2014-2015
ÖĞRENCİ
EL KİTABI
Kitapçıktaki bilgiler bütün öğrenciler için bağlayıcıdır.
Lütfen kitapçığı sene boyunca muhafaza ediniz.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Değerli Öğrencilerimiz;
Kurumumuzun yoğun işleyişi nedeniyle sizlere
daha iyi hizmet verebilmek için bir “Öğrenci El Kitabı”
hazırlamayı uygun gördük. Özellikle Büro Hizmetleri
ve İdareye sıkça sorulan soruları sizler için derledik.
Kitapçıktaki bilgileri dikkatlice okumanızı rica eder, yeni
eğitim döneminizde başarılar dileriz.
Akdemistanbul
2
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
KURUMLARIN TANITIMI
ISLAMIC UNIVERSITY OF EUROPE
S: Islamic University of Europe nasıl bir üniversitedir?
Islamic University of Europe, merkezi Hollanda-Rotterdam’da
olan bir üniversitedir. Üniversitenin Belçika’da temsilciliği bulunmaktadır. Bunun dışında “Uzaktan Eğitim Programları” aracılığı ile dünyanın birçok ülkesinden üniversitede okuyan öğrencileri
bulunmaktadır.
Üniversitenin bünyesinde iki fakülte, bir yüksekokul (ma’had)
ve lisansüstü çalışmaların yapıldığı bir de merkez bulunmaktadır.
İslami İlimler Fakültesi ile Diller ve Medeniyetler Fakültesi Arap
Dili bölümleri bir yıl Arapça hazırlık eğitimlerinden sonra başlamaktadır.
Üniversitede lisans eğitimi bütün Avrupa’da olduğu gibi 3 yıldır.
Üniversite, Hollanda’da 2001 yılında resmî makamların onayıyla kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Ancak henüz Hollanda
Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından denkliği bulunmamaktadır; Hollanda’daki akreditasyon süreci devam etmektedir. Dolayısıyla Üniversite, Türkiye’de de YÖK tarafından henüz tanınmamaktadır.
3
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
S:Islamic University of Europe Uzaktan Eğitim Programları (UEP) ne demektir?
C: Merkezi Hollanda’da bulunan üniversitenin lisans programlarını, farklı bir ülkeden sadece sınavlarına girerek takip etmektir.
Islamic University of Europe’un Türkiye’de örgün eğitim
programları bulunmamaktadır. Türkiye’de üniversitenin Uzaktan Eğitim Programları kayıt işlemleri yetkili firma olan Akdemistanbul Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Şirketi tarafından
yürütülmektedir.
Uzaktan Eğitim Programları bir sınav programı olup Üniversite yönetiminin belirlediği tarihlerde yapılan sınavlarla yürütülmektedir. Sınav soruları “Üniversite Sınav Komisyonu”ndan
gelen onaylı sorularla, Akdemistanbul’un salonlarında gerçekleştirilmektedir.
IUE Uzaktan Eğitim Programlarına kayıt ücreti öğrenciden
kayıt esnasında alınır ve kaydını iptal ettiren öğrencilere iade
edilmez. Bunun dışında öğrenciler sınav dönemlerinde almış
oldukları ders kredilerine oranla sınav ücreti öderler. Sınavlara
girecek öğrenciler sınav ücretlerini sınavdan önce yatırmış olmalıdırlar. Ücretin yatırılmamış olması durumunda o öğrenciler
sınava alınmaz veya sınav sonuçları ilan edilmez.
Akdemistanbul, kendi bünyesinde Millî Eğitim Bakanlığı
Özel Akdem Yabancı Dil Eğitim Merkezi’nde IUE Uzaktan Eğitim Programlarına kayıt yaptırmış öğrencilere “Arapça, İngilizce
Hazırlık ve İlahiyat Programlarını Destekleme Kursları” düzenlemektedir. Kursların ücretleri ve diğer şartları ile ilgili kurs
yönetimi tarafından detaylı bilgi verilmektedir.
4
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
EUROPEAN POLYTECHNICAL UNIVERSITY
S: European Polytechnical University nasıl bir üniversitedir?
C: European Polytechnical University (EPU) merkezi
Bulgaristan’da bulunan bir üniversitedir.
Bulgaristan’da 2010 yılında resmî makamların onayıyla kurulmuş bir vakıf üniversitesi olan EPU’nun Bulgaristan Yüksek
Öğretim Bakanlığı tarafından denkliği olduğu gibi Türkiye’de de
örgün eğitim programlarının denkliği vardır. Uzaktan Eğitim
Programlarının Türkiye’de denkliğinin olması için üniversite tarafından YÖK’e gerekli müracaatlar yapılmıştır. Ancak henüz
Uzaktan Eğitim Programlarının denkliği bulunmamaktadır.
Üniversite’de lisans eğitimi bütün Avrupa’da olduğu üzere 3
yıldır.
S: European Polytechnical University Uzaktan Eğitim
Programları (UEP) ne demektir?
C: Merkezi Bulgaristan’da bulunan üniversitenin lisans programlarını, farklı bir ülkeden sadece sınavlarına girerek takip etmektir.
Üniversite’nin bünyesindeki Sosyal ve İnsanî Bilimler Fakültesi Uzaktan Eğitim Programlarında iki bölüm yer almaktadır:
Psikoloji bölümü 3 yıl lisans ve 1 yıl İngilizce hazırlık; Arap Dili
bölümü ise 1 yıl Arapça hazırlık ve 3 yıl lisans eğitiminden oluşmaktadır.
EPU’nun Türkiye’de örgün eğitim programları bulunmamaktadır. Türkiye’de Üniversite’nin Uzaktan Eğitim Programları
5
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
kayıt işlemleri yetkili firma olan Akademistanbul tarafından yürütülmektedir.
Uzaktan Eğitim Programları bir sınav programı olup Üniversite yönetiminin belirlediği tarihlerde yapılan sınavlarla yürütülmektedir. Sınav soruları “Üniversite Sınav Komisyonu”ndan
gelen onaylı sorularla, Akdemistanbul’un salonlarında gerçekleştirilmektedir.
EPU Uzaktan Eğitim Programlarına kayıt ücreti öğrenciden
kayıt esnasında alınır ve kaydını iptal ettiren öğrencilere iade
edilmez. Bunun dışında, öğrenciler sınav dönemlerinde almış
oldukları ders kredilerine oranla sınav ücreti öderler. Sınavlara
girecek öğrenciler sınav ücretlerini sınavdan önce yatırmış olmalıdırlar. Ücretin yatırılmamış olması durumunda o öğrenciler
sınava alınmaz veya sınav sonuçları ilan edilmez.
Akdemistanbul, kendi bünyesinde Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Akdem Yabancı Dil Eğitim Merkezinde EPU Uzaktan Eğitim
Programlarına kayıt yaptırmış öğrencilere “Arapça ve İngilizce
Hazırlık Kursları” düzenlemektedir. Kursların ücretleri ve diğer
şartları ile ilgili kurs yönetimi tarafından detaylı bilgi verilmektedir.
S: European Polytechnical University Uzaktan Eğitim
Programlarına kayıt olmak için hangi belgeler gerekmektedir?
C: Gerekli belgeler şunlardır:
1. Lise diplomasının noter tasdikli sureti ya da mezun olduğunuz liseden “Aslı gibidir” onayı (APOSTİLLE yaptırılacaktır.)
2. Lise mezuniyet transkriptinin aslı (APOSTİLLE yaptırılacaktır.)
6
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
3. Sağlık raporunun aslı (APOSTİLLE yaptırılacaktır.)
4. Mezun olduğunuz liseden alınacak olan “Öğrencimizin yurt
dışında yüksek eğitim görmesinde mezuniyet durumuna
göre okulumuzca herhangi bir engel yoktur. Öğrencimiz
“….. “ tarihinde mezun olmuştur. “ yazılı onaylı belgenin aslı
(APOSTİLLE yaptırılacaktır.)
5. Kimlik fotokopisi
6. 6 adet fotoğraf
7. Evli olanlar için evlilik cüzdanının ilk dört sayfasının noter
onaylı sureti
APOSTİLLE :Tasdik Şerhi olarak bilinen bu işlem kaymakamlıklarca ücretsiz olarak yapılmaktadır.
APOSTİLLİ belgelerin Bulgarcaya noter tasdikli tercüme edilmesi için 80 AVRO ücret talep edilmektedir. Dilerseniz kendiniz
tercüme ettirebilir, dilerseniz bu ücreti kuruma ödeyerek yaptırabilirsiniz.
Bu belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin Bulgaristan Yüksek
Öğretim Bakanlığında kayıtları yapılamamaktadır.
S: Akdemistanbul, yurt dışındaki üniversitelerle aramızdaki ilişkiyi nasıl sağlamaktadır?
C: Akdemistanbul, yurt dışı eğitim danışmanlık hizmeti veren
bir aracı kuruluştur. Mesela UEP ile Hollanda’daki Islamic University of Europe’a kaydolan öğrencilerin bütün özlük işlemleri
Akdemistanbul tarafından takip edilmektedir.
S: Özel Akdem Yabancı Dil Eğitim Merkezi nasıl bir hizmet vermektedir?
C: Özel Akdem Yabancı Dil Eğitim Merkezi, bünyesinde düzenlediği Arapça, İngilizce vb. kurslarla sizleri UEP sınavlarına
7
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
hazırlamaktadır. Kursumuzdan alacağınız eğitimlerle yurt dışındaki üniversitelerin sınavlarına hazırlanabilirsiniz. Arapça ve İngilizce dışında merkezimizde Yabancılar için Türkçe ve İlahiyat
Programlarını Destekleme eğitimleri de verilmektedir.
S: Islamic University of Europe Uzaktan Eğitim Programları diplomalarının Türkiye’de denkliği var mıdır?
C: Merkezi Hollanda’da bulunan ve Hollanda’da örgün eğitim
olarak hizmet veren üniversitenin Uzaktan Eğitim Biriminden alınan lisans, ön lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’de
denkliği bulunmamaktadır. Üniversite Hollanda’da resmi olarak kurulmuş bir vakıf üniversitesi olmasına rağmen henüz
Hollanda’da akreditasyonunu tamamlamamıştır. Bu aşamada da
Türkiye’de bir denklik alınması söz konusu değildir. Çalışmalar üniversite tarafından takip edilmekte olup Akdemistanbul’un
bu konuda bir girişimde bulunması yasal olarak söz konusu değildir.
S: European Polytechnical University Uzaktan Eğitim
Programları diplomalarının Türkiye’de denkliği var mıdır?
C: Merkezi Bulgaristan’da bulunan ve Bulgaristan’da örgün
eğitim olarak hizmet veren üniversitenin örgün eğitim programlarının Türkiye’de denkliği vardır. Uzaktan Eğitim Programlarının ise Türkiye’de henüz denkliği yoktur. Çalışmalar üniversite
tarafından takip edilmekte olup Akdemistanbul’un bu konuda bir
girişimde bulunması yasal olarak söz konusu değildir.
8
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
AKADEMİK TAKVİMLER
S: Kayıt yaptırdığım üniversitelerin Uzaktan Eğitim Programlarının sınav takvimi nasıldır?
C: Sınav takvimi öğrencilerin takip ettikleri programlara göre
değişiklik arz etmektedir. IUE İslami İlimler Fakültesi (İİF), IUE
Diller ve Medeniyetler Fakültesi (DMF), EPU Sosyal ve İnsani Bilimler Fakültesi (SİBF) öğrencilerinin sınav zamanları aşağıdaki
akademik takvimde gösterilmiştir:
2014-2015 AKADEMİK TAKVİM
GÜZ DÖNEMİ
.22.09.2014 - 24.01.2015
Güz Dönemi Vize Sınavları
17.11.2014 - 22.11.2014
Vize Mazeret Sınavları
24.11.2014 - 29.11.2014
Final Sınavları
12.01.2015 - 24.01.2015
Bütünleme Sınavları
09.02.2015 – 14.02.2015
SÖMESTR TATİLİ
26.01.2015 – 08.02.2015
BAHAR DÖNEMİ
109.02.2015 - 06.06.2015
Bahar Dönemi Vize Sınavları
30.03.2015 - 04.04.2015
Vize Mazeret Sınavları
06.04.2015 - 11.04.2015
Final Sınavları
25.05.2015 - 06.06.2015
Bütünleme Sınavları
22.06.2015 - 27.06.2015
Dikey Geçiş Sınavları
10.07.2015 – 11.07.2015
9
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
NOT: 1.çeyrekte ders dönemi 8 hafta olarak hesaplandığı
için Kurban Bayramı’ndan dolayı bir ders kaybı olmayacaktır.
NOT: Olağanüstü hava şartları vb. beklenmedik durumlarda
Akdemistanbul’un yönetim kurulu teklifi ile üniversite yönetimlerinin akademik sınav takvimi üzerinde değişiklik yapma hakkı vardır. Bu durum, öğrencilere SMS yoluyla bildirilir. Uçak veya otobüs bileti almış olan öğrenciler bu durumda hak iddia edemezler.
YAZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Vize Sınavları :
27.07.2015 – 01.08.2015
Final Sınavları :
24.08.2015 – 29.08.2015
Bütünleme Sınavları :
31.08.2015 – 05.09.2015
Kayıt Yenileme Dönemi :
01.07.2015-15.09.2015
Arapça Hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin sınavları ise başladıkları kur sistemine göre farklılık göstermektedir:
HAZIRLIK SINIFLARI AKADEMİK TAKVİMİ
1. KURDAN BAŞLAYACAKLARIN EĞİTİM VE SINAV TAKVİMİ
KUR
Başlangıç
Bitiş
Sınav tarihleri
Büt. ve Telafi
1. KUR (5 hafta)
22 Eylül 2014
1 Kasım 2014
3-7 Kasım 2014
8 Kasım 2014
2. KUR (5 hafta)
10 Kasım 2014
13 Aralık 2014
15-19 Aralık 2014
20 Aralık 2014
3. KUR (5 hafta)
22 Aralık 2014
24 Ocak 2015
26-30 Ocak 2015
31 Ocak 2015
10
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
Sömestr tatili: 30 Ocak Cuma - 8 Şubat Pazar
4. KUR (5 hafta)
9 Şubat 2015
14 Mart 2015
16 - 20 Mart 2015
21 Mart 2015
5. KUR (5 hafta)
23 Mart 2015
25 Nisan 2015
27 Nisan - 1 Mayıs 2015
2 Mayıs 2015
6. KUR (5 hafta)
4 Mayıs 2015
6 Haziran 2015
8-12 Haziran 2015
13 Haziran 2015
2. KURDAN BAŞLAYACAKLARIN EĞİTİM VE SINAV TAKVİMİ
KUR
Başlangıç
Bitiş
Sınav tarihi
Büt. ve Telafi
2. KUR (6 hafta)
22 Eylül 2014
8 Kasım 2014
10-14 Kasım 2014
15 Kasım 2014
3. KUR (6 hafta)
17 Kasım 2014
27 Aralık 2014
29 Aralık-2 Ocak 2015
3 Ocak 2015
4. KUR (6 hafta)
5 Ocak 2015
14 Şubat 2015
16-20 Şubat 2015
21 Şubat 2015
Sömestr tatili: 20 Şubat Cuma - 1 Mart Pazar
5. KUR (6 hafta)
2 Mart 2015
11 Nisan 2015
13-17 Nisan 2015
18 Nisan 2015
6. KUR (6 hafta)
20 Nisan 2015
30 Mayıs 2015
1-5 Haziran 2015
6 Haziran 2015
NOT: Olağanüstü hava şartları vb. beklenmedik durumlarda
kurs yönetiminin kur sınav takvimleri üzerinde değişiklik yapma
hakkı vardır. Bu durum, öğrencilere SMS yoluyla bildirilir. Uçak veya
otobüs bileti almış olan öğrenciler bu durumda hak iddia edemezler.
S: Kurumunuz bünyesinde ders giriş ve çıkış saatlerim
nasıl olacaktır?
C: Ders giriş çıkış saatleri şu şekilde olacaktır:
1.ders: 2.ders:
08.30 – 09.15
09.15 – 10.00
11
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
teneffüs: 3.ders:
4.ders:
ARA:
5.ders: 6.ders: teneffüs:
7. ders: 8. ders: 10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 15.00
15.00 – 15.45
NOT: Bazı sınıflar, kuruma geldikleri saate göre 9, 10, 11 ve
12.derse kalabileceklerdir. Bu durumda ders giriş çıkış saatleri şu
şekilde devam edecektir:
9.ders: 10.ders: teneffüs: 11.ders: 12.ders: 16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
DEVAM ZORUNLULUĞU
S: Kayıt yaptırdığım üniversitede devam zorunluluğu var
mı?
C: Kayıt yaptırdığınız programlar üniversitenin Uzaktan Eğitim Programı olduğu için sadece sınavlara katılmanız gerekmektedir. Üniversitenin Türkiye’de bir örgün eğitimi olmadığı için devam zorunluluğu gibi bir şey de söz konusu değildir.
S: Özel Akdem Yabancı Dil Eğitim Merkezi bünyesindeki
kurslara/seminerlere devam zorunluluğum var mı?
12
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
C: Özel Akdem Yabancı Dil Eğitim Merkezine kayıt yaptıran
öğrencilerimizin %70 oranında derslere devam etmesi zorunludur. Aksi takdirde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine
verilecek olan Arapça/İngilizce Yabancı Dil Sertifikası’nı almaları
söz konusu olamayacaktır. Akdemistanbul’un düzenlediği eğitim
seminerlerinde de katılımcıların %70 oranında devam mecburiyeti bulunmaktadır.
S: Sınıfımdan memnun değilim, istediğim sınıfa geçmem
mümkün mü?
C: Kurum idaresinin, bilhassa Arapça/İngilizce seviyeleri ve
not ortalamaları gibi, birçok kriteri göz önünde bulundurarak düzenlediği sınıf listeleri olağanüstü bir durum olmadıkça değişmeyecektir. Sınıf değişikliği konusunda idareden bir talepte bulunmamanız önemle rica olunur.
SINAVLAR VE DERSLERDEN GEÇME-KALMA KRİTERLERİ
S: Üniversitenin sınavlarında geçme ve kalma kriterleri
nelerdir?
C: Fakülte ve yüksek okul programlarında bir dersten geçebilmek için iki temel şart vardır: Birincisi, final sınavının 100’lük not
sisteminde 50 ve üzeri olmasıdır. İkinci şart ise dersin dönem sonu
ortalamasının 50 ve üzeri olmasıdır. Bu iki şartı taşımayan öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünlemeden de 50 ve üzeri
not almanın yanı sıra dönem sonu ortalamasının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan öğrencilerin dersleri
alttan kalmış demektir. Bir sonraki sene ders listesini alırken alttan
13
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
kalan derslerinin mutlaka kendisine verilmesi gerekmektedir. Alttan
kalan dersler için de kredi ücreti uygulanmaktadır.
S: Üniversitenin vize ve final sınavlarından bazılarına
mazeretim sebebiyle giremedim. Ne yapmam gerekir?
C: Vize sınavlarına mazeretiniz sebebiyle giremediyseniz
bununla ilgili resmî sağlık raporunuzu veya gerekçeli dilekçenizi mazeret sınavı tarihlerinden önce idareye vermeniz gerekmektedir. Final sınavlarına giremediyseniz herhangi bir işlem
yapmanıza gerek yoktur, bütünleme sınavlarına girebilirsiniz. Bütünleme sınavları ile mazeret sınavlarının ek telafileri kesinlikle
bulunmamaktadır.
S: Arapça Hazırlık sınıflarında kurlarda geçme ve kalma
kriterleri nelerdir?
C: Arapça Hazırlık sınıflarında kur sınavlarından 50 ve üzeri almak yeterlidir. Kur sınavlarından geçen öğrenci, bir sonraki
kura (olağanüstü bir durum olmadıkça aynı sınıfıyla ve aynı ders
programıyla) devam etmeye hak kazanır. Kurlar arası geçişlerde
duruma göre ders hocaları değişebilir.
50 ve üzeri not alamayan öğrenciye bir hafta içinde bütünleme
sınav hakkı tanınır. Bu sınavı da başaramayan öğrenci şayet devam ettiği kurda %70 oranında derslere devam etmişse aynı kuru
başka bir sınıfta ücretsiz olarak tekrar eder. Derslere devam etmeden kurda kalmışsa kur ücretinin %50’sini ödemek durumundadır.
Hazırlık kur sınavlarında dersler tek tek değerlendirilmez.
50’nin altında not ortalaması çıkaran bir öğrenci, bütünleme im14
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
tihanlarında bütün dersleri içeren kur sınavlarına tekrar girer.
Öğrenci sadece bir dersten sınava giremediği için ortalaması
50’nin altına düşmüşse bile, bütün kurun sorumluluk alanlarından bütünleme sınavına girer. Kur sınavlarından geçmişse, kaçırdığı sınavlardan birine (not ortalamasını yükseltmek amacıyla)
bütünleme sınavlarında girmek için talepte bulunamaz.
S: IUE’nin bünyesindeki Arapça Hazırlık sınıflarında
Kur’ân-ı Kerim dersi ortalamaya katılmakta mıdır? Sınavları
nasıl icra edilir?
C: Bu ders için 1 vize + 1 final olmak üzere dönemde 2 sınav yapılır. Bu derslerden kalma ve geçme sistemi olmamakla
beraber dersin hazırlık sınıfı sene sonu not ortalamasına kredisi
oranında etkisi bulunmaktadır. Arap Dili (ve Edebiyatı) bölümüne
giriş, not ortalama sistemine göre olduğu için öğrencilerin bu dersin sınavlarına gereken özeni göstermeleri gerekmektedir.
S: Alttan dersim var, hangi sınıfla beraber sınava gireceğim?
C: Fakültede okuyan öğrencilerin alttan dersleri için 1-X, 2-X
ve 3-X sınıfları açılacaktır. Borçlu öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda alttan bir sınıfta borçlu oldukları bir dersi almaları söz
konusu değildir; borçlu öğrenciler sadece sınav takviminde belirtilen sınavlara gireceklerdir. Sınav soruları eğitim-öğretim rehberindeki müfredatlar doğrultusunda ortak olarak hazırlanacaktır.
Müfredatların değişmesi durumunda, alttan dersi olan öğrenciler
dersi ikinci kez aldıkları yeni müfredatın konularından sınava tabi
15
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
olacaklardır. Kalmış olduğu dersin müfredatında yapılacak olan
değişikliklerden dolayı kendisine, kaldığı ders yılının müfredatına
uygun soru hazırlanmaz.
S: UEP programlarında üniversitede sınıfta kalmak ne
demektir?
C: UEP’de asıl olan dersten kalma ve geçmedir. Ancak fakülte programlarında bir öğrencinin sene sonunda not ortalaması
50’nin altındaysa bir sonraki senenin derslerinden alamayacaktır. Gelecek sene alttan kalan derslerini alıp 50 ortalamayı tutturduğu takdirde üst sınıftan kalan derslerini alabilecektir.
S: UEP’de sınav soruları Hollanda’dan veya Bulgaristandan mı gelmektedir?
C: Islamic University of Europe veya European Polytechnical University UEP yönetmeliklerinde bulunduğu üzere uzaktan
eğitim sınavlarının uygulandığı ülkelere soru gönderme ve sınavlarını icra etme “Üniversite Sınav Komisyonları”nın görevidir.
Öğrencilere sorulan bütün sorular üniversite merkezlerinin sınav
komisyonlarının onayından geçmiş sorulardır. Sınavların Özel
Akdem Yabancı Dil Eğitim Merkezi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sınavların organizasyonu, gözetmenliği, soruların çoğaltılıp
öğrencilere dağıtılması, sınavların ilgili hocalara okutturulması,
sınavların ilanı, sınavlarda kopya çeken öğrencilere işlem yapılması üniversite merkezleri tarafından yetkilendirilen Akdemistanbul Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Şirketine aittir.
16
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
S: Sınav sonuçlarımı nerden öğrenebilirim?
C: Sınav sonuçları üniversitelerin resmi web sitelerinde “Sınav Sonuçları” bölümünde ilan edilmektedir. www.iueurope.
com/tr veya www.epuniversity.eu adresinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca sonuçların internet sitelerinde ilan edilmesinin akabinde Akdemistanbul Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık
Hizmetlerinin binasındaki ilan panolarında da sonuçları görebilirsiniz. Bu durumda, kurs bünyesindeki öğrenci işlerine uğrayıp SINAV SONUÇLARINI SORMAMANIZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
S: Sınav sonuçlarıma itiraz etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
C: Sınav soruları Hollanda ve Bulgaristan’daki sınav komisyonları tarafından hazırlanıp danışman öğretim üyeleri tarafından okunduğu için itirazlarınızı sınav not ilanından sonraki 3
gün içinde, Akdemistanbul’dan temin edebileceğiniz resmi bir
dilekçeyle ilgili üniversitenin sınav komisyonuna yapmanız gerekmektedir. Dilekçenize en geç 15 gün içerisinde cevap gelecektir. Sonuçlarla ilgili sözlü itirazlar ve Akdem’deki öğretmenlere
yapacağınız itirazlar sonuçsuz kalacağı için yapılmaması rica
olunur. Zamanında yapılmayan itirazlar geçersiz sayılmaktadır.
S: UEP’nin yaz okulu uygulaması var mıdır?
C: UEP bir sınav programı olduğu için ‘yaz okulu’ yerine ‘yaz
sınav uygulaması’ vardır. Öğrenciler bütünleme sınavlarının ilanından sonraki 15 gün içerisinde karar verip yaz sınav programına kayıt yaptırabilirler. Yaz sınav programları sadece alttan dersi
17
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
olan öğrenciler içindir. Yaz sınav programlarında 1 vize ve 1 final
yapılır. Finallerden bir hafta sonra bütünleme sınavları yapılır.
S: Üniversite programlarında üstten ders alabilir miyim?
C: Hayır. Üstten ders almak mümkün değildir.
S: UEP sınavlarında dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir?
C: Şu hususlara dikkat etmek gerekir:
SINAVDAN ÖNCE
1) Sınav salonuna sınavdan en geç 10 dk önce gelinmelidir.
2) Cep telefonları kesinlikle kapalı olmalı ve sıra altları mutlaka
boşaltılmalıdır.
3) Öğrenci kimlikleri (veya nüfus cüzdanları) çıkarılmalı ve sıraların üzerine bırakılmalıdır. Gözetmenler, gerekirse kimlik
bilgileri ile imza listesini karşılaştıracaklardır.
SINAV ESNASINDA
1) Öğrenci sınavını bitirmiş bile olsa, 30 dk dolmadan dışarı
çıkamaz; ilk 30 dk’dan sonra geç gelen bir öğrenci SINAVA ALINAMAZ, geç geldiği için sınava alınmayan öğrenci,
GEREKÇESİ NE OLURSA OLSUN, SINAVA GİREBİLMEK
İÇİN İDAREYE BAŞVURAMAZ.
2) Sınava geç katılanlara kesinlikle ek süre verilmeyecektir.
3) Sınav esnasında gözetmene SORU SORULAMAZ. Soruların herhangi birinde bir sorun varsa, SORULARI HAZIR18
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
LAYAN HOCANIN ARANMASI İÇİN TALEPTE BULUNULAMAZ. Soruların herhangi birinde bir hata olduğu düşünülüyorsa, öğrenci bunu sınav çıkışında idareye iletmelidir.
Soruda gerçekten bir hata varsa, dersin hocası zaten gerekli
düzeltmeyi yapacaktır.
4) KOPYA ÇEKMEK KESİNLİKLE BİR SUÇTUR. Kopya çektiği tespit edilenler “Disiplin Yönetmeliği”nde yazılan hususlara
göre müeyyideye tabi tutulacaktır.
5) Sınav bitiminde evrakını teslim eden öğrenci (kâğıdına ismini
yazıp yazmadığını kontrol ettikten sonra) mutlaka imza atmalıdır.
SINAVDAN SONRA
1) Öğrencilerin sınav sonuçlarına yaptıkları sözlü itirazlar dikkate alınmayacak, idareye yazılı dilekçeyle müracaat etmeleri
istenecektir. Sınavlar gerekirse yeniden incelenmesi için idare tarafından öğretmene verilecektir.
2) “Sınav sonucuna itiraz etmiyorum, ama hatalarımı görmek istiyorum.” şeklindeki talepler ne yazık ki karşılanamayacaktır.
S: Zorunlu Ödev ve Bitirme Tezi ne demektir?
C: IUE’de olan bu uygulamada fakültede okuyan 2.sınıf öğrencileri seçecekleri bir dersten Zorunlu Ödev hazırlamak zorundadırlar. Bu ödevden alacakları not, o dersin final notunun %
50’sini teşkil edecektir. 3.sınıf öğrencileri ise 4 krediye tekabül
eden bir Bitirme Tezi hazırlamak mecburiyetindedirler. Bitirme
19
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
Tezi’ni teslim etmeden mezun olmak mümkün değildir. Kimin
hangi dersten ve hangi danışman hocadan Zorunlu Ödev veya
Bitirme Tezi alacağını Öğrenci İşleri sorumlusu takip etmektedir.
Ayrıntılı bilgi, ilgili yönetmeliktedir.
S: Üniversite programlarında çift dal yapma imkânım var
mı?
C: Uzaktan Eğitim Programları çerçevesinde IUE İslami İlimler Fakültesi (İİF) ile IUE Diller ve Medeniyetler Fakültesi Arap
Dili Bölümü (DMF) arasında çift dal yapma imkânı vardır. Çift dal
yapan öğrencilerde ana dal Arap Dili olmak zorunluluğu vardır.
Bu durumda öğrenci İİF’deki bazı Arapça derslerinden muaf sayılacaktır.
BELGELER
S: Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Üniversite merkezleri
ile mi yazışmalıyım?
C: Hayır. Öğrenci belgeleriniz, sizin işlemlerinizi takip eden
aracı kurum Akdemistanbul tarafından verilmektedir. İngilizce
olarak Hollanda veya Bulgaristan’dan dijital ortamda imzalı gelen belgelerinize Akdemistanbul Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık
Hizmetleri mühür vurmaktadır. Öğrenci belgenizi Akdemistanbul
bünyesindeki “Öğrenci İşleri” ofisinden temin edebilirsiniz. Lütfen
başka yerden talepte bulunmayınız.
S: Üniversite not döküm çizelgesine (transkript) ihtiyacım var? Nereden temin edebilirim?
20
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
C: Üniversiteniz her yıl, sene sonunda bütün öğrencilerin yılsonu transkriptlerini düzenleyerek Akdemistanbul Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Hizmetlerine teslim etmektedir. Bu belgelerinizi
“Öğrenci İşleri” ofisinden temin edebilirsiniz. Lütfen başka kimseden talepte bulunmayınız.
KAYIT İPTAL-KAYIT DONDURMA
S: Üniversiteye yaptırdığım kaydımı iptal etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
C: Halkla İlişkiler Müdürü’ne uğrayıp (hazır formu bulunan)
kayıt iptal dilekçesi vermelisiniz. Kayıt iptalleri durumunda 20142015 dönemi için üniversiteye ödemiş olduğunuz kayıt ücreti
kesinlikle iade edilmeyecektir. Kurs programları için ödediğiniz
ücretler ise mazeret durumunuza göre yönetim tarafından değerlendirilecek, ilgili Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda
senet iptal veya ücret iade işlemi yapılacaktır.
