Fanuc Torna Çevrimleri
G71 Silindirik Tornalama ve G70 Finiş Tornalama Döngülü Bir Örnek
Çevrimin Açıklaması
G71 U… R…
G71 P… Q… U… W… F…
U:Her kademedeki çapta paso miktarı
P:Finiş pasosu ilk satır numarası
U:Çapta finiş paso miktarı
F:Çevrim süresince kesme ilerlemesi
G70 P… Q…
P: Finiş pasosu ilk satır numarası
Q: Finiş pasosu son satır numarası
Stok Özellikleri
Mil Çap: 40.000 Boy: 80.000
Program
O7170
N010G28U0W0
N020G50S2000
N030G54
N040T0101 (Kaba talaş kalemi)
N050G96S140M04M08
N060G00X42Z5
N070G71U3R0.5
N080G71P90Q180U0.3W0.15F0.4
N090G00X0
N100G01Z0
N110X16
N120X20Z-2
N130Z-20
N140G02X30Z-25R5
N150G01Z-35
N160X40
N170Z-50
N180X42
N190G00X200Z200
N200T0202 (Finiş talaş kalemi)
N210S90M04M08
N220G00X42Z5
N230G70P90Q180F0.15
N240G28U0W0
N250M05M09
N260M30
R:Her pasodan sonra geri çekilme miktarı
Q:Finiş pasosu son satır numarası
W:Alında finiş paso miktarı
1
G72 Alın Tornalama ve G70 Finiş Tornalama Döngülü Bir Örnek
Çevrimin Açıklaması
G72 W… R…
G72 P… Q… U… W… F…
W: Her kademedeki alında paso miktarı
R:Her pasodan sonra geri çekilme miktarı
P:Finiş pasosu ilk satır numarası
Q:Finiş pasosu son satır numarası
U:Çapta finiş paso miktarı
W:Alında finiş paso miktarı
F:Çevrim süresince kesme ilerlemesi
Stok Özellikleri
Mil Çap: 40.000 Boy: 80.000
Program
O7270
N010G28U0W0
N020G50S2000
N030G54
N040T0101 (Kaba talaş kalemi)
N050G96S140M04M08
N060G00X42Z5
N070G72W3R0.5
N080G72P90Q180U0.3W0.15F0.4
N090G00X0
N100G01Z0
N110X16
N120X20Z-2
N130Z-20
N140G02X30Z-25R5
N150G01Z-35
N160X40
N170Z-50
N180X42
N190G00X200Z200
N200T0202 (Finiş talaş kalemi)
N210S90M04M08
N220G00X42Z5
N230G70P90Q180F0.15
N240G28U0W0
N250M05M09
N260M30
2
G74 Delik Delme Döngülü Bir Örnek
Çevrimin Açıklaması
G74 R…
G74 Z… Q… F…
R:Geri çekilme miktarı
Z:Deliğin referansa göre boyu
Q:Gagalama miktarı mikron olarak
F:Kesme ilerlemesi
Stok Özellikleri
Mil
Çap: 40.000
Boy: 80.000
Program
O7400
N010G28U0W0
N030G54
N040T0404 (Matkap)
N050G97S300M03M08
N060G00X0Z5
N070G74R1
N080G74Z-30Q5000F0.4
N090G28U0W0M05M09
N100M30
%
4
G75 Kanal Açma Döngülü Bir Örnek
Çevrimin Açıklaması
G75 R…
G71 X… Z… P… Q… R… F…
R:Her kademeden sonra geri çekilme
X:Kanalın son bulduğu x koordinatı
Z:Kanalın son bulduğu z koordinatı
P:Her kademedeki dalma miktarı mikron olarak
Q:-Z yönünde kanal dışında yana kayma mikron olarak
R:+Z yönünde kanal içinde yana kayma (0)
F:Kesme ilerlemesi
Stok Özellikleri
Mil
Çap: 40.000
Boy: 80.000
Program
O7500
N010G28U0W0
N020G50S2000
N030G54
N040T0606 (Kanal Kalemi)
N050G96S140M04M08
N060G00X44Z-33
N070G75R1
N080G75X28Z-40P2000Q2500R0F0.4
N090G28U0W0M05M09
N100M30
%
5
G76 Vida Açma Döngülü Bir Örnek
Çevrim Açıklaması
G76 P…(a-b-c)… Q… R…
G76 X… Z… P… Q… F…
P:(a-b-c)
a:Finiş pasosunun tekrar sayısı
b:Vida sonundaki pahın boyu, adımın katı olarak
c:Vida profil açısı(60,55,30 …..)
Q:Minimum talaş derinliği mikron cinsinden
R:Finiş paso payı
X:Vida diş dibi çapı [diş üstü çapı - (0.65xadımx2)]
Z:Vidanın son bulacağı z koordinatı
P:Diş yüksekliği mikron olarak (0.65xadım)
Q:İlk paso miktarı mikron ve yarıçap olarak
F:Vidanın adımı
Stok Özellikleri
Mil Çap: 40.000 Boy: 80.000
Program
O7600
N010G28U0W0
N020G50S2000
N030G54
N040T0303 (Vida Kalemi)
N050G97S500M03M08
N060G00X40Z5
N070G76P020060Q50R0.05
N080G76X34.8Z-34P2600Q500F4
N090G28U0W0M05M09
N100M30
%
7
Birçok Döngülü Bir Örnek
Stok Özellikleri
Mil Çap: 80.000 Boy: 100.000
Program
O3000
N010G28U0W0
N020G54
N030T0101 (Kaba talaş kalemi)
N040M08M04G96S250
N050G50S2800
N060G00X82Z5
N070G71U1R0.1 (DIS SILINDIRIK TORNALAMA)
N080G71P090Q160U0.1R0.1F0.2
N090G00X0
N100G01Z0
N110X20
N120G03X30Z-5R5
N130G01Z-30
N140G02X46Z-38R8
N150G01X78Z-45
N160Z-65
N170G00X100Z100M05
N180T0202 (Finiş talaş kalemi)
N190M04S150
N200G00X82Z5
N210G70P090Q160 (FINIS TORNALAMA
N220G00X100Z100M05
N230T0606 (Kanal kalemi)
N230M04S100
N240G00X32Z-18
N250G75R0.5 (DIS KANAL ACMA)
N260G75X22Z-23P2000Q2500R0F0.1
N270G00X100Z100M05
N280T0303 (Vida kalemi)
N290G97M03S300
9
N300G00X30Z5
N310G76P040060Q50R0.5 (DIS VIDA ACMA)
N320G76X27.4Z-18P1300Q100F2
N330G00X100Z250M05
N340T0404 (Matkap Çap 8.5)
N350M03S700
N360G00X0Z5
N370G74R0.5 (DELIK DELME)
N380G74Z-45Q5000F0.1
N390G00X100Z100M05
N400T0504 (Kılavuz M10)
N410M03S210
N420G00X0Z5
N430G32Z-35F140 (KILAVUZ CEKME)
N440M05
N440G32M04S210Z5F140
N450G28U0W0
N460M05M09
N470M30
%
10
Download

CNC