Ödev 6
Son teslim: 4 Aralık 2014
1) Amacınız weka ile sınıflandırma deneyleri yürütmek.
Öncelikle sisteminize uygun weka sürümünü indirip yükleyin:
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html
Ardından size sunulan bir görüntü kümesi var. Onu da sisteminize kopyalayın. İçerisinde eğitim ve
sınama (aslında doğrulama..) kümeleri olarak 4 sınıfta ait veriler bulacaksınız. Eğitim kümesinde her
sınıftan birer örnek yer almaktadır. Sınama kümelerinde ise her sınıftan 34'er örnek bulunmakta.
Yanıtlamanız gereken soru: hangi öznitelikleri ve hangi sınıflandırıcıyı kullanırsak en yüksek isabet
oranını elde ederiz?
Size sunulan java belgesi, ayarları yapıldıktan sonra, weka ile kullanıma hazır birer çift arff belgesi
üretir (eğitim ve sınama belgeleri).
Java belgesinde yapılacak üç ayar var:
a) path değişkenine corel dizininin yolunu vermeniz gerek.
b) oznitelikHesapla yönteminde hangi özniteliği kullacağınızı seçmeniz gerek (tümünü deneyin)
c) Hangi özniteliği seçtiyseniz, onun üreteceği öznitelik uzunluğunu featureVectorLength değişkenine
atamanız gerekmektedir. Örneğin Histogram'ı kullanacaksanız, o zaman featureVectorLength 768
olmalıdır.
Ayarları tamamlandıktan sonra java uygulamasını çalıştırın ve o size biri eğitim diğeri de sınama olmak
üzere iki adet arff belgesi üretecektir. Eğitim belgesini weka'nın explorer->preprocess->open file
seçeneği ile yükleyin. Ardından derste gösterildiği gibi classify sekmesine geçin, ve arzu ettiğiniz
sınıflandırıcıları seçip farklı parametreler ile sınıflandırma deneyleri yürütün. Azami sınıflandırma
isabetini elde etmeyi çalışın. Yaptığınız tüm deneylerin kaydını düzenli olarak tutun. Hangi öznitelik
hangi sınıflandırıcının hangi ayarları ile kaç isabet elde ediyor gibi..hangi sınıflar ile en çok sorun
çıkıyor diye inceleyin.
Kolay gelsin.
Download

Ödev 6 Son teslim: 4 Aralık 2014 1) Amacınız weka ile sınıflandırma