S: Üniversite UEP’nin sınavlarına giremeyecek durumdayım. Önceki haklarımın kaybolmasını istemiyorum. Kayıt
dondurabilir miyim?
C: Halkla İlişkiler Müdürü’ne uğrayıp (hazır formu bulunan)
kayıt dondurma dilekçesi vermelisiniz. Kayıt dondurma durumunda 2014-2015 dönemi için üniversiteye ödemiş olduğunuz kayıt
ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir. Kayıt dondurma işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin fakülte eğitimleri esnasında
en az bir dönemi tamamlamış olmaları gerekmektedir. Hazırlık
programlarında kayıt dondurma sistemi uygulanmamaktadır.
21
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
Hazırlık öğrencileri, programları bırakıp yeniden başladıklarında
kendilerine Arapça/İngilizce SBS sınavı uygulanır.
NEREYE BAŞVURMALIYIM
S: Hangi durumlarda nereye başvurmalıyım?
C: Eğitim-öğretim sürecinde karşılaştığınız problemleri
paylaşmak, dilek ve şikâyetlerinizi bildirmek için Halkla İlişkiler
Müdürü’ne veya Kurs Müdürü’ne başvurabilirsiniz. Onlar gerekirse sizi ilgili yerlere yönlendireceklerdir.
S: UEP sınav ücretlerini ve kurs taksit ödemelerini nerede yapabilirim?
C: Her türlü ödemenizi Akdemistanbul binasındaki Muhasebe bölümüne yapabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE, BÖLÜM DEĞİŞİKLİKLERİ
S: Yıl içerisinde üniversite, fakülte, bölüm değişikliği
yapabilir miyim?
C: Bir öğrenci Akdemistanbul bünyesinde Uzaktan Eğitim Programlarına başvurduğu zaman aşağıdaki taahhütnameyi imzalar.
ÖĞRENCİ BÜROSU İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME
1) Kayıt döneminde bizzat karar vererek öğrenci işlerine ve
muhasebeye bildirip ödemelerini düzenlediğim üniversite
(IUE, EPU) veya fakülte (İİF, DMF, SİBF) seçimimi yıl içerisinde değiştirme hakkım olmadığını,
22
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
2) Kayıt döneminde aldığım; öğrenci işlerine bildirdiğim ve muhasebede ödemelerini düzenlediğim ALTTAN DERSLERimin yıl içerisinde iptalini, yaz dönemine veya bir sonraki
döneme bırakmayı talep etme hakkım olmadığını,
3) Kayıt döneminde öğrenci işleri ve muhasebe biriminde Uzaktan Eğitim Programı (UEP) olarak işlem gerçekleştirdiğim
takdirde yıl içerisinde destekleyici yüz yüze eğitime geçiş
yapma hakkım olmadığını, aynı şekilde destekleyici yüz yüze
eğitim alma koşullarını kabul ettiğim takdirde yıl içerisinde
Uzaktan Eğitim Programına (UEP) geçiş hakkım olmadığını,
4) Kayıt döneminde öğrenci işlerine bildirdiğim fakülte içi bölüm tercihlerimi değiştirme hakkım olmadığını ( Ör: ARAP
DİLİ Basın-Yayın Bölümü ve Tercüme Bölümü arası)
5) KAYIT İPTAL veya KAYIT DONDURMA işleminin YAZILI
BAŞVURU YAPILDIĞI ZAMAN başladığını, kayıt döneminde
öğrenci işlerinde ve muhasebede gerçekleştirdiğim düzenlemelerin fiili eğitim henüz başlamasa dahi ve devamsızlık
yaptığım halde de geçerliliğini koruyacağını, devamsızlık
yaptığım sürenin ücretini ödememe gibi bir talepte bulunma
hakkım olmadığını,
(Ör: “İki aydır devam etmiyorum, son iki ödemeyi yapmayacağım.” vb.)
6) Buna benzer taleplerimi kabul ettirebilmek için e-mail yoluyla
olsun, odalarında ziyaret etmek şeklinde olsun İDARECİLERE BAŞVURMAYACAĞIMI,
7) Kayıt yenileme döneminde gerçekleştirdiğim ödeme planının
yıl içerisinde değişikliğini talep etmeyeceğimi,
8) KAYIT DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İŞLEMLERİN
23
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
BİR SONRAKİ KAYIT DÖNEMİNE KADAR GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAĞINI TAAHHÜT EDERİM.
(ADI SOYADI/İMZA)
FİZİKİ DURUM
S: Mescit ve kantin imkânı var mı?
C:Kullandığımız binada ibadetlerinizi gönül rahatlığıyla gerçekleştirebileceğiniz bir mescit vardır, mescit en üst kattadır.
Yine, öğrencilerimizin teneffüslerde çay, kahve ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kantinimiz mevcuttur. Kantin de
en üst katta, mescidin karşısındadır.
S: Kütüphane imkânı var mı?
C: Yaklaşık 10 bin adet kitabın bulunduğu Akdemistanbul
binasındaki kütüphanemize mutlaka uğrayın. Bünyesinde temel
kaynakları bulunduran kütüphanemizde araştırma yapabilir, tez
ve ödevlerinizi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca 1000’i aşkın hikâye, roman ve çocuk kitaplarından oluşan Model Arapça Dil Kütüphanemiz de mevcuttur. Arapça hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilerimiz kur sınavlarına hazırlanırken bu kütüphaneden faydalanabilirler. Kütüphanemiz en üst kattadır. Kütüphane katında
fotokopi hizmetinden yararlanabilirsiniz.
