3DEYES PTS SÝTE
3DEYES PTS OTOPARK
3DEYES PTS OTOYOL
PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ
Çalýþma Prensibi
ÇALIÞMA PRENSÝBÝ
Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar.
Kayýt : Araç görüntüleri ,plaka ,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat ,güzergah(gidiþ/geliþ) bilgileri veritabanýna kayýt
edilir.
Karar Verme : Kullanýcýnýn hazýrladýðý geçiþ listesi ve paralý geçiþlerde abonelerin hesap durumuna göre.
Görev : Kullanýcýnýn belirlediði kurallara göre bariyeri açmak,alarm çalmak,E-mail göndermek gibi programlanmýþ
iþleri otomatik olarak gerçekleþtirir.
Yönetici program veri Güncellemesi : Her geçiþ iþleminde aracýn giriþ /çýkýþ bilgileri güncellenir, PTS-PARK’da
ayrýca çýkýþ noktasýnda abone otomatik ücret hesaplamasý yapýlýr , bakiyesi güncellenir.
SÝSTEM MONTAJ
PCC ELEKTRONÝK tarafýndan geliþtirilen
ve üretilen 3DEYES Plaka Tanýma
Sistemi her türlü iþletmeye uygun
çözümler sunar.
Kurulum ve kullanýmý kolaydýr.
Yönetici
Terminali
Kullanýcý
Terminali
Yönetici
Güvenlik
Görevlisi
Plaka Tanýma
Sistemi
DVR Kayýt Cihazý
Veri Tabaný
Güvenlik kameralarýnýn montajý sonrasý
bilgisayara DVR kartý takýlýp CCTV
gözetim ve plaka tanýma programlarý
yüklendikten sonra plaka tanýma
sistemi tamamlanmiþ olur.
PTS'ye bariyer sistemlerin kontrolü için
netbox ,dijital göstergeler için arayüzler
vb donanýmlar ilave edilebilir.Plaka
tanýma verilerini içeren veritabanýda
bilgisayarda saklanýr.
www.pcc.com.tr
Tel:0(216)365 03 03
Fax:0(216)365 03 06
E-mail:[email protected]
PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ
Sistem Bileþenleri
SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ
Plaka tanýma kamerasý : Hýzlý giden araç plakalarýný, mevcut hava ve ortam aydýnlatma koþullarýndan
baðýmsýz 7 gün 24 saat yakalar.
Gece aydýnlatma yapan IR Aydýnlatma Ünitesi ve dýþ muhafaza içerir.
Ana Bilgisayar : DVR kartýn takýldýðý ve 3DEYES CCTV ve 3DEYES PTS programlarýn kurulum yapýldýðý,veritabaný
içeren bilgisayar.Gerektiðinde anabilgisayar baðlý çalýþan ilave bilgisayarlara DVR kart ve program kurularak
sistem geniþletilebilir.
3DEYES DVR Kart : Ana bilgisayarýn PCI Slotuna monte edilir.Kameralardan gelen analog görüntüyü
dijital görüntüye çevirir.3DEYES CCTV ve plaka tanýma yazýlýmý ile entegre çalýþýr.
3DEYES Plaka Tanýma Programý : Abone-görevli-araç bilgi giriþleri,raporlama .PTS Park versiyonunda
hesap yönetimi
Plaka Tanýma Sistemi -Site -EKO
Plaka Tanýma Sistemi -Site -PRO
Plaka Tanýma Sistemi -Otopark-EKO
Plaka Tanýma Sistemi -Otopark-PRO
Plaka Tanýma Sistemi -Otoban.
3DEYES CCTV Programý : CCTV gözetim
3DEYES Plaka Tanýma Sistemi her türlü iþletmeye uygun çözümler sunar.
Tel:0(216)365 03 03
Fax:0(216)365 03 06
E-mail:[email protected]
PLAKA TANIMA KAMERA
MODEL:14736-PTS
ISO-9001:2008
ARKA GÖRÜNÜÞ
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Model No
14736
Sensör
1/3” SONY SUPER HAD II
Çözünürlük
550 TVL
Piksel Sayýsý
PAL : 760(H) x 576(V)
Min. Aydýnlatma
0,1 Lux (Color) / 0,01 Lux (B/W)
Iris Kontrol
DC ve VD
Lens Montaj
C/CS Montaj
Shutter Hýzý
NTSC 1/60 -1/100.000 sn/ PAL 1/50 - 1/110.000 sn
LPR Filtre
Var
Gece / Gündüz
Var
AGC / BLC / AWB / AES
Var
WDR
Var
MIRROR
Görüntüler dikey ve yatay döndürülebilir
OSD
Var
Ses Kartý
-
Hata Telafisi
256 nokta(otomatik/manuel)
Hareket Algýlama
4 Bölge
Özel Maskeleme
8 Bölge
Renk geçiþ düzeltmesi
Var
Dijital Zoom
Var
Video Konektörü
BNC
S/N Oraný
> 48 dB
Besleme
12 V DC
Güç Tüketimi
1,5-2 Watt
Çalýþma Sýcaklýðý
-10°C ~ 50 °C
Boyutlar(mm)
67mm (D)x 66 (G)x 54 (Y)
Aðýrlýk
238 gr
1-Kontrol Butonlarý
2-Video
3 Besleme Ledi
4-DC 12V
5-RS485
6-Iris Konnektörü
1
2
3
4
5
6
4 KANAL PC BASED DVR KART
MODEL:71511
ISO-9001:2008
GENEL ÖZELLÝKLER
Sabit IP olmaksýzýn www.3deyes.net üzerinden izleme imkaný
Kroki dosyasý üzerinden tüm sistem izlenebilir.
Ýsteðe baðlý Port numarsý tanýmlayabilme
Ayarlanabilir að bant geniþliði
Maksimum 8 kanal (bilgisayara 2 adet kart takýlabilir)
Kolay kurulum ve kullaným / Kullanýcý dostu program
Cep telefonu ve PDA üzerinden eriþim
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Model No
71511
Video Format
NTSC / PAL
Video Sýkýþtýrma
MPEG-4
Video Giriþ
4 KANAL BNC
Ses Giriþi
4 KANAL
Çözünürlük
720 * 576 (PAL)
Ýzleme Ve Kayýt Hýzý
100 fps (PAL) / 120 fps (NTSC)
Alarm Öncesi Kayýt
5 sn
Alarm Sonrasý Kayýt
60 sn
Kayýt Modu
Manuel / Programlanabilir / Olay tabanlý (Hareket algýlama / Sinyal kaybý/Sensör)
Alarm Eylemleri
Kayýt, sesli uyarý,Alarm Çýkýþ, E-mail, tam ekran,kayýt kalitesinin, hýzýnýn artmasý
Video Görüntüleme
Tam ekran /Bölünmüþ pencere (1/4/9/16/32)
Hareket Algýlama
Var
Maskeleme
Var
Kroki Harita
Var
Watermark
Var
Network Protokol
10 / 100 BaseT Ethernet, TCP / IP, DHCP, DNS, SMTP
Uzaktan Eriþim
Web
Uzaktan Ýzleme
Canlý Görüntüleme,Kayýt Ýzleme, Yedekleme ve yazýlým güncelleme
Yedekleme
USB / CD-RW / DVD-RW / Harici Harddisk
Dijital Zoom
X2-X4-X16
PTZ Kamera
Mouse ile speeddome kameralar kontrol edilebilir.
Dil Seçenekleri
Türkçe, Ýngilizce
Kayýt Arama
Tarih, Zaman, Olay tabanlý
Þifreleme
3 aþamalý - Sistem yönetim ayarlarý - Ayarlar - Ýzleme - Uzaktan izlemede þifre tanýmlanabilir.
Ýþletim Sistemi
Windows XP, Windows 2000,Vista
Anakart Tercihi
Intel Chipset
Ekran Kartý Gereksinimi
En az 128 MB
Ýþlemci Gereksinimi
1 kart sistem ve 2 kart sistem. Pentm 4 2.0 GHZ /3 ve 4 kart sis.Pentium 4 2.8 GHZ
KAMERA AKSESUARLARI
DIÞ ORTAM MUHAFAZA(ýSITICI VE FANLI)
Model No
93003
Açýklama
Dýþ ortam Muhafaza(ýsýtýcý ve fanlý)
Boyutlar(mm)
151(D) X 145(G) X 390(Y)
Renk
Bej
MUHAFAZA AYAÐI
94005
Model No
Açýklama
Muhafaza Ayak
Ebad
208(D) X 75(G) X 115(Y)
Taþýma Kpasitesi
10kg
Renk
Bej/Siyah
VARIFOCAL AUTO ÝRÝS LENS
IR DÜZELTME
Model No
1/3"
Resim Formatý
Odak uzaklýðý
5-50mm
Montaj Tipi
Iþýk Geçirgenliði
Görüþ Açýsý
MODEL
92424
92416
92424
5-60mm
C/CS
F 1.4
76° - 8.8°
F1.6
44,57°- 4,69°
MODEL
92416
IR SPOT
Model No
Dalga Boyu
Led Tipi
Led Sayýsý
Lens Açýsý
Parlaklýk Kontrol
Besleme
Mesafe
Yapý
Koruma Sýnýfý
Boyut
91001-PWR12
850nm (INFRARED)
IR Power Led
12
25 °
Otomatýk
220 - 230 VAC
40 - 60 Metre
Alüminyum Gövde, Polikarbonat Koruma Camý
IP65
195 X 135 X 80 mm
PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ
SÝTE -EKO
Site,otel,hastane,okul,üniversite,limanlar,fabrikalar,sanayi tesisleri,depolar,Otogar,AVM vb ücretsiz otopark
alanlarý için
Giriþ/Çýkýþ Kontrol : Tüm giriþ/çýkýþlar kontrol altýna alýnýr,kayýtlý araç otomatik geçiþ yapar, giriþ-çýkýþ trafiði
hýzlanýr , kart ve kumandaya ihtiyaç duyulmaz , giriþ/çýkýþ sýrasýnda pencereler bile açýlmaz ve müþteri
memnuniyeti artar.
Tüm araçlar kayýt altýna alýnýr : Böylece kayýt dýþý giriþ/çýkýþlar engellenir.
Yönetici Programý Ýle Herkesin araç ve üyelik iþlemlerine Katýlým Saðladýðý Kolay Yönetim : Kullanýcý dostu
yönetici programý ile her kullanýcý internet üzerinden kendi kullanýcý ve þifre bilgileri ile iþlemlerini gerçekleþtirir.
Sistem kullanýcýsý : PTS sistemini kuran teknik ekip internet üzerinden sistemle ilgili deðiþiklikleri gerçekleþtirir.
Site yöneticisi(yönetici) : Bilgi giriþi:Araç,araç sahibi ve görevli bilgi giriþleri.
Rapor Alma:Giriþ/çýkýþ yapan araçlarýn listesi ve benzeri rapor
alma.
Arama Yapma: Kayýtlar saklanýr, araba plakasý, tarih, araç
sahibi, park yeri gibi kriterlere göre arama
yapýlabilir.
Kullanýcý (site sakini) : Kendi araç ve Misafir araç tanýmlayabilir. (Yönetici izni dahilinde)
Görevli (Kapý Görevlisi) : Basit Arama ve rapor alma iþlemleri
Merkezi Yönetim:
Deðiþik lokasyonlara daðýlmýþ geçiþ noktalarýndaki PTS bilgileri tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve
yönetilebilir.Tüm geçiþ bilgileri tek bir veritabanýndan izlenir.
PTS ve CCTV sistemi tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.Tek ekrandan PTS ve CCTV izleme
imkaný.
Raporlama : Araç giriþ/çýkýþ bilgileri, üye, misafir vs. marka, model, renk bazlý esnek raporlama imkâný.Misafir
araçlar,geçici araclar ve site kullanýcýlar bazýnda rapor.Raporlar PDF- EXCEL formatýnda kayýt edilebilir.
E-mail gönderme,alarm sesi çalma:Kullanýcýnýn belirlediði durumlara göre bariyeri açmak,alarm çalmak,Email gönderimi vb programlanmýþ iþleri otomatik olarak gerçekleþtirir.
Yasaklý Araçlar : Yasaklý araçlarýn plaka bilgileri sisteme giriþ yapýlýr. Yasak listesindeki araç geldiðinde
bariyer açýlmaz görevli uyarýlýr.
Yönetici Programý Ýle site sakini,site yöneticisi,operator ve teknik destek
kendi kullanýcý yetkileri dahilinde programa giirþ yapar.
