BESİN MİKROBİYOLOJİSİ
Dersin Adı
BESİN MİKROBİYOLOJİSİ
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
BES 205
3.GÜZ
2
2
0
2
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
Besin mikrobiyolojisinin kapsamını ve tanımını öğrenebilme
Besin fermantasyonunu ve besinlerin bozulmasında etkili mikroorganizmaları öğrenebilme
Besinlerle ve suyla bulaşan mikroorganizmaları öğrenebilme
Besin zehirlenmelerini hakkında bilgi edinebilme
Besinlerin saklama koşullarını öğrenebilme
Besinlerle bulaşan enfeksiyon hastalıklarını ve korunma yollarını öğrenebilme
Dersin içeriği
Kaynaklar
Food Microbiology, Fundementals and Frontiers, Doyle MP, Beuchat LR, Montville TJ (eds).
American Society for Microbiology Press, Washington DC
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Besin mikrobiyolojisinin kapsamı ve tanımlar
2. Hafta
Besin mikrobiyolojisinin kapsamı ve tanımlar
3. Hafta
Besin mikrobiyolojisinin kapsamı ve tanımlar
4. Hafta
Besin fermantasyonu ve besinlerin bozulmasında etkili mikroorganizmalar
5. Hafta
Besin fermantasyonu ve besinlerin bozulmasında etkili mikroorganizmalar
6. Hafta
Besin fermantasyonu ve besinlerin bozulmasında etkili mikroorganizmalar
7. Hafta
Besin fermantasyonu ve besinlerin bozulmasında etkili mikroorganizmalar
8. Hafta
ARA SINAV
9. Hafta
Besinlerle ve suyla bulaşan mikroorganizmalar
10. Hafta
Besinlerle ve suyla bulaşan mikroorganizmalar
11. Hafta
Besin zehirlenmeleri
12. Hafta
Besin zehirlenmeleri
13. Hafta
Besinlerin saklama koşulları
14. Hafta
II.ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri
geliştirebilme.
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar
sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm
ekip elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Download

BESİN MİKROBİYOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta