Yeni Yüzyıl Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Demir Budak
Dekan
Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten
2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DERS KURULU 4 (TIP 222)
ENDOKRİN SİSTEM VE GENEL DUYULAR
DERS KURULU YÜRÜTME KURULU
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Zafer Arı
KURUL IV KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Öznur Mavili
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
09.03.15
17.04.15
TIP 222 Sınavları:
16.04.2015
09.30
10.30
12.30
MİKROBİYOLOJİ SINAVI
BİYOKİMYA SINAVI
ANATOMİ SINAVI
17.04.2015
09.30
12.30
FİZYOLOJİ SINAVI
HİSTOLOJİ SINAVI
Kurul Süresi: 6 Hafta
Kuramsal:
Uygulama:
Seçmeli:
İngilizce:
Toplam Yük:
TATİL
TEORİK
FİZYOLOJİ (FİZ)
21 saat
ANATOMİ (ANA)
13 saat
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (HİS)
13 saat
BİYOKİMYA (BİK)
18 saat
MİKROBİYOLOJİ (MİK)
25 saat
TOPLAM
90 saat
90
30
10
8
138
1
UYGULAMA
2 saat
15 saat
3 saat
2 saat
8 saat
30 saat
saat
saat
saat
saat
saat
GÜN
Kullanılacak
Kısaltmalar
Anabilim Dalı
ZA
Ders
saati
Unvan
Ad
Soyad
Anabilim Dalı
Bölüm
Anatomi
28
Prof.Dr.
ZAFER
ARI
Anatomi
Temel Bilimler
AN
Fizyoloji
21
Prof.Dr.
ASİYE
NURTEN
Fizyoloji
Temel Bilimler
AZT
Fizyoloji
0
Yrd.Doç.Dr.
ASLI
ZENGİN TÜRKMEN
Fizyoloji
Temel Bilimler
İO
Histoloji ve Embriyoloji
13
Prof.Dr.
İMER
OKAR
Histoloji ve Embriyoloji
Temel Bilimler
CÖM
Tıbbi Biyokimya
18
Prof.Dr.
CAHİDE ÖZNUR
MAVİLİ
Tıbbi Biyokimya
Temel Bilimler
MAK
Tıbbi Mikrobiyoloji
20
Prof.Dr.
MİNE
A. KÜÇÜKER
Tıbbi Mikrobiyoloji
Temel Bilimler
DG
Tıbbi Mikrobiyoloji
5
Yrd.Dr.
DEFNE
GÜMÜŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Temel Bilimler
22 HAFTA
10 Mart 2015 Salı
09 Mart 2015 Pazartesi
Saat
FİZ1
AN
08:30
09:20
BİK1
Endokrinolojiye Giriş
FİZ2
AN
09:30
10:20
Hormonlara Giriş
BİK2
Endokrinolojiye Giriş
ANA1
10:30
11:20
ZA
Hipofiz bezi
CÖM
CÖM
Hormon Sentezi
HİS1
İO
Hipofiz ve Epifiz gelişimi ve
histolojisi
11:30
12:20
10 Mart 2015 Salı
09 Mart 2015 Pazartesi
MİK1
12:30
13:20
MAK
Bakteri metabolizması
MİK2
13:30
14:20
MAK
Bakterilerin üretilmesi ve
identifikasyonu
MİKL1
MAK
A LAB: Besiyerleri, Kültür ve
İdentifikasyon Yöntemleri
MİKL2
15:30
16:20
HİS2
İO
Hipofiz ve Epifiz gelişimi ve
histolojisi
FİZ3
AN
Hipofiz Hormonları ve
Hipotalamus Tarafından
Kontrolleri
FİZ4
AN
Hipofiz Hormonları ve
Hipotalamus Tarafından
Kontrolleri
12 Mart 2015 Perşembe
ANA2
ZA
13 Mart 2015 Cuma
T1
B Diseksiyon : Hipofiz bezi
ANA3
ZA
TIP BAYRAMI
T2
A Diseksiyon : Hipofiz bezi
SER5
0
0
0
TIP BAYRAMI
T3
SERBEST ÇALIŞMA
0
TIP BAYRAMI
ÖĞLE TATİLİ
Saat
14:30
15:20
11 Mart 2015 Çarşamba
MAK
A LAB: Besiyerleri, Kültür ve
İdentifikasyon Yöntemleri
SER1
0
11 Mart 2015 Çarşamba
MİK3
SERBEST ÇALIŞMA
SER2
0
Bakteri genetiği
MİK4
SERBEST ÇALIŞMA
SER3
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER4
0
SERBEST ÇALIŞMA
MAK
MAK
Bakteri genetiği
MİKL3
MAK
12 Mart 2015 Perşembe
ANA4
MAK
B LAB: Besiyerleri, Kültür
ve İdentifikasyon Yöntemleri
13 Mart 2015 Cuma