S: Kütüphaneden ödünç kitap alabilir miyim?
C: Kütüphaneden ödünç kitap verilmemektedir. Ancak nüfus
cüzdanı veya ehliyet karşılığında öğrenciler kaynak kitapları
fotokopi yoluyla çoğaltabilirler.
24
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
S: Kitap-fotokopi ihtiyacımı nereden karşılayabilirim?
C: Okumakla sorumlu olduğunuz kitap ve kitapçıkları Akdemistanbul binasında en üst katta, kütüphanenin yanında bulunan
AKDEM YAYINLARI kitap ofisinden temin edebilirsiniz. Fotokopi
ihtiyacınızı ise 3.katta Danışma’nın karşısındaki ofisten karşılayabilirsiniz.
S: Kurslarda sınıf temsilciliği, Öğrenci Meclisi nedir?
C: Sene başında kurslardaki her sınıftan bir öğrenci temsilcisi
seçilecek, bu temsilcilerden oluşan Öğrenci Meclisi kurulacak ve
burada öğrencilerin sorunları için çözümler üretilecektir. Öğrenci
Meclisi öğrencilerle İdare arasında sağlam bir köprü olacağından, çok önem verdiğimiz bir kurumdur. Sınıf temsilcisi sınıftaki
yoklama işlemlerini takip edip idarenin talep ettiği duyuruları yapar, öğrencilerin taleplerini idareye bildirir.
S: Panolara bir şey asmadan önce izin almak gerekir mi?
C: Herhangi bir duyuruyu, bir ilanı asmadan önce İdareye müracaat edip izin isteyin. İdareden habersiz HİÇBİR ŞEYİ panolara
asmamaya dikkat edin. İdarenin haberi ve izni olmadan panolara
asılacak materyallerin indirilebileceğini göz önünde bulundurun.
S: Memnuniyet anketleri düzenleniyor mu?
C: Öğrencilerimizin eğitim-öğretim, teknik ve fizikî imkânlarla
ilgili memnuniyetlerini ölçmek üzere kurumlarımızda belli periyotlarla öğrenci memnuniyet anketleri uygulanmakta ve bunlar
dikkatle incelenmektedir. Bunlar dışında herhangi bir dilek veya
25
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
şikâyetinizi yazarak veya İdareye başvurarak yetkili kişilere bizzat iletebilirsiniz.
KURSLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
S: Kurs binalarında uyulması gereken kurallar nelerdir?
C: Kurs binalarında öncelikli olarak şu kurallara uymanız gerekmektedir:
• Dersteyken cep telefonu kullanmamak
• Bina içerisinde (lavabolar dâhil) sigara içmemek
• Derse geç girerken ve dersten erken çıkarken öğretmenden
izin istemek
• Koridorlarda gürültü yapmamak
• Derslik ve koridorları temiz tutmak
• Dersliklerde bir şey yememek, içmemek
• Cüzdan, cep telefonu vb. değerli eşyaları yanından ayırmamak
26
Ö Ğ R E N C İ E L K İ TA B I
Sıkça sorulan sorulara hızlı cevaplar:
• Kurumumuzun servis hizmeti yoktur.
• Kurumumuz öğrencilere ev ve yurt imkânı sağlamamaktadır.
• Kurumun verdiği öğrenci belgesiyle PASO verilmemektedir.
• Kurumumuz İstanbul’un Anadolu yakasına şube açmayı
düşünmemektedir.
İNTERNET SİTE ADRESLERİMİZ
• Akdemistanbul Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri
hakkında bilgi almak için,
www.akdemistanbul.com.tr
• Hollanda’daki Islamic University of Europe hakkında bilgi
almak için,
www.iueurope.com/tr
• Bulgaristan’daki European Polytechnical University hakkında bilgi almak için,
www.epuniversity.eu
• Lübnan’daki University of Ouzai hakkında bilgi almak için,
www.wakf.org
Akdem Yayınları hakkında bilgi almak için,
www.akdemyayinlari.com
27
ÇOK ÖNEMLİ!
• Cep numaranız değiştiği zaman Öğrenci
İşleri’ne bunu mutlaka bildirin. Aksi halde,
çok önemli duyurular size ulaşmaz.
• Üniversiteyi Uzaktan Eğitim Programları ile
okuduğunuzdan Üniversite merkezinden sizlere
belirli periyotlarla e-mail gelmektedir.
Bu nedenle e-mail adresinize
sıklıkla bakmanız önemle rica olunur.
Akdemistanbul Eğitim Yayıncılık ve Danışmanlık
Hizmetleri Turizm Organizasyon Tic. Ltd. Şti.
FATİH MERKEZ:
Akşemsettin Mah. Akdeniz Cad. No: 99-101 Fatih/İstanbul
Tel: (0212) 521 41 16 Faks: (0212) 521 41 36
BAŞAKŞEHİR ŞUBE:
Başak Mah. Ertuğrulgazi Cad. No: 20 Kat: 4 (Happy Center üstü)
5. Etap Başakşehir/İstanbul
Tel: (0212) 487 76 75 Faks: (0212) 487 74 45
www.akdemistanbul.com.tr
facebook.com/akdemistanbul.com.tr
28
Download

Akdemistanbul Öğrenci El Kitabı (2014