TÜRKİYE’DE PODOLOJİ/PODOLOGLUK
MESLEKİ EĞİTİMİ 3. YAŞINI KUTLUYOR…
Bugün 20 Eylül 2014. Bundan tam 3 yıl önce bugün Kocaeli
Üniversitesi Rektörlüğüne Podoloji Programı’nda “eğitimin
başlatılması”
haberi
ulaşmıştı.
Bu
nedenle
Türkiye
üniversitelerinde önlisans düzeyinde Podoloji/Podologluk Mesleki
eğitiminin başlamasının tarihi olmalı, 20 Eylül 2012.
Kocaeli Üniveristesi, Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu (KSHMYO)’nda Podoloji Programının açılmasını
takiben Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümüne bağlı Podoloji
Programına öğrenci alınması ve Podologluk Mesleki eğitimine
başlanılmasının tarihi 20 Eylül 2012’dir. Kocaeli Üniveristesinde
Kasım 2010’dan beri süregelen çalışmalar, yurtdışı görüşmeleri ve
konuyla ilgili mesleki ziyaretlerle birlikte gerçekleştirilen bir Ulusal
Podologluk Eğitimi Çalıştayı, iki müfredat gelitirme çalıştayı ve bir
seri küçük gruplar halinde yapılan ‘interdisipliner’ toplantılar
sonucunda meydana gelmiştir Podoloji proramı dosyası ve
müfredatı. KSHMYO’nda 20 Eylül 2012’de eğitim çalışmalarına
başlanan Podoloji Programı 13 Haziran 2014’de ilk mezunlarını
(5 Podolog) sağlık hizmetlerine kazandırmıştır.
Ayrıntıları ekte verilen, ilk Podologlarımızın ve halen
öğrenimine devam eden Podoloji öğrencilerimizin mektuplarında
belirtikleri üzere, ülkemizde uzun zamandır gereksinim duyulan
ve henüz Aya Sağlığı ve Bakımı Hizmeti vermeye başlayan
Podologlarımızın mesleki tanınırlığının artması; toplumda Ayak
Sağlığı ve Bakımı bilincinin oluşması, konuyla ilgili bireysel ve
toplumsal farkındalığın geliştirilmesi ve mesleki etkinliklerin
süreklilik kazanması bakımından 20 Eylül 2012 tarihinin bir
başlangıç olması önemlidir. Günümüzde gerek Diyabetik Ayak
Hastalıkları bakımı ve gerekse Ayak Sağlığı ve Bakımı –doğru ve
güvenilir yardımcı malzeme ve tabanlık kullanımı- ile ilgili
toplumsal bellek oluşması, önlenebilir ayak sorunlarının hasta
eğitimleri yoluyla azaltılması, sağlık bakım hizmetleri ve hastalık
yükleri bakımından ekonomik önem taşımaktadır.
Günümüzde iyi eğitilmiş Nitelikli Sağlık İnsangücü kullanılarak
yukarıda sayılan hizmetlerden en uygun verim, toplumsal fayda
sağlanılması
beklenilmektedir.
KSHMYO’nda
ve
diğer
üniversitelerin SHMYO’larında yetişecek/yetişmekte olan
Podologların bu beklentilere hizmet edeceğini ve Sağlık
ekonomisine katkı sağlayacağını beklemek 21. Yüzyıl gerçeği
olarak değerlendirmek gerekir düşüncesini taşımaktayız.
Bu duygu ve düşüncelerle, İlk Podologlar ve öğrencilerimizin
dilek ve önerilerinin gerçekleşmesi ve bir süreklilik içinde
20 Eylül 2012’nin Podologluk mesleğinin başlangıç günü olarak
kabullenilmesi, mesleki bilimsel etkinliklerle kutlanılarak
bilimdünyasına katkı sağlaması ve insanlığa hizmet etmesi en
büyük arzumuzdur. Pekçok ilklere imza atmış Kocaeli
Üniversitesinde Podoloji Programının açılmasında öncülük etmiş,
yol göstermiş olması dolayısıyla başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr.
Sezer Şener Komsuoğlu’na ve Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Şükrü
Hatun’a; ayrıca eğitim sürecinde ders vermiş, akademik katkı
sağlamış, interdisipliner sorumluluk içinde birlikte çalıştığımız tüm
biliminsanlarına* şahsım, çalışma arkadaşlarım, öğrencilerimiz ve
ilgili meslek mensupları adına bir kere daha teşekkür ediyorum.
Bugün, 20 Eylül 2014; Türkiye’de Podologluk mesleğinin
3. yaşgünü. Her yeni 20 Eylül Mezunlarımız, öğrencilerimiz
ülkemiz için ve tüm insanlık için hayırlı, uğurlu olsun ve
‘sızlayan’ ayaklara sağlık getirsin.
Saygılarımla.
20 Eylül 2014
Yrd. Doç. Dr. Rüştü TAŞTAN
KSHMYO Müdürü
• * Ayrıntılı BİLGİ KAYNAKLARI
http://www.kocaeli.edu.tr/gecici/podoloji-egitimi-calistay-raporu.pdf
http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/wp-content/uploads/2014/07/Podoloji_Prog-Hk-SSS-SH-AP-12.4.2014.pdf
Ayrıca;
•
•
http://www.podolojiturkiye.org/2014/07/kocaeli-universitesipodologluk-egitimi.html
Download

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.