BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğrencilerin uyması Gereken Kurallar
1.
Öğrencilerin derslere zamanında gelmesi beklenir. Geç kalan öğrenciyi sınıfa almak
ve izin verme yetkisi öğretim elemanına aittir.
2.
Öğrencilerin dersler için gerekli kitap ve diğer kırtasiye gereçlerini yanlarında
bulundurmaları gerekir.
3.
Tüm öğrenciler sınıf içi eğitim ve öğretim etkinliklerine katılmak ve öğretim
elemanı tarafından verilen her türlü ödevi yapmakla yükümlüdürler.
4.
Öğrenciler ders sırasında veya ders aralarında öğretim elemanları ve diğer
öğrencilerle ilişkilerinde saygı ve nezaket kurallarına uygun hareket etmek ve
huzuru bozacak her türlü hareketten kaçınmak zorundadırlar.
5.
Ders sırasında bir şey yemek / içmek ve sakız çiğnemek vs. kesinlikle yasaktır.
Ayrıca, sigara içilen alan dışında sınıflarda, koridorlarda sigara içmek kesinlikle
yasaktır.
6.
Sınıf içerisinde cep telefonları kapalı veya sesiz durumda olmalı. Ayrıca
öğrencilerin derslerden iyi verim alabilmeleri için sınıf içi olumsuz davranışlardan
ve sınıftaki öğrencilerin motivasyonunu etkileyecek her türlü davranışlardan uzak
durmalıdırlar.
7.
Yaşadığımız yerlerin temiz ve bakımlı tututulması uygarlığımızın göstergesidir.
Öğrencilerin, binanın içinin ve çevresinin temiz tutulmasına; sınıf içerisindeki
sıraların ve diğer donatı elemanlarının yıpratılmamasına; bağımsız çalışma
mekanlarındaki sözlük, kitap, bant, kayıt cihazı, TV, video gibi malzemenin iyi
kullanılmasına özen göstermeleri zorunludur. Zarar veren öğrenciler hakkında
disiplin soruşturması açılır.
8.
Derslik içerisindeki sıraların üzerine ve duvarlara yazı yazılması kesinlikle yasaktır.
Bahsi geçen yerlere yazı yazan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılır.
9.
Öğrenciler, öğretim elemanları, idari personeller, özel güvelik personelleri ve diğer
çalışanlar ile iletişimlerinde ve davranışlarında saygı kurallarına uyulmalıdır.
10. Öğrenciler hiçbir ad altında para toplayamazlar ve bir şey satamazlar.
11. Meslek yüksekokulu içerisinde; kişilerin özgürlükleri, kişisel haklarını ve eğitim
öğretim haklarını engelleyecek herhangi bir davranış içerisinde olmaları halinde, bu
öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılacaktır.
12. Bozok üniversitesi meslek yüksekokulu gerek sınavlarda gerekse ödevlerde kopya
çekme girişimini çok ciddi bir suç olarak kabul etmektedir. Uymayanlar hakkında
disiplin soruşturması başlatılır.
13. Öğrenciler, öğrenci kimliklerini daima yanlarında taşıyacak ve her istendiğinde
göstereceklerdir. Kaybolma tehlikesine karşı önlem olarak öğrencilerin sınıflarda
özel eşya bırakmamaları gerekmektedir.
14. Öğrenciler kütüphane, bilgisayar laboratuarları, uygulama atölyesi vb. gibi kendi
dersliklerinin dışındaki eğitim ortamlarında, kantin ve okul bahçesinde bulundukları
yerin özel kurallarına uyarlar.
15. Öğrenciler öğretim elemanlarına ve personele ait bürolara ve boş odalara izinsiz
giremezler.
16. Öğrenciler okula yanıcı, kesici, patlayıcı, vb. aletler, yasaklanmış yayınlar ve bu
nitelikte CD, disket vb. araçlar ya da zararlı maddeler getiremezler.
17. Öğrenciler suç teşkil eden bütün unsurlardan uzak durmalıdırlar.
18. İzinsiz hiçbir şekilde afiş vs. asılamaz, bildiri vs. dağıtılamaz.
19. Öğrenciler öğrenci panolarındaki asılan ilanları takip etmekle yükümlüdürler.
20. Öğrenciler okul içerisinde çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunmamalıdırlar.
21. Öğrenciler gerek sınıf içerisinde gerekse okul içerisinde konuşma şekillerine dikkat
etmelidirler (argo ve küfürlü konuşamazlar).
22. Meslek yüksekokulu bünyesindeki bütün öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarının
güvenliği açısından, özel güvelik personellerinin talimatlarına ve kuralların uymaları
gerekir.
Geleceğin emanetçileri ve ülkenin yarınları olan siz gençler toplum ve okul
kurallarına ne kadar uyar ve özen gösterirseniz, aslında kendi geleceğinizi
kurtarmış ve sizden sonraki nesillere daha iyi bir yarınlar bırakmış olacaksınız.
Teşekkürler…
BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Download

Okul İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar