EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANA BİLİM DALI
2013-2014 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI
PDR-I-A (NORMAL ÖĞRETİM)
Ders Adı
YY
Ders Sorumlusu
D
Vize tarihi
saati
Sosyal Antropoloji
2
Öğr.Gör.Arzu DERYA DAŞCI
Amfi-405-416-418
07.04.2014
16.00-17.00
Türkçe-ll: Sözlü Anlatım
2
Okt. Duygu ŞEYDA
Amfi-405-416
02.04.2014
13.00-14.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-ll
2
Okt.Arzu BOY
Amfi-405-416-418
04.04.2013
15.00-17.00
Yabancı Dil-ll
2
Öğr. Gör. Hale Yağlıdere
Amfi-405-416-418
04.04.2013
15.00-17.00
Bilgisayar-ll
2
Öğr. Gör. Önder Albayrak
Amfi-405-416
04.04.2014
11.00-12.00
Gelişim Psikolojisi-l
2
Yrd. Doç.Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN
Amfi-405-416
03.04.2014
16.00-17.00
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
2
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özmen
Amfi-405-416
01.04.2014
13.00-14.00
Eğitim Felsefesi
2
Yrd.Doç.Dr.Özden DEMİR
Amfi-405-416-418
01.04.2014
16.00-17.00
Türk Eğitim Tarihi
2
Yrd.Doç.Dr. İkram ÇINAR
Amfi-405-416-418
02.04.2014
20:00-21.00
PDR-I B (NORMAL ÖĞRETİM)
Y
Y
Ders Sorumlusu
D
2
Öğr.Gör.Arzu DERYA DAŞCI
Amfi-405-416-418
2
Okt. Duygu ŞEYDA
Amfi-405-416
2
Okt.Arzu BOY
Amfi-405-416-418
2
Öğr. Gör. Hale Yağlıdere
Amfi-405-416-418
Bilgisayar-ll
2
Öğr. Gör. Önder Albayrak
Gelişim Psikolojisi-l
2
Yrd. Doç.Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
2
Yrd.Doç.Dr. H.İbrahim KAYA
Eğitim Felsefesi
2
Yrd.Doç.Dr.Özden DEMİR
Türk Eğitim Tarihi
2
Yrd.Doç.Dr. İkram ÇINAR
Ders Adı
Sosyal Antropoloji
Türkçe-ll: Sözlü Anlatım
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-ll
Yabancı Dil-ll
Vize tarihi
saati
07.04.2014
16.00-17.00
02.04.2014
13.00-14.00
04.04.2013
15.00-17.00
04.04.2013
15.00-17.00
Amfi -405-416
04.04.2014
11.00-12.00
Amfi-405-416
03.04.2014
16.00-17.00
Amfi-405-416
07.04.2014
20.00-21.00
Amfi-405-416-418
01.04.2014
16.00-17.00
Amfi-405-416-418
02.04.2014
20:00-21.00
D
Vize tarihi
saati
405-416-417
05.04.2014
11.00-12.00
405-416-417-418
03.04.2014
11.00-12.00
Amfi-405-416-418
04.04.2014
20.00-21.00
Amfi-405-416-418
01.04.2014
20.00-21.00
Amfi-405-416
02.04.2014
16.00-17.00
405-416-417
07.04.2014
10.00-11.00
Amfi 405-416
03.04.2014
13.00-14.00
PDR –II A (NORMAL ÖĞRETİM)
Ders Adı
YY
Ders Sorumlusu
Test Dışı Teknikler
4
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özmen
İnsan İlişkileri ve İletişim
4
Doç.Dr.Ali Osman ENGİN
İstatistik-ll
4
Yrd.Doç.Dr. H.İbrahim KAYA
Sosyal Psikoloji
4
Yrd. Doç.Dr.Devrim E.OSMANOĞLU
Öğrenme Psikolojisi
4
Doç.Dr.Ali Osman ENGİN
Öğretim İlke ve Yöntemleri
4
Doç.Dr.Ali Osman ENGİN
Sınıf Yönetimi
4
Yrd. Doç.Dr. Murat TAŞTAN
PDR –II B (NORMAL ÖĞRETİM)
Ders Adı
Y
Y
Ders Sorumlusu
Test Dışı Teknikler
4
Yrd. Doç.Dr.Devrim E.OSMANOĞLU
İnsan İlişkileri ve İletişim
4
Yrd. Doç.Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN
İstatistik-ll
4
Yrd.Doç.Dr. H.İbrahim KAYA
Sosyal Psikoloji
4
Yrd. Doç.Dr.Devrim E.OSMANOĞLU
Öğrenme Psikolojisi
4
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özmen
Öğretim İlke ve Yöntemleri
4
Yrd.Doç.Dr.Özden DEMİR
Sınıf Yönetimi
4
Yrd.Doç.Dr. İkram ÇINAR
Vize tarihi
saati
405-416-417
01.04.2014
17.00-18.00
405-416-417
05.04.2014
09.00-10.00
Amfi-405-416-418
04.04.2014
20.00-21.00
Amfi-405-416-418
01.04.2014
20.00-21.00
405-416-417
02.04.2014
10.00-11.00
405-416-417
03.04.2014
09.00-10.00
405-416-417
07.04.2014
09.00-10.00
Vize tarihi
saati
D
PDR-III (NORMAL ÖĞRETİM)
Ders Adı
Y
Y
Ders Sorumlusu
D
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg.
6
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özmen
405-416
07.04.2014
14.00-15.00
Rehberlikte Program Geliştirme
6
Öğrt. Gör. Arzu DERYA DAŞCI
405-416
01.04.2014
14.00-15.00
Davranış Bozuklukları
6
Uzm.Emrullah SEVİM
405-416
02.04.2014
14.00-15.00
Psikolojik Danışma Kuramları
6
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özmen
405-416
03.04.2014
14.00-15.00
Grupla Psikolojik Danışma
6
Yrd. Doç.Dr.Devrim E.OSMANOĞLU
405-416
04.04.2014
14.00-15.00
Seç. ll-A- Özel Eğitimde Reh. Psk. Dan.
6
Öğrt. Gör. Arzu DERYA DAŞCI
405-416
04.04.2014
09.00-10.00
Seç.-GK- Çocuk Hakları Eğitimi
6
Yrd.Doç.Dr. İkram ÇINAR
405-416
01.04.2014
10.00-11.00
Vize tarihi
saati
07.04.2014
17.00-18.00
01.04.2014
17.00-18.00
02.04.2014
17.00-18.00
03.04.2014
17.00-18.00
04.04.2014
17.00-18.00
PDR-lV (NORMAL ÖĞRETİM)
Ders Adı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri
Rehberlik ve Psikolojik Danış. Alan Çalış.
Meslek Etiği ve Yasal Konular
Çocuklukta Dikkat ve Öğrenme Güçlüğü
Kritik Olaylarda Psikolojik Müdahale
YY
8
Ders Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr.Devrim E.OSMANOĞLU (1. Gr.)
Yrd. Doç. Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN (2. Gr.)
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZMEN (Gr.)
