iF DESIGN AWARD 2015
Başvuru Bilgileri
iF DESIGN AWARD 201502
iF DESIGN AWARD 2015 | Disiplin: Ürün
03
iF DESIGN AWARD 2015
Kalitenin İzlerini Taşıyan, Piyasanın Nabzını Ölçen ve İlgili
Süreçleri Kolaylaştıran Bir Konsept
Farklı tasarım disiplinleri, hiç olmadığı kadar sıkı bir biçimde iç içe geçti; söz konusu
disiplinler iF TASARIM ÖDÜLLERİNDE açıkça gözler önüne serilecek. Yakın dönemdeki
ödül takdim sezonunda başlayan ödüllük çalışmalar, daha öncede kullanılan bireysel
ödül etiketlerinin yerini alacak olan iF TASARIM ÖDÜLLERİ ile tanınacak. Bu sayede
ödül hem daha iletişimci bir güce ulaşacak hem de kusursuz tasarımda kalite onayının
değişmez adresi olma görevini pekiştirecek.
2015 ödül takdim sezonu için “ürün”, “iletişim”, “ambalaj”, “iç mimari” ya da
“profesyonel konsept” disiplinlerine kaydolacaksınız. Gelecekte bu kapsama
eklenebilecek diğer disiplinler de tarafımızca araştırılmaktadır.
iF, 1953 yılından bu yana kendisini, fuar ve bağımsız, saygın tasarım ödülleri törenleri
organize etmeye adamış bir kuruluş olup; bu yönüyle uluslararası ödül platformunda
öncü bir pozisyona ulaşmayı başarmıştır. Kusursuz tasarım modelleri ve üstün tasarım
başarılarını temsil eden iF’in kalite mührü, otomotiv şirketlerinden bireysel tasarım
stüdyolarına kadar her sektörden kayıt yaptıran katılımcıları ile dünya çapında
bilinmektedir.
Disiplin: Ürün
Son derece kullanışlı
Herhangi bir ürün tasarlıyor, geliştiriyor veya üretiyorsanız, söz konusu ürünün kullanıldığını görmek istersiniz. Herhangi bir ürün satın aldığınızda ise o ürünün kullanışlılığı sizin için ön plandadır.
iF TASARIM ÖDÜLLERİNİN Ürün disiplini, her iki amaca da kusursuz geçerlilik kazandırmaktadır; bu disiplinde ödüllü olmasıyla tanınan bir ürün, üstün değerini etkileyici
bir biçimde gözler önüne sermiş demektir. Kaliteden ödün verilmeyeceğini güvence
altına alan iF ödülü ile üreticiler ürünlerine yönelik güçlü bir reklam/tanıtım aracına
kavuşurken, kullanıcılar da güvenilir bir ürün değerlendirmesi yapabileceklerdir. Buna
ek olarak iF TASARIM ÖDÜLLERİ, birçok farklı insan kaynakları faaliyetleri ile katılımcılara en yüksek toplumsal farkındalık ve medya yer alma olanakları tanıyacaktır; söz
konusu olanaklar, dünyanın en köklü ve en önemli tasarım ödüllerinin sağlayabileceği
en değerli armağandır.
Son bir kaç yıldır genç yeteneklerin
desteklenmesi, çalışmalarımızın bir
diğer temel alanı haline gelmiştir;
iF ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TASARIM
ÖDÜLLERİ de profesyonel tasarım
disiplinleri üzerine yoğunlaşırken,
demografik, kurumsal sosyal sorumluluk,
ekoloji ve sürdürülebilirlik gibi
megatrendler ile bağlantılı konseptlere de
oldukça önemli bir rol atfetmektedir.
iF’nin odak noktası, tasarım ve
tasarımın meydana getirdiği büyüdür.
Kayıtlar 17 Ekim 2014 tarihine
kadar devam edecektir.
Bağımsız ve Dünya Çapında Üne Sahip
iF TASARIM ÖDÜLLERİ
Kusursuz tasarım modellerine tam 61 yıldır uluslararası tanınırlığı olan kalite onayları
vermekteyiz. Şirketler, iF TASARIM ÖDÜLLERİNİ her yıl bir karşılaştırma ölçütü ve daha
ağırlıklı olarak ürünlerine yönelik bir pazarlama aracı şeklinde kullanmaktadır. Öte
yandan iF logosu her yıl tüm dünya çapındaki müşteri ve tüketicilere ilgili ürünün
ödüllü bir ürün olduğu mesajını vermektedir.
Katılımcılar ve ödül sahipleri arasında büyük ve uluslararası gruplar bulunurken, daha
çoğunlukla tasarım stüdyolarına ve kobilere rastlanmaktadır. iF TASARIM ÖDÜLLERİ,
ürünler, iletişim araçları, ambalaj, mekanlar ve profesyonel konseptler olmak üzere beş
farklı disiplinde eş zamanlı olarak, aynı süreler içerisinde ve ortak jüri takdiri ile düzenlenmekte olup, kapsamlı bir ödül töreni ile gerçekleştirilmektedir.
Kategoriler
1.0 Ürün
1.01 Otomobiller / Taşıtlar / Bisikletler
1.02 Spor / Serbest Zaman
1.03 Kol Saatleri / Mücevherat
1.04 Ses / Video
1.05Telekomünikasyon
1.06Bilgisayar
1.07Ofis
1.08Aydınlatma
1.09 Ev Mobilyaları
1.10Mutfak
1.11 Ev Eşyaları / Yemek Takımı
1.12Banyo
1.13 Bina Teknolojisi
1.14 Kamusal Alan Tasarımı
1.15 Tıp / Sağlık Hizmetleri
1.16 Sanayi / Nitelikli Ticaret
1.17 Tekstil / Duvar / Zemin
Her bir kategoriye ilişkin örneklere
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
iF DESIGN AWARD 2015 | Disiplin: Ambalaj
04
iF DESIGN AWARD 2015 | Disiplin: İletişim
05
Disiplin: Ambalaj
Kusursuzca paketlenmiş ve dikkat çekici
Ambalaj tasarımı, marka imajını destekler, güçlendirir, belirli değerleri temsil eder ve
bir amaca hizmet eder. Ambalaj sayesinde tüketicilerin dikkatini çekebilirsiniz; Ambalaj
disiplinine yönelik ödüller sayesinde ise paketleme yapısı ile paketleme grafikleri ve
malzemeleri, büyük şirketler, acenteler ve kobilerin bünyesinde görev alan üreticiler,
geliştiriciler ve tasarımcılar tarafından teste tabi tutulmaktadır. Söz konusu ödül,
ambalajın duygusal ve işlevsel özelliklerine odaklanmakla birlikte estetik, ekolojik ve
ekonomik sürdürülebilirlik faktörünü göz önünde bulundurmaktadır.
Disiplin: İletişim
Mükemmel bir referans
İletişim tasarımı yelpazesi, ara birimler ve internet sitelerinden yıllık rapor ve yayınlar ile
animasyonlara kadar oldukça geniş bir nitelik taşımaktadır, dolayısıyla sektörde maruz
kalınan zorluklar da bir bu kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Farkındalık yaratmak ve
isminizi duyurmak istiyorsanız üstün bir referansa ihtiyacınız vardır; İletişim disiplininde
başarılı olmanız size tam da söz konusu referansı sağlayacaktır. iF etiketi, küresel çapta
etkiye sahip bir rekabet avantajı sunmaktadır. Geleneksel olarak reklam acenteleri,
iletişim tasarımcıları ve bu kuruluşların müşterileri ile üretimci ve tasarımcılar, işte bu
avantajın peşinden koşmaktadır.
Kategoriler
2.0 Ambalaj
Kategoriler
3.0 İletişim
2.01İçecekler
2.02Gıda
2.03Kozmetik
2.04 Tıp / Sağlık Hizmeti
2.05 Ev Eşyaları
2.06 Tüketici Ürünleri
2.07 Sanayi / B2B
2.08 Bağımsız Paketleme
3.01 İnternet Siteleri
3.02 Uygulamalar / Yazılımlar
3.03 Film / Video
3.04 Kurumsal Kimlik
3.05 Marka Kimliği
3.06 Dergiler / Basın / Yayın
3.07 Reklam / Tanıtım Faaliyetleri
3.08 Yıllık Raporlar
3.09 Tipografi / İşaret Yönlendirme Sistemleri
3.10Organizasyonlar
Her bir kategoriye ilişkin örneklere
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Her bir kategoriye ilişkin örneklere aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz:
iF DESIGN AWARD 2015 | Disipline: İç Mimari
06
iF DESIGN AWARD 2015 | Disiplin: Profesyonel Konsept
07
Disipline: İç Mimari
Bir Kimlik İnşa Eder
Mimari, mekan ve binaları inşa ederken karmaşık nitelikli gereklilikleri de göz önünse
bulundurarak bir kimlik yaratılmasın sağlamaktadır. Mimarlar, dekoratörler, proje sahipleri ve müşteriler, işlerini İç Mimari disiplinine dahil edebilmektedirler. Herhangi bir
projenin uluslararası geçerliliği olan iyi tasarıma yönelik iF kalite onayını alıp almayacağına ise uluslararası uzmanlardan oluşan bir jüri karar vermektedir.
Ticari fuar ve sergilerde tanıtılan kurumsal mimariden mağaza ve gösteri salonları,
şirket binaları ve müzeler, özel yaşam alanları, mekanlar ve binalara kadar tüm mimari
öğeler, İç mimari disiplinindeki kategoriler kadar önem arz etmektedir.
Disiplin: Profesyonel Konsept
Vizyonlar Panoraması
Bu disiplin, geleceğe yönelik iş hayatı ve tüm tasarım alanları ile bağlantılı deneyimsel
konseptler için düşünülmüştür. Tasarım konseptleri genellikle kullanıcıların,
toplumların ve piyasaların ihtiyaçları doğrultusunda güçlü referanslar içermekte olup,
bu yönüyle mevcut ya da ileride yaşanabilecek zorlukları yansıtmaktadır.
Söz konusu disipline yönelik alt başlıkların hareket kavramlarına öncülük edilmesinden
küresel, toplumsal ya da ekolojik sorunlara çözüm üretilmesine kadar oldukça çeşitli
ve değişken bir yapıda olmasına rağmen ödül sahipleri aynı avantajlara sahip olacak;
uluslararası geçerliliği olan iF etiketi sayesinde dünya çapında tanınmanın,
ilgi görmenin ve ödül fikirlerini öne sürerken desteklenmeleri amacıyla
iF tarafından uygulamaya konan faaliyetlerin tadını çıkarabileceklerdir.
Kategoriler
4.0 İç Mimari
Kategoriler
5.0 Profesyonel Konsept
4.01 Sergiler / Ticari Fuarlar
4.02 Mağazalar / Gösterim Salonları
4.03 Oteller/ Restoranlar / Barlar /
Spa Merkezleri
4.04 Yaşam Alanları
4.05 Ofisler / Çalışma Alanları
4.06 Kamusal Alanlar
4.07Enstalasyonlar
5.01Hareketlilik
5.02 Yaşam Alanları
5.03Habitat
5.04Sürdürülebilirlik
5.05Sağlık
5.06 Gıda / Su
5.07Araçlar
5.08Eğtim
5.09 Kullanılabilirlik / Ara Birim
5.10Güvenlik
5.11 Kişiye Özel Tasarım
Her bir kategoriye ilişkin örneklere
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Her bir kategoriye ilişkin örneklere
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
iF DESIGN AWARD 201508
iF DESIGN AWARD 201509
Değerlendirme Kriterleri
Jüri, tüm girişleri net bir biçimde belirlenmiş kriterler doğrultusunda
değerlendirecektir. Söz konusu kriterler ünlü uzmanlarca geliştirilmiş olup,
sürekli olarak güncellenmektedir. Kriterler, disiplin ve kategoriye bağlı olarak değişlik
göstermekte ve jürinin yapacağı müzakerelere yönelik bir dayanak teşkil etmektedir.
Değerlendirme kriterlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Tasarımın değerlendirilmesi oldukça
zorlu bir süreçtir. İyi bir tasarımın
hangi faktörler ile belirlendiği
sorulduğunda birbirinden çok farklı
cevaplar alınacaktır.
Ancak iyi bir tasarımı
değerlendirebilmek için kapsamlı
uzmanlık bilgisi, geleceğin trendlerine
yönelik bir önsezi ve uzun süreli
deneyim gibi bir dizi özelliği referans
almanız gerekmektedir.
