T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sayı : 75000571
Konu : İstanbul Health Expo-Sağlık Turizmi
Medikal Teknolojiler Tıbbi Uzmanlık
Fuar Duyurusu
……………………………………
İlgi: 08.10.2014 tarih ve 154668 sayılı yazı.
Son 10 yılda sağlık alanında ülkemizde yapılan reform niteliğindeki uygulamalar,
komşu ülkelerin ve Avrupa'nın da dikkatini çekmektedir. Bu gelişmelerle paralellik gösteren
sağlık turizminin daha iyi pazarlanabilmesi ve sektör hizmetlerinin daha etkin tanıtılması
amacıyla, Bezmialem Vakıf Üniversitesinin bilimsel katkılarıyla, Sağlık Turizmi Geliştirme,
Destekleme ve Organizasyon Hizmetleri Derneği ile birlikte yapacağımız HEALTH EXPO Sağlık Turizmi, Medikal Teknolojiler ve Tıbbi Uzmanlık Fuarı ve Kongresi, 10-13 Aralık
2014 tarihleri arasında, Yeşilköy'de bulunan CNR EXPO Fuar Alanında İstanbul Fuarcılık
tarafından gerçekleştirilecektir.
Etkinliğin ev sahipliğini, T.C Sağlık Bakanlığı üstlenecektir. Kongre ve fuar
etkinliğine ait basılı ve görsel tüm materyallerde T.C Sağlık Bakanlığı’nın logosunun
kullanımı uygun görülmüştür. Ülkemizde bu boyutta yapılacak olan fuara tüm sektörlerden
yapılacak olan katılımın önemli olduğu aşikârdır. Bu vesile ile ilinize bağlı tüm özel sağlık
kuruluşlarına ve ilgili sağlık turizmi kurumlarına, derneklerine kongrenin duyurusunun
yapılması, kongre ve fuarın web sayfalarınızda duyurusunun yayınlanması ve tarafımızca ev
sahipliği yapılan fuara katılımınız hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yrd. Doç. Dr. H. Ömer TONTUŞ
Bakan a.
Genel Müdür
__________________________________________________________________________________________
Aziziye Mah.Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No:20 Çankaya-Ankara Tel: (312) 585 28 00 Faks: (312) 585 28 53
Elektronik ağ: www.saglik.gov.tr/Saglikturizmi
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erişebilirsiniz.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Web sayfası kongre duyurusu: “HEALTH EXPO –Sağlık Turizmi, Medikal
teknolojiler ve Tıbbi Uzmanlık Fuarı ve Kongresi, 10-13 Aralık 2014 tarihleri arasında T.C
Sağlık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Bezmialem Vakıf Üniversitesinin bilimsel katkılarıyla,
Sağlık Turizmi Geliştirme, Destekleme ve Organizasyon Hizmetleri Derneği tarafından
İstanbul’da CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirilecektir.
Geniş bilgi için tıklayınız: ( http://cnrhealthexpo.com )
Ek: Davet yazısı ( 2 sayfa )
DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı
81 İl Sağlık Müdürlükleri
81 İl ve 88 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sağlık Turizmi Dernekleri
Bilgi:
Sağlık Turizmi Geliştirme, Destekleme ve Organizasyon Hizmetleri Derneği
__________________________________________________________________________________________
Aziziye Mah.Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No:20 Çankaya-Ankara Tel: (312) 585 28 00 Faks: (312) 585 28 53
Elektronik ağ: www.saglik.gov.tr/Saglikturizmi
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erişebilirsiniz.
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü