Download

Kişisel İyi Oluş İndeksi-Yetişkin Türkçe Formunun psikometrik