Ödüllü Tasarım Zirvesi
iF, her yıl tasarım, işletme ve eğitim alanlarında uluslararası çapta isim yapmış birçok
kişiyi üç günlük jüri oturumunda yer almaya davet etmektedir. Söz konusu oturumda
her bir kayıt, kapalı kapılar ardında detaylı bir biçimde incelenecek, analiz edilecek ve
en önemlisi müzakere edilecektir. Öte yandan her bir kayıt, belirli kriterler çerçevesinde
değerlendirilecektir.
2014 yılında düzenlenen iF Tasarım Ödülleri töreninde uzun süreli müzakereler
eşliğinde 4,615 kayıt değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Söz konusu değerlendirmeler
sonucunda ise jüri 1,626 kaydı iF tasarım ödülüne layık bulmuştur. 75 kayıt,
üstün tasarım kalitesi sayesinde iF altın ödülünü almaya hak kazanmıştır.
2014 iF Tasarım Ödülleri töreninde görev alan jüriye yönelik video akışlarına
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://youtu.be/hh_LyQh4gTc
Ödül Sahibi Olarak Elde Edeceğiniz Avantajlar 10
Ödül Sahibi Olarak Elde Edeceğiniz Avantajlar 11
iF DESIGN AWARD Logo
İletişim süreçlerinizde kullanılmak üzere dünyaca bilinen
tasarım kalitesi mührü
iF online sergi
En kapsamlı tasarım sergisine
İnternet üzerinden katılma şansı
Ödüllü ürününüz piyasada sergilendiği sürece iF logosunu kullanabilirsiniz.
Bu bağlamda logoyu kullanma süreninize veya platformunuza (reklamlar, online
reklam bantları, basın bültenleri vb.) yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Ödüle layık görülen kaydınız otomatik olarak iF online sergiye eklenecek ve dahası,
herhangi bir süre ile sınırlı olmamak üzere sergide gösterilmeye devam edecektir! Bu
sayede İnternet üzerindeki en kapsamlı tasarım sergilerimizden birinin bir parçası
haline gelecek ve en üstün şirket pozisyonuna ulaşabileceksiniz.
iF sıralama etiketi ile pozisyonunuzu iF sıralamasına dahil etmeniz için tarafınıza ek
bir etiket sunulacaktır (Link: http://www.ifdesign.de/ranking_tabellen_d)
Söz konusu sergide yaklaşık 31,000 iF tasarım ödüllü ürünün yanı sıra 11,000 ödül
sahibi şirket yer almaktadır (1953 yılından bu yana). Bu tarihi doku, hiçbir uluslararası
tasarım ödülünün benzer bir özellik sunamayacağı kadar benzersizdir. Bu nedenle
kendinizi dikkat çekici bir biçimde tanıtabilmek için çok sayıdaki özelleştirme
seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Ödüllerinizi ve dolayısıyla tasarım alanındaki
kabiliyetlerinizi etkili bir biçimde takdim etmek üzere kullanmanız için tarafınıza ayrıca
birkaç akıllı, kullanımı kolay araç temin edilecektir.
Aynı zamanda günlük yazışmalarınıza yönelik çıkartmalar hazırlayabilmeniz için
basıma hazır veriler de tarafınıza temin edilecektir.
Başarınız dünya çapında
duyurulacak
Bir iF tasarım ödülü sahibi olarak
ödülünüzü dikkat çekme amacı
doğrultusunda kullanmanın birçok
yöntemi bulunmaktadır. Bu süreçte
sizi desteklemek adına sunduğumuz
hizmetlerin listesi aşağıda belirtildiği
gibidir: Söz konusu hizmetler, aksi
belirtilmedikçe ödül sahiplerine
yönelik standart ücretlere dahil
edilmiştir.
Hamburg’da Düzenlenecek iF Tasarım Sergisi
Ödül alan tasarımların sergisi
Kuzey Avrupa’da ön plana çıkmış mimari değerlerden biri olan Hamburg’un Hafen
isimli bölgesi, yeni daimi iF Hamburg Tasarım Sergimizin bulunduğu yerdir. En yeni
ödüllü kaydınız,
her biri değişimli olarak bir kaç ay sürecek olan üç farklı sergide gösterime sunulacaktır.
