06 Kasım 2014 Perşembe
Salon: A 10
Saat: 13:00 - 15:30
Oturum Başkanları: Dr. Adin SELÇUK, Dr. Cenk ECEVİT
SS-057
Tonsillektomi Yapılan Hastalarda Otolog Serum Kullanımının Postoperatif Ağrı, Kanama ve İyileşme
Sürecine Etkisi
Medine Kara1, Oğuz Güçlü1, Halil Erdoğan1, Hatice Betül Altınışık2, Hakan Aylanç3, Fevzi Sefa Dereköy1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çanakkale, Türkiye
2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Çanakkale, Türkiye
3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
1
SS-058
Doku yapıştırıcıları ve trombositten zengin plazma, farengokutanöz fistül oluşumunu engelleyebilir
mi?
Aylı ̇n Eryılmaz1, Ceren Günel1, Yeşim Başal1, Fatih Ağdaş1, Buket Demirci2, Firüzan Kaçar Döger3, Özden
Yükselen3, Sema Başak1
1
Adnan Menderes Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Aydın
2
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Aydın
3
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın
SS-059
Dehidratasyonun Ses Üzerine Etkisi
Vildan Baştürk Tutar, Çağıl Gökdoğan, Mustafa Yüksel, Hakan Tutar, Recep Karamert, Mehmet Ekrem
Zorlu, Aynur Valiyeva, Metin Yılmaz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı
SS-060
Nazal Konkaların Histopatolojisi Üzerine OK-432 (Picibanil) Enjeksiyonunun Etkileri
Serdar Şengül1, İrfan Kaygusuz1, Mehmet Mustafa Akın2, Şinasi Yalçın1, Turgut Karlıdağ1, Erol Keleş1
1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ABD, Elazığ
2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Elazığ
SS-061
Bilgisayarlı Tomografi`de İnfraorbital Kanalın Radyolojik Olarak Sınıflandırılması ve Çevre Yapıların
Varyasyonlarıyla İlişkisi
Alper Yenigün1, Cihat Gün2, İlknur Uysal2, Alaaddin Nayman3
1
Konya Hospital Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya
2
Selçuk Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı, Konya
3
Selçuk Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya
SS-062
Endoskopik Dakriyosistorinostomi’de Silikon, Polipropilen Ve T-Tüp’ün Etkinlik Ve Güvenliliği;
Randomize Kontrollü Çalışma
Şemsettin Okuyucu1, Hatice Görür3, Hüseyin Öksüz2, Ertap Akoğlu1
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hatay
2
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hatay
3
Antakya Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Hatay
1
SS-063
Obsrüktif Uyku Apnede Submental Ultrasonografi
Suat Bilici1, Engin Acıoğlu1, Özgür Yiğit1, Özlem Önerci Çelebi1, Ahmet Görkem Yasak1, Aytül Hande
Yardımcı2
1
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
2
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
SS-064
Kronik otitis media ve larengeal patolojilerde larengofarengeal reflü
İbrahim Çukurova, Gülay Güçlü Aslan, Mehmet Topacan, Murat Gümüşsoy, Gül Caner Mercan, Behçet
Şahin, Aytekin Uzel
İzmir Tepecİk Eğitim ve Araştırma Hastanesİ KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
SS-065
Migren hastalarındaki ozmofobi ile koku duyusu arasındaki ilişkinin araştırılması
Gürkan Kayabaşoğlu1, Dilcan Kotan2, Aytug Altundağ3, Recep Aydın1, Öznur Akidil1, Mehmet Güven1
1
Sakarya Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya
3
İstanbul Cerrahi Hastanesi
SS-066
Başarılı Septoplasti Operasyonlarının Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarına Etkisi
Mesut Kaya1, Muhammed Bora Demirçelik2, Ahmet Akkoz1, Alper Yüksel1, Hanifi Kurtaran1, Mehmet
Gündüz1
1
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara
2
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
SS-067
Deneysel olarak ratlarda uygulanan nazal topikal antihistaminik (Azelastin hidroklorür)’ün nazal
lavajdaki salgısal IgA üzerine etkisi
Fadlullah Aksoy1, Remzi Doğan2, İlker Koçak3, Orhan Özturan1, Said İncir4
1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı,İstanbul
2
Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü,İstanbul
3
Kozluk Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü,İstanbul
4
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı,İstanbul
SS-068
Serum and tonsil tissue melatonin levels of patients with chronic tonsillitis
Yavuz Selim Yıldırım1, Erol Şentürk1, Şerife Evrim Kepekçi Tekkeli2, Mustafa Volkan Kızıltaş2, Orhan
Özturan1
1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
2
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı
SS-069
Pozisyonel Obstruktif Uyku Apne Sendromunun Obezite ve Polisomnografik Parametrelerle İlişkisi
Ahmet Volkan Sünter1, Ela Server1, Özgür Yiğit1, Özlem Önerci Çelebi1, Muhammet Yıldız1, Özlem Uzman2
1
S.B.İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
2
S.B.İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
SS-070
İnferior konka hipertrofili olgularda farklı radyofrekans enerji değerlerinin mukosiliyer klirens
üzerindeki etkileri
Abdullah Karataş, Mehti Şalvız, Burak Dikmen, Turgut Yüce, Gülşah Acar
Haseki Eğİtim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
SS-071
Nazofarenks Hastalıklarında Endoskopik Muayenenin Yeri
Mert Cemal Gökgöz, Fatih Arslan, Hamdi Taşlı, Asif Ahmedov, Ömer Karakoç, Abdullah Durmaz
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, KBB Ana Bilim Dalı, Ankara
SS-072
The Effects of Azelastine Nasal Spray on Nasopharynx and Nasal Flora
Fadlullah Aksoy1, Erol Şentürk1, Remzi Doğan2, Bayram Veyseller1, Orhan Özturan1, Nevriye Gönüllü3,
Fadime Yılmaz3
1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
2
Bayrampaşa Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Departmanı
3
University of Istanbul, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Microbiology & Clinical
Microbiology
SS-073
Paranazal Sinüs Tomografisi Değerlendirmesinde Pnömatize Varyant Hücre Prevalans Bulgularımız
Ozan Kuduban
Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Erzurum
Download

Sözlü Bildiri Oturumu - 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş