T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UGRL LAK/YT Rapor No: 2014/005-MKB
TS EN ISO/IEC 17043/4.8
UGRL
LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA/
YETERLİLİK TESTİ
SONUÇ RAPORU
Çevrim Adı
: Hazır yemekte Stafilokokkal Enterotoksin Aranması
Çevrim Kodu
: 2014-MKB-005
Çevrim Dönemi
: LAK/YT Materyal Gönderim Tarihi - 04/11/2014
Sonuç Bildirim Tarihi - 14/11/2014
Laboratuvar Kodu:
: Laboratuvarlar arası Karşılaştırma (LAK)/Yeterlilik Testi(YT)
Materyali ile birlikte gönderilmiştir.
Dr. E. Nazan AKÇELİK
MKB LAK/YT Koordinatörü
1 / 10
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UGRL LAK/YT Rapor No: 2014/005-MKB
İçindekiler
A.GENEL BİLGİLER
3
B.LAK/YT MATERYALİ BİLGİLERİ
4
Tablo 1. LAK/YT materyali analiz sonuçları
5
C.KATILIMCI LABORATUVAR SONUÇLARI VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME
7
Tablo 2. Hazır yemekte Stafilokokkal Enterotoksin Aranması Yeterlilik Testi Sonuçları ve
Değerlendirmeleri.
Şekil 1. Hazır yemekte Stafilokokkal Enterotoksin Aranması Analizinde Kullanılan Metotlar ve
Katılımcıların Akreditasyon Durumu.
D.SONUÇLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ VE YORUMLAR
9
2 / 10
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UGRL LAK/YT Rapor No: 2014/005-MKB
A. GENEL BİLGİLER
LAK/YT Sağlayıcısının Adı ve İrtibat
Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı
Bilgileri
Fatih
Sultan
Mehmet
Bulvarı,
No:70,
06170,
Yenimahalle, Ankara
Telefon No: 0 (312) 3274181/1303
Faks No: 0 (312) 3274156
E-posta: [email protected]
LAK/YT Koordinatörü &Bölümü
E. Nazan AKÇELİK & MKB
Raporu Hazırlayan
Dr. Sibel ÖZKÖK
Dışarıdan Alınan Hizmetler
Kurum dışından hizmet alınmamıştır.
Rapor Yayınlanma Tarihi
28/11/2014
Gizlilik Beyanı
Bu çevrim ile ilgili bilgiler hiçbir koşul altında izinsiz
olarak çoğaltılamaz ve üçüncü taraflara verilemez.
Sonuçlar sadece katılımcı laboratuvar tarafından
kullanılabilir olup tüm hakkı Ulusal Gıda Referans
Laboratuvarı’nda saklıdır.
Rapor Numarası
2014/005-MKB
LAK/YT Çevrimi Adı
Hazır yemekte Stafilokokkal Enterotoksin Aranması
LAK/YT Çevrim Kodu
2014-MKB-005
Rapor Onaylayan
Dr. Berrin ŞENÖZ
Müdür
3 / 10
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UGRL LAK/YT Rapor No: 2014/005-MKB
B. LAK/YT MATERYALİ BİLGİLERİ
LAK/YT Materyali Tipi (Matriks)
Test
materyalleri
aseptik
koşullar
altında
hazırlanmıştır.
Analizde kullanılan matrikse ait Mikrobiyolojik
Analiz Sonuçları:
Stafilokokkal Enterotoksin Analizi: Negatif (25
gr/mL)
Koagülaz pozitif Staphylococcus. spp. Analizi: <10
kob/gr
LAK/YT Materyaline Eklenen
i. Purifiye Stafilokokkal Enterotoksin A
Analit/Organizma
LAK/YT Materyali Hazırlanması
Hazırlanan YT materyali içerisine aseptik koşullarda
toksin katılarak hazırlanmıştır.
LAK/YT Materyali Homojenizasyon
Rastgele örneklem ile seçilen 4 grup VIDAS Staph.
Analizi
Enterotoksin 2 (SET 2) ile tek uzman tarafından
analize alınmıştır.
Analize alınan
numunelerin
tamamının (%100) homojen olduğu tespit edilmiştir.
LAK/YT Materyali Stabilizasyon
Analizi
Hazırlanan Purifiye Stafilokokkal Enterotoksin A
+4ºC’de 120 gün boyunca belirli aralıklar ile canlılık
yönünden takip edilmiştir. Numuneye eklenen
toksinin stabilitesi hazırlama günü, hazırlamanın
birinci ve sevkiyattan bir gün sonra ve hazırlamanın
3. günü ve hazırlamanın 10. günlerinde analiz
edilmiştir. Hazırlanan test materyallerinin tamamının
stabil olduğu ve numuneye bulaştırmayı takiben
varlığını analiz süresince koruduğu tespit edilmiştir.
4 / 10
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UGRL LAK/YT Rapor No: 2014/005-MKB
Tablo 1. LAK/YT materyali analiz sonuçları
Laboratuvar Kodu
Parametre
(Analit/Organizma/Preparat İçeriği)
A
B
135
-
Stafilokokkal Enterotoksin
144
-
Stafilokokkal Enterotoksin
231
-
Stafilokokkal Enterotoksin
246
-
Stafilokokkal Enterotoksin
253
-
Stafilokokkal Enterotoksin
344
-
Stafilokokkal Enterotoksin
413
-
Stafilokokkal Enterotoksin
415
-
Stafilokokkal Enterotoksin
426
-
Stafilokokkal Enterotoksin
443
Stafilokokkal Enterotoksin
522
Stafilokokkal Enterotoksin
523
Stafilokokkal Enterotoksin
-
552
Stafilokokkal Enterotoksin
-
554
Stafilokokkal Enterotoksin
-
566
Stafilokokkal Enterotoksin
-
624
Stafilokokkal Enterotoksin
-
645
Stafilokokkal Enterotoksin
-
-
5 / 10
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UGRL LAK/YT Rapor No: 2014/005-MKB
Toksinin Karakteristikleri
1. 2014-MKB- 005- Staph. Enterotoksin pozitif örnekler
Tüketime hazır nohutlu pilav yemek örneği purifiye Staph. Enterotoksin A ile 1 ng (25
gr/mL) olacak şekilde kontamine edilmiştir. Numunelerin homojenizasyon analizlerinde,
Staph. Enterotoksin A ile kontamine edilen tüm numunelerin VIDAS Staph. Enterotoksin 2
(SET 2) ile analiz yapıldığında gönderilen tüm numuneleri temsilen seçilen grupların
tamamının yeterlilik testinin konusunu oluşturan toksini içerdiği tespit edilmiştir.
2. 2014-MKB- 005- Staph. Enterotoksin negatif örnekler
Tüketime hazır nohutlu pilav yemek örneği 25 gr/mL olacak şekilde falkon tüplerine
dağıtılmıştır. Numunelerin homojenizasyon analizlerinde tüm numunelerin VIDAS Staph.
Enterotoksin 2 (SET 2) ile analiz yapıldığında gönderilen tüm numuneleri temsilen seçilen
grupların tamamının yeterlilik testinin konusunu oluşturan toksini içermediği tespit
edilmiştir.
6 / 10
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UGRL LAK/YT Rapor No: 2014/005-MKB
C. KATILIMCI LABORATUVAR SONUÇLARI VE İSTATİSTİKSEL
DEĞERLENDİRME
04.11.2014 tarihinde 17 Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderilen toplam 2 adet numuneden oluşan
yeterlilik testine ait sonuçlar ve değerlendirme aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.
