinde towinge refakat eden follow me aracını kullanan
apron makinisti DHMİ Kule ile HEAŞ trank telsizle muhabere yapacaktır.
v. Bütün towing işlemlerinde, operasyon öncesi towing yapılacak uçak park sahası, apron
makinistlerince kontrol edilecek, ilgili uçak park sahası müsait ise towing işlemi için
gerekli koordinasyon sağlanacaktır.
e. Uçakların taksi yaparak park yeri değişikliğinde uygulanacak usuller;
1. Apron içerisinde yapılacak ise apron makinistleri tarafından DHMİ Kule HEAŞ trank telsizden
aranacak ve DHMİ Kule talimatları doğrultusunca follow me hizmeti verilecektir.
2. Pist kat edişi yapılacak ise DHMİ Kule ile follow me arasında yapılacak tüm konuşmalar 118.8
VHF frekansı telsiz kanalından yapılacaktır.
3.1.7 Standart Push Back Usulleri
a. Standart Push Back operasyonları, yer hizmetleri kuruluşları tarafından AIP (Ref AIP AD2 LTFJ11) de yayınlandığı doğrultuda ve Standart Push Back Usulleri Kılavuzu(EK-7)’nda tarif edildiği
şekilde uygulanacaktır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-5
b. AIP (Ref AIP AD2 LTFJ-11)’de belirtilen usuller haricinde farklı push back operasyonu yapılacak
ise DHMİ Kule tarafından follow me aracı yönlendirilecektir.
c. Operasyonlarda görev alan tüm personele ilgili yer hizmetleri kuruluşu tarafından Standart Push
Back eğitimleri 6 ayda bir verilerek kayıt altına alınacak, eğitim almamış personele Push Back
yaptırılmayacaktır.
3.1.8 Test Amaçlı Hava Aracı Motor Çalıştırma ve Bremze Alanı Kullanma Usulleri
Motor test alanı (Bremze) kullanılarak yapılacak test amaçlı hava aracı motor çalıştırma talepleri
HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğüne yapılacaktır.
3.1.8.1 Motor Test Alanı (Bremze) Kullanılarak Yapılacak Test Amaçlı Hava Aracı Motor
Çalıştırma Usulleri
a. Motor test çalışması AIP LTFJ ADC’de belirtilmiş olan motor test alanında (Bremze) yapılacaktır.
b. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü motor test alanına follow-me yönlendirerek motor test alanının
uygunluğunu kontrol ettirir.
c. İlgili havayolu kuruluşu/hangar işleticisi motor test çalışması yapmadan önce ve motor test
çalışması bittikten sonra ilgili alanda FOD kontrolü yapacak, alanı FOD’den arındıracak, alanın
temizliğini sağlanacaktır. Çalışma esnasında dökülen yağ, yakıt vb. madde var ise HEAŞ Nöbetçi
Meydan Müdürlüğü’ne bilgi verilecektir.
d. Motor testi yapılan alanda tüm emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak ilgili havayolu
kuruluşu/hangar işleticisine aittir.
e. Motor test alanında yapılacak motor çalıştırmaları pisti, meteoroloji cihazlarını ve seyrüsefer
cihazlarını etkilemeyecek şekilde yapılacaktır.
f. İlgili havayolu kuruluşu/hangar işleticisi ilgili emniyet tedbirleri alındıktan ve motor çalıştırma ile
ilgili tüm koordinasyon sağlandıktan sonra, motor test alanına geçmeden önce HEAŞ Nöbetçi
Meydan Müdürü ile irtibata geçecektir.
g. Uçaklar motor test alanına tow edilerek alınacaktır. İlgili yer hizmeti kuruluşu/hangar işleticisi
uçağı motor test alanına kadar çekecek, merkez hattı üzerinde bekleme yapılmayacaktır.
h. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü motor test alanına follow-me yönlendirerek uçağın motor test
alanına uygun şekilde alınıp alınmadığını kontrol ettirecektir.
i. Motor testi yapılacak uçağın burnu 24 pist başına bakacak şekilde ve uçak centerline üzerine
oturacak şekilde konumlandırılmış olacaktır. Uçak uygun konumlandırılmış ise bu bilgi HEAŞ Nöbetçi
Meydan Müdürü’ne ve DHMİ Kule’ye bildirilecektir.
j. Hangar içinde ve önündeki alanlarda motor çalıştırılmayacaktır.
k. Kargo apronu merkez hattından Motor Test alanına giriş/çıkış yolu üzerinde ve Motor Test
alanında uçak parklandırılması yapılmayacaktır.
l. Motor test alanında D, E ve F kategorisindeki uçakların maksimum power’da (takeoff trust)
motor çalıştırması yapılmayacaktır. Bu tür çalıştırmalar trafiğin uygun olması durumunda Meydan
Otoritesinden müsaade alınarak pist üzerinde tahsis edilecek bölgede yapılacaktır.
m. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü onayını müteakip motor çalışması yapacak olan uçağın
pilotu/teknisyeni Ground 121.750 ve 122.675 frekansından DHMİ Kule ile temas edecektir.
n. Motor testi tamamlandığında teknisyen/pilot DHMİ Kule ile irtibata geçerek çalışmanın
sonlandığını bildirecektir.
3.1.8.2 Tahsis Edilmiş Park Yerlerinde İdle Takatli Hava Aracı Test Amaçlı Motor
Çalıştırma Usulleri
a. Tahsis edilmiş park yerlerinde idle takati üzerinde motor çalıştırması yapılmayacaktır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-6
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
b. Park yerlerinde yapılacak idle takatinde motor çalışmasının ilgili havayolu operasyonel
manuelleri ile uçak ve motor teknik özelliklerine uygun olarak yapılması havayolu şirketinin
sorumluluğundadır.
c. Manuellerdeki kurallara ek olarak aşağıdaki tüm tedbirlerin alınması havayolu şirketinin
sorumluluğundadır:
1. Motor testini yapacak olan teknisyen/pilot DHMİ Kule ile irtibata geçerek idle takatinde
çalıştırma yapacağını belirterek izin isteyecektir.
2. İlgili park yerinin motor testi için uygun olduğunun kontrolünü yapmak havayolu şirketinin
sorumluluğundadır.
3. Motor testi yapılacak uçağın etrafında araç ve teçhizat bulunmayacaktır.
4. Motor testi sırasında uçağa insan ya da araç yaklaşmaması için her iki kanat ucunda
personel bulundurulacaktır.
5. Motor testi yapılacak uçak, sağında ve solundaki park yerlerinde yolcu indirme/bindirme
(boarding/unboarding) yapılıyorsa motor testi yapmayacaktır.
6. Motor çalışmasına başlamadan önce ilgili yer hizmeti kuruluşu ile koordine sağlamak
havayolu şirketinin sorumluluğundadır.
3.1.9 Hava Aracı Yakıt Hizmetlerinde Uygulanacak Kurallar
3.1.9.1 Genel Usuller
a. Yakıt ikmal hizmetlerinde kullanılan yakıt hidrant sistemi ve bununla ilişkili acil durum butonları
dahil tüm sistemler, tanker, dispenser vb. araçlar, araçlara ait her türlü teçhizat ve hortum vb
aparatlar bakımlı, temiz ve emniyetli bir şekilde hizmet verecek durumda bulundurulacaktır.
b. Yakıt İkmal Aracı (Tanker/Dispenser) Operatörü 25km/saat hız limitine uyacak, özellikle park
yeri giriş çıkışları olmak üzere tedbirli olacaktır.
c. Hangar vb. kapalı alanlarda yakıt ikmali yapılmayacaktır.
d. Yakıt İkmal araçları üzerinde “Sigara İçilmez” ikazları olacak ve yangın söndürme cihazları hazır
bulundurulacaktır.
e. Hava aracı beacon ve seyrüsefer ışıkları sönmeden yakıt ikmali için hava aracı altına giriş
yapılmayacaktır.
f. Hava aracı altında hizmet veren tüm araçlar, Kurtarma ve Yangınla Mücadele araçlarının hareket
sahasını ve uçağa acil müdahale için gidiş yolunu engellemeyecek şekilde konuşlandırılacaktır.
g. Akaryakıt hidrant piti, kapakları ve dispenser bağlantı hortumlarının diğer hizmet araçları
tarafından hasar görmemesi için park yerinde hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlar tarafından
gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.
h. Yakıt ikmali esnasında hava aracı altında hizmet veren tüm araç, gereç ve teçhizatın, kıvılcım
oluşturmaması için gerekli bakımlarının yapılmış olmasından ilgili hizmet kuruluşları sorumludur.
i. Hava aracı yakıt ikmalinde çalışanlar, çakmak ve kibrit taşımayacaklardır.
j. Yakıt ikmal personeli üzerinde, düştüğünde kıvılcıma sebep olabilecek tornavida vb. eşya
bulundurmayacak, kaygan tabanlı ve kıvılcım çıkarabilecek türden tabanlı ayakkabılar
kullanmayacaktır.
k. Yakıt ikmali başlamadan önce hava aracı ve yakıt ikmal aracı arasında topraklama ve/veya
eşitleme için gerekli emniyet tedbirleri havayolu ve yakıt hizmet kuruluşu tarafından alınacaktır.
l. Akaryakıt ikmal tankerleri arasında yakıt transferi yapılmayacaktır. Yapılması gereken acil
durumlar ortaya çıktığında Meydan Otoritesi ile irtibata geçilecektir.
m. Akaryakıt ikmal araçları için park yeri olarak tahsis edilmiş bölgenin emniyetini sağlamak yakıt
hizmet kuruluşunun sorumluluğundadır.
n. Helikopterlerde pervaneler durmadan yakıt ikmaline başlanmayacaktır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-7
o. PAT sahalarda görev yapan her personel yakıt döküldüğünü gördüğü durumlarda mümkün olan
tedbirleri alarak derhal meydan otoritesine bilgi verecektir.
p. Hava aracı yakıt ikmal faaliyetleri ile ilişkili olarak bu talimat içinde yer alan hususlar konu ile
ilişkili yayınlanmış uluslararası ve ulusal mevzuat hükümlerini ortadan kaldırmaz. Hava aracı yakıt
ikmal faaliyetleri esnasında ayrıca aşağıdaki dokümanların gereği ilgili kuruluşlar tarafından yerine
getirilecektir:
1. JIG-1 dokümanı (Aviation Fuel Quality Control & Operating Standarts for Into-Plane
Fuelling Services),
2. İlgili IATA dokümanları,
3. SHT-OPS1 dokümanı,
4. Havayolu Ground Operation Manuel’leri
3.1.9.2
Yakıt İkmali Sırasında Alınacak Önlemler
a. Yakıt ikmal aracının önü yakıt ikmali esnasında açık olacaktır. Acil durumlarda hava aracından
çabuk uzaklaşabilmesi için yakıt ikmal aracı önündeki manevra alanı diğer hizmet araçları
tarafından işgal edilmeyecektir. Aksi durumda ikmal operasyonu aracın çıkış yönü açık olana kadar
durdurulacaktır.
b. Yakıt ikmali esnasında yakıt hizmet kuruluşu tarafından flamalar, emniyet şeritleri yada yüksek
görünümlü kukalar ile ikmal sahası emniyete alınacaktır.
c. Yakıt ikmali esnasında hava aracına bakım onarım yapılmayacaktır.
d. Yakıt ikmali sırasında yakıt sızma, dökülme ve taşma durumu olursa yakıt ikmali derhal
durdurulacak, gerekli emniyet tedbirleri alınarak meydan otoritesine bilgi verilecektir.
e. Yakıt ikmali esnasında hava aracı altında en az 6m çapında olan yakıt ikmal emniyet bölgesi
içinde özel donanımlı telsizler hariç (Exproof ve Atex) cep telefonu ve telsiz kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı durumlarda yakıt ikmali durdurulacaktır.
f. PAT sahasında çalışan diğer hizmet araçları, yakıt verilirken uçak kanat altından geçmeyecek
ve park etmeyecektir.
g. Yakıt ikmali esnasında elektrik aletleri, matkap veya kıvılcım çıkarabilecek her tür cihaz, araç,
gereç ve teçhizat, ark üreten cihazlar, fotoğraf flaşları ve elektronik cihazlar kullanılmayacaktır.
h. Apron üzerinde ve yakıt ikmalinin yapıldığı yerin 15m yakınında yanan sigara, puro, pipo, açık
alevli ısıtıcılar, kaynak ve kesme aletleri, alevli meşaleler ve açık alevli herhangi bir nesne
kullanılmayacaktır.
i. Yakıt ikmali esnasında herhangi bir nedenden yedek güç kaynağı stop etmişse yakıt ikmali
bitene kadar tekrar çalıştırılmayacaktır. Çalıştırılması gerekiyor ise yakıt ikmali durdurulacaktır.
j.
Çalışan ya da test halindeki radar cihazları yakınında yakıt ikmali yapılmayacaktır.
k. Şimşek ve gök gürültülü yoğun hava hadiselerinde yakıt ikmali yapılmayacaktır, yapılıyor ise
ara verilecektir.
l. Uçak iniş takımları veya gövdenin normalden fazla ısındığının tespiti durumunda Kurtarma ve
Yangınla Mücadele Şefliği’ne haber verilecek ve bu esnada yakıt ikmali yapılmayacaktır.
m. Yakıt ikmali sırasında ilgili akaryakıt kuruluşu mutlaka yeterli özellik (BC tipinde) ve miktarda
yangın söndürücü ekipmanı hazır bulunduracaktır.
n. İkmal esnasında yakıt taşma durumuna karşı dikkatli olunacak, sistemler sürekli gözden
geçirilecektir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-8
3.1.9.3 Hava Aracı İçinde Yolcu Varken Veya Hava Aracına Yolcu İniş/Binişi Esnasında
Yakıt İkmalinde Alınacak Tedbirler
a. Yolcu alımı sırasında, yolcular hava aracı içindeyken ya da yolcu indirme sırasında Kurtarma ve
Yangınla Mücadele aracı refakati olmadan kesinlikle yakıt ikmali yapılmayacaktır.
b. Yolcu alımı sırasında, yolcular hava aracı içindeyken ya da yolcu indirme sırasında yakıt ikmali
ve yakıt boşaltımı ile ilgili olarak SHT-OPS1 Ek6’da belirtilen talimat uygulanacaktır.
c. Körük bağlantısı olmayan açık park yerlerinde uçağın her iki kapısına da merdiven yanaşmış
olacaktır.
d. Yakıt ikmali sırasında hava aracına binen veya inen yolcular yakıt ikmal alanı içinden
geçirilmeyecektir.
e. Hava aracında yakıt buharının mevcudiyetinin tespit edilmesi halinde ya da yakıt ikmali ve
boşaltımı sırasında herhangi bir başka tehlikenin ortaya çıkması halinde, yakıt ikmal ve boşaltım
işlemi vakit geçirmeksizin durdurulacaktır.
f. Hava aracında acil durum tahliyesinde kullanılabilecek olan acil çıkış kapılarının alt kısmı ile slide
açılma alanlarında araç, gereç, teçhizat ve insan bulunmaması sağlanacaktır.
g. Helikopterlerde, helikopter içinde yolcu varken yakıt ikmali yapılmayacaktır.
3.1.9.4 Yakıt Hidrant Sistemi Acil Durum Butonları
a. Hidrant sistemi acil durum butonları, açık park pozisyonlarında aydınlatma direklerinin altına,
terminal önündeki park pozisyonlarında ise körük altındaki direklere yerleştirilmiştir.
b. Yakıt hidrant sistemi için acil durum olarak nitelendirilen aşağıdaki durumlarda acil durum
butonu kullanılmalıdır:
1. Hidrant dispenserlerinin, ikmal için hidrant pitlerine bağlanıp yakıt verdiği zamanlarda
aprondaki görevli araçların pit bağlantı noktalarına kaza ile vurması durumunda,
2. Park pozisyonlarındaki yakıt hidrant pitlerinden yada hidrant vana odalarından ikmal
sırasında ya da diğer zamanlarda yakıt kaçağı olduğu tespit edildiğinde,
3. Yakıt hidrant sistemi ile ilgili her türlü kaza ve yangın durumu oluştuğunda
c. Yukarıda bahsedilen durumların dışında acil durum butonu kullanılmayacaktır.
d. Acil durum butonlarını amacı dışında kullanılması durumunda cezai müeyyide uygulanacaktır.
3.1.9.5
Yakıt Dökülmesi Durumunda Uygulanacak Usuller
a. Yakıt ikmali esnasında veya herhangi bir nedenle yakıt dökülmesi durumunda ilgili hizmet
kuruluşu tarafından gerekiyorsa yakıt dökülen bölgedeki insanlar bölgeden uzaklaştırılarak, yakıt
dökülen bölgeye etkisi olan araç ve teçhizat emniyete alınarak, yakıt dökülen bölge ve büyüklüğü
hakkında derhal Meydan Otoritesine bilgi verilecektir.
b. Alınan bilgi vakit geçirmeden HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü, HEAŞ KYM Şefliği, HEAŞ Apron
Yönetim Şefliği ve DHMİ Kule arasında paylaşılacaktır.
c. Havayolu yetkilileri, hizmetle ilgili gerekli personel ve HEAŞ KYM personeli hariç konu ile ilgili
olmayan kişiler yakıtın döküldüğü sahaya girmeyecektir.
d. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği ilgili saha etrafında motorlu taşıtların kullanılmamasını sağlayarak
gerekli emniyet tedbirlerini alacak/alınmasını sağlayacaktır.
e. Dökülen yakıt miktarının durumuna bağlı olarak ilgili saha derhal yakıt sızdırmazlık özelliği
bulunan teçhizatla ilgili akaryakıt hizmet kuruluşu tarafından izole edilecek ve temizlik çalışması
yapılacaktır.
f. KYM Şefliği, haber alınır alınmaz bölgeye giderek yangın emniyet tedbirlerini alacaktır. Yangın
emniyet tedbirlerinin alınmasında ilgili hizmet kuruluşu KYM ekiplerine yardımcı olacaktır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-9
3.1.10 PAT Sahasında Hava Aracı Yıkama Usulleri
a. Hava aracı yıkama işlemleri HEAŞ Apron Yönetim Şefliği koordinesinde yapılacaktır. HEAŞ Apron
Yönetim Şefliği gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra işlemin başlatılmasına izin verilecektir. Aksi
durum tespit edildiğinde cezai işlem uygulanacaktır.
b. Uçak teknik ekibi hava araçları yıkama işlemleri başlangıç ve bitirilişlerini HEAŞ Apron Yönetim
Şefliğine bildirecektir. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği de DHMİ Kuleye gerekli bilgileri aktaracaktır.
c. Hava aracı yıkama işlemleri HEAŞ tarafından uygun görülen alanlarda yapılacaktır.
d. Terminal önlerindeki uçak park alanlarında hava aracı yıkama işlemleri yapılmayacaktır.
e. Havayolu firması HEAŞ Ramp Kule Şefliği ve yer hizmetlerinin ilgili birimleri ile koordine ederek
follow me eşliğinde towing işlemlerini gerçekleştirecektir.
f. Hava aracı yıkama işlemleri sırasında uçak park yerlerinin temizliğine dikkat edilecek, kesinlikle
FOD oluşturulmayacaktır.
g. Yıkama işlemleri sonrasında FOD oluşmuş ise ilgili firma park yerinin temizliğini yapacaktır. Park
yerinin temizlenmemiş olduğu durumlarda temizlik işlemleri HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından
koordine edilerek ilgili firmaya fatura edilecektir.
h. Hava aracı yıkama işlemleri sırasında gerekli emniyet tedbirleri ilgili firma tarafından alınacaktır.
i. Hava aracı yıkama işlemleri sırasında apron zeminine zarar verecek temizlik maddeleri
kullanılmayacaktır.
3.2
PAT SAHASINDA ARAÇ KULLANIMI
3.2.1 Araç Kullanma Yetkisi
3.2.1.1
Araç kullanımı
a. PAT sahasında görev yapan araçları, trafik sürücü belgesi ve HEAŞ tarafından verilen “Apron
Araç Kullanma Belgesi” (EK-3) veya “Geçici Apron Araç Kullanma Belgesi” (EK-4) olmayan personel
kullanamaz. PAT sahasında Apron Araç Kullanma Belgesi olan personel sadece bu belgede
yetkilendirildiği araçları kullanabilir.
b. Sürücü personel; PAT sahasında, kendine ait veya görev yaptığı kuruluşun sorumluluğunda
olan aracı kullanabilir.
1. Ancak, SHY-22 Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yer hizmeti veren
kuruluşlar, Ulaştırma Bakanlığından izin almak kaydıyla, yer hizmetlerini yaptığı hava yolu
kuruluşlarının araç gereç ve teçhizatını, aralarında yapacakları ve içeriğinde araç gereç ve
teçhizatın listesi ile bunların mali sorumluluğunun kime ait olacağının da belirtildiği bir
anlaşma ve/veya sözleşme yapması halinde kullanabilecektir. Hukuki sorumluluk konuları ise
ulusal mevzuat çerçevesinde yürütülür.
2. Yapılan anlaşma ve/veya sözleşmenin birer sureti HEAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilir.
c. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği, PAT sahasında araç kullanan tüm personelin Apron Araç Kullanma
Belgesi ve uygun trafik sürücü belgesine sahip olduğunu kontrol eder.
d. Araç Kullanma Belgesi olmayan, kullandığı araca uygun Trafik Sürücü Belgesi bulunan
sürücülerin kullandığı, hizmetler için PAT sahasına girmesi gereken ambulans, cenaze, banka vb.
araçları, HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü’nün izniyle ve apron makinistlerinin ve/veya yetkilendirilmiş
diğer görevlilerin rehberliğinde aprona çıkarılır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
3.2.1.2
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-10
Özel Maksatlı Araç Kullanımı
a. PAT sahasında görev yapan özel maksatlı araçları, özel araç kullanma sertifikası ve HEAŞ
tarafından verilen Araç Kullanma Belgesine sahip olmayan personel kullanamaz.
b. HEAŞ İşletme Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanında hizmet veren tüm personelin özel araç
kullanma sertifikasına sahip olduğunu ve bu sertifikaların geçerliliğini kontrol etme yetkisine
sahiptir.
c. Araç Kullanma Belgesinde, özel maksatlı araçlar ile iş makinelerinin kullanılabilme yetkisinin
verilebilmesi için, kullanacağı aracın sınıfına uygun Trafik Sürücü Belgesi dışında her bir
araç/makineye ilişkin olmak üzere;
1. Personelin yetkili bir kuruluş veya kendi kuruluşunca verilecek bir eğitim neticesinde başarılı
olduğuna ilişkin belgenin ve/veya
2. G Sınıfı Trafik Sürücü Belgesinin bulunması gerekmektedir.
d. Araç Kullanma Belgesinde, aşağıda belirtilen Özel Maksatlı araçlar için yetki kutucukları
bulunacak ve bu araçların kullanımı için sertifika istenecektir;
1. 1 nolu kutucuk Forklift,
2. 2 nolu kutucuk Yükleme Aracı (High Loader),
3. 3 nolu kutucuk Buzlanmayı Önleme ve Buz Temizleme Aracı ( De- Anti Icing),
4. nolu kutucuk Ambulift,
5. nolu kutucuk Towcar – Uçak itme Çekme Aracı,
3.2.2 Apronda Araç Gereç Teçhizat Park Etme Usulleri
a. Sabiha Gökçen Havalimanı hava tarafında HEAŞ dışında faaliyet gösteren kuruluşlara ait araç ve
teçhizatlar için daimi park yeri tahsisi HEAŞ İşletme Müdürlüğü, tahsise ilişkin sözleşme HEAŞ Mali
İşler Müdürlüğü tarafından yapılır.
b. Geçici park yeri tahsisi 24 saate kadar ise mesai saatleri içinde HEAŞ İşletme Müdürlüğü mesai
saatleri dışında HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü’nce yapılır.
c. Geçici park yerleri hiçbir şekilde uzun süreli işgal edilmeyecektir. Geçici park eden araçların
sürücüleri, araçları uzun süreli terk etmeyecektir.
d. Apronda faaliyette bulunan araç, gereç ve teçhizatlar hizmet sonrasında kendilerine tahsisli
bekleme yerlerine dönecek, hizmeti aksatacak şekilde rastgele bırakılmayacaktır.
e. Terminal önlerinde Apron kenarları v.b yerlerde daimi veya geçici park yeri olarak belirlenmemiş
alanlarda kesinlikle park yapılmayacaktır.
f. Kendilerine daimi araç park sahası tahsis edilmiş kuruluşlar, bu sahaya araçlarını düzgün bir
şekilde park edecekler ve bu sahası temiz tutacaklardır.
g. Uçaklara hizmet için kullanılan apron araç ve teçhizatı, hizmet sırasında uçaktan inecek
yolculara engel olacak şekilde park edilmeyecektir.
h. Bir olaya müdahale eden acil durum ekiplerinin çalışmalarına engel olunmaması maksadıyla
gerekli güvenlik sınırları içinde olaya müdahale eden araçlar haricinde olay mahalline hiçbir araç
girmeyecektir.
i. Apron uçak park sahasında hizmet araçları ve teçhizatları için kırmızı çizgilerle belirtilen alanın
uçak tarafında kalan kısmına araç bırakılmayacaktır.
j. Yatıya kalan uçaklarda hizmetin tamamlanmasına müteakip yolcu merdiveni veya bakım
merdivenleri güvenlik açısından ilgili yer hizmeti kuruluşu tarafından uçaktan bir buçuk metre
uzağa/açığa alınacaktır.
k. Terminal önünde ve yolcu köprülerinin hareket alanlarında araç ve teçhizat bırakılmayacaktır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-11
m. PAT sahası dahilinde hizmet araçları şoförsüz, çalışır durumda terk edilmeyecek gerekli emniyet
tedbirleri kullanıcı personel tarafından alınacaktır.
n. Su İkmal Hidrantları ve elektrik trafoları önüne araç park edilmeyecektir.
o. İtfaiye İstasyonundan aprona çıkış yolu ve bina önüne araç bırakılmayacaktır.
p. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan araçlar HEAŞ Apron Yönetim Şefliği personeli tarafından
uyarılarak araç ve teçhizatın kaldırılması istenir. Bir saat içerisinde kaldırılmayan araç ve teçhizatlar
HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü tarafından çektirilir. Bu işlemden kaynaklanan herhangi bir
sorumluluk kabul edilmez ve ayrıca çekim ücreti ilgili firmaya fatura edilir.
3.2.3 Araç Gereç Ve Donanıma İlişkin Diğer Hususlar
a. PAT sahasında daimi görev yapacak araçlar için HEAŞ İşletme Müdürlüğü, geçici süreli görev
yapacaklar için de gündüz mesai saatleri içinde HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü, mesai saatleri dışında
Nöbetçi Meydan Müdürlüğünün koordinasyonunda "Apron Araç Plakası” alınması ve apron
görevlilerinin görebileceği şekilde araç üzerinde bulundurulması zorunludur.
b. Daimi ya da Geçici Apron Plakalarının kırılması, kaybolması veya okunamaz hale gelmesi
durumunda ilgili kuruluşlar yazı ile HEAŞ İşletme Müdürlüğü’ne müracaat eder. HEAŞ Gelirler
Şefliğinden ücret tahakkukunun yapıldığı onayının alınmasını müteakip yeni Apron Plakası HEAŞ
İşletme Müdürlüğü Koordinesinde, HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından tahsis edilir.
c. Daimi Apron Araç Plakası için müracaat edilecek araç, ruhsat bilgileri esas olmak üzere 5 yaşını
geçemez. 5 yaşını geçmiş ve temininde güçlük çekilen apron araç/gereç ve teçhizatına ilişkin
talepler HEAŞ tarafından değerlendirilerek tow-car, merdiven, GPU, High-loader v.b. araçlar bir yılı
geçmemek kaydıyla geçici giriş işlemlerinden sonra bir defaya mahsus izin verilir. Bir yılın
sonrasında sonrasında bu süreç el kitabında belirtilen usullere uygun araç ile değiştirilecektir.
d. PAT sahasında araç ve teçhizatı bulunan bütün kişi/kuruluşlar, yapacakları hizmetler nedeniyle
hava alanı tesislerine, hava araçlarına, hizmet araç, gereç ve teçhizatına ve üçüncü şahıslara karşı
verecekleri zararı karşılamak için “Netice Zararları Mali Mesuliyet Sigortası” yaptırmak zorundadır.
Bu süreç el kitabı 3.4.6 Sigorta işlemleri bölümünde istenen nitelikteki sigorta poliçesi bulunmayan
kişi/kuruluşların araç gereç ve teçhizatının PAT sahasına girmesine/hizmet vermesine izin verilmez.
-Devlet araçları ve Havalimanında görev yapan veya görevleri nedeni ile PAT sahasına girmesi
gereken SHGM, Emniyet, Gümrük ve HEAŞ tarafından uygun görülecek benzer görev/hizmet yapan
kamu kurumları hizmetinde kullanılan araçlar kendi sigorta mevzuatları kapsamında değerlendirilir.
e. Daimi Apron Araç Plakası alan her araca HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından, hava tarafı
kuralları, görsel yardımcılar ve hız limitlerini içeren bir etiket(EK-12) tahsis edilecektir. Bu etiket
ilgili kuruluş tarafından araç kullananların rahatlıkla görebilecekleri şekilde araca yapıştırılacaktır.
f. Geçici Apron Plakası almış olanların haricinde PAT sahasında görev yapacak bütün araçlara, her
yönde görülebilen sarı flaşörlerin takılması ve görev esnasında sürekli yakılması mecburidir.
g. Apronda hizmet veren, kullanılacak her türlü araç ve gereç üzerinde kuruluş adı bulunacaktır.
h. PAT Sahasında kullanılacak/bulunacak araçların renkleri ile dış yüzeyinde yer alacak logo veya
işarete ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır.
1. Araçların renkleri ile dış yüzeyinde yer alacak logo veya özel işaret ve/veya tanıtımın HEAŞ
Meydan Otoritesinin onayını almak kaydıyla;
i. Kurum ve kuruluşların birbirinden, özel amaçlı araçların ise diğer araçlardan ayırt
edilebilmesini sağlayacak özellikte olması,
ii. Araç kullanan personelin dikkatini dağıtmayacak renk ve parlaklıkta olması,
iii. Görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde olması,
iv. Uygulanabilme yeri olan araçlarda, tavan dış kısmına aracın ait olduğu kuruluş logosunun
bulundurulması ve net görünebilecek şekilde olması esastır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-12
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
v.
vi.
Kamu kurum ve kuruluşları için kendi resmi rengi kullanılacaktır.
Araçların dış yüzeyinde başkasının ilmek(logo veya özel işaret)ve/veya
bulunabilmesi için HEAŞ Meydan Otoritesi’nden izin alınması şarttır.
tanıtımı
2. Apronda geçici olarak hizmet görecek araçların renkleri ile dış yüzeyinde yer alacak logo
veya işaret, HEAŞ Meydan Otoritesi tarafından uygun olarak değerlendirmesi kaydıyla, bu
maddenin diğer hükümlerine tabi değildir.
3. Apron Hizmet Araçları için kabul edilen
İtfaiye, yangın ve kurtarma araçları
Apron Yönetim araçları
Diğer hizmet araçları
renkler aşağıdaki gibidir:
: Kırmızı
: Sarı, Sarı siyah
: Sarı, siyah ve kırmızı dışında kalan bir renk
i. İlk Çalışma Ruhsatı alacaklar ile Çalışma Ruhsatı olanların ilave olarak alacakları teçhizatların
(Doğru ve Alternatif akım jeneratörü, Air Starter Unit, Yükleme aracı, Bagaj çekme aracı, Uçak
çekme-itme aracı, Motorlu ve çekerli yolcu merdiveni, Palet konteyner, dolly, Fosseptik aracı, Su
ikmal aracı, Buz temizleme aracı, Havalandırma aracı ile İkram yükleme aracı, vb.) ilgili uluslararası
standartlara uygun olması zorunludur.
j. Hizmet araç-gereç ve donanımları, Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nin iznini müteakip mesai
saatleri içerisinde HEAŞ İşletme Müdürlüğü mesai saatleri dışında HEAŞ Nöbetçi Meydan
Müdürlüğü’nün koordinesiyle havalimanı PAT sahası dışına çıkartılabilir.
k. Daimi Apron Araç Plakası almış araçların ekonomik ömürlerini doldurmaları halinde (Kal
edilerek) apron dışına çıkarılmaları gereklidir. Kal edilmiş araçlar, mesai saatleri içerisinde HEAŞ
İşletme Müdürlüğü mesai saatleri dışında HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü’ne bildirilmediği ve PAT
sahası dışına çıkarılmadığı takdirde ücret tarifesine göre Daimi Apron Araç Plakası ücreti alınmasına
devam edilir.
l. Araç, gereç ve donanım; tam faal, temiz, bakımlı ve boyalı olarak, HEAŞ İşletme Müdürlüğü’ nce
belirtilen yerlerde düzenli olarak bulundurulmalıdır.
m. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği PAT sahasında hizmet veren kuruluş veya hava taşıyıcılarına ait
araç ve gereçlerin teknik ve trafik muayenelerini kontrol etmekle sorumludur. Kontroller esnasında
bu kuruluş veya hava taşıyıcılarına ait araç ve gereçlerin teknik ve trafik muayenelerinin zamanında
yapılmamış ve eksiklerinin bulunduğu tespit edildiğinde izlenecek usuller aşağıda belirtilmiştir:
1. Belirlenen araca ait daimi apron plakası, bu eksiklikler giderilinceye kadar HEAŞ Apron
Yönetim Şefliğince geri alınır ve HEAŞ İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilir.
2. Bu süre içinde belirtilen araçların PAT sahasında hizmet yapmalarına izin verilmez.
3. İlgili kuruluş veya hava taşıyıcısının kusurun giderildiğine dair başvurusu üzerine, HEAŞ
İşletme Müdürlüğü gerekli kontrollerin yapılmasını koordine eder.
4. Yapılan kontroller sonucunda uygun görülmesi halinde, HEAŞ İşletme Müdürlüğü HEAŞ
Gelirler Şefliği ile koordinasyon kurarak Sabiha Gökçen Havalimanı Ücret Tarifesine göre ilk
veriliş ücretinin yeniden tahsil edilmesini sağlar.
5. Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasını müteakip HEAŞ İşletme Müdürlüğü, daimi
apron plakasını ilgili kuruluş yetkilisine geri verir.
n. LPG, LNG ve türevleri yakıtla çalışan araçlar PAT sahasına giremez ve görev yapamaz, tespiti
durumunda havalimanı hava sahası dışına çıkartılır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-13
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
3.2.4 Pat Sahasında Araç Kullanma Esasları
3.2.4.1 Genel Esaslar
a. PAT sahasında görev yapan araçlar 25 km/saat hızı aşmamalıdır.
b. Ambulans, itfaiye ve Follow-me araçlarına geçiş önceliği verilmelidir.
c. PAT sahasındaki trafik işaretlerine uyulmalı ve ikaz işaretlerinde belirtilen tehlikelere karşı
dikkatli hareket edilmelidir.
d. Koltuğu olmayan araçlar üzerinde veya kasalarında personel taşıması yapılamaz.
e. Araçların ruhsatında belirlenmiş yolcu kapasitesi üzerinde yolcu ve yük taşınamaz. Bagaj arabası
ve dolly’ler ile yapılan taşımalarda yükün dökülmemesi ve yağışlı havalarda ıslanmaması için gerekli
tedbirler ilgili yer hizmeti kuruluşu tarafından alınır.
f. Tüm araçların kullanım sırasında kapıları kapalı olmalıdır.
g. Apron araç geçiş yollarında sollama yapmak yasaktır, araç geçiş yollarının sağ şeridi
kullanılacaktır.
h. PAT sahasında alkollü veya keyif verici maddeler kullanılarak araç veya gereç kullanılamaz.
i. PAT sahasında hizmet verecek araçlar faal, bakımlı ve temiz olmaları zorunludur.
3.2.4.2 Pistlerde Araç Kullanma Esasları
a. DHMİ Kuleden izin almadıkça hiçbir araç pist ve taksi yoluna çıkamaz.
b. Pist ve taksi yoluna çıkacak araçların her birinde ayrı ayrı telsiz cihazı bulunması ve DHMİ Kule
ile sürekli olarak temas halinde olmaları zorunludur.
c. Pist veya taksi yolu üzerinde hava aracı, kaza, kırım, rule kaçırma veya arıza yaptığında, daha
önce belirlenmiş müdahale ekiplerinin dışında hiç kimse olay mahalline girmeyecektir.
d. Acil durumlarda, kulenin bilgisi ve izni dahilinde piste girecek araç-gereçlerin gidiş, geliş ve
çalışma esnasında pist, taksi yolu kenarında bulunan pano ve ışıklara zarar vermeyecek, asfalt
kaplamaları üzerine çıkmayacak şekilde hareket edeceklerdir.
e. Pist üzerinde görevli HEAŞ Teknik Birimlere ait olanlar haricindeki tüm araçlar Apron 1 ile Kargo
Apronu arası kat edişlerini HEAŞ Follow-me eşliğinde yapacaktır.
f. Manevra sahasında bulunan tüm araç kullanıcıları kule frekansında sürekli dinlemede olacaklar
ve kule talimatlarına uyacaklardır. Manevra sahasında ve pist üzerinde görev yapacak personele
HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından en az yılda bir kez pist üzerindeki hareket tarzlarına ilişkin
eğitim verilecektir. İlgili kurum kuruluş ve birim sorumluları pist emniyeti konusunda hassasiyet
gösterecek ve bu eğitimi almamış personelini bahsedilen amaçla görevlendirmeyecektir.
g. Pist emniyetini sağlamak üzere kurulmuş olan Runway Safety Komitesi altı ayda bir olmak üzere
yılda en az iki kez toplanarak emniyeti arttırıcı çalışmalarda bulunur. Yapılan çalışmalar sonucunda
ortaya çıkan önlemlere ilişkin öneriler HEAŞ tarafından değerlendirilerek uygun görülen öneriler
ilgili süreç el kitaplarına eklenir.
3.2.4.3 Taksi Yolunda (Taxiway) Araç Kullanma Esasları
a. Herhangi bir sebeple taksi yolları üzerine park ettirilmiş veya taksi yolu ihlali yapmış olan hava
araçlarına hizmet veren yer hizmet kuruluşları, hizmet esnasında kesinlikle toprak saha ve asfalt
kaplama (banket) üzerinde hareket etmeyecek, işaret panolarına ve ışıklara zarar
vermeyeceklerdir.
b. Taksi yolu üzerindeki tüm araç hareketleri follow me eşliğinde gerçekleştirilecektir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-14
3.2.4.4 Apronda Araç Kullanma Esasları
a. Sabiha Gökçen Havalimanı PAT sahası içinde hiç bir personel ihtiyatsız bir şekilde motorlu araç
kullanamaz.
b. Apron ve servis yollarında motorlu araç kullanan kişiler kurallara uymakla yükümlüdür.
c. Apronda hizmet veren araçlar hiçbir şekilde uçakların hareketlerine engel olmayacaktır.
d. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından arızalı ya da teknik olarak eksiklikleri olduğu tespit edilen
motorlu araçlar, HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğünün koordinasyonunda derhal aprondan
çıkartılacaktır. HEAŞ İşletme Müdürlüğü, ilgilisi tarafından arızanın giderildiğinin bildirilmesi üzerine,
araç için gerekli kontrollerin yapılmasını koordine eder ve herhangi bir arızaya rastlanmadığı
takdirde, aracın yeniden aprona alınmasına izin verir.
e. Apron ve servis yolları dahilinde iki tekerlekli motorlu veya motorsuz araç kullanılamaz.
f. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü, devlet büyüklerinin karşılama ve uğurlamalarında aprona
çıkması gereken araçları, ilgili birimlerle koordinasyon kurarak tespit eder.
g. Uçak park sahasında geri manevra yapılmaz. Geriye manevra gerektiğinde Marshall
yönlendirmesi ile yapılacaktır.
h. Apronda hizmet veren tüm araçlar, beyaz renkte çizgi ile belirtilmiş araç servis yollarının dışına
çıkmayacak şekilde hareket edeceklerdir.
i. Hiçbir zaman hareket halindeki uçağın önünden veya arkasından geçilmez.
j. GPU veya ASU Üniteleri gibi çekilen araçlar, uçağa yanaşmaları esnasında, uçağın merkez
hattına paralel olarak çekilmelidir.
k. Bagaj çeker traktörlere en çok 6 adet boş veya 4 adet dolu bagaj arabası veya dolly takılabilir,
çekilen bagaj arabası veya dollylerden yüklü olan varsa çekilen bagaj arabası ve dolly sayısı 4’ü
geçemez.
l. Dolly ve bagaj arabası dışında kalan çekerli konveyör, çekerli yolcu merdiveni v.b. çekerli araçlar
tek olarak çekilir.
m. Apronda hizmet veren araçlarda meydana gelebilecek yangınlarda ilk müdahalenin yapılabilmesi
için, apronda görev yapan tüm araçlarda faal durumda ve aracın büyüklüğüne göre trafik
kanununda belirtilen ağırlıkta yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
n. PAT sahasında hizmet veren tüm araçlar gece ve gündüz, farları ile sarı flaşörlerini açacaklardır.
o. Hava aracı tam park etmeden hizmet araçları park yerine girmeyecektir.
p. Hava tarafında görev yapan tüm kurum ve kuruluş personeli PAT sahasında FOD
oluştuğunda/gördüklerinde en kısa süre içerisinde HEAŞ Apron Yönetim Şefliğine haber verecektir.
q. Apronda uçaklara verilen hizmetler esnasında itfaiye ve akaryakıt araçlarının önü sürekli açık
kalacak şekilde çalışılacaktır.
r. Apronda hizmet veren araçlar bütün stop noktalarında duracak gerekli kontroller ve uygun
zamanda (Uçaklara öncelik verecek şekilde) hareket edeceklerdir.
3.2.4.5 Bagaj İşlem Sahasında Uygulanacak Kurallar
a. Bagaj işlem sahasında hizmet veren tüm araçlar 10 km/h hız limitini aşmayacaklardır.
b. Bagaj işlem sahasında uçağa yaklaşan araçlar hız limitini düşürerek, aracın fren sistemini
kontrol ederek yaklaşacaklar ve gerekli emniyet tedbirlerini alarak park edeceklerdir.
c. Hiçbir bagaj nakil aracı, bagaj işlem sahasının trafiğini ve hizmet akışını aksatacak şekilde
gelişigüzel ve çalışır vaziyette bırakılamaz.
d. Bagaj işlem sahasında ve uçak altında görev yapan yükleme ve boşaltma görevlileri, çalıştıkları
mahallin temizliğinden sorumludurlar.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-15
3.2.5 Telsizle Muhabere Usulleri
3.2.5.1 Genel Usuller
Havalimanlarında araçların aralıksız ve hızlı bir şekilde hareket etmesi önemlidir. Meydan içerisinde
hava ve yer araçlarının kullanmakta olduğu alanlar mümkün olduğunca birbirinden ayrılmıştır.
Ancak, birçok araç hem bakım, hem de hava araçlarının operasyonlarını desteklemek amacıyla,
manevra sahasına girerler.
Genelde, hava araçları yer araçları kadar manevra kabiliyetine sahip değildir. Ayrıca, hava
araçları kokpitinden yer hareketlerini görüş, bir araçla kıyaslanırsa daha kısıtlıdır. Bundan dolayı
araçlar, hava araçlarına çok yakınlaşacaksa, araç sürücüleri tetikte olmalı, mevcut kuralları ve ATC
talimatları harfiyen uygulamalıdır.
Doğru Terminoloji tekniği, bütün kullanıcılar tarafından hassasiyetle tatbik edilmelidir. Hareket
alanındaki tüm araçların, sadece kulenin verdiği bilgi ve talimatları değil, mümkünse bütün
konuşmaları sürekli dinlemeleri çok önemlidir. Ayrıca sürücülerin diğer trafikler ile ilgili hareket ve
teşebbüslerin farkında olarak hareket etmeleri meydana gelebilecek kaza riskini azaltmaktadır.
a. Sürücüler ilk çağrıda aranılan istasyonu; sırası ile araç çağrı adı, bulundukları pozisyon ve
gitmek istedikleri yeri içerecek şekilde tanımlayacaklar.
b. Telsizle görüşme yaparken mandala basılıp 1-2 saniye bekledikten sonra konuşmaya başlanır,
c. Önce aranan birim daha sonra arayan birim anons edilir,
d. Telsizle yapılan görüşmeler mümkün olduğunca kısa ve anlaşılabilir bir dille yapılır,
e. Özellikle kulenin verdiği talimatların net olarak anlaşıldığı teyit edilmelidir,
f. Terminaller arası kat edişte kuleyle yapılacak telsiz görüşmesinde öncelikle mevki; nerden
nereye geçilmek istendiği ve araç sayısı belirtilecek kulenin onayı alındıktan sonra kat ediş
gerçekleştirilecek ve kat edişin tamamlandığı kuleye bildirilecektir,
g. Kule arandığında herhangi bir cevap gelmezse 3 dakika beklenip tekrar anons yapılacaktır.
h. Kat ediş için Kule arandığında, kuleden “dinlemede kalın” yanıtı alındığında tekrar kule
aranmayacak, kulenin uygun gördüğü zamanda kat ediş yapılacaktır.
i. Sürücüler, Hava Trafik Kontrolörleri tarafından verilen talimatları tam olarak anlamak ve bunları
bire bir tekrar etmek zorundadırlar.
3.2.5.2 Telsiz Arızasında Uygulanacak İşlemler
a. Telsiz arızası olduğu durumlarda pist ve taksi yolu terk edilerek emniyetli alana geçilecek, DHMİ
kule ALDIS talimatları ile hareket edilecektir.
b. Telsizi olmayan ve PAT sahasına girmesi mecburi olan araçlara follow-me eşlik edecektir.
3.2.5.3 Muhabere Kaybı
a. Muhabere kaybı halinde;
1. Kat ediş yapan araçlar derhal pist ve taksi yollarını terk edecek ve tekrar pist ve taksi
yollarına girmeye yeltenmeyecektir.
2. Kat edişe başlamamış araçlar, kat edişi iptal ederek telsiz cihazlarını kontrol ettireceklerdir.
Telsizi olmayan veya arızalı olan araçların pist ve taksi yolları üzerinde hareketi yasaktır.
b. Pist üzerinde veya taksi yollarında görev yaptığı sırada muhabere kaybına uğrayan araç
emniyetli alana geçerek, kule ile iletişimini sağlamak üzere aracını kule yönüne çevirerek farları ile
uzun kısa selektör yaparak bilgi verecek, DHMİ Kule ile göz temasını muhafaza edecektir.
c. DHMİ Kule’de çalışan personel ALDIS ışık sinyallerini kullanarak ilgili aracı yönlendirir.
d. Tereddüt yaşandığı durumlarda hiçbir şekilde pist ve taksi yollarına çıkılmayacak ve
yaklaşılmayacaktır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-16
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
e. Selektör ve ALDIS sinyalleriyle karşılıklı iletişim sağlanamadığı durumlarda telefon ile HEAŞ
Apron Yönetim Şefliği’ne bilgi verilecektir.
f. Bu durumda kulenin ALDIS lambasından vereceği ışık talimatları şu anlamalara gelecektir:
Talimat
Anlamı
Kesik, Kesik Yeşil
Pisti veya taksi yolunu kat edişe serbestsiniz
Kesik, Kesik Beyaz
Hareket sahasını terket
Kesik, Kesik Kırmızı
Pisti veya taksi yolunu acele terk et
Kırmızı
Pozisyonu muhafaza et
g. Pist veya taksi yolu kenar veya merkez hattı ışıklarının flaş yapması (yanıp sönmesi) halinde
bulunulan bölge (pist veya taksi yolu) acele terk edilecektir. Emniyetli alana geçilerek beklenecek,
DHMİ Kule’nin ALDIS lambası ile vereceği ışık talimatları doğrultusunca hareket edilecektir.
3.3
APRON ARAÇ KULLANMA BELGESİ
3.3.1 Genel Kurallar
a. PAT sahasında Araç Kullanma Belgesi, sürücülerin kullanabileceği araçlara göre aşağıdaki
şekilde sınıflandırılmıştır.
1. B Sınıfı Araç Kullanma Belgesi: Otomobil, minibüs, kamyonet, bagaj çekme aracı, forklift
(sertifikalı)
2. C Sınıfı Araç Kullanma Belgesi: (B) + Kamyon, yolcu merdiveni, fosseptik aracı, çöp arabası,
su ikmal aracı, De-Anti Icing Aracı (sertifikalı), Ambulift (sertifikalı), High Loader (Sertifikalı)
3. D Sınıfı Araç Kullanma Belgesi: (B ve C ) + Çekici,
4. E Sınıfı Araç Kullanma Belgesi: (B, C ve D) + Otobüs, Towcar (Sertifikalı)
5. F Sınıfı Araç Kullanma Belgesi: Lastik tekerlekli traktör,
b. PAT sahasında Araç Kullanma Belgesi Sınıfları arasındaki yetki durumu aşağıda açıklanmaktadır.
1. B Sınıfı Araç Kullanma Belgesi ile F,
2. C Sınıfı Araç Kullanma Belgesi ile B ve F,
3. D Sınıfı Araç Kullanma Belgesi ile B, C ve F,
4. E Sınıfı Araç Kullanma Belgesi ile B, C, D ve F Sınıfı PAT sahasında Araç Kullanma Belgeleri
ile kullanılan araçlarda kullanılır.
c. PAT sahasında görevli olmayan personele “Apron Araç Kullanma Belgesi” verilmez.
d. “Apron Araç Kullanma Belgesi” talebinde bulunulan personel için Sabiha Gökçen Havalimanı
hava tarafında en az 3 ay görev yapmış olma şartı aranır.
e. Daimi giriş kartı olmayan ve geçici süreyle PAT sahasında araç kullanması gereken personel için
15 günlük geçici “Apron Araç Kullanma Belgesi” verilir. Bu durumdaki personel için HEAŞ Gelirler
Şefliği’nden gerekli ücret tahakkukunun yapıldığının teyit edilmesinden sonra, Trafik Sürücü Belgesi
fotokopisi, geçici giriş belgesi ve varsa ilgili sertifikalarının fotokopileri ile birlikte HEAŞ İşletme
Müdürlüğü’ne yazı ile müracaat edilir. İlgili personel ve HEAŞ Apron Yönetim Şefliğince, PAT sahası
apron araç kullanma eğitimi (Teorik ve Uygulamalı) verildikten sonra “Geçici Apron Araç Kullanma
Belgesi” düzenlenir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-17
3.3.2 Başvuru İşlemleri
a. Sabiha Gökçen Havalimanı hava tarafında araç ve yaya trafiğini ve de olası herhangi bir kaza
riskini minimuma indirmek yer emniyetinin ana ilkesidir. Bu nedenle mümkün olduğunca gereksiz
ve eğitimsiz araç kullanımını azaltmak amacıyla sadece hava tarafında görev yapacak personel için
araç kullanma belgesi talep edilecektir.
b. “Apron Araç Kullanma Belgesi” talebinde bulunacak tüm kurum/kuruluşlarda görev yapan
personellerin trafik sürücü belgelerinin en az 1 yıllık olması zorunludur.
c. “Apron Araç Kullanma Belgesi” talebinde bulunacak kurum ve kuruluşlar öncelikle HEAŞ İşletme
Müdürlüğü’ne yazı ile müracaat edecektir. HEAŞ İşletme Müdürlüğü’nün onayına müteakip HEAŞ
Gelirler Şefliğine, müracaatta bulunulan personelin adına “Apron Araç Kullanma Belgesi” ödemesi
yapacak ve dekontu müracaat evraklarıyla birlikte HEAŞ İşletme Müdürlüğü ve/veya Apron Yönetim
Şefliğine teslim edecektir.
d. “Apron Araç Kullanma Belgesi (EK-3)” talebinde bulunacak kurum ve kuruluşlar Apron Araç
Kullanma Belgesi Talep Formu (EK-1) ile Trafik Sürücü Belgesi ve Daimi Giriş Kartının ön ve arka
yüzünün fotokopisi ve gerekli diğer evraklar ile HEAŞ İşletme Müdürlüğü’ne müracaatta
bulunacaktır. HEAŞ tarafından verilen Havalimanı Daimi Giriş Kartı olmayan veya henüz Apron giriş
kartı basılmamış olan personelin müracaatları kabul edilmez.
e. Araç kullanma belgesinde, özel maksatlı araçlar ile iş makinelerini kullanılabilme yetkisinin
verilebilmesi için, kullanacağı aracın sınıfına uygun Trafik Sürücü Belgesi dışında her bir
araç/makineye ilişkin olmak üzere, personelin yetkili bir kuruluş veya kendi kuruluşunca verilecek
bir eğitim neticesinde başarılı olduğuna ilişkin belge müracaat esnasında teslim edilecek ve Araç
Kullanma Belgesi Talep Formunda (EK-1) ilgili kutucuk işaretlenecektir.
f. Araç kullanma belgesi verilecek personelin, Trafik Sürücü Belgesi alınış tarihinin 5 yılı geçmesi
halinde, 26.09.2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sürücü
Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile muayenelerine Dair Yönetmelik” çerçevesinde,
personelin sürücülük yapabileceğine dair sağlık raporunun bulunması gerekmektedir. Bu durumdaki
personel müracaat esnasında, müracaat tarihinden en fazla 2 ay öncesine ait sağlık raporunu da
teslim edecektir. Söz konusu rapor aşağıdaki test ve/veya muayeneleri içerecektir:
1. Genel Testler: Tam kan tahlili, kan grubu testi, tam idrar tahlili, akciğer filmi
2. Görme Muayenesi: Görme alanı ve renk körlüğü muayenelerini de içerecek şekilde detaylı
olacaktır.