T4
Tiroid Bezi, paratroid ve
thimus
HİS3
İO
SEÇ1
0
T5
0
SEÇMELİ DERS
0
TIP BAYRAMI
T6
SEÇMELİ DERS
SEÇ2
0
TIP BAYRAMI
Tiroid ve paratiroid gelişimi
ve histolojisi
B LAB: Besiyerleri, Kültür
ve İdentifikasyon Yöntemleri
MİKL4
ZA
0
TIP BAYRAMI
T7
0
TIP BAYRAMI
23 HAFTA
Saat
FİZ5
08:30
09:20
AN
Tiroidin Metabolik
Hormonları
FİZ6
09:30
10:20
AN
Tiroidin Metabolik
Hormonları
HİS4
10:30
11:20
17 Mart 2015 Salı
16 Mart 2015 Pazartesi
İO
BİK3
CÖM
Hormon Etki Mekanizması 1
BİK4
CÖM
Hormon Etki Mekanizması 2
ANA5
Tiroid ve paratiroid gelişimi
ve histolojisi
ZA
Böbreküstü bezi
18 Mart 2015 Çarşamba
HİS5
İO
Böbreküstü bezi gelişimi ve
histolojisi
FİZ7
AN
Böbreküstü Bezi Korteks
Hormonları
FİZ8
AN
17 Mart 2015 Salı
16 Mart 2015 Pazartesi
12:30
13:20
MAK
Antibiyotikler
MİK6
13:30
14:20
MAK
MİK7
MAK
MİK8
MAK
A LAB: Antibiyotiklere
duyarlık deneyleri
MAK
Gram pozitif koklar
MİK9
A LAB: Antibiyotiklere
duyarlık deneyleri
MİKL6
MAK
Antibiyotiklere direnç
Antibiyotikler
MİKL5
15:30
16:20
B Diseksiyon : Böbreküstü
bezi
ANA9
ZA
A Diseksiyon : Böbreküstü
bezi
ANA10
ZA
Göz anatomisi 1
20 Mart 2015 Cuma
HİS6
İO
Endokrin pankreas ve yaygın
nöroendokrin sistem
histolojisi
BİK5
CÖM
Hipofiz-Hipotalamus
Hormonları 1
BİK6
CÖM
Hipofiz-Hipotalamus
Hormonları 2
ÖĞLE TATİLİ
MİK5
14:30
15:20
ZA
Böbreküstü Bezi Korteks
Hormonları
11:30
12:20
Saat
19 Mart 2015 Perşembe
ANA8
MAK
Gram pozitif koklar
SER6
0
SERBEST ÇALIŞMA
18 Mart 2015 Çarşamba
ANA6
ZA
19 Mart 2015 Perşembe
ANA11
A Diseksiyon : Tiroid Bezi,
paratroid ve thimus
ANA7
ZA
B Diseksiyon : Tiroid Bezi,
paratroid ve thimus
ANASER1
ZA
Göz anatomisi 2
SER8
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ3
ANATOMİ SERBEST
ÇALIŞMA
SER7
ZA
0
20 Mart 2015 Cuma
MİKL7
B LAB: Antibiyotiklere
duyarlık deneyleri
MİKL8
0
SEÇMELİ DERS
MAK
B LAB: Antibiyotiklere
duyarlık deneyleri
İNG1
SEÇMELİ DERS
SEÇ4
MAK
0
İNGİLİZCE
İNG2
0
İNGİLİZCE
24 HAFTA
Saat
08:30
09:20
AN
BİK7
Böbreküstü Bezi Medulla
Hormonları
FİZ10
09:30
10:20
24 Mart 2015 Salı
23 Mart 2015 Pazartesi
FİZ9
AN
10:30
11:20
ZA
BİK8
CÖM
Tiroid Hormonları 2
HİS7
İO
Göz anatomisi 3
Göz histolojisi
11:30
12:20
Saat
İO
B LAB: Endokrin sistem
histolojisi
MAK
A LAB : Gram pozitif
bakterilerin identifikasyonu
MİKL10
15:30
16:20
İO
A LAB: Endokrin sistem
histolojisi
MİKL9
14:30
15:20
24 Mart 2015 Salı
23 Mart 2015 Pazartesi
HİSL2
13:30
14:20
İO
26 Mart 2015 Perşembe
HİS9
İO
Göz gelişmesi ve
embriyolojisi
Göz histolojisi
FİZ11
AN
İnsülin, Glukagon ve Diabetes
Mellitus
FİZ12
AN
HİS10
İO
27 Mart 2015 Cuma
HİS11
Kulak gelişimi ve histolojisi
BİK9
Göz anormallikleri
ANA15
İnsülin, Glukagon ve Diabetes
Mellitus
ZA
Dış kulak
İO
CÖM
Adrenal hormonlar
BİK10
CÖM
Adrenal Korteks Hormonları
ÖĞLE TATİLİ
HİSL1
12:30
13:20
25 Mart 2015 Çarşamba
HİS8
Tiroid Hormonları 1
Böbreküstü Bezi Medulla
Hormonları
ANA12
CÖM
MAK
A LAB : Gram pozitif
bakterilerin identifikasyonu
BİKL1
CÖM
25 Mart 2015 Çarşamba
ANA13
A Grup: Laboratuvar
uygulama (HbA1c)
BİKL2
CÖM
A Grup: Laboratuvar
uygulama (HbA1c)
MİK10
MAK
Gram pozitif çomaklar
SER9
0
SERBEST ÇALIŞMA
ZA
Göz Anatomisi 4
ANA14
ZA
Diseksiyon: Göz Anatomisi 1
MİKL11
MAK
26 Mart 2015 Perşembe
MİK11
MAK
B LAB : Gram pozitif
bakterilerin identifikasyonu
27 Mart 2015 Cuma
MİK13
Gram negatif koklar
MİK12
DG
Haemophilus, Bordetella
SEÇ5
B LAB : Gram pozitif
bakterilerin identifikasyonu
MİKL12
MAK
0
Brucella, Legionella
MİK14
0
SEÇMELİ DERS
MAK
Pasteurella, Francisella
İNG3
SEÇMELİ DERS
SEÇ6
MAK
0
İNGİLİZCE
İNG4
0
İNGİLİZCE
25. HAFTA
Saat
FİZ13
08:30
09:20
AN
Paratiroid Hormonları, Kemik
ve Dişler
FİZ14
09:30
10:20
31 Mart 2015 Salı
30 Mart 2015 Pazartesi
AN
Paratiroid Hormonları, Kemik
ve Dişler
MİK15
10:30
11:20
MAK
BİK11
CÖM
BİK12
CÖM
FİZ15
ANA17
ZA
AN
Görme Fizyolojisi
FİZ16
İç Kulak
AN
Görme Fizyolojisi
02 Nisan 2015 Perşembe
ANA20
ZA
A Diseksiyon: Kulak
anatomisi 1
ANA21
ZA
B Diseksiyon: Kulak
anatomisi 1
MİK18
DG
Non fermentatif çomaklar
03 Nisan 2015 Cuma
HİS13
Tİ
Deri Gelişimi ve histolojisi
BİK13
CÖM
Gonad hormonları: Kadın
BİK14
CÖM
GIS ve Pankreas Hormonları
1
ÖĞLE TATİLİ
İO
B LAB : Duyu organları
histolojisi
HİSL4
İO
A LAB : Duyu organları
histolojisi
ANA16
14:30
15:20
ZA
BİKL3
0
ANATOMİ SERBEST
ÇALIŞMA
CÖM
B Grup: Laboratuvar
uygulama (HbA1c)
BİKL4
CÖM
B Grup: Laboratuvar
uygulama (HbA1c)
MİK16
MAK
Enterik çomaklar
Orta kulak
ANASER2
15:30
16:20
İO
Kulak gelişimi
Gonad Hormonları: Erkek
Enterik çomaklar
HİSL3
13:30
14:20
HİS12
Adrenal Medulla hormonları
11:30
12:20
12:30
13:20
01 Nisan 2015 Çarşamba
MİK17
MAK
Vibrio, Campylobacter,
Helicobacter
ANA18
ZA
A Diseksiyon: Göz Anatomisi
2
ANA19
ZA
B Diseksiyon: Göz Anatomisi
2
FİZL1
AN
FİZL3
A LAB: Görme ve işitme
uygulaması 1
FİZL4
AN
B LAB: Görme ve işitme
uygulaması 2
AN
A LAB: Görme ve işitme
uygulaması 1
SEÇ7
B LAB: Görme ve işitme
uygulaması 2
FİZL2
AN
0
ANA22
Deri genel bilgi ve ekleri 1
SER10
0
SEÇMELİ DERS
0
SERBEST ÇALIŞMA
İNG5
SEÇMELİ DERS
SEÇ8
ZA
0
İNGİLİZCE
İNG6
0
İNGİLİZCE
26. HAFTA
Saat
07 Nisan 2015 Salı
06 Nisan 2015 Pazartesi
FİZ17
08:30
09:20
AN
ANA23
Görme Fizyolojisi
FİZ18
09:30
10:20
AN
İşitme Duyusu
FİZ19
10:30
11:20
AN
İşitme Duyusu
ZA
BİK15
CÖM
GIS ve Pankreas Hormonları
2
BİK16
CÖM
Kalsiyum dengesini
düzenleyen hormonlar
MAK
A LAB: Gram negatif
çomakların identifikasyonu
SER11
0
HİSL5
0
SERBEST ÇALIŞMA
İO
A LAB : Deri Histolojisi
HİSL6
İO
B LAB : Deri Histolojisi
MİK19
SERBEST ÇALIŞMA
SER12
15:30
16:20
MAK
A LAB: Gram negatif
çomakların identifikasyonu
MİKL14
14:30
15:20
DG
Anaeroplar
FİZ20
AN
09 Nisan 2015 Perşembe
ANA26
Deri ekleri ve memeler 3
BİK17
Kimyasal Duyular,Tat ve
Koku
FİZ21
AN
Kimyasal Duyular,Tat ve
Koku
ZA
CÖM
Kalsiyum ve fosfor
metabolizması
BİK18
CÖM
Metabolik hemostaz
10 Nisan 2015 Cuma
ANA27
ZA
A Diseksiyon : Deri ve ekleri
anatomisi
ANA28
ZA
B Diseksiyon : Deri ve ekleri
anatomisi
SER13
0
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
MİKL13
13:30
14:20
MİK21
Deri ve ekleri 2
11:30
12:20
12:30
13:20
08 Nisan 2015 Çarşamba