Bir başka katta ise 1953 yılından bu yana ödüle layık görülmüş kayıtlar sergilenecektir.
Tüm ödül sahipleri ayrıca söz konusu sergiyi şirket organizasyonları için ücretsiz olarak
kullanma şansına sahip olacaklardır.
Aynı zamanda iF sergimizde şirketinizin, acentenizin ya da stüdyonuzun tasarım
alanında imza attığı başarıların bir ay boyunca yine ücretsiz olarak tanıtılabileceği
bir alan yer alacaktır.
İnternet sitenizi iF online sergide kaydınız ile ilişkilendirebilirsiniz.
iF online sergide ayrıca bağımsız bir şirket profili hizmetinize sunulacaktır. Profilinize
çeşitli bilgi, fotoğraf, video ve benzeri materyaller yüklemeniz mümkündür.
Üç farklı disiplinde ödüle layık görüldüyseniz, şirket profilinize yönelik olarak iF online
serginin “Premium” seçeneğinden faydalanabilirsiniz; başarı öyküleri özelliği,
galeri ya da zaman tüneli gibi ilgi çekici görsel tanıtım seçeneklerini sunmaktadır.
Ayrıca şimdiye dek aldığınız tüm iF tasarım ödüllerini sergileyebileceğiniz gelişmiş bir
özellik de kullanımınıza sunulmuştur; bu bağlamda internet sitenizde online reklam
bandı şeklinde faydalanabileceğiniz, Windows sisteminde hareketli bir slayt gösterisi
olan grafik bileşenlerinizi gösteri salonunuzda ya da ticari sergilerde kullanabilirsiniz.
Basılı kaynaklarınız için de iF online sergi kapsamında ziyaretçileri şirket profilinize
yönlendirecek özel bir Kare Kod tarafınıza temin edilecektir.
Ödül Sahibi Olarak Elde Edeceğiniz Avantajlar 12
Ödül Sahibi Olarak Elde Edeceğiniz Avantajlar 13
iF tasarım ödülü gecesi
Münih’te bulunan BMW World’de görkemli bir
ödül töreni ve eşsiz bir tasarım partisi
iF tasarım uygulaması
Ödülünüzün mobil tasarım şovunda sunumu
Ödül sahibi olarak 27 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilecek iF tasarım ödülü
gecesine otomatik olarak davet edileceksiniz. iF altın ödül sahibimiz ise büyük
sahnede özel bir kutlama ile onurlandırılacaktır.
iF tasarım ödülü gecesi, profesyonel fotoğrafçılar sayesinde ölümsüzleştirilecektir.
Fotoğrafçıların çekmiş oldukları fotoğraflar, organizasyonun hemen sonrasında
indirebileceğiniz şekilde siteye yüklenecektir. Bu sayede iletişim faaliyetlerinizde
fotoğraflarınıza da yer verebilirsiniz.
iF tasarım ödülü gecesinde ayrıca alacağınız sertifikanın basılı kopyası da tarafınıza
teslim edilecektir. Kapsamlı bir kılavuz ile birlikte söz konusu sertifikaya yönelik basılı
veriler dijital formatta tarafınıza sunulacaktır. Böylelikle sertifikanızı herhangi bir
kısıtlama olmaksızın uygun gördüğünüz şekilde kullanabilirsiniz.
Sertifikanızı ziyaretçilere takdim etmek için ek bir ücret karşılığında ayaklı teşhir
stantlarından sipariş edebilirsiniz.
Daha dikkat çekici,
daha başarılı.
iF tasarım uygulaması, tüm iF TASARIM ÖDÜLÜ sahiplerini, ödüllü ürünleri,
paketleme tasarımlarını, mekanları, konseptleri ve kusursuzca uygulamaya konan
iletişim fikirlerini baş döndürücü bir format eşliğinde sizlere takdim etmektedir.
Söz konusu uygulamada tüm hususlar açıkla tanımlanmış olup, her bir kayıt, büyük
ölçekli, hareketli görüntü ya da videolar şeklinde gösterilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi
edinmek isteyenler, söz gelişi jüri üyeleri hakkındaki çeşitli açıklamaları da uygulamada
bulabilirler. iF altın ödülüne layık görüldüğü bilinen kayıtlar için jüri üyelerinin yapmış
olduğu açıklamaları da okuyabilirsiniz. Favori öğelerinizi işaretleyebilir ve Facebook,
Twitter ya da e-posta gibi platformlar üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Ödüllü kayıtlar, ödül töreninin yapılacağı tarihte iF tasarım uygulamasında
yayınlanacak ve üç yıl boyunca sergilenmeye devam edecektir. Söz konusu ücretsiz
uygulama, yeni içerikler ile düzenli olarak güncellenecek ve akıllı telefonlar ile
tablet bilgisayarlara yüklenebilecektir. Bu uygulama, küresel çapta ücretsiz olarak
kullanılabilmesi yönüyle bir nevi ilham kaynağı, somut bir belge, referans ya da mevcut
tasarımların bir yansıması görevini görmekte; kusursuz bir tanıtım seçeneği ve benzeriz
bir reklam aracı şeklinde değerlendirilmektedir.
Basın ve İnsan Kaynakları Faaliyetleri
Geniş kapsamlı insan kaynakları
faaliyetlerimiz ile uluslararası çapta ilgi
görmenin tadını çıkartabilirsiniz
iF, jüri oturumunun hemen ardından iletişim süreçlerinizi desteklemek amacıyla geniş
kapsamlı uluslararası basın ve insan kaynakları faaliyetleri programını açıklayacaktır.
Basın dağıtım listemiz, dünya çapında sayısı 1,000’i aşkın nitelikli medya bağlantılarını
içermektedir. Kendi basın ve insan kaynakları faaliyetlerinizi desteklemeniz amacıyla
kullanıma hazır, hatasız bir biçimde hazırlanmış metin modülleri de tarafınıza temin
edilecektir. Öte yandan pozisyonunuzu iF sıralamasında belirtmeniz için uygun metin
örnekleri de kullanımınıza sunulacaktır.
75 altın ödül sahibine ise kuracakları iletişimlerin güvenilirliğini vurgulamak adına
oldukça etkili bir iletişim aracı olan ve uzman görüşünün bir özeti niteliğini taşıyan
bağımsız bir jüri beyanı teslim edilecektir.
Tarihler Önemli Tarihlere Genel Bir Bakış
n
n
n
14
Ücretler15
Katılım Ücretleri
Erken kayıt tarihi: 30 Nisan 2014 ile 25 Temmuz 2014 tarihleri arasında
Normal kayıt tarihi: 26 Haziran 2014 ile 17 Ekim 2014 tarihleri arasında
Jüri değerlendirmesine ilişkin kayıtların teslim tarihi:
– Dijital ortam üzerinden: 5 Aralık 2014 tarihine kadar
– Kayıtların gönderilmesi: 2 Ekim 2014 ile 5 Aralık 20114 tarihleri arasında
Kayıtlar 17 Ekim 2014 tarihine
kadar devam edecektir.
Son kayıt
25 Temmuz 2014
Son kayıt
17 Ekim 2014
Ürün
Kayıt başına € 350
Kayıt başına € 450
İletişim, Ambalaj,
İç Mimari ve Profesyonel Konsept
Kayıt başına € 200
Kayıt başına € 300
Söz konusu ücretler aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır:
n Sıralama
n Kayıtların jüri değerlendirmesine sunulmak üzere alınması ve muhafaza edilmesi
n Jüri
Ödül Sahiplerine Yönelik Ücretler
n
n
n
n
n
n
Jüri oturumu: 20 Ocak 2015 ile 22 Ocak 2015 tarihleri arasında
Jüri kararının açıklanması: 2015 yılının Ocak ayı sonunda
iF tasarım ödülü gecesi: 27 Şubat 2015
iF online sergi ve iF sıralamasında yayınlanma: 27 Şubat 2015
iF tasarım uygulamasının güncellenmesi: 27 Şubat 2015
Ödüllü kayıtların Hamburg’da düzenlenecek iF tasarım sergisinde takdim edilmesi:
Bölümün başlangıç tarihi 28 Şubat 2015
Ürün ve Ambalaj
Kayıt başına € 2,700
İletişim,
İç Mimari ve Profesyonel Konsept
Kayıt başına € 1,600 Söz konusu ücretler aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır:
n Herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın iF logosunun kullanılması
n Şirket profilinin üç yıllık süre boyunca iF tasarım uygulamasında yayınlanması
n Şirket profilinin iF online sergide yayınlanması
n Hamburg’da düzenlenecek olan iF tasarım sergisi
– Her biri birkaç ay sürecek şekilde üç bölüme ayrılmış sergilerde orijinal ürün sunumları
– Tüm yıl boyunca dijital ortamda sunum
Özel anlaşmaya tabi seçenekler:
– Hamburg’daki iF tesislerinin organizasyonlar için kira ödenmeksizin kullanılması
– iF tasarımı kapsamında salon organizasyonları serisinin bir parçası olarak sunum yapılması da dahil olmak üzere iF vitrininde ücretsiz teşhir (bir aylık süre zarfında)
n
Hamburg’da düzenlenecek iF tasarım sergisi ile iF internet sitesinde yayınlanmak
üzere tanıtım videosu (söz konusu video katılımcılar tarafından hazırlanacaktır)
iF sıralamasında şirket tanıtımı
Kendi basın ve insan kaynakları faaliyetlerine yönelik metin modülleri
2015 yılında düzenlenecek olan iF tasarım ödülü gecesine katılım
n
n
n
“iF profilim” sekmesin ziyaret ederek ödül
sahiplerine sunulan tüm diğer avantajları
görüntüleyebilirsiniz. Burada listelenen tüm
hizmetler, ilk yıl için belirtilenlerin dışında
başka bir ücret ödenmesini
gerektirmeyecektir!
Ödeme Koşulları
Tüm ücretler net fiyat olarak listelenmiştir.
Sunulacak hizmet türü ve katılımcının
yaşadığı bölgeye bağlı olarak söz konusu
fiyatlara KDV tutarı da dahil edilebilir.
Faturanız, posta ile tarafınıza ulaştırılacaktır.
Faturalar banka havalesi, çek ya da kredi
şeklinde ödenebilmektedir. Kaydınızın
herhangi bir masraf yansıtılmaksızın iptal
edilmesi için iptal işlemini kayıt tarihini
müteakip 14 gün içerisinde gerçekleştirmeniz
gerekmektedir. Söz konusu iptal işlemi yazılı
olarak beyan edilip belirtilen adrese
gönderilmelidir: [email protected]
İletişim16
İletişim17
Daha ayrıntılı bilgi talebi ve
sorularınız için aşağıda yer alan
departmanlar ile irtibata geçiniz.
Anja Kirschning
Telefon +49.511.54224-213
[email protected]
Rylana Kossol
Telefon +49.511.54224-206
[email protected]
Andrea Schmidt
Telefon +49.511.54224-205
[email protected]
Carmen Wille
Telefon +49.511.54224-214
[email protected]
Frank Zierenberg
Telefon +49.511.54224-216
[email protected]
Kayıt
İnternet sitemizin iF profilim bölümünden kayıt formuna
ulaşabilirsiniz: www.ifdesign.de
Uluslararası
iF DESIGN ASIA Ltd.
Çin, Tayvan ve Hong Kong için
Sayın Joan Wu
Telefon +886.2.27667007
[email protected]
iF Brezilya Şubesi Temsilcisi
Sayın Juliana Buso
Telefon +55.41.30767332
[email protected]
iF Japonya Şubesi Temsilcisi
Sayın Nahoko Yamashita
Telefon +81.80.96914908
[email protected]
iF Representative Office Korea
Sayın Ji Hwan Lee
Telefon +82.2.2262-7176
[email protected]
iF Polonya Şubesi Temsilcisi
Sayın Agnieszka Pagels
Telefon +48.6916.12740
[email protected]
iF Türkiye Şubesi Temsilcisi
Sayın Sinem Kocayas
Telefon +90212369 92 92 156
[email protected]
www.ifdesign.de | iF | Bahnhofstrasse 8 | 30159 Hannover | Germany | phone +49.511.54224-0
Hannover | Hamburg | Munich | Taipei | Seoul | Curitiba | Tokyo
Download

6-) iF DESIGN AWARD 2015