D
404
8
Yrd. Doç. Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN
Yrd.Doç.Dr.Devrim E.OSMANOĞLU
404
8
Uzm. Emrullah Sevim
405
8
Yrd. Doç.Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN
405
8
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özmen
404
PDR-I-A (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Y
Y
Ders Sorumlusu
D
Vize tarihi
saati
2
Öğrt. Gör.Arzu DERYA DAŞCI
Amfi-405-416-418
07.04.2014
16.00-17.00
2
Okt. Erdoğan KARAŞAH
405-416-418
03.04.2014
10.00-11.00
2
Okt.Arzu BOY
Amfi-405-416-418
04.04.2013
15.00-17.00
2
Okt. Haluk Şahin
Amfi-405-416-418
04.04.2013
15.00-17.00
Bilgisayar-ll
2
Dr. Nilgün Günbaş
405-416-418
05.04.2014
11.00-12.00
Gelişim Psikolojisi-l
2
Yrd. Doç.Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN
Amfi-405-416
03.04.2014
16.00-17.00
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
2
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZMEN
Amfi-405-416
01.04.2014
13.00-14.00
Eğitim Felsefesi
2
Yrd.Doç.Dr.Özden DEMİR
Amfi-405-416-418
01.04.2014
16.00-17.00
Türk Eğitim Tarihi
2
Yrd. Doç Dr. İkram ÇINAR
Amfi 405-416-418
02.04.2014
20.00-21.00
Y
Y
Ders Sorumlusu
D
Vize tarihi
saati
2
Öğrt. Gör.Arzu DERYA DAŞCI
Amfi-405-416-418
07.04.2014
16.00-17.00
2
Okt. Erdoğan KARAŞAH
405-416-418
03.04.2014
10.00-11.00
2
Okt.Arzu BOY
Amfi-405-416-418
04.04.2013
15.00-17.00
2
Okt. Haluk Şahin
Amfi-405-416-418
04.04.2013
15.00-17.00
Bilgisayar-ll
2
Öğr. Gör. Önder Albayrak
Amfi-405-416
04.04.2014
11.00-12.00
Gelişim Psikolojisi-l
2
Yrd. Doç.Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN
Amfi-405-416
03.04.2014
16.00-17.00
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
2
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA
Amfi-405-416
07.04.2014
20.00-21.00
Eğitim Felsefesi
2
Yrd.Doç.Dr.Özden DEMİR
Amfi-405-416-418
01.04.2014
16.00-17.00
Türk Eğitim Tarihi
2
Amfi 405-416-418
02.04.2014
20.00-21.00
Ders Adı
Sosyal Antropoloji
Türkçe-ll: Sözlü Anlatım
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-ll
Yabancı Dil-ll
PDR-I B (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Ders Adı
Sosyal Antropoloji
Türkçe-ll: Sözlü Anlatım
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-ll
Yabancı Dil-ll
Yrd. Doç Dr. İkram ÇINAR
PDR –II A (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Ders Adı
Y
Y
Ders Sorumlusu
Test Dışı Teknikler
4
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZMEN
İnsan İlişkileri ve İletişim
4
Doç.Dr.Ali Osman ENGİN
İstatistik-ll
4
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA
Sosyal Psikoloji
4
Yrd.Doç.Dr.Devrim E.OSMANOĞLU
Öğrenme Psikolojisi
4
Doç.Dr.Ali Osman ENGİN
Öğretim İlke ve Yöntemleri
4
Doç.Dr.Ali Osman ENGİN
Sınıf Yönetimi
4
Yrd.Doç.Dr.Murat TAŞTAN
Vize tarihi
saati
405-416-417
05.04.2014
11.00-12.00
405-416-417-418
03.04.2014
11.00-12.00
Amfi-405-416-418
04.04.2014
20.00-21.00
Amfi-405-416-418
01.04.2014
20.00-21.00
Amfi-405-416
02.04.2014
16.00-17.00
405-416-417
07.04.2014
10.00-11.00
405-416-417
03.04.2014
13.00-14.00
D
Vize tarihi
saati
405-416-417
01.04.2014
17.00-18.00
405-416-417
05.04.2014
09.00-10.00
Amfi-405-416-418
04.04.2014
20.00-21.00
Amfi-405-416-418
01.04.2014
20.00-21.00
405-416-417
02.04.2014
10.00-11.00
405-416-417
03.04.2014
09.00-10.00
405-416-417
07.04.2014
09.00-10.00
D
PDR –II B (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Ders Adı
YY
Ders Sorumlusu
Test Dışı Teknikler
4
Yrd.Doç.Dr.Devrim E.OSMANOĞLU
İnsan İlişkileri ve İletişim
4
Yrd. Doç.Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN
İstatistik-ll
4
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA
Sosyal Psikoloji
4
Yrd.Doç.Dr.Devrim E.OSMANOĞLU
Öğrenme Psikolojisi
4
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZMEN
Öğretim İlke ve Yöntemleri
4
Yrd.Doç.Dr.Özden DEMİR
Sınıf Yönetimi
4
Doç Dr. Ali Osman ENGİN
Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
Yrd. Doç Dr. İkram ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN
Anabilim Dalı Başkanı
Download

eğitim bilimleri bölümü rehberlik ve psikolojik danışmanlık ana bilim