NURETTİN OK HALK EĞİTİM MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
HİZMET ADI
SIRA
NO
İSTENEN BELGELER
1 Kayıt Kabul
Halk Eğitim Kursları
1-TC Kimlik Numarası
2-Dilekçe veya Form
3-Kursun Özelliğine Göre
Öğrenim Belgesi
Dilekçe
2 Kayıt Kabul
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 Dakika
1 Gün
Halk Eğitim Merkezinde Kayıt Yaptırana, Kurs
Açılacak Sayıya Ulaşılması Halinde Bilgi verilmesi
3 Sertifika Teslimi
1-İlgilinin Şahsen
Müracaatı
4 Sertifika Zayii
1-TC Kimlik Numarası
2-Dilekçe
1 Gün
5 Mezuniyet / Ayrılma Belgeleri
Dilekçe
1 Gün
Halk Eğitim Merkezinde Kurs Sertifikasının Verilmesi
Halk Eğitim Merkezinde Kaybolan Kurs Sertifikasının
Yerine Kursa Katılım Belgesi Verilmesi
10 Dakika
Halk Eğitim Merkezinde Bireysel Okur Yazarlık
Öğrenme Sonucunu Belgelendirme
6 Kayıt Kabul
1-TC Kimlik Numarası
Halk Eğitim Merkezinde Yetişkinlere Yönelik 1.Kademe 2-Dilekçe ve Form
Okuma Yazma Kurslarına Kayıt İşlemleri
15 Dakika
7 Kayıt Kabul
15 Dakika
1-TC Kimlik Numarası
Halk Eğitim Merkezinde Yetişkinlere Yönelik 2.Kademe 2-Birinci Okuma Yazma
Okuma Yazma Kurslarına Kayıt İşlemleri
Belgesi
8 Öğrenci Belgesi / Öğrenim Durum Belgesi
Açıköğretim Lisesi, Mesleki Açıköğetim Lisesi
Öğrencilerine Verilen Belge
9 Mezuniyet / Ayrılma Belgeleri
Açık Liselerin
Mezuniyet/Diploma İşlemleri
10 Mezuniyet / Ayrılma Belgeleri
Açık Ortaokulların
Mezuniyet İşlemleri
1-TC Kimlik Numarası
20 Dakika
1-TC Kimlik Numarası
2-10 TL’lik Diploma
Harcı Dekontu
1-TC Kimlik Numarası
2-10 TL’lik Diploma
Harcı Dekontu
30 Dakika
30 Dakika
Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru
yapılamasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Nurettin Ok Hem ve ASO Müdürlüğü
İsim
: Murat KAYA
Uvanı
: Merkez Müdürü
Adres
: Yüzüncü Yıl Kültür Merkezi Kat:4 Çankırı
Tel
: 0376 213 10 96
E-Posta
: [email protected]
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
E-Posta
: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
: Yusuf YAZICI
: İl Milli Eğitim Müdürü
: Çankırı Hükümet Binası ÇANKIRI
: 0376 213 15 36
: [email protected]
Download

nurettin ok halk eğitim merkezi ve aso müdürlüğü kamu hizmetleri