3. KBB Muayenesi: Odiyometrik testleri de kapsayacaktır.
4. Psikiyatri Muayenesi
5. Genel Değerlendirme: Yukarıda belirtilen muayene ve test sonuçları hekim tarafından
değerlendirilerek, yapılan bu işlemlerin sonucunda bir rapor düzenlenir.
6. Genel trafik mevzuatındaki sağlık şartları aranır.
3.3.3 Eğitim
a. Araç kullanma belgesi eğitimi için başvuru sayısı 8 kişiye ulaştığında, HEAŞ Apron Yönetim
Şefliği eğitim tarih ve saatini tespit ederek ilgili bilgileri başvuru sahiplerine iletir. Özel ve acil
durumlarda bu kişi sayısı aranmaz.
b. HEAŞ Apron Yönetim Şefi, eğitimle ilgili ders notları ve değişikliklerini, soru bankası ve
cevaplarını, düzenli bir şekilde HEAŞ İşletme Müdürlüğüne bildirir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-18
c. Eğitim, HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından teorik ve uygulamalı olarak 2 kısımda verilir.
1. Teorik eğitim aşağıdaki konuları kapsayacaktır;
i. Tanımlar ve ICAO fonetik havacılık alfabesi,
ii. Apronda araç kullanmayla ilgili uluslararası, ulusal ve şirket kural ve uygulamaları,
iii. Hava tarafının fiziki tanıtılması ve krokisi,
iv. PAT sahasında araç kullanma ile ilgili genel kurallar,
v. Apronlar arası geçiş usulleri,
vi. Telsizle haberleşme usulleri,
vii. Muhabere kaybı ve ALDIS lambası kullanımı usulleri,
viii. Cezai müeyyideler,
ix. FOD uygulamarı,
x. Yer emniyeti ile ilgili hususlar,
2. Uygulamalı eğitim ise;
i.
ii.
iii.
PAT sahasının görsel tanınması,
Telsizle muhabere,
Uygun araç kullanma, konularını kapsayacaktır.
d. Teorik sınavda sorulacak sorular, HEAŞ İşletme Müdürü ve HEAŞ Apron Yönetim Şefinin
koordinasyonunda soru bankasından sınav günü belirlenir.
e. Araç kullanma belgesi alacak adayın hem teorik hem de uygulamalı eğitimde başarılı olabilmesi
için her bir sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alması gereklidir. Teorik sınavda başarılı
olamayan aday uygulamalı sınava alınmaz. Adayın sınavlardan birinde başarısız olması durumunda
3 kez ilgili sınava katılma hakkı vardır. 3 sınav sonucu da başarısız olan adayın başvuru dosyası
iptal edilir. Her adayın, ilk müracaat ücretini ödemek kaydıyla 3 dosya hakkı vardır, her yeni dosya
açılmasında aday eğitime tabii tutulacaktır. 3 kez eğitim aldığı takdirde başarısız olan adayın hava
tarafında araç kullanmasına müsaade edilmeyecektir.
f. Aşağıda belirtilen kural ihlallerini yapan personelin tazeleme eğitimi alması zorunludur.
1. Araç Kullanma belgesinde belirtilen araçların dışında araç kullanmak,
2. Hareket halindeki hava aracının önünden ya da arkasından tehlikeli şekilde geçmek,
3. İzinsiz pist ve taksi yollarına girmek,
4. PAT sahasında meydana gelen kazalarda asli kusurlu olarak tespit edilenler,
5. PAT sahasında alkol, uyuşturucu veya keyif verici maddeler alarak araç kullanmak.
g. İlgili kural ihlallerini yapanlar 1 hafta içinde tazeleme eğitimi için müracaat edecektir. Müracaat
eden personel hakkında eğitim ve sınava ilişkin 3.3.3 e maddesi hükümleri uygulanacaktır.
3.3.4 Belgenin Düzenlenmesi
a. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği, eğitim sonucunda başarılı olan personelin sisteme kaydını yaparak
ön listeye girişini sağlar.
b. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği ismi ön listede bulunan personelin araç kullanma belgesini basarak
sistemde kartı “Aktif” hale getirir.
c. Eğitimde başarılı olan personele Apron Araç Kullanma Belgesi verilir veya kartın basımına kadar
araç kullanabilmesi amacıyla en fazla 15 günlük Geçici Apron Araç Kullanma Belgesi ücretsiz verilir.
Şirketlerin kart almaya yetkilendirilmiş İlgili firma yetkilisi/eğitime giren personel Apron Araç
Kullanma Belgesini 15 gün içerisinde HEAŞ Apron Yönetim Şefliğinden bizzat almak zorundadır.
HEAŞ’ tan kaynaklanan gecikmelerde bu süre HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından uzatılabilir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-19
d. Apron Araç Kullanma Belgesi almaya hak kazandığı halde 30 günlük süre içerisinde Apron Araç
Kullanma Belgesi alınmayan personelin Apron araç kullanma dosyası iptal edilir.
3.3.5 Araç Kullanma Belgesi Sahiplerinin Kurum-Görev Değişikliği, İşten Ayrılması veya
Belgenin Kaybedilmesi
a. Apron Araç Kullanma Belgesinde yapılacak her türlü değişiklik veya belgenin yeniden
düzenlenmesi durumunda, ilk müracaat ücretinin ödenmesi zorunludur, ilgili kurum isteği, bir üst
yazı ve ödeme dekontuyla birlikte HEAŞ İşletme Müdürlüğüne yapılacaktır.
b. Apron Araç Kullanma Belgesi sahibi personelin, Daimi Giriş Kartında “Kurum ya da Görevi”
hanelerinde değişiklik yapılması durumunda aynı değişikliğin Araç Kullanma Belgesinde de
yapılması zorunludur.
c. Apron Araç Kullanma Belgesi üzerindeki görev tanımı ile daimi giriş kartı üzerindeki görev tanımı
aynı olmayan Apron araç kullanma belgeleri geçersiz sayılacak, ayrıca Apron Araç Kullanma Belgesi
olmadan PAT sahasında araç kullanma cezası uygulanacaktır.
d. Havalimanında hizmet veren tüm kurum/kuruluşlar işten ayrılan personeline ait Apron Araç
Kullanma Belgesinin iptal talebini bir hafta içinde HEAŞ İşletme Müdürlüğüne yazı ile bildirecek ve
Apron Araç Kullanma Belgesini HEAŞ Apron Yönetim Şefliğine teslim edeceklerdir. HEAŞ Apron
Yönetim Şefliği işten ayrılan personelin Apron Araç Kullanma Belgesi’ni teslim alacak ve ilgili
sistemde iade pozisyonuna getirerek iptal edecektir.
e. Apron Araç Kullanma Belgesi sahibi personelin şirket değişikliği durumunda 15 günü geçmeyen
süre içerisindeki HEAŞ İşletme Müdürlüğüne yapılan Apron Araç Kullanma Belgesi transfer
müracaatlarında tekrar sınav şartı aranmaz. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından gerekli
düzenlemeler yapılarak tekrar kayıt yapılır. Ancak 15 günü geçen süre sonrasındaki müracaatlar
kabul edilmez ve tekrar sınava girilmesi ve eğitimlerde başarılı olunması şartı aranır.
f. Apron Araç Kullanma Belgesinin kaybedilmesi durumunda en yakın emniyet biriminden alınacak
kayıp tutanağı ve durumu belirten üst yazıyla, HEAŞ İşletme Müdürlüğüne müracaat edilecektir.
HEAŞ İşletme Müdürlüğü durumu değerlendirip gerekli ücret tahakkukunun yapıldığının teyit
edilmesini müteakip belgenin yeniden düzenlenmesi için ilgili evrakları HEAŞ Apron Yönetim
Şefliğine gönderir, HEAŞ Apron Yönetim Şefliği ilgili sistem üzerinden yeni kayıt yaparak HEAŞ
İşletme Müdürlüğü koordinesinde kart basım işlemini gerçekleştirir.
3.4 APRON ARAÇ PLAKA TAHSİS İŞLEMLERİ
3.4.1 Genel Kurallar
a. LPG, LNG ve türevleri ile çalışan araç/gereç ve ekipmanlar için Apron Plakası talep edilemez.
b. KIRMIZI ve MAVİ Apron plaka talepleri için müracaat HEAŞ İşletme Müdürlüğüne yapılır.
c. SİYAH Apron plaka taleplerinde öncelikle HEAŞ Güvenlik Müdürlüğünden ön onay alınarak
müracaat HEAŞ İşletme Müdürlüğüne yapılır.
3.4.2 Başvuru İşlemleri
HEAŞ İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda;
a. DAİMİ APRON PLAKASI BAŞVURU FORMU EK-C (EK-6) formu üzerinde araç tipine göre HEAŞ
Gelirler Şefliği ücret tarifesinde belirtilen ücret sınıfı hanesi doldurularak, HEAŞ Gelirler Şefliğine
götürmek üzere talep eden ilgili kurum/kuruluşlara verilir.
b. Daimi Apron Plakası talebinde bulunan kurum/kuruluşlar DAİMİ APRON PLAKASI BAŞVURU
FORMU EK-C (EK-6) formu ile beraber Havalimanı Mülki İdare Amirliği’ne yazılı olarak müracaatta
bulunur. Mülki İdare Amirliği onayı ve sevkine müteakip plaka talebi sahibi tarafından Sabiha
Gökçen Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne
onaylatılır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-20
c. DAİMİ APRON PLAKASI BAŞVURU FORMU EK-C (EK-6) Formu üzerindeki Emniyet Şube
Müdürlüğü onay hanesinde bulunan sadece Trafik Tescilli Araçlar İçin Emniyet Şube Müdürlüğünün
onayı alınır. Trafik tescili bulunmayan araç ve ekipmanlar için HEAŞ İşletme Müdürlüğü ve Gümrük
Müdürlüğü’nün onayı alınır.
d. Tüm işlemleri tamamlanan Daimi Apron Plaka talepleri HEAŞ İşletme müdürlüğüne iletilir. HEAŞ
İşletme Müdürlüğü işlemleri tamamlanan müracaatları ilgili plaka tahsis işlemleri için HEAŞ Apron
Yönetim Şefliğine gönderir.
3.4.3 Daimi Apron Plakası Talebinde Bulanacak Kurum Ve Kuruluşlardan İstenen
Belgeler
a. Talep sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş DAİMİ APRON PLAKASI BAŞVURU FORMU EK-C
(EK-6) formu
b. Daimi Apron Plakası istenen trafik tescilli aracın önlü arkalı ruhsat fotokopisi,
c. Daimi Apron Plakası istenen trafik tescilsiz aracın proforma faturası, imal yılını içeren talep
sahibi firma yetkilisi onaylı, şirket kaşeli belgeler,
d. Aracın kiralık olması durumunda kiraya veren ve kiralayanın imzaladığı kira sözleşme fotokopisi,
e. 3.4.6 Sigorta İşlemleri bölümünde tarif edilmiş ve HEAŞ Mali İşler Müdürlüğü’ne bağlı Sigorta
Uzmanı tarafından incelenerek uygun görülmüş “Üçüncü şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi”’nin
fotokopisi,
f. Daimi Apron Plakası talep edilen aracın önden, yandan ve arkadan çekilmiş fotoğrafları.
3.4.4
Daimi Apron Plakası Tahsis İşlemleri
a. HEAŞ İşletme Müdürlüğü tarafından gönderilen evraklar HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından
işleme konulur.
b. İlgili Apron giriş kapısında aracın fiziki kontrolleri yapılır;
1. Yağ, yakıt sızıntı kontrolleri,
2. Elektrik aydınlatma, sinyalizasyon sistemleri kontrolü,
3. Motor, şase numara kontrolleri,
4. Fenni muayene kontrolleri,
5. Yakıt türevi kontrolü,
c. İlgili sistemde araç plaka girişi yapılarak sistemde aktif hale getirilir(Siyah Apron Plakalı araç
taleplerinde araç tanıtım kartı basılır).
d. İlgili sistemde aktif hale getirilen ilgili apron plakası için teslim tutanağı raporu iki nüsha olarak
alınarak yetkili firma temsilcisi ile imza karşılığında tanzim edilir.
e. Tamamlanan evraklar ilgili apron giriş kapısına götürülerek bir nüshası ilgili firma yetkilisine
teslim edilir.
f. İşlemleri tamamlanan araç Daimi Apron Plakası verilerek Aprona giriş yapması sağlanır.
3.4.5
Değiştirme, Kayıp Ve İptal İşlemleri
a. Muadili araç olmak koşulu ile daimi Apron plaka değişimleri için HEAŞ Gelirler Şefliği ücret
tarifesinde belirtilen ücret alınır.
b. Aracın muadil olmaması durumunda, eski daimi Apron plakası iptal edilir. Tarifede belirtilen
daimi Apron plakası ücreti ödenerek yeni plaka tahsis edilir.
c. Mevcut SİYAH daimi apron plakasının KIRMIZI daimi apron plakasına dönüştürülmesi talebi
HEAŞ İşletme Müdürlüğü tarafından değerlendirilir, uygun bulunması durumunda herhangi bir
ücret alınmadan KIRMIZI daimi apron plakası tahsis edilerek konu HEAŞ Güvenlik Müdürlüğüne
bildirilir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-21
d. Mevcut KIRMIZI daimi apron plakasının SİYAH daimi apron plakasına dönüştürülmesi talebi
önce HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü tarafından değerlendirilir, uygun bulunması durumunda HEAŞ
İşletme Müdürlüğü’nce değerlendirilmeye alınır, onaylanan taleplerin aradaki ücret farkının
ödenmesi için HEAŞ Gelirler Şefliğine yönlendirilir.
e. Daimi Apron plakalarının iptal edilmesi istendiğinde yazılı olarak Mülki İdare Amirliğine müracaat
edilerek Gümrük Müdürlüğüne bildirildikten sonra bahse konu plaka HEAŞ İşletme Müdürlüğü
koordinesinde HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından iptal edilir.
f. Kaybolma, hasar ve eskime nedeni ile yenilenmesi gereken daimi Apron plakaları için HEAŞ
İşletme Müdürlüğüne yazı ile müracaat edilmesini müteakip, HEAŞ Gelirler Şefliği’ne Ücret
Tarifesinde belirtilen ödeme yapıldıktan sonra ödeme dekontu ve ilgili evrakların HEAŞ Apron
Yönetim Şefliği’ne verilmesiyle eski apron plakası iptal edilir ve yeni plaka tahsis edilir. Kaybolan
Daimi Apron Plakaları için ayrıca Emniyet Müdürlüğünden alınan Kayıp Tutanağı ilgili evraklara
eklenecektir.
g. Kullanımına apron plakası tahsis edilmiş şirketin Sabiha Gökçen Havalimanında faaliyetlerinin
sonlandırılması ve bu durumun şirket tarafından ve/veya HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü tarafından yazı
ile bildirilmesi durumunda HEAŞ İşletme Müdürlüğü koordinesinde iptale ilişkin usullerin
tamamlanmasını müteakiben HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından apron plakası ilgili sistemden
iptal edilir ve araç PAT sahası dışına çıkartılır.
3.4.6
Sigorta İşlemleri
3.4.6.1
Sigorta Yaptırma Zorunluluğu
a. PAT sahasında araç ve teçhizatı bulunan kişi/kuruluşlar personel, araç, gereç, teçhizatı ve/veya
yapacakları hizmetler nedeniyle havalimanı tesislerine, hava araçlarına, hizmet araç, gereç ve
teçhizatına ve üçüncü şahıslara karşı verecekleri zararları karşılamak için bu süreç el kitabında yer
alan şartları sağlayan Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası(netice zararları dahil)
yaptırmak zorundadır.
b. Bu süreç el kitabında istenen nitelikte sigorta poliçesi bulunmayan kişi/kuruluşların araç gereç
ve teçhizatının PAT Sahasına girmesine/hizmet vermesine izin verilmez.
c. Bu süreç el kitabında bahsedilmeyen sigorta ile ilgili hususlar HEAŞ Mali İşler Müdürlüğü’nün
ilgili Sigorta Süreç El Kitabına göre değerlendirilecektir.
3.4.6.2
Sigorta Yaptırma İstisnaları
Aşağıda belirtilen kapsamlarda, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası(netice zararları
dahil) yaptırma zorunluluğu aranmaz.
a. Havalimanında görev yapan veya görevleri nedeniyle Pat Sahasına girmesi gereken SHGM,
Emniyet, Güvenlik ve Gümrük ile HEAŞ tarafından uygun görülecek benzer görev/hizmet yapan
kamu kurumları hizmetinde kullanılan araçlar için söz konusu sigortanın yaptırılma zorunluluğu
aranmaz.
b. Yerli ve Yabancı Devlet erkânının protokol esasları çerçevesinde karşılanması ve uğurlanması
için PAT Sahasına girmesine yetkili makamlarca izin verilen araçlar için söz konusu sigortanın
yaptırılma zorunluluğu aranmaz.
c. Meydan Otoritesi’nin izni ve apron makinistlerinin ve/veya yetkilendirilmiş diğer görevlilerin
rehberlik etmesi kaydıyla hasta ve cenaze nakli vb. amaçlarla PAT Sahasına geçici giriş/çıkış
yapması gereken araçlar için söz konusu sigortanın yaptırılma zorunluluğu aranmaz.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-22
d. HEAŞ ile imzalanan Sözleşme, Şartname ve eklerinde sigorta konusunda yer alan esaslara
uyulması kaydıyla, HEAŞ adına iş yapan müteahhitler (inşaat, teknik işletim, temizlik, güvenlik,
personel servisi, sağlık gibi)ile havalimanında hizmet veren kuruluşların: havalimanı tesislerine,
hava araçlarına, hizmet araç, gereç ve teçhizatına ve üçüncü şahıslara karşı verecekleri her türlü
zarar ile bu hususlarda HEAŞ’a idari ve adli makamlarca rucu ettirilecek her türlü
bedelin/tazminatın taraflarca nakden veya HEAŞ nezdinde mevcut olan ve HEAŞ tarafından uygun
görülen, taraflarına ait teminattan veya diğer hak ve alacaklarından karşılanması ile söz konusu
teminat tutarının azalması durumunda azalan teminatın HEAŞ’a verilmesiyle ilgili sözleşme ve/veya
diğer dokümanlardaki süre ve buna ilişkin esaslar çerçevesinde olması gereken miktara
çıkartacağını taahhüt etmesi halinde;
Söz konusu müteahhitlerin /kuruluşların PAT Sahasına girmesi gereken araçları ile
havalimanında hizmet veren kuruluşlara yemek, bakım onarım, malzeme tedariki gibi hizmetleri
vermek amacıyla PAT Sahasına girmesi gereken araçlar için söz konusu sigortanın yaptırılma
zorunluluğu aranmaz.
e. HEAŞ tarafından uygun görülmesi kaydıyla, PAT Sahası Kullanma Süreç El Kitabı çerçevesinde
yaptırmak zorunda olduğu Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası (netice zararları dahil)
yaptıramayan kişi/kurum/kuruluşların yaptırmak zorunda oldukları sigorta miktarı kadar HEAŞ
tarafından kabul edilebilen teminatı(banka teminat mektubu ve/veya diğer teminatlar)HEAŞ’a
vermeleri halinde, söz konusu sigortanın ayrıca yaptırılma zorunluluğu aranmaz.
3.4.6.3
Sigorta Alt Limitleri
a. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası’nın beher kaza/olay başına alt limit miktarları;
verilen hizmet için aktivitenin niteliği ve hacmi, uluslararası standartlar da göz önünde
bulundurularak aşağıda belirlenmiştir. Söz konusu sigorta alt limitleri;
1. A Grubu Çalışma Ruhsatına sahip yer hizmet kuruluşları için 50.000.000-(Elli milyon) ABD
Dolarıdır.
2. B Grubu Ramp Hizmeti Çalışma Ruhsatına sahip kuruluşlar için 25.000.000-(yirmi beş
milyon) ABD Dolarıdır.
3. B Grubu İkram Servis Hizmeti Çalışma Ruhsatına sahip kuruluşlar için 5.000.000-(beş
milyon)ABD Dolarıdır.
4. C Grubu İkram Servis Hizmeti Çalışma Ruhsatına sahip kuruluşlar için 10.000.000-(on
milyon) ABD Dolarıdır.
5. Akaryakıt ikmal kuruluşları için 100.000.000-(YÜZ MİLYON)ABD Dolarıdır.
b. 3.4.6.3.a maddesi dışında kalan kişi/kuruluşların sigorta alt limitleri;
1. PAT Sahasında en fazla 5 aracı bulunan kişi/kuruluşlar için 1.000.000-(bir milyon) ABD
Dolarıdır.
2. PAT Sahasında 5’ ten fazla aracı bulunan kişi/kuruluşlar için 3.000.000-(üç milyon) ABD
Dolarıdır.
c. 3.4.6.3.b maddesi çerçevesinde yaptırılan sigortaların geçerlilik süresi içinde araç ilave edilmek
istenirse söz konusu sigorta alt limiti PAT Sahasındaki toplam araç sayısına uygun hale
getirilecektir. Bu durumda ya sigorta yeniden düzenlenecek ya da bu hususa ilişkin zeyilname
düzenlenecektir.
d. Kişi/ kuruluşların PAT Sahasında birden fazla hizmet yapmaları halinde, yukarıda belirlenen
sigorta teminat limitlerinin en yükseğinden sigorta yaptıracaktır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-23
3.4.6.4 Sigorta Poliçelerinin Kapsamı
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi içeriğine ilişkin esaslar aşağıda yer
almaktadır.
a. Düzenlenecek Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Poliçesinde; sigortalının PAT
Sahasında bulunan personel, araç, gereç ve teçhizatı ve/veya yapacakları hizmetler nedeniyle,
sigortalının Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tesislere, hava araçlarına, hizmet araç, gereç ve
teçhizatına ve üçüncü şahıslara karşı vereceği zararların karşılanacağı hususu herhangi bir
tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açık olarak ifade edilecektir.
b. Sigorta poliçesinde, poliçenin Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçerli olduğu hususu açık olarak
ifade edilecektir.
c. Sigorta poliçesinde, sigortalının faaliyetine uygun sigorta alt limit miktarı ve bu sigorta alt
limitinin toplamda değil beher kaza/olay başına olduğu açık olarak ifade edilecektir.
3.4.6.5 Sigorta Poliçelerine İlişkin Genel Hususlar
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesine ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.
a. SHY-22 Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde A,B ve C Grubu çalışma ruhsatı
bulunan kuruluşlar; PAT Sahasında araç, gereç ve teçhizatları var ise söz konusu sigorta poliçesinin
birer suretini HEAŞ Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile ileteceklerdir. Bu kuruluşların PAT Sahasında
araç gereç ve teçhizatının bulunmaması halinde ise bu husus her yıl ocak ayında yazılı olarak HEAŞ
Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
b. SHY-22 Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde A,B ve C Grubu çalışma ruhsatı
bulunmayan, ancak PAT Sahasında araç gereç ve teçhizatı bulunan kişi/kuruluşlar; söz konusu
sigorta poliçelerini HEAŞ Genel Müdürlüğü’ne resmi yazı ile ileteceklerdir.
c. PAT Sahasında araç gereç ve teçhizatı bulunan kişi/kuruluşlar; düzenlettirdikleri sigorta
poliçesine ilişkin poliçe no, sigorta alt limiti, geçerlilik tarihi gibi bilgiler ile birlikte bu poliçenin süreç
el kitabında istenen hususları içerdiğini ve riskleri teminat altına aldığını poliçenin içeriğinde
değişiklik yapılması veya iptali ve bunun gibi her hangi bir nedenle bu sigorta kapsamında risklerin
sigortacı tarafından karşılanmaması durumunda oluşabilecek her türlü zarar ile bu hususlarda
HEAŞ’a idari ve adli makamlarca rucu ettirilecek her türlü bedelin/tazminatın taraflarınca nakden
veya HEAŞ nezdinde mevcut olan ve HEAŞ tarafından uygun görülen taraflarına ait teminattan
veya diğer hak ve alacaklarından karşılanması ile söz konusu teminat tutarının azalması durumunda
azalan teminatın HEAŞ’a verilmesiyle ilgili sözleşme ve/veya diğer dokümanlardaki süre ve buna
ilişkin esaslar çerçevesinde olması gereken miktara çıkartacağına dair bir taahhütnameyi sigorta
poliçesi ile birlikte iletecektir.
d. Sigortalı tarafından yabancı dilde olan sigorta poliçelerinin Türkçe tercümeleri de poliçe ile
birlikte iletilecektir.
e. Sigortalı tarafından poliçelerin ıslak imzalı(asıl) olmaması durumunda söz konusu poliçenin
fotokopisi ile Türkçe tercümelerinin sigortalı kuruluş yetkililerince aslının aynısı olduğuna dair
onaylanan suretleri verilecektir.
f. Sigorta poliçelerinin geçerlilik bitiş gününden en az 15 gün önce, poliçeler arasında zaman farkı
olmayacak şekilde yaptırılacak yeni sigorta poliçesi ve eklerinin birer sureti HEAŞ Genel
Müdürlüğü’ne verilecektir.
g. Sigortalılar tarafından yetkili makamlarca yapılacak her türlü düzenlemelere(limit artırımı, risk
değerlendirilmesi, bilgi ve belge talebi vb.)derhal riayet edilecektir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
3.5
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-24
PAT SAHASININ TEMİZLİĞİ
3.5.1 Genel Kurallar
a. Sabiha Gökçen Havalimanı PAT sahasında görev yapan tüm personel hizmet esnasında PAT
sahasının temizliğine dikkat edecektir.
b. PAT sahasında görev yapan kurum ve kuruluşlar faaliyetleri esnasında ortaya çıkan yağ, yakıt
vb. kimyasal atıklar için ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli işlemi yapacaklardır.
c. Uçak park yerlerinin temizliğinden yer hizmetleri kuruluşu, dolum esnasında yakıt dökülmesi
durumlarında ilgili bölgenin temizliğinden hizmet veren akaryakıt kuruluşu sorumludur.
d. PAT sahasında yabancı madde veya kirli bölge belirleyen personel, durumu mesai saatlerinde
HEAŞ Apron Yönetim Şefliğine, mesai saatleri dışında HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğüne Apron
Yönetim Şefliği FOD Tespit Formu (EK -10)’nu doldurarak rapor etmekle sorumludur.
e. Hizmet sırasında gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle apronların kirletilmesi ve kirleten
tarafından gerekli şekilde temizlenmemesi halinde, HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü kirli mahallin
temizletilmesini sağlar. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği, Apron Yönetim Süreç El Kitabında belirtilen
hususlarda temizleme ve ücretlendirmeyi koordine edecektir.
f. PAT sahası dahilinde İnşaat bakım onarım, tadilat amaçlı (inşaat, elektrik, elektronik, makine
v.b) çalışmalarda FOD oluşturulması ve gerekli şekilde temizlenmemesi durumunda HEAŞ Apron
Yönetim Şefliği tarafından gerekli temizlik işlemleri yapılarak/yaptırılarak Schirling Talep Formu(EK9) doldurulur ve ücretlendirme için HEAŞ Gelirler Şefliğine iletilir. Çalışmayla ilgili protokol
çerçevesinde cezai işlem uygulanır.
3.5.2 Yabancı Madde Hasarı (FOD) ve Temizliği
a. Sabiha Gökçen Havalimanı PAT sahasında görev yapan tüm kurum ve kuruluşlar tüm
personelini yabancı maddelerin uçaklara verecekleri zarar konusunda bilgilendirir ve uyarır.
b. HEAŞ Apron Yönetim Şefi, Sabiha Gökçen Havalimanında yabancı madde tahribatına nelerin
sebep olabileceğini tespit eder ve böyle bir tahribatın meydana gelmemesi için önleyici tedbirler
alınmasını sağlar.
c. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği, PAT sahası yüzeyinde bulunabilecek yabancı maddeler nedeniyle
oluşacak zararların önlenmesi için uçak hareket sahasının sürekli olarak temiz tutulmasını
sağlamakla sorumludur.
d. PAT sahasında yabancı madde yaratan kişi veya kuruluşlar HEAŞ İşletme Müdürlüğü tarafından
yazılı olarak ikaz edilecek ve belirlenecek cezai müeyyideler uygulanacaktır.
e. PAT sahası FOD temizliği Apron Yönetim Süreç El Kitabı doğrultusunda yapılacaktır. Bu
kapsamda Havalimanı kullanıcıları aşağıda belirtilen kural ve kaidelere uymakla/uygulamakla
yükümlüdür:
1. Apron park sahasında uçağa hizmet verme esnasında meydana gelen FOD uçak park
sahasından ayrılmadan önce park sahasını kullanan Yer Hizmetleri kuruluş/hava taşıyıcısı
tarafından (hizmet öncesi ve hizmet sonrası)temizlenerek park sahası temiz olarak
bırakılacaktır.
2. Kargo apronu uçak park sahasında, yükleme/boşaltma işlemleri sırasında sandıklardan veya
konteynerlerden dökülen/kopabilecek her türlü parça park sahasını kullanan Yer hizmetleri
kuruluşu veya hava taşıyıcısı tarafından temizlenerek park sahası temiz olarak bırakılacaktır.
3. Yağışlı havalarda bagajların üzerine örtülen naylonlar ile çöp poşetleri gerekli tedbirler
alınmaması durumunda rüzgârın etkisiyle çok kısa zamanda harekât sahasına ulaşarak hava
araçları için tehlike yaratmaktadır. Apronda hizmet veren tüm kuruluşlar uçaklara tehlike
oluşturabilecek bu tür FOD için önlem almak zorundadır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-25
4.
Yer Hizmeti kuruluşları, Catering firmaları uçaktan çöp v.b malzemeleri çöp poşeti
içerisinde ağzı kapalı, tam dolu olmaksızın kapalı çöp taşıma araçları ile çöp toplama
merkezine götürecektir.
5.
Çöp toplama merkezine götürülen çöpler çöp konteynerlerine konulacak ve açıkta çöp
bırakılmayacaktır.
6.
Uçaklardan çıkan çöpler körük altlarında bulunan FOD kutularına konmayacaktır. Bu
kutulara sadece park yerlerinden toplanan küçük parçalar pul, cıvata v.b gibi elle toplanan
FOD konacaktır.
7.
Havalimanı hava tarafında hizmet veren tüm kurum/kuruluşlar kendilerine tahsisli alanlar
ile bina, tesis, ofis ve araç park alanlarını temiz tutacaklardır.
8.
Pat sahasında apron hizmet araçları için dizayn edilmiş yıkama istasyonu haricinde yıkama
işlemleri yapılması yasaktır.
9.
Apron yüzeyine su veya sıvı boşaltılması yasaktır.
10. Bagaj etiketlerinin araçlara yapıştırılmaması, ayrıca bagaj araçları üzerine örtülen naylon
veya benzeri malzemelerin PAT sahasına yayılmaması konusunda ilgili tedbirler Yer
Hizmetleri kuruluşları tarafından alınacaktır.
11. Havalimanı sınırları içinde Hava/Kara tarafında yapılacak bakım/onarım çalışmalarında FOD
oluşmaması için tüm kurum ve kuruluşlar çalışma başlanmadan önce tüm emniyet
tedbirlerini alacaktır.
12. Uçak park sahasında uçak teknisyenleri tarafından yapılan her türlü bakım/onarım
çalışmaları esnasında apron yüzeyine herhangi bir sıvının dökülmemesi/kirletilmemesi için
gerekli önlemler alınacaktır.
Yukarıda bahsi geçen hususlara riayet edilmemesi halinde cezai müeyyide uygulanacaktır.
3.6
HAVA TARAFI İNŞAAT, BAKIM/ONARIM ÇALIŞMALARI VE PROTOKOL USULLERİ
Sabiha Gökçen Havalimanı hava tarafında yapılacak tüm inşaat, bakım/onarım çalışmaları HEAŞ
Teknik İşler Müdürlüğü tarafından veya ilişkili birim tarafından HEAŞ İşletme Müdürlüğü ile aşağıda
bahsedilen şekilde koordine edilecektir;
a. Hava tarafında yapılacak her türlü inşaat, elektrik, elektronik, bilgi işlem, vb. işler; İlgili HEAŞ
biriminin sorumluluğunda olacaktır.
b. Uçuş emniyetini etkileyecek acil müdahale gerektirecek bakım/onarım çalışmalarında ilgili birim
doğrudan DHMİ Kule ile irtibata geçerek ve HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü’nü bilgilendirerek
çalışmaya başlayacaktır.
c. Hava tarafında yapılacak çalışma, dışarıdan hizmet alma şeklinde yapılacak ise;
1. İlgili HEAŞ birimi yapılacak çalışmaya ilişkin bilgileri, ihale aşamasından önce HEAŞ Apron
Yönetim Şefliği’ne bildirecektir. Yapılacak çalışmaya ilişkin HEAŞ Apron Yönetim Şefliği
tarafından ilgili HEAŞ biriminin koordinesinde hazırlanacak aşağıda maddeler halinde
belirtilmiş hususları kapsayan ön protokol dokümanı ilgili ihale dosyası içinde yer alacak ve
gerekiyor ise ön protokol ve/veya içeriğindeki hükümler yapılacak sözleşmeye konulacaktır.
2. Dışarıdan hizmet alma şeklinde yapılacak işe ilişkin oluşturulacak risk analizleri, çalışmayı
yaptıracak ilgili HEAŞ birimine ihale öncesinde sunulacaktır.
3. Çalışmaya başlanmadan önce, emniyet ve güvenlik nedenleriyle ortaya çıkacak yeni
durumlar ile ön protokolde yer alan hususlar değerlendirilerek nihai protokol oluşturulacaktır.
4. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği, çalışmayı yapacak şirket yetkilileri ve HEAŞ Teknik İşler
Müdürlüğü’nün ilgili birim sorumlusunun katılımı ile çalışma başlamadan önce aşağıdaki
konuları kapsayacak bir nihai protokol düzenleyecektir;
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
i.
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-26
PAT sahası genel kuralları,
ii.
Çalışma gün ve saatleri,
iii.
Çalışma alanı krokisi ve ya projesi,
iv.
Çalışma bölgesinde alınacak emniyet tedbirleri,
v.
Çalışmayı gerçekleştirecek araçların hava tarafına giriş, çıkış ve park etme usulleri,
vi.
NOTAM gerekliliği,
vii.
Çalışma bölgesinin temizliği,
viii.
ix.
Uçuş ve yer emniyetine ilişkin alınacak tedbirler,
Acil durumlarda yapılacak işlemler.
d. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği, yapılacak çalışmalardan önce, çalışmalarla ilgili gerekli tüm bilgileri
ve varsa protokolü HEAŞ İşletme Müdürlüğü ve HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğüne, çalışma
bölgesine bağlı olarak da DHMİ Kuleye bildirecektir.
e. Çalışma yapacak şirketlerin personeli ya da ilgili birimin personeli, doğabilecek tehlikeli
durumlara ilişkin olarak çalışmayı yaptıran birim ya da üstlenici şirket yetkilileri tarafından
bilgilendirileceklerdir.
f. Çalışma bitiminde HEAŞ Apron Yönetim Şefliği çalışılan bölgenin temizliğini ve kullanılabilirliğini
kontrol edecektir.
g. HEAŞ Teknik İşler Müdürlüğü olağan planlamada oluşabilecek değişimler, ek maddeler,
yapılacak işlerde oluşabilecek aksaklıklar, sebep-sonuç ilişkileri ile birlikte hazırlanacak yeni
planlamayı HEAŞ Apron Yönetim Şefliğine bildirilecek ve HEAŞ Apron Yönetim Şefliği, daha
önceden iletilen plan üzerinde gerekli değişiklikleri ek protokol yaparak belirtecektir.
h. Pist, apron ve taksi yollarında yapılacak çalışmalarda, çalışmayı gerçekleştirecek ilgili birim,
Hava Enformasyon Süreç El Kitabı’nda belirtilen prosedürlere uygun olarak NOTAM talebinde
bulunacaktır.
i. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği, park yerlerinde yapılacak çalışmalar sebebi ile park yerinin geçici
olarak NOTAM ile kapatılması durumunda, HEAŞ Ramp Kule Şefliği’ne bilgi verecektir.
j. Hava tarafında yapılacak çalışmalarda, çalışmayı gerçekleştiren birim/kurum ve kuruluş PAT
Sahası Kullanma Süreç El Kitabı’ndaki kural ve kaidelere uymakla yükümlüdür.
3.7
3.7.1
KAZALAR
PAT Sahası Araç Kazaları
3.7.1.1 Genel Hususlar
a. PAT sahasında meydana gelen trafik kazalarında, kazayı inceleyip gerekli tespitleri yaparak kaza
raporu düzenlemeye, HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü yetkilidir. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü
olayla ilgili evrakları ve düzenlediği kaza ön raporunu HEAŞ Kalite ve SMS Müdürlüğü’ ne iletir.
b. PAT sahasında meydana gelen kazalarda, kazaya sebep olan aracı kullanan kişi veya olayla ilgili
görgü tanığı, kazayı en kısa sürede HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü ve HEAŞ Apron Yönetim
Şefliği’ne bildirmekle yükümlüdür.
c. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü kaza mahalline gelmeden, acil durum gerekleri (yaralı kurtarma,
yangın önleme/söndürme vb.) dışında işlem yapılmaz. Kazada yaralanma ve/veya ölüm olması
durumunda, kazaya karışanlar ve/veya görenler tarafından, Meydan Otoritesi’nin yanı sıra, adli
işlemlerin başlatılması/yürütülmesi için Havaalanı Emniyet Müdürlüğü’ne de haber verilir.
d. Görevli Apron Makinistleri ilk olarak kaza yerinde gerekli emniyet tedbirlerini sağlar ve durumu
HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürüne bildirir. Kazaya karışan personel ve araçların gerekli evraklarını
temin eder veya ettirir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-27
e. Sabiha Gökçen Havalimanında görev yapan tüm kuruluşlara ait araçların, PAT sahasında
yaptıkları kaza sonucu meydana gelecek zarar ziyanı, ilgili kuruluş kusuru oranında tazmin etmek
zorundadır.
f. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü’nün talimatı ile HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından, kazaya
karışan asli kusurlu olarak tespit edilen personelin daimi giriş kartı ve apron araç kullanma
belgesine el konacak ve cezai müeyyide uygulanacaktır.
g. Kaza halinin seyrüsefer hadisesi kapsamına girmesi durumunda DHMİ Kule ve HEAŞ Apron
Yönetim Şefliği koordinasyonu ile kazadan asli olarak sorumlu olan kişinin giriş kartına el konacak
ve cezai müeyyide uygulanacaktır. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü tarafından AFTN kanalıyla
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirim yapılacaktır. Gerektiğinde HEAŞ Nöbetçi Meydan
Müdürlüğü ve HEAŞ Kalite ve SMS Müdürlüğü koordinasyonunda “SHY–65-02” de belirtilen usuller
ve ilişkili diğer mevzuata göre işlem yapılacaktır.
3.7.1.2
Kazaya Karışanların Sorumlulukları
Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yaralanmamış olan veya hafif yaralı olanlar;
a. Araç sürücüsü iseler, apron trafiği için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik
güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı (reflektör) koymak ve gereken tedbirleri almak,
b. Apron trafiğini, can ve mal güvenliğini etkilemeyen, ölümlü, yaralamalı veya hasarlı kazalarda,
sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek,
c. Olayda taraf olanlar, istendiğinde görevli Apron Makinistlerine istenen belge ve bilgileri vermek,
d. Yaralılara ilk yardım ve acil müdahale yaptırmak maksadıyla kaza mahallinden ayrılma hali hariç,
olayı; yetkili ve görevlilere bildirmek ve bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza
yerinden ayrılmamak,
e. En kısa sürede HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü veya HEAŞ Apron Yönetim Şefliği’ne haber
vermek zorundadırlar.
3.7.1.3 Kaza Raporu
a. Kazanın HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğüne bildirilmesini müteakip, HEAŞ Nöbetçi Meydan
Müdürü vardiyasını teslim etmeden önce kazayla ilgili HEAŞ PAT Sahası Kaza Tespit Raporu (EK2)’nu düzenler. Bu raporla birlikte aşağıda belirtilen evraklar hazırlanarak kaza dosyası oluşturulur;
1. Kazaya ilişkin kroki,
2. Kazaya karışanların daimi giriş kartlarının, trafik sürücü belgelerinin ve araç kullanma
belgelerinin fotokopileri,
3. Kazaya karışanlardan asli kusurlu olanların Apron Araç Kullanma Belgeleri ve Daimi Giriş
Kartlarının asılları ve fotokopileri,
4. Kazaya karışanlar ve görgü tanıklarının ifadeleri,
5. Kazaya karışanlara ait alkol muayene raporları,
6. Kaza esnasındaki hava durumu raporu(Sabiha Gökçen Havalimanı Devlet Meteoroloji
Müdürlüğünden),
7. Kazaya ait fotoğraflar,
8. Kazaya karışan trafik tescilli araçların sigorta poliçeleri.
b. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü kazanın, 3.7.1.4 “b” maddesinde belirtilen kusurlardan
kaynaklandığını tespit ettiğinde, Kaza Tespit Raporunda ilgili unsuru, asli kusurlu personeli ve kusur
oranlarını belirtecektir.
c. Kazayla ilgili kuruluşlar, Kaza raporlarını, HEAŞ Kalite ve SMS Müdürlüğü’nden yazıyla
isteyeceklerdir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-28
d. Kaza 3.7.1.4 “b” maddesinde belirtilen unsurların dışında bir sebepten kaynaklandıysa HEAŞ
Nöbetçi Meydan Müdürü tüm evrakları hazırlayacak ve durumu değerlendirerek Kaza Tespit
Raporunda kusur ve suç oranlarını bu değerlendirme doğrultusunda dolduracaktır.
e. Kaza tespit raporundaki kusur ve suç oranlarına itiraz edilmesi durumunda ilgi kuruluşlar HEAŞ
İşletme Müdürlüğü’ne yazı ile müracaat edeceklerdir müracaatı müteakiben, HEAŞ İşletme
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda “Kaza İnceleme Komisyonu” oluşturulur. Bu komisyon aşağıda
belirtilen üyelerden oluşur:
1. HEAŞ İşletme Müdürü veya belirlediği bir kişi
2. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü
3. HEAŞ Apron Yönetim Şefi veya belirlediği bir kişi
4. Kazaların seyrüsefer hadisesi kapsamında olması durumunda DHMİ Hava Trafik Yetkilisi veya
belirleyeceği bir kişi,
5. Gerekli hallerde davet edilecek ilgili katılımcılar
f. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğünce hazırlanan kaza raporu, oluşturulan komisyonca
değerlendirilir, kazaya karışanlar ve görgü tanıklarının ifadeleri incelenir, ihtiyaç duyulduğunda
kazaya karışanlar ve görgü tanıkları komisyona davet edilir, mevcut ise CCTV kamera kayıtları
incelenir, gerekli görülen diğer araştırmalar yapılır. Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda,
1. kusurlular ve
2. kusur oranı tespit edilir ve tutanak altına alınır.
g. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü komisyon tutanağının bir suretini kaza dosyasına koyar diğer
suretini HEAŞ Kalite ve SMS Müdürlüğüne teslim eder.
h. HEAŞ İşletme Müdürlüğü kazayla ilişkili kusur ve suç oranlarıyla ilgili itiraz eden kuruma itirazın
sonucunu yazıyla bildirir.
i. HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürlüğü kaza ile ilgili tutulan tüm raporları saklamakla yükümlüdür.
3.7.1.4 Trafik Kazalarına Asli Kusur Sayılan Haller Ve Sürücü Kusurlarının Tespiti
Aşağıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler ile varsa kazaya sebebiyet veren diğer kişiler
asli (esas) kusurlu sayılırlar.
a. HEAŞ tarafından verilen hizmete ilişkin talimatlara uyulmaması,
b. Apron Araç Kullanma Belgesi olmadan araç kullanma,
c. PAT sahası içerisinde trafik yönlendirme işaretleri ile trafik kurallarına riayet etmeme,
d. Arkadan çarpma,
e. Uçağa çarpma,
f. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
g. Şerit ihlali yapma,
h. Geçiş önceliğine uymama,
i. Manevralarda düzenlenen genel şartlara uymama,
j. PAT sahası içerisinde, zorunlu haller dışında park etme ve duraklama ve her durumda gerekli
tedbirleri almama,
k. Park için ayrılmış yerlerde veya araç servis yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş
araçlara çarpma,
l. PAT sahası içerisinde belirlenen hız sınırlarına uymama,
m. Alkol, uyuşturucu ve benzeri keyif verici maddeler alarak araç kullanma,
n. Yetkisiz araç teçhizat kullanma,
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-29
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
o. Kaza esnasında, kazayla ilgili araç, teçhizat ve delillerin görevli Apron Makinistleri gelmeden,
olay mahallinden kaldırılması.
3.8
YER KAZALARI ÖNLEME KOMİTESİ
a. Meydan Otoritesi, kış sonu ve yaz sonu olmak üzere yılda en az iki kez kural ihlalleri ve yer
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirler/yapılacak uygulamalar, kural ihlalleri ve yer kazalarının
sebepleri ve çözüm yöntemlerinin tespiti gibi konularda karşılıklı bilgi paylaşımı yapılması
bakımından PAT sahasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantısı
yapacaktır.
b. Toplantı sonucunda ortaya çıkan alınacak önlemlere ilişkin öneriler meydan otoritesi tarafından
değerlendirilerek ilgili süreç el kitaplarına eklenecektir.
3.9
RUNWAY SAFETY KOMİTESİ
a. Meydan otoritesi, ATC Ünitesi, Havayolları ve ilişkili diğer havaalanı kullanıcılarının katılımıyla
uçuş emniyetini arttırmak ve pist ihlallerini önlemek amacıyla RUNWAY SAFETY KOMİTESİ
oluşturulur.
b. Bu komite, HEAŞ başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla pist emniyetiyle ilişkili yaşanan
durumları değerlendirir, alınacak tedbirler konusunda ilgili kurum/kuruluşlara önerilerde bulunur.
3.10 RAMP SAFETY KOMİTESİ
a. Meydan otoritesi, yer kazalarını azaltmak ve önlemek için alınabilecek aktif/proaktif tedbirlerin
tespiti gibi konularda karşılıklı bilgi paylaşımının yapılması amacıyla RAMP SAFETY KOMİTESİ
oluşturur.
b. Bu komite, HEAŞ başkanlığında PAT Sahasında faaliyet gösteren paydaşlarla toplanır ve yer
kazalarını azaltmak ve önlemek için alınabilecek aktif/proaktif tedbirlerin tespiti gibi konularda
karşılıklı bilgi paylaşımı ve haberli/habersiz PAT Saha denetimi yapar.
c. Yapılan denetlemeler sonucunda elde edilen verilerle risk analizi süreçlerini yürütür ve sonuçları
meydan otoritesine bildirir.
3.11 DENETLEME VE KURAL İHLALİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
PAT sahasında, aşağıda belirtilen durumlarda cezai müeyyideler uygulanır.
a. Aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak araç gereç ve teçhizat kullanmadığı tespit edilen
personelin Daimi Giriş Kartı ve Apron Araç Kullanma Belgesi, hiçbir yazılı ikaza lüzum kalmaksızın
HEAŞ Apron Yönetim Şefliği personelince geri alınır.
1. PAT sahasında araç kullanma belgesi olmadan araç kullanmak,
2. Araç Kullanma belgesinde belirtilen araçların dışında araç kullanmak,
3. Hareket halindeki hava aracının önünden ya da arkasından tehlikeli şekilde geçmek,
4. İzinsiz pist ve taksiyollarına girmek,
5. PAT sahasında meydana gelen kazalarda asli kusurlu olmak,
6. PAT sahasında alkol, uyuşturucu veya keyif verici maddeler alarak araç kullanmak.
b. İlgili şirket yetkilisi daimi giriş kartı iadesi için HEAŞ İşletme Müdürlüğüne müracaat eder, HEAŞ
tarafından yürürlüğe konulan ücret tarifelerine göre ceza tutanağı karşılığı ödeme HEAŞ Gelirler
Şefliğine yapılır. İlgili ödeme dekontu HEAŞ Apron Yönetim Şefliğine ibraz edildiğinde Daimi giriş
kartı imza karşılığı iade edilir. Ayrıca söz konusu personelin, Apron Araç Kullanma Belgesine en az 1
Hafta süreyle el konur.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-30
c. “a” bendinin dışında kalan ve aşağıda belirtilen kurallara aykırı kişisel davranışta bulunan veya
hizmet aksamasına neden olan personelden araç kullananlarda Apron Araç Kullanma Belgesi, Araç
kullanmayanlarda Daimi giriş kartı HEAŞ Apron Yönetim Şefliği personelince geri alınarak HEAŞ
İşletme Müdürlüğü’ne verilir. HEAŞ İşletme Müdürlüğü Apron Araç Kullanma Belgesini asgari 3 gün
alıkoyar. İlgili ceza tutanağı karşılığı ödeme HEAŞ Gelirler Şefliğine ödenir. İlgili firma yetkilisi
ödeme dekontu ile HEAŞ İşletme Müdürlüğüne belgelerin iadesi için müracaat eder. Daimi giriş
kartı ödeme dekontunun ibrazını müteakiben, Apron Araç Kullanma Belgesi ise, belirtilen süre
bitiminde HEAŞ İşletme Müdürlüğünce geri verilir.
1. PAT sahasında sigara içmek,
2. PAT sahası için belirlenen 25 km/h hız limiti ile bagaj manipülasyon alanları için belirlenmiş
olan 10 km/h limitini aşmak,
3. Aşağıda belirtilen Güvenlik Talimatı (Yer Emniyeti Talimatı) hükümlerine uymamak
GÜVENLİK TALİMATI (YER EMNİYETİ TALİMATI)
i.
Uçağa hizmet esnasında tespit ettiğiniz emniyeti etkileyen hususları (uçağa çarpma, yağ
yakıt sızıntısı, koku, duman vb.) en kısa sürede yetkililere haber veriniz.
ii.
Araç geçiş yollarında kurallara uyunuz. Dur noktalarında uçak olmasa da durup gerekli
kontrolleri yapınız. Kontrolsüz geçiş yapmayınız.
iii.
Terminallerden park yerlerine geçiş için tesis edilmiş yaya geçidinde yaya hareketi
mevcut ise emniyetli mesafede durulup beklenecektir. Yaya geçişinin tamamlanmasını
müteakiben kontrollü olarak araç geçişi sağlanacaktır. Bu bölgelerde Yer Hizmetleri
kuruluşları emniyetli geçişi temin etmek için gerekli ilave tedbirleri alacaktır. Bu tedbirler
kapsamında yapılacak yönlendirmelere uyunuz.
iv.
Araç kullanmadan önce aracın işletimine ilişkin tüm sistemleri kontrol ediniz. Aracın bir
problemini tespit ettiğinizde görünür bir yerine gayri faal etiketi asınız ve ilgililere
bildiriniz.
v.
Araç geçiş yollarında araç kullanırken önünüzdeki araçlarla yakın takip yapmayınız.
vi.
Apronlara su ve kimyevi madde dökmeyiniz. Dökülmesi durumunda ivedilikle yetkililere
haber veriniz.
vii.
HEAŞ ‘ın ilgili birimleri ile koordine yapılmadan hava tarafında inşaat, tadilat vb.
çalışmalar yapmayınız.
viii.
Araç kullanırken dikkatli olunuz, ani manevra yapmayınız.
ix.
Düşük görüş şartlarında (yağmur, sis, kar) ve kaygan zeminde(buz, kar) aracınızı düşük
süratte ve dikkatli kullanınız.
x.
Çöpleri çöp araçlarına yükleyiniz. Uçaktan çıkan çöpleri açıkta bırakmayıp poşetleri ağzı
kapalı olarak çöp araçlarına yükleyiniz.
xi.
FOD kutularına çöp atmayınız. FOD kutularına uçak park yeri kontrollerinde bulunması
muhtemel pul, cıvata, somun vb küçük FOD'leri atınız.
xii.
Kullandığınız kağıt, naylon, bardak, pet şişe vb. FOD oluşturacak malzemeyi çöpe atınız.
Sorumluluğunuz altında olan rüzgârla uçabilecek ve yuvarlanabilecek tür malzemeyi
serbest bırakmayınız.
xiii.
Size ait olmasa da gördüğünüz FOD'yi alıp çöpe atınız. Alamayacağınız türden FOD'yi
HEAŞ Apron Yönetim Şefliğine haber veriniz.
xiv.
Hava aracının park yerlerine giriş/çıkışlarında ilgili yer hizmetleri görevlisi hazır
bulunacaktır. Hava aracının park yerine girişinden önce ve çıkışından sonra FOD
kontrolü yapınız. Push back operasyonunu tamamladıktan sonra push back aracının
arkasından FOD kontrolü yaparak bölgeyi terk ediniz.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-31
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
xv.
Uçak karşılamada standart flama ve ekipman kullanarak uçakları işaretlenmiş dur
noktalarında emniyetli olarak park ettiriniz.
xvi.
VIP operasyonlarında veya herhangi bir nedenden dolayı kukalarla ve benzeri şekilde
kapatılan yollardan geçmeyiniz, diğer araç geçiş yollarını kullanınız.
xvii. Uçaklara akaryakıt ikmali yapan araçların ve itfaiye araçlarının önünü açık bırakınız.
xviii. Hava tarafında çevreyi rahatsız edecek şekilde korna çalmayınız, yüksek sesli müzik
dinlemeyiniz ve araç içerisinde uyumayınız.
xix.
Araç flâşörlerini(tepe
bulundurunuz.
lambası)
her
yönden
görülebilir
şekilde
araç
üzerinde
xx.
Uçak park yerlerine, akaryakıt istasyonlarına araçla girerken/çıkarken dikkatli ve yavaş
hareket ediniz.
xxi.
Hava tarafında arızalı araç ve ekipman çekilmesi durumunda, uygun çeki demiri/çeki
halatı ile follow me eşliğinde yapınız.
xxii. Araç ve ekipmanı park ettiğinizde el frenini çekiniz ve diğer emniyet tedbirlerini alınız.
xxiii. Hava tarafında sahipsiz eşya, bavul, paket, çanta gördüğünüzde ivedi olarak HEAŞ
Apron Yönetim Şefliğine haber veriniz.
xxiv. Yakıt, yağ vb. kimyasalların aprona dökülmesi durumunda motorlu araçları durdurunuz
ve cep telefonu ile konuşmayınız. İvedi olarak HEAŞ Apron Yönetim Şefliğine haber
veriniz.
xxv. Hizmet binaları civarında araç kullanırken bina köşelerinde karşıdan gelen trafiği kontrol
ederek çok dikkatli ve yavaş manevra yapınız.
xxvi. Araç geçiş yollarında yolcu indirme, bindirme ve bekleme yapmayınız.
xxvii. Hizmet esnasında
ayrılmayınız.
aracınızı
çalışır
vaziyette
bırakmayınız,
çalışırken yanından
4.
PAT sahasında temizlik kurallarına ve FOD hususlarına riayet etmemek,
5.
Bagaj arabaları ve benzeri bagaj taşıyıcıları kurallarına göre yüklememek ve taşımamak,
6.
Araç rehber çizgileri dışında araç kullanmak,
7.
HEAŞ tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermemek,
8.
Apron ve servis yollarında kurallara aykırı geri vitesle araç kullanmak,
9.
PAT sahasında rastgele ve hizmeti aksatacak şekilde araç park etmek,
10. PAT sahası içerisinde araçların hangi kurum veya kuruluşa ait olduğunu gösterir tanıtıcı
yazı, logo v.b bulunmadan araç kullanmak,
11. PAT sahası içerisinde bakımsız araç ve gereç kullanmak,
12. PAT sahası içerisinde araç üzerinde usulüne uygun yangın söndürme cihazı bulunmadan
araç kullanmak,
13. PAT sahası içerisinde LPG, LNG ve türevleri ile çalışan araç kullanmak,
14. PAT sahası içerisinde daimi veya Geçici Apron Plakası almadan araç kullanmak,
15. PAT sahasında araç içerisinde ruhsatta belirtilen koltuk kapasitesinin üzerinde personel
taşımak veya araç kasalarında personel taşımak,
16. PAT sahası dahilinde kaza mahallindeki delilleri karartmak,
17. Apronlarda karşıdan karşıya yaya olarak geçmek,
18. PAT sahasında kendine ait veya görev yaptığı kuruluşun sorumluluğu dışında araç
kullanmak,
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-32
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
19. PAT sahası kullanma süreç el kitabında apron hizmet araçları için belirtilen araç renklerine
uymadan araç kullanmak,
20. PAT sahası dahilinde araçların farlarını veya sarı renkli flaşörlerini açmadan araç kullanmak,
21. PAT sahası dahilinde hizmet veren araçların trafik ve teknik muayeneleri eksik ve
yapılmadan araç kullanmak,
22. Bagaj arabaları ve dollyleri kurallarına göre taşımamak (4 dolu, 6 boş, aşırı yükleme vb. )
23. PAT sahasında hizmet esnasında araç kapıları açık olarak araç kullanmak,
24. Havalimanının hava tarafında hizmet veren şirketlere tahsis edilen (Bina, Ofis, Hangar,
Sundurma vb.) alan ve çevrelerinde Temizlik(FOD) hususlarına riayet etmemek,
25. Daimi giriş kartında kapalı olan alanlara giriş yapmak,
26. HEAŞ Daimi/Geçici Apron plakalarını tahsisli araç dışında kullanmak,
27. HEAŞ’ın ilgili birimleri ile koordinasyon kurulmadan hava tarafında izinsiz (inşaat, elektrik,
elektronik, makine, vb.) çalışma yapmak,
28. PAT sahası dahilinde araç geçiş yollarında araç sollamak,
29. PAT sahasında Apron Araç Kullanma Belgesi ve uygun trafik ehliyeti yanında olmadan araç
kullanmak,
30. Uçak park sahasında görev esnasında fosforlu ve logolu yelek giymeden görev yapmak,
31. Apron plakası kırık veya okunamaz halde araç kullanmak.
32. Araç kullanırken ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak.
d. Parasal cezai yaptırımların uygulanmasından önce HEAŞ tarafından uygun görülmesi halinde
ilgili şirkete/personele yazılı olarak “ uyarı cezası” da verilebilir. Uyarı cezaları da kural ihlalleri rapor
formundaki diğer hanesi işaretlenip açıklama yapılarak işleme konur.
e. Hizmetin gereği olarak apronda araç, teçhizat ve malzeme konulacak mahalleri HEAŞ İşletme
Müdürlüğü tespit eder. Kendilerine tahsis edilen mahallerin dışında yer işgal eden kişi ve kuruluşlar
kendilerine verilen talimatı müteakip motorlu araçları derhal, çekilerek hareket ettirilen teçhizatları
ise en geç 1 (bir) saat içerisinde bulundukları yerlerden kendilerine tahsisli yerlere kaldıracaktır.
Teçhizat ve araç kaldırılmadığında, bunlar HEAŞ İşletme Müdürlüğünce çekilir ve/veya çektirilir, bu
işlemden doğacak zararlardan HEAŞ sorumlu olmaz. Çekilme işlemi ile ilgili masrafları ilgili şirket
öder. Ayrıca HEAŞ Ücret Tarifelerine (işgaliye, araç gereç, personel v.b.gibi) göre ücret tahakkuk
ettirilir.
f. PAT sahasının kirletilmesi ve ilgili kuruluş tarafından gerekli şekilde temizlenmemesi halinde,
kirletilen mahal HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü tarafından temizletilir ve hizmet bedeli ilgili
kuruluştan tahsil edilir. Ayrıca Hizmet Sözleşmesine göre ilgili kuruluşa cezai müeyyide uygulanır.
g. Teknik ve trafik muayeneleri zamanında yapılmamış veya eksiklikleri bulunan araç ve gereçlerin
tespit edilmesi halinde, ilgili kuruluşa yazılı bildirimde bulunularak, PAT sahasında hizmet
yapmalarına izin verilmez. Tespit edilmiş eksiklikler giderilmemiş olarak söz konusu araç veya
gereçlerin PAT sahasında hizmet yaptıklarının belirlenmesi halinde, bu araçların daimi apron
plakaları, eksiklikler giderilinceye kadar geri alınır ve PAT sahasında hizmet yapmalarına izin
verilmez. İlgili kuruluş veya hava taşıyıcısının kusurun giderildiğine dair başvurusu üzerine, gerekli
kontroller yapıldıktan sonra HEAŞ Ücret Tarifelerine göre, ilk veriliş ücreti yeniden alınarak Daimi
Apron Plakası geri verilir.
h. Kurallara aykırı kişisel davranışlarda bulundukları için, bir takvim yılı içinde toplam olarak 3 defa
veya yıl limiti olmaksızın toplam 5 defa Daimi Giriş kartı ve Apron Araç Kullanma Belgesi geri alınan
personele bir daha Daimi Giriş Kartı ve Apron Araç Kullanma Belgesi verilmez. Daimi Giriş Kartı ile
ilgili durum HEAŞ İşletme Müdürlüğü koordinesinde HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından HEAŞ
Güvenlik Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-33
3.11.1 Cezai Müeyyidelere İtiraz Mercii
a. HEAŞ tarafından bu süreç el kitabı kapsamında yapılan işlemlere ilişkin ilk itiraz mercii HEAŞ
İşletme Müdürlüğüdür.
b. Bu aşamadan sonra da itirazın devamı halinde, tüm bilgi ve belgeler ile birlikte itiraz HEAŞ
Genel Müdürlüğüne yapılır.
c. HEAŞ Genel Müdürlüğü’ne yapılan itirazlar HEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir
komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.
3.12 KAR VE BUZLA MÜCADELE
3.12.1
Kar ve Buzla Mücadelede Koordinasyon
a. Havalimanı Kar ve Buzla mücadele çalışmaları HEAŞ İşletme Müdürü ve HEAŞ Nöbetçi Meydan
Müdürlüğü koordinesinde HEAŞ Apron Yönetim Şefliği tarafından ilgili birimlerin katılımıyla Kar Ve
Buzla Mücadele Süreç El Kitabı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Kar Planı doğrultusunca yapılır.
3.12.2
Kar Ve Buzla Mücadele Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Prosedürler
Sabiha Gökçen Havalimanı hava tarafında araç/yaya trafiğini ve olası herhangi bir kaza riskini
minimuma indirmek amaçlı apronda hizmet veren tüm kurum/kuruluşların özellikle kar ve buzla
mücadele esnasında dikkat etmesi gereken prosedürler aşağıda belirtilmiştir:
a. Kar yağışı veya buzlanma durumunda araç hızı 10 km/h geçmeyecektir.
b. Kar ve Buzla mücadelede hizmete yönelik verilen talimatlar PAT sahasında görevli kurum ve
kuruluşlar tarafından ivedilikle yerine getirilecektir.
c. Özellikle yatıya kalan uçakların, uçak park yerlerinden çıkışlarında Yer Hizmetleri tarafından ağır
Push Back araçları ile itilmesi gerekmektedir.
d. Hava tarafında kullanılacak araç, teçhizat tekerlerinde plastik kar zincirleri haricinde kaplamalı
saha yüzeyine zarar verecek malzemeler kullanılamaz, takılamaz.
e. Kurum ve kuruluşlar PAT sahasında kendilerine tahsisli bina ve tesislerin önlerindeki kar ve buz
temizliğinden sorumludur. Bu amaçla kaplamalı saha yüzeyine zarar verecek malzemeler, tuz/tuz
içerikli solüsyon vb. kullanılmayacaktır.
f. Kar ve Buzla Mücadele süresi boyunca takoz ve uyarı kukaları HEAŞ tarafından gösterilen
elektrik aydınlatma direkleri yanına, gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle yer hizmetleri
kuruluşları tarafından konacaktır.
g. Havalimanımızda hizmet veren Yer Hizmetleri kuruluşları hizmet vermekle yükümlü oldukları
uçaklar için gerekli ve yeterli sayıda araç ve personel bulundurmak zorundadır.
h. Havalimanımızda hizmet veren Yer Hizmetleri kuruluşları hizmet vermekle yükümlü oldukları
uçaklar için yeterli miktarda uçak de-icing sıvısı bulunduracaklardır.
i. Havalimanımızda hizmet veren Yer Hizmetleri kuruluşları kış sezonu öncesi tüm de-icing araçları
faal olarak kullanıma hazır olacaktır.
j. Yer Hizmetleri Kuruluşları kendilerine tahsis edilmiş de-icing dolum istasyonlarının bakımlarını
yaptırarak kış sezonu öncesi faal olarak hazır bulunduracaktır.
k. HEAŞ tarafından yapılan kar ve buzla mücadele çalışmalarında çalışma öncesi uçak park
sahasında bulunan araç, teçhizat ve ekipmanlar ivedi olarak kaldırılacaktır.
l. Kış şartlarında yolcuların yolcu merdivenlerinden kaymamaları için alınacak önlemler aşağıdadır:
1. Merdivenlerin kar ve buzdan temizlenmesi amacıyla ilgili yer hizmetleri kuruluşunun talepleri
doğrultusunda yer de-icing sıvısı HEAŞ İşletme Müdürlüğü koordinasyonu ile HEAŞ Apron
Yönetim Şefliği tarafından verilir.
2. Yer hizmeti kuruluşları; yolcu merdivenlerinin üstleri kanopi yada uygun materyallerle
kapatılmış olan araçlarla hizmet verir.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-34
3. Kış şartlarında yolcu merdivenleri kapalı alanda ya da üstü örtülmek suretiyle muhafaza
edilir.
4. Yolcu merdiven basamakları kaymaz materyallerle kaplanır.
5. Kış şartlarında merdiven basamaklarının kar ve buzdan temizlenmesi ve kontrolü için yer
hizmeti kuruluşları özel bir ekip tahsis eder.
3.13 UÇAK DE ICING PROSEDÜRLERİ
a. Uçak de-icing uygulama işlemleri HEAŞ
Müdürlüğü’nce belirlenen yerlerde yapılacaktır.
İşletme
Müdürlüğü/HEAŞ
Nöbetçi
Meydan
b. Uçak de-icing hizmeti verecek ilgili yer hizmeti şirketleri belirlenen yerlerde bir harekât memuru
ve marsalling hizmeti verecek personeli hazır bulunduracaktır.
c. De-icing hizmeti uygulanacak uçaklar de-icing bölgesinde sarı çizgi ile belirtilen durma
noktalarında park ettirilecektir.
d. Harekât memurlarında uçakla haberleşmeyi sağlayacak telsiz sistemleri ve HEADSET mevcut
olacaktır.
e. De-icing hizmeti verecek ilgili yer hizmetleri şirketleri de-icing uygulama alanı olarak belirlenen
yerlerde gerekli emniyet tedbirlerini alarak çalışma yapacaklardır.
f. De-icing hizmeti verecek ilgili yer hizmeti şirketleri araçları faal, bakımlı ve çalışma alanını yeteri
kadar aydınlatacak projektör sistemine sahip olacaktır. Araç sayısı kadar operatör ve personel
bulundurulacaktır.
g. De-icing araç, ekipman bekleme noktaları HEAŞ İşletme Müdürlüğü’nce belirtilen yerlerde (32
nolu park yeri hizası drenaj kanalı içi veya de-icing araç park yerleri için tahsis edilmiş alanlarda)
yapılacaktır.
h. Uçak de-icing uygulama yerinde görev yapacak tüm personel fosforlu yelek ve gerekli donanıma
sahip olacaklardır.
i. Uçak de-icing alanlarında Türkiye AIP’si ve HEAŞ tarafından yayınlanmış kural ve kaidelere
mutlak surette uyulacak, uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacaktır.
j. İlgili yer hizmeti kuruluşları de-icing uygulamalarına ilişkin yetkili personelin isim ve iletişim
bilgilerini kış sezonu öncesi HEAŞ İşletme Müdürlüğüne yazılı olarak bildirecektir.
k. De-icing hizmeti almak üzere bekleyen uçak sayısı yoğunlaştığında ilgili yer hizmeti kuruluşları
anlaşmalı olduğu uçaklar haricindeki uçaklara HEAŞ talimatları doğrultusunda hizmet verecektir.
l. Uçaklara de-icing uygulama sıralaması DHMİ Kule tarafından verilecektir.
m. Aksi durum belirtilmedikçe (VİP UÇAKLARI HARİÇ)Tüm uçaklara de-icing işlemleri de-icing
uygulama alanında yapılacaktır.
n. Aksi durum belirtilmedikçe; De-icing hizmeti almaya gelen ilk uçak 31 Nolu Uçak Park yerinden
burun kısmı 06 PİST başına bakacak şekilde 32 nolu Uçak park yerinde apron merkez hattına
paralel olacak şekilde, işaretli durma noktasında, burun kısmı emniyet çizgisini geçmeyecek şekilde
parklandırılacaktır.
o. De-icing hizmeti almaya gelen ikinci uçak Apron merkez hattının sağ kısmına 3 nolu uçak park
yeri hizasından alınarak 1 nolu uçak park alanına uçak burnu 06 PİST başına bakacak ve apron
merkez hattına paralel olacak şekilde, işaretli durma noktasında, burun kısmı emniyet çizgisini
geçmeyecek şekilde parklandırılacaktır.
p. De-icing hizmeti almaya gelen üçüncü uçak doğrudan Apron merkez hattı üzerinde ilgili durma
noktasında parklandırılacaktır.
q. Apron merkez hattı ve merkez hattı solu dolu ise merkez hattı sağına uçak alınmayacaktır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-35
r. De-icing sahasında Apron merkez hattı dolu iken, de-icing sırası bekleyecek uçak sayısı bir
olacaktır.
s. Apron merkez hattına C kategorisinden büyük uçak alınması durumunda merkez hattı sağ ve
soluna uçak alınmayacaktır.
t. De-icing hizmeti alacak tüm uçaklar follow me eşliğinde de-icing uygulama alanına getirilir, ilgili
yer hizmetleri kuruluşu personeli tarafından marshalling hizmeti verilerek parklandırılır.
u. Yer hizmetleri kuruluşu harekât memuru HEADSET’ten de-icing alan uçak kaptanı ile uçak
motorlarının IDLE konumunda olduğunu teyit eder.
v. Yer hizmetleri kuruluşları kış hazırlıkları kapsamında de-icing araçlarının sayısı, bakım durumu,
personelin sayısı ve eğitim durumu, de-icing sıvısı miktarı vb. kışa hazırlık tedbirlerini HEAŞ İşletme
Müdürlüğü’ne yazı ile bildireceklerdir.
3.14 HANGARLAR BÖLGESİ OPERASYON USULLERİ
3.14.1 Genel Hususlar
a. Hangarlara bakım amaçlı gelecek tüm hava araçlarına uygun permisi olması kaydıyla bakım
süresini kapsayacak kadar konaklama müsaadesi verilmektedir. Bu amaçla Hangar İşleticisi bakıma
gelecek her bir uçak için, bakım süresince uçağın konaklayacağı alanın mevcut olduğunu bildiren
yazıyı HEAŞ Ramp Kule Şefliği’ne [email protected] adresinden iletecektir.
b. Yolcu apronundan Kargo apronundaki Hangarlara veya hangarlardan yolcu apronuna yapılacak
tüm towing işlemleri 00:00 ile 05:00 (lokal) saatleri arasında uçuş trafiğine bağlı olarak
yapılacaktır. Ancak gün içerisinde sefere gidecek olan uçakların acil talepleri DHMİ Kule tarafından
uçuş trafiğine bağlı olarak değerlendirilecektir. Bekleme ve/veya pist meşguliyeti sürelerinin
kısaltılması açısından, towing yerine uçağın uçuş ekibinin uçağa getirilerek, uçağın kendi takati ile
kat ediş yapması tavsiye edilmektedir.
c. Pist kat edişlerinde (ağır kış şartları hariç) öncelikle towberless towcar araçlar kullanılacaktır.
d. Hangarlara giriş/çıkış yapan tüm uçakların push-back hizmeti ile hangar önündeki alanlarda ve
varsa hangar apronlarında uçak yerleştirmek üzere yapılan tüm push-back hizmetleri Hangar
İşleticisi sorumluluğundadır.
e. Hangara uçak giriş çıkışlarında araç geçiş yolunun her iki yönden kapatılıp emniyete alınması
Hangar İşleticisi tarafından sağlanacaktır.
f. Hangar önündeki alanlarda ve varsa hangar apronlarında parklandırılmış uçaklar ve bu alanda
yapılacak tüm uçak hareketleri için her türlü emniyet tedbirinin alınması Hangar İşleticisi
sorumluluğundadır.
g. Hangarlar ile araç geçiş yolu arasında kalan hangar önü alanı ve varsa hangar apronunda park
etmiş uçakların bulunduğu bölgenin temiz, emniyetli halde bulundurulması ve FOD hususlarına
riayet edilmesi Hangar İşleticisi sorumluluğundadır.
h. Kış şartlarında hangar önünde ve apronunda uçak yıkama işlemi yapılmayacaktır.
i. Hangar önlerinde ve apronlarında bakım onarım amaçlı olsa dahi su, sıvı ve kimyasal hiçbir
madde apron yüzeyine boşaltılmayacaktır.
j. Uçaklarda yapılacak bakım onarım çalışmalarında FOD oluşturulmayacaktır. Bu kapsamda her
türlü emniyet tedbiri Hangar İşleticisi tarafından alınacaktır.
k. Hangar önlerinde ve apronlarında boya/boya türevi malzeme ve boyama işleminde kullanılan
diğer malzemeler ile açık alanda boyama işlemi yapılmayacaktır.
l. Uçaklardan yakıt çekilmesi esnasında her türlü emniyet tedbiri Hangar İşleticisi tarafından
alınacaktır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-36
m. Kal edilmek/kesilmek için hangara gelişi planlanan uçaklar için önceden Meydan Otoritesinden
onay alınacaktır. Bu amaçla getirilecek uçaklar için hazırlanacak iş planları, güvenlik tedbirleri vb.
usulleri içeren evraklarla müracaat edilecektir.
n. Meydan otoritesinin vereceği onayı müteakiben kal etme ve kesim işlemlerinin her safhasında
işleme uygun emniyet tedbirlerinin alınması Hangar İşleticisinin sorumluluğundadır.
o. Kesim işlemi veya kal etme işlemi sonrasında tüm ilişkili evrak ek’ine konularak Meydan
Otoritesine yazı ile bilgi verilecektir.
p. PAT Sahası Kullanma Süreç El Kitabındaki tüm kural ve kaidelere uyulacaktır.
q. Bu dokümanda ifade edilen talimat hükümlerine uyulmaması halinde ilgili mevzuatında belirtilen
tedbirler alınacaktır.
r. Hangar İşleticileri Push-back hizmetleri için Yer Hizmetleri kuruluşlarından SHY22 kapsamında
hizmet alıyorlar ise aralarındaki anlaşma/sözleşmenin bir kopyasını meydan otoritesine ibraz
edeceklerdir.
3.14.2 Hangarlara Uçak Giriş/Çıkış Usulleri
3.14.2.1
MYTECHNIC Hangarına Giriş Çıkış Usulleri
a. My Technic hangarına giriş yapacak kendi takatiyle gelen tüm uçaklar K taksiyolunu ihlal
etmeyecek şekilde MyTechnic apron girişinde motor susturacaklardır. Motor susturmuş uçak bu
noktadan sonra Mytechnic’e ait push-back araçları marifetiyle hangar önündeki alana çekilecektir.
b. Park yerlerinden yer hizmeti kuruluşuna ait araçlarla tow edilerek hangara giriş yapacak uçaklar,
K taksiyolunu ihlal etmeyecek şekilde MyTechnic hangar önündeki apron girişinde durdurulacaktır.
Bu noktadan sonra Mytechnic’e ait push-back araçları marifetiyle hangar önündeki alana
çekilecektir.
c. Park yerlerinden Mytechnic Hangarına yapılacak towing işlemi öncesinde ilgili yer hizmeti
kuruluşu uçağın hangi park pozisyonundan towing yapılacağı bilgisini HEAŞ Ramp Kule Şefliği’ne
telefon ile bildirecek ve follow-me talebinde bulunacaktır.
d. HEAŞ Ramp Kule, DHMİ Kule ile koordine kurarak talebi bildirecek, mutabık kalınması
durumunda HEAŞ Apron Yönetim Şefliği ile koordine kurarak uçağa follow-me hizmeti verilmesi
sağlanacaktır.
e. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği towing yapılacak alanı kontrol ederek Ramp Kule’ye bilgi verecek,
alanın uygun olması durumunda DHMİ Kule ile irtibata geçerek uçağın ATC talimatları
doğrultusunda, yer hizmetlerine ait araçlarla K taksiyolunu ihlal etmeyecek şekilde My Technic
hangar önündeki apron girişinde durdurulacak şekilde çekilmesi sağlanacaktır.
f. Hangardan çıkacak uçaklar My Technic’e ait push-back araçları marifetiyle K taksiyoluna kadar
çekilerek K taksiyolunu ihlal etmeyecek şekilde apron merkez hattında bırakılacaktır.
g. Tow edilerek park yerine çekilecek uçaklar için bu noktadan sonra ilgili yer hizmeti kuruluşuna
ait araçlarla tow işlemi gerçekleştirilecektir. Bakımı bitmiş uçağın park yerine çekileceği bilgisini
havayolu Şirketi veya temsilcisi ilgili yer hizmeti kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür.
h. My Technic hangarından park yerine çekilecek uçaklar için ilgili yer hizmeti kuruluşu HEAŞ Ramp
Kule’den park pozisyonu ve Follow-me talebinde bulunacaktır.
i. Uçak, tahsis edilmiş park yerine follow-me nezaretinde ilgili yer hizmeti kuruluşu tarafından tow
edilerek çekilecektir.
j. My Technic A.Ş., ilgili yer hizmeti kuruluşu ve diğer ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu
tamamlamadan bakımı bitmiş uçağı apron merkez hattına çıkartmayacaktır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 3
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
3-37
k. Bakımı tamamlanmış ve motor çalıştırarak çıkacak uçaklar My Technic’e ait push-back araçları
marifetiyle K taksiyolunu ihlal etmeyecek şekilde apron merkez hattında bırakılacak, bu noktadan
sonra uçak usulüne uygun şekilde DHMİ Kule’den aldığı motor çalıştırma ve taksi iznini müteakip
motor çalıştırarak taksi hareketine başlayacaktır.
3.14.2.2
HABOM Hangarına Giriş Çıkış Usulleri
a. HABOM hangarına bakım amaçlı gelen uçaklar sadece 107 nolu park yerini kullanarak hangar
önüne giriş yapacak, bakım sonrası sadece 107 nolu park yerini kullanarak çıkış yapacaklardır.
b. HABOM Büyük Gövde bakım hangarının faaliyete başlaması ile birlikte büyük gövde kategorisine
uygun park yeri/alan tahsisi yapılacaktır.
c. Tahsis edilen alanlar dışında park yeri talebi uçuş trafiğinin durumuna göre değerlendirilecektir.
Park yeri tahsisi yapılması durumda park yeri tahsis edilen süre kadar işgal edilecektir.
d. HABOM hangarına giriş yapması planlanan ve kendi takatiyle gelen tüm uçaklar 107 nolu park
yerinde motor susturacaktır. Motor susturmuş uçak bu noktadan sonra HABOM A.Ş.’ye ait pushback araçları marifetiyle hangara/hangar önündeki alana çekilecektir.
e. Diğer park yerlerinden yer hizmeti kuruluşuna ait araçlarla tow edilerek hangara giriş yapacak
uçaklar 107 nolu park pozisyonuna kadar çekilecek, bu noktadan sonra HABOM A.Ş.’ye ait pushback araçları marifetiyle hangar önündeki alana çekilecektir.
f. Diğer park yerlerinden hangara yapılacak towing işlemi öncesinde ilgili yer hizmeti kuruluşu
uçağın hangi park pozisyonundan towing yapılacağı bilgisini HEAŞ Ramp Kule Şefliği’ne telefon ile
bildirecek ve follow-me talebinde bulunacaktır.
g. HEAŞ Ramp Kule, DHMİ Kule ile koordine kurarak talebi bildirecek, mutabık kalınması
durumunda HEAŞ Apron Yönetim Şefliği ile koordine kurarak uçağa follow-me hizmeti verilmesi
sağlanacaktır.
h. HEAŞ Apron Yönetim Şefliği towing yapılacak alanı kontrol ederek Ramp Kule’ye bilgi verecek,
alanın uygun olması durumunda DHMİ Kule ile irtibata geçerek uçağın ATC talimatları
doğrultusunda, yer hizmetlerine ait araçlarla 107 nolu park yerine çekilmesi sağlanacaktır.
i. Hangardan çıkacak uçaklar HABOM A.Ş.’ne ait push-back araçları marifetiyle 107 nolu park
yerine çekilecektir. HABOM A.Ş. bakımı bitmiş uçağı 107 nolu park yerine çıkartmadan önce HEAŞ
Ramp Kule’yi arayarak 107 nolu park yerinin bu uçak için tahsis edilmesini isteyecektir.
j. Tow edilerek diğer park yerine çekilecek uçaklar için bu noktadan sonra (107 nolu park yeri)
ilgili yer hizmeti kuruluşuna ait araçlarla towing işlemi gerçekleştirilecektir. Bakımı bitmiş uçağın
park yerine çekileceği bilgisini Havayolu Şirketi veya temsilcisi ilgili yer hizmeti kuruluşuna
bildirmekle yükümlüdür. İlgili yer hizmeti kuruluşu HEAŞ Ramp Kule’den park pozisyonu ve Followme talebinde bulunacaktır.
k. Uçak 107 nolu park yerinden tahsis edilmiş park yerine follow-me nezaretinde ilgili yer hizmeti
kuruluşu tarafından tow edilerek çekilecektir.
l. HABOM A.Ş., ilgili yer hizmeti kuruluşu ve diğer ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu
tamamlamadan bakımı bitmiş uçağı 107 nolu park yerine çıkartmayacaktır.
m. Bakımı tamamlanmış ve 107 nolu park yerine çekilmiş olan uçak motor çalıştıracak ise DHMİ
Kule’den aldığı izni müteakip standart usulleri uygulayacaktır.
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-1
BÖLÜM 4
EKLER
EK-1 APRON ARAÇ KULLANMA BELGESİ TALEP FORMU
Form No: 05.İŞL.APR.01-01
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-2
EK-2 PAT SAHASI KAZA TESPİT RAPORU
Form No: 05.İŞL.APR.02-01
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-3
EK-3 APRON ARAÇ KULLANMA BELGESİ ÖRNEĞİ
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-4
EK-4 GEÇİCİ APRON ARAÇ KULLANMA BELGESİ ÖRNEĞİ
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-5
EK-5 APRON 1 UÇAK DE-ICING İŞLEM ALANI KROKİSİ
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-6
EK-6 DAİMİ APRON PLAKASI BAŞVURU FORMU
Form No: 05.İŞL.APR.03-01
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-7
EK-7 STANDART PUSH BACK USULLERİ KLAVUZU
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-8
EK-7 STANDART PUSH BACK USULLERİ KLAVUZU
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-9
EK-7 STANDART PUSH BACK USULLERİ KLAVUZU
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-10
EK-7 STANDART PUSH BACK USULLERİ KLAVUZU
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-11
EK-7 STANDART PUSH BACK USULLERİ KLAVUZU
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-12
EK-7 STANDART PUSH BACK USULLERİ KLAVUZU
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-13
EK-8 FOLLOW-ME TALEP FORMU
Form No: 05.İŞL.APR.04-01
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-14
EK-9 SHIRLING TALEP FORMU
Form No: 05.İŞL.APR.05-01
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-15
EK-10 APRON YÖNETİM ŞEFLİĞİ FOD TESPİT FORMU
Form No: 05.İŞL.APR.06-01
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-16
EK -11 APRON ARAÇ PALAKALARI ÖRNEKLERİ
KIRMIZI DAİMİ APRON PLAKASI
SİYAH DAİMİ APRON PLAKASI
SARI GEÇİCİ APRON PLAKASI
MAVİ DAİMİ APRON PLAKASI
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI
BÖLÜM 4
EKLER
Rev
1
Tarih
27 Mart 2014
Dok.
02.PSS
Bölüm-Sayfa
4-17
EK-12 HAVAALANI GÖRSEL YARDIMCILAR KARTI ÖRNEĞİ
Düzenleyen
İsim
Kontrol Eden
Tuğba BAYSAL
İmza
Tarih
İsim
Onaylayan
Burhanettin TUZLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
İsim
Hasan NAİBOĞLU
İmza
27 Mart 2014
Tarih
27 Mart 2014
Download

PDF dökümanı olarak indir - Sabiha Gökçen International Airport