Tel:0(216)365 03 03
Fax:0(216)365 03 06
E-mail:[email protected]
PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ
SÝTE -EKO
www.pcc.com.tr
Tel:0(216)365 03 03
Fax:0(216)365 03 06
E-mail:[email protected]
PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ
SÝTE -EKO
Sistem kullanýcýsý:PTS sistemini kuran teknik ekip internet üzerinden sistemle ilgili
deðiþiklikleri gerçekleþtirir.
Tel:0(216)365 03 03
Fax:0(216)365 03 06
E-mail:[email protected]
PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ
SÝTE - PRO
3DEYES-SÝTE PRO versiyon geliþmiþ ilave fonksiyonlarla site park yönetimini bir ileri seviyeye taþýr.
3DEYES-EKO versiyon özelliklerine ek olarak aþaðýdaki özelliklere sahiptir.
Plakalar Gruplandýrýlabilir : Plakalar gruplandýrýlýp.belli saatlerde belli bölgelere otomatik giriþine izin verilebilir.
Eðtim kurumlarý, hastaneler, havaalanlarý gibi kullanýcý tiplerine göre belli park alaný ,belli zaman belirlenmesi
gereken uygulamalar için idealdir.
Öðrenciler,öðretmenler,memurlar,misafirler vb.Böylece park alanlarý düzenlenmiþ olur, güvenli bir ortam ve rahatlýk
sunar ve trafik akýþý artar.
Araç Sahibi fotoðraflarý : Araç sahiplerinin veya aracýn fotoðrafý kullanýcý bilgi giriþi sýrasýnda veritabanýna kayýt
edilebilir.
Takip Listesi : Takip edilecek araçlarýn plaka bilgileri ve takip nedenleri sisteme giriþ yapýlýr.Takip listesindeki araç
geçiþi sýrasýnda ekranda uyarý belirir.
Geliþmiþ rapor : Araçlarýn kalýþ süreleri vb geliþmiþ rapor gösterir.
Duyuru Paneli:Yönetici tüm siteye,belli kullanýcý yada site içinde belli bloka mesaj gönderebilir.
Merkezi Yönetim:
Deðiþik lokasyonlara daðýlmýþ geçiþ noktalarýndaki PTS bilgileri tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.Tüm
geçiþ bilgileri tek bir veritabanýndan izlenir.
PTS ve CCTV sistemi tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.Tek ekrandan PTS ve CCTV izleme imkaný.
PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ
OTOPARK - EKO
Site,otel,hastane,okul,üniversite,limanlar,fabrikalar,sanayi tesisleri,depolar,Otogar,AVM vb ücretsiz otopark
alanlarý için
Plaka tanýma ve otomatik geçiþ iþlemine ilave olarak hesap yönetimi, görevli-abone yönetimi ve geliþmiþ
raporlama özelliði ile iþletme güvenliðinin yanýnda verimide artýrýr.
Giriþ/Çýkýþ Kontrol : Tüm giriþ/çýkýþlar kontrol altýna alýnýr,kayýtlý araç otomatik geçiþ yapar, giriþ-çýkýþ
trafiði hýzlanýr , kart ve kumandaya ihtiyaç duyulmaz , giriþ/çýkýþ sýrasýnda pencereler bile açýlmaz ve
müþteri memnuniyeti artar.
Tüm araçlar kayýt altýna alýnýr: Böylece kayýt dýþý giriþ/çýkýþlar engellenir.
Rapor Alma: Giriþ/çýkýþ yapan araçlarýn listesi ve benzeri rapor alma.
Arama Yapma: Araba plakasý, tarih, araç sahibi, park yeri gibi kriterlere göre arama yapýlabilir.
Ýzleme Fonksiyonu: PTS ve CCTV sistemi tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.Tek ekrandan
PTS ve CCTV izleme imkaný
Yönetici Programý Ýle Herkesin araç ve üyelik iþlemlerine Katýlým Saðladýðý Kolay Yönetim: Kullanýcý dostu
yönetici programý ile her kullanýcý internet üzerinden kendi kullanýcý ve þifre bilgileri ile iþlemlerini
gerçekleþtirir.
Sistem kullanýcýsý :PTS sistemini kuran teknik ekip internet üzerinden sistemle ilgili deðiþiklikleri
gerçekleþtirir.
Ýþletme sorumlusu (yönetici):
Bilgi giriþi:Araç,araç sahibi, Ücret tarifeleri(saat,dakika,yýl ve benzeri kriterlere göre),aboneye-görevli
bilgi giriþleri.
Rapor Alma:Giriþ/çýkýþ yapan araçlarýn listesi, Otoparktaki mevcut araçlarýn sayýsý
Kazanç-Abone Hesap Raporlarý: Abone hesap ekstresi,Kazanç Özeti,hesap ekstre raporlarý her zaman
günceldir(Çýkýþ yapan aracýn otomatik ücret hesaplamasý yapýlýr ve ilgili abone hesap bakiyesi
güncellenir)
Arama Yapma: Kayýtlar saklanýr, araba plakasý, tarih, araç sahibi, park yeri gibi kriterlere göre arama
yapýlabilir.
Kullanýcý (site sakini) : Kendi araç ve Misafir araç tanýmlayabilir. (Yönetici izni dahilinde)
Görevli (Kapý Görevlisi):
PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ
OTOPARK - PRO
3DEYES-OTOPARK PRO versiyon geliþmiþ ilave fonksiyonlarla otopark yönetimini bir ileri seviyeye taþýr.
-EKO versiyon özelliklerine ek olarak aþaðýdaki özelliklere sahiptir.
Plakalar Gruplandýrýlabilir : Plakalar gruplandýrýlýp.belli saatlerde belli bölgelere otomatik giriþine izin verilebilir.
Eðtim kurumlarý, hastaneler, havaalanlarý gibi kullanýcý tiplerine göre belli park alaný ,belli zaman belirlenmesi
gereken uygulamalar için idealdir.
Öðrenciler,öðretmenler,memurlar,misafirler vb.Böylece park alanlarý düzenlenmiþ olur, güvenli bir ortam ve
rahatlýk sunar ve trafik akýþý artar.
Araç Sahibi fotoðraflarý : Araç sahiplerinin veya aracýn fotoðrafý kullanýcý bilgi giriþi sýrasýnda veritabanýna kayýt
edilebilir.
Takip Listesi : Takip edilecek araçlarýn plaka bilgileri ve takip nedenleri sisteme giriþ yapýlýr.Takip listesindeki
araç geçiþi sýrasýnda ekranda uyarý belirir.
Geliþmiþ rapor:Araçlarýn kalýþ süreleri vb geliþmiþ rapor gösterir.
Duyuru Paneli:Yönetici tüm siteye,belli kullanýcý yada site içinde belli bloka mesaj gönderebilir.
Merkezi Yönetim:
Deðiþik lokasyonlara daðýlmýþ geçiþ noktalarýndaki PTS bilgileri tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve
yönetilebilir.Tüm geçiþ bilgileri tek bir veritabanýndan izlenir.
PTS ve CCTV sistemi tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.Tek ekrandan PTS ve CCTV izleme
imkaný.
PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ
OTOPARK - PRO
PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ
Referans
Türkiye’nin En Büyük Güvenlik Ve Plaka Tanýma Projesi
Türkiye nin ana omurga otoyollarýndan biri olan Ankara Ýstanbul E6 Otobanýnda Emniyet Genel Müdürlüðü
için kurulan Türkiye’nin en büyük güvenlik ve plaka tanýma sistemi projesini PCC firmasý kurmuþtur.
Proje 22 Kasým 2010 tarihinde EGM teslim edilmiþtir. Bu projenin tüm yazýlým ve donanýmlarý PCC
tarafýndan geliþtirilip , üretilmiþtir.Bu projenin kabulü sýrasýnda EGM uzmanlarý tarafýndan yapýlan testlerde
sistemin baþarý oraný %95 üstünde çýkmýþtýr.Önümüzdeki dönemlerde diðer otoyollar da bu sisteme entegre
edilecektir.
Ankara Ýstanbul E6 Otobaný- ÝSTANBUL
Soyak Manolya Evleri - ÝSTANBUL
Aðaoðlu Mytown - ÝSTANBUL
Aðaoðlu Almandhill Acýbadem - ÝSTANBUL
Selçuk Üniversitesi - KONYA
Emir Sultan Otoparký- BURSA
Yaþamkent Sitesi - ANKARA
Jandarma Komutanlýðý - ANKARA
Jandarma Komutanlýðý - BATMAN
Download

3DEYES PTS SİTE 3DEYES PTS OTOPARK