T.C.
DÜZCE VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
1
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması
2
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe
2-Adı-Soyadı ve İmzası
3-İkamet Adresi varsa Telefon Numarası
4-e-mail adresi (İletişim Bilgileri)
Müracaat Gerçek Kişi Tarafından Yapılmışsa;
1-Bilgi Edinme Başvurusu
2-Başvuru Sahibinin Adı - Soyadı ve İmzası
3-İkamet Adresi varsa Telefon Numarası
4-e-mail adresi (İletişim Bilgileri) T.C.Numarası
5-İstenen Bilgi ve Belgelerin açıkça belirtilmesi Müracaat Tüzel Kişi Tarafından
Yapılmışsa;
1-Bilgi Edinme Başvurusu
2-Yetki Belgesi
3-Başvuru Sahibinin Adı Soyadı ve İmzası
4-İkamet Adresi varsa Telefon Numarası
5-e-mail adresi (İletişim Bilgileri) T.C.Numarası
6-İstenen Bilgi ve Belgelerin açıkça belirtilmesi
3
Muhtarlık Görev Belgesi
1-Sözlü veya Yazılı Talep üzerine
2-Kimlik Belgesi
Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyelerince imzalanmış İlmühaber
1-Sözlü veya Yazılı Talep üzerine
2-Kimlik Belgesi
4
5
İlmühaber Tasdiki
Belediye Başkanları Görev Belgesi
6
Bir Belde veya Köyün Tamamının ya da Belirli Bir İlgili Yerde Oturan Seçmenlerin Yarısından Bir Fazlası Tarafından İmzalanmış Talep
Kısmının Başka Bir Belediye Sınırlarına Katılma Dilekçesi
İşlemi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
30 GÜN
Bilgi ve Belge erişimi 15 iş
günü, Başka Kurum ve
Kuruluşun
görüşünün
alınması gerekiyorsa 30 iş
günü
5 DAKİKA
5 DAKİKA
5 DAKİKA
4 AY
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim : Sebahat GÜVEN BATUR
Unvan : İl Mahalli İdareler Müdürü
Adres : Düzce Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
Tel : 0 380 523 08 57
Faks : 0 380 524 13 39
E-Posta :
İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Kazım KARABULUT
Unvan : Vali Yardımcısı
Adres : DÜZCE Valiliği
Tel : 0 380 523 58 55
Faks : 0 380 512 33 13
E-Posta : [email protected]
Download

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İl Mahalli İdareler Müdürlüğü HİZMET