Laboratuvar
Kodları
Stafilokokkal Enterotoksin
2014-MKB-005-A
2014-MKB-005-B
Değerlendirme
135
Tespit edilmedi
Tespit edildi
UYGUN
144
Tespit edilmedi
Tespit edildi
UYGUN
231
Tespit edilmedi
Tespit edildi
UYGUN
246
Tespit edilmedi
Tespit edildi
UYGUN
253
Tespit edilmedi
Tespit edildi
UYGUN
344
Tespit edilmedi
Tespit edildi
UYGUN
413
Tespit edilmedi
Tespit edildi
UYGUN
415
Tespit edilmedi
Tespit edildi
UYGUN
426
Tespit edilmedi
Tespit edildi
UYGUN
443
Tespit edilmedi
Tespit edildi
UYGUN
522
Tespit edildi
Tespit edilmedi
UYGUN
523
Tespit edildi
Tespit edilmedi
UYGUN
552
Tespit edildi
Tespit edilmedi
UYGUN
554
Tespit edildi
Tespit edilmedi
UYGUN
566
Tespit edildi
Tespit edilmedi
UYGUN
624
Tespit edildi
Tespit edilmedi
UYGUN
645
Tespit edilmedi
Tespit edildi
UYGUN DEĞİL
Tablo 2. Hazır yemekte Stafilokokkal Enterotoksin Aranması Yeterlilik Testi Sonuçları ve
Değerlendirmeleri.
7 / 10
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UGRL LAK/YT Rapor No: 2014/005-MKB
Hazır yemekte Stafilokokkal Enterotoksin Aranması analizinde kullanılan metotlar ve
katılımcıların akreditasyon durumu Şekil 1’de temsil edilmektedir. Katılımcılardan bir
laboratuvar AOAC Official method 993.06, bir laboratuvar İşletme İçi Metot – 2013, 15
laboratuvar da VIDAS SET 2 yöntemini kullanmışlardır. VIDAS SET 2 ile analiz yapan
katılımcılardan 5 laboratuvar, AOAC Official method 993.06 metodu ve İşletme İçi Metot- 2013
yöntemini kullanan laboratuvarlar bu metotlar ile akredite olduklarını bildirmiştir.
Stafilokokkal enterotoksin analizi için
kullanılan metotlar ve
akreditasyon durumu
18
16
14
12
İşletme İçi Metot, 2013
10
AOAC, Official method, 993.06
8
VIDAS SET 2
6
4
2
0
Şekil 1. Hazır yemekte Stafilokokkal Enterotoksin Aranması Analizinde Kullanılan Metotlar ve
Katılımcıların Akreditasyon Durumu.
8 / 10
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UGRL LAK/YT Rapor No: 2014/005-MKB
D. SONUÇLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ VE YORUMLAR
1. NUMUNE HAZIRLAMA
a. Hazırlama talimatına uyulmaması: Örnekler özel koşullarda hazırlanmış, her
örnek
için
ISO
22117
kapsamında
tanımlanmış
koşulların
uygulanması
gerekmektedir.
b. Etiket bilgilerinin karıştırılması: Analiz sırasında etiket bilgilerinin hatalı olarak
kodlanması sonuçların yanlış bildirilmesine neden olabilir.
c. Çapraz bulaşma: Her iki numunenin ayrı çalışılması olabilecek kontaminasyonu
önler.
2. MATERYALLER
Kimyasal, ayıraç, kit gibi analizi doğrudan etkileyen malzemelerin son kullanım
tarihleri, uygunsuzlukları sonuçları doğrudan etkilemektedir.
3. EKİPMAN
Pipet, pH metre, santrifüj gibi analizi yaparken kullanılan cihazların kalibrasyonları
ve performans kontrolleri sonuçları doğrudan etkilemektedir.
4. METOT
a. Metot talimatlarına uyulmaması: Kullanılan metodun aşamalarına tam olarak
uyulmaması yanlış sonuçlara neden olabilmektedir.
b. Güncel olmayan veya geçerliliği olmayan eski metot kullanımı: Kullanılan
yöntemlerin güncel ve geçerli olması önemlidir.
9 / 10
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UGRL LAK/YT Rapor No: 2014/005-MKB
c. Laboratuvar validasyon ve verifikasyonlarının tamamlanmamış olması: Analiz
yönteminin farklı gıda matrislerinde suni kontaminasyonla geri alım ve
uygulamalarının yapılması önemlidir.
5. UYGULAMA
Analiz metodunun her basamağının titizlikle uygulanması gerekmektedir.
6. PERSONEL YETERLİLİĞİ
Personelin eğitimi, yetkilendirilmesinde meydana gelen eksiklikler sonuçları
doğrudan etkilemektedir.
10 / 10
Download

yeterlilik testi sonuç raporu - Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri