Groupama Emeklilik A.Ş.
Genel Müdürlük: Groupama Plaza, Eski Büyükdere Cad.
No: 2 Maslak 34398 İstanbul
Tel: (0212) 367 67 67 (Pbx) Fax: (0212) 367 68 68
Çağrı merkezi: 0850 250 50 50 [email protected]
www.groupama.com.tr
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
CAYMA BİLDİRİM FORMU
Bildirimin Geçerli Olacağı Tarih: ......./......./.......
Bildirimi Yapan Kişinin
Adı - Soyadı
:
T.C. Kimlik No
:
Teklif No
:
Teklif Formunun İmzalandığı Tarih :
Telefon:
Bildirim Tarihi: ......./......./.......
(T.C. Vatandaşları için geçerlidir.)
(
)
Sayın Yetkili,
......./......./....... tarihinde imzaladığım.......................................no’lu bireysel emeklilik teklif formuna istinaden...................TL
katkı payı ödedim. Bireysel Emeklilik Sisteminin tarafıma tanıdığı Cayma hakkını kullanarak, yatırdığım Katkı Payını varsa fon
geliri ile birlikte aşağıda belirttiğim ödeme kanalı ile tarafıma iade edilmesini rica ederim.
Ad Soyadı
İmza
Ödemenin aşağıda belirttiğim Banka Hesabıma yapılmasını istiyorum.
Banka Adı:
Şube Adı :
Hesap No :
IBAN:
Tarih
Download

Cayma Talep Formu