MAK
ANA24
B Diseksiyon: Kulak
anatomisi 2
ANA25
MAK
Mikobakteriler
ZA
A Diseksiyon: Kulak
anatomisi 2
MİK22
Mikobakteriler
MİK20
ZA
DG
MİK24
Mycoplasma ve Ureaplasma
Chlamydia ve Chlamydophila
cinsi bakteriler
MİK25
MAK
Spiroketler
MAK
Rickettsia , Orientia ,
Ehrlichia, Anaplasma,
Coxiella ve Bartonella cinsi
bakteriler
SEÇ9
0
MİKL15
SEÇ10
0
SEÇMELİ DERS
MAK
B LAB: Gram negatif
çomakların identifikasyonu
MİKL16
MAK
B LAB: Gram negatif
çomakların identifikasyonu
İNG7
SEÇMELİ DERS
Anaeroplar
MİK23
MAK
0
İNGİLİZCE
İNG8
0
İNGİLİZCE
27. HAFTA
Saat
SER14
08:30
09:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER16
10:30
11:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER15
09:30
10:20
14 Nisan 2015 Salı
13 Nisan 2015 Pazartesi
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER21
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER22
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER22
0
SERBEST ÇALIŞMA
11:30
12:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER20
15:30
16:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER19
14:30
15:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER18
13:30
14:20
SER26
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER27
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER27
0
SERBEST ÇALIŞMA
16 Nisan 2015 Perşembe
SER32
0
SERBEST ÇALIŞMA
MİKS
0
MİKROBİYOLOJİ SINAVI
BİKS
0
BİYOKİMYA SINAVI
17 Nisan 2015 Cuma
SER36
0
SERBEST ÇALIŞMA
FİZS
0
FİZYOLOJİ SINAVI
SER37
0
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
SER17
12:30
13:20
15 Nisan 2015 Çarşamba
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER23
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER24
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER24
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER25
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER28
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER29
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER30
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER31
0
SERBEST ÇALIŞMA
ANAS
0
ANATOMİ SINAVI
SER33
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER34
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER35
0
SERBEST ÇALIŞMA
HİSS
0
HİSTOLOJİ SINAVI
SER38
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER38
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER39
0
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulamalar ve Klinik beceriler
Tarih
Ders Kodu
MİKL1
MİKL2
MİKL3
MİKL4
ANA2
ANA3
MİKL5
MİKL6
MİKL7
MİKL8
ANA6
ANA7
ANA8
ANA9
HİSL1
HİSL2
MİKL9
MİKL10
BİKL1
BİKL2
ANA14
MİKL11
MİKL12
HİSL3
HİSL4
BİKL3
BİKL4
ANA18
ANA19
FİZL1
FİZL2
ANA20
Öğretim Üyesi
MAK
MAK
MAK
MAK
ZA
ZA
MAK
MAK
MAK
MAK
ZA
ZA
ZA
ZA
İO
İO
MAK
MAK
CÖM
CÖM
ZA
MAK
MAK
İO
İO
CÖM
CÖM
ZA
ZA
AN
AN
ZA
Konular
A LAB: Besiyerleri, Kültür ve İdentifikasyon Yöntemleri
A LAB: Besiyerleri, Kültür ve İdentifikasyon Yöntemleri
B LAB: Besiyerleri, Kültür ve İdentifikasyon Yöntemleri
B LAB: Besiyerleri, Kültür ve İdentifikasyon Yöntemleri
B Diseksiyon : Hipofiz bezi
A Diseksiyon : Hipofiz bezi
A LAB: Antibiyotiklere duyarlık deneyleri
A LAB: Antibiyotiklere duyarlık deneyleri
B LAB: Antibiyotiklere duyarlık deneyleri
B LAB: Antibiyotiklere duyarlık deneyleri
A Diseksiyon : Tiroid Bezi, paratroid ve thimus
B Diseksiyon : Tiroid Bezi, paratroid ve thimus
B Diseksiyon : Böbreküstü bezi
A Diseksiyon : Böbreküstü bezi
A LAB: Endokrin sistem histolojisi
B LAB: Endokrin sistem histolojisi
A LAB : Gram pozitif bakterilerin identifikasyonu
A LAB : Gram pozitif bakterilerin identifikasyonu
A Grup: Laboratuvar uygulama (HbA1c)
A Grup: Laboratuvar uygulama (HbA1c)
B Diseksiyon: Göz Anatomisi 1
B LAB : Gram pozitif bakterilerin identifikasyonu
B LAB : Gram pozitif bakterilerin identifikasyonu
B LAB : Duyu organları histolojisi
A LAB : Duyu organları histolojisi
B Grup: Laboratuvar uygulama (HbA1c)
B Grup: Laboratuvar uygulama (HbA1c)
A Diseksiyon: Göz Anatomisi 2
B Diseksiyon: Göz Anatomisi 2
B LAB: Görme ve işitme uygulaması 2
B LAB: Görme ve işitme uygulaması 2
A Diseksiyon: Kulak anatomisi 1
Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Ders Süresi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
09.03.2015
09.03.2015
11.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
16.03.2015
16.03.2015
20.03.2015
20.03.2015
18.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
19.03.2015
23.03.2015
23.03.2015
23.03.2015
23.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
25.03.2015
25.03.2015
30.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
02.04.2015
Ders Saati
14:30-15:20
15:30-16:20
14:30-15:20
15:30-16:20
08:30-09:20
09:30-10:20
14:30-15:20
15:30-16:20
12:30-13:20
13:30-14:20
12:30-13:20
13:30-14:20
08:30-09:20
09:30-10:20
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
12:30-13:20
13:30-14:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
12:30-13:20
13:30-14:20
12:30-13:20
13:30-14:20
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
08:30-09:20
ANA21
FİZL3
FİZL4
MİKL13
MİKL14
HİSL5
HİSL6
ANA24
ANA25
ANA27
ANA28
MİKL15
MİKL16
ZA
AN
AN
MAK
MAK
İO
İO
ZA
ZA
ZA
ZA
MAK
MAK
B Diseksiyon: Kulak anatomisi 1
A LAB: Görme ve işitme uygulaması 1
A LAB: Görme ve işitme uygulaması 1
A LAB: Gram negatif çomakların identifikasyonu
A LAB: Gram negatif çomakların identifikasyonu
A LAB : Deri Histolojisi
B LAB : Deri Histolojisi
B Diseksiyon: Kulak anatomisi 2
A Diseksiyon: Kulak anatomisi 2
A Diseksiyon : Deri ve ekleri anatomisi
B Diseksiyon : Deri ve ekleri anatomisi
B LAB: Gram negatif çomakların identifikasyonu
B LAB: Gram negatif çomakların identifikasyonu
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
10.04.2015
10.04.2015
10.04.2015
10.04.2015
09:30-10:20
12:30-13:20
13:30-14:20
12:30-13:20
13:30-14:20
12:30-13:20
13:30-14:20
12:30-13:20
13:30-14:20
08:30-09:20
09:30-10:20
12:30-13:20
13:30-14:20
Download

4. Kurul Ders Programı - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi