Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Açıklama
Açıklama
Çalışma sırasında oluşabilecek her tip gerilmeyi karşılayabilmek için şasi çerçevesi,
alt şasi ve takviye birlikte etkileşim gösterir.
Alt şasi boyutlandırma ve tasarımı, ek ve takviyesi, şasi tipi, burulmaya karşı sertlik
sınıfı ve görev sınıfı gibi çok sayıda faktör tarafından belirlenmektedir.
Çekicilerin alt şasileri hakkında daha fazla bilgi Beşinci tekerleğin takılması belgesinde bulunabilir.
Tavsiyeler
Bu belge, mevcut görev sınıfı, burulmaya karşı sertlik sınıfı ve bileşenleri temel alarak alt şasi boyutlandırma ve tasarımı için Scania'nın tavsiyelerini açıklamaktadır.
Tekerlek hareketleri için boşluk, yük taşıma, toplam araç seviyesi, alt şasideki üstyapı eki vs. için herhangi bir gereklilik dikkate alınmamıştır.
Şasi ağırlığı tutulabildiği kadar düşük tutulmalıdır ve araç konforu ile sürüş özelliklerine zarar verilmemelidir.
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
1 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Prosedür
Prosedür
1. Görev sınıfını belirleyin.
2. Burulmaya karşı sertlik sınıfını belirleyin ve üstyapıyı temel alan tavsiyeleri bu-
lun.
3. Araçta bulunacak bileşenlere bağlı olarak önerileri tanımlayın.
4. Her bir öneri kategorisini gözden geçirin. Aynı kategoride birkaç tavsiye olması
durumunda, en uygun tavsiyeyi belirleyin. Genel olarak en büyük mekanik dayanıklılığı sağlayan tavsiye takip edilmelidir. Kategoriler:
– Alt şasi
– Alt şasinin ön kısmındaki ataşman
– Alt şasinin arka kısmındaki ataşman
– Takviye
5. Alt şasi karoser tasarımı üzerinde etki yapan başka faktörler var mı kontrol edilmelidir. Bu gibi faktörlere örnekler:
– Tekerlek boşluğu gereklilikleri
– Yükleme yüzeyi için özel yükseklik gereklilikleri
– Erişilebilirlik ve servis
– Hidrolik silindirlerin şasiye bağlanması
Görev sınıfları, burulmaya karşı sertlik sınıfları ve bileşenler bu belgenin ileriki sayfalarında bulunabilir.
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
2 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Görev sınıfları
Görev sınıfları
Scania araçları farklı işlem koşullarına göre tasarlanmakta ve üretilmektedir. Farklı
çalışma koşulları, dinamik kuvvetlere direnç açısından farklı gereksinimler ortaya
koymaktadır.
Bu yüzden her araç, tasarlanan araç için çalışma koşullarını gösteren özel görev sınıflarına göre uyarlanmıştır.
M
H
E
Orta
Ağır iş
Ekstra ağır görev
Görev sınıfları ile ilgili daha fazla bilgi, Şasi bilgileri altındaki Şasi bilgileri ve model tanımlamaları belgesinde bulunabilir.
Yolun tipi
Görev sınıfı
İyi bakımlı sert satıhlı yollar
M
H
Kötü bakımlı sert satıhlı yollar veya iyi
bakımlı yumuşak satıhlı yollar
Arazi veya kötü bakımlı yumuşak satıhlı
E
yollar
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
3 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Burulmaya karşı sertlik sınıfları
Burulmaya karşı sertlik sınıfları
Üstyapı aşağıdaki 3 burulmaya karşı sertlik sınıfına bölünmüştür.
Görev sınıfı
Karoser tipi
Damper gövdesi, sabit düz kasalı kamyonlar, karıştırma üniteleri, sökülebilir üstyapılar, kereste üstyapılar, çekiciler
Değişken kasalar, hidroliftler, kapalı kasalar
338 016
Burulmaya karşı
sertlik sınıfı
Burulma karşısında esnek
Burulma karşısında sert
Bükülmeyle ilgili
olarak çok rijit
Tank üstyapıları, toptan üstyapıları, bulamaç sökme tankeri üstyapıları, beton pompası üstyapıları
Alt şasi ve braketler
Alt şasia:
Alt şasinin ön bölümündeki ekb:
M
Alt şasinin arka kısmındaki ataşman:
Alt şasic:
Alt şasinin ön kısmındaki ataşmanb:
H
Alt şasinin arka kısmındaki ataşman:
Burulmaya karşı sertlik sınıfı
Burulma karşısında esnek Burulma karşısında sert Bükülmeyle ilgili olarak
çok rijit
U-profil, 110x80x6
U-profil, 110x80x6
U-profil, 110x80x6
Boylamasına esnek
Yukarıya doğru esnek
Esnek yukarıya doğrular ve
aşağıya doğrular
Sert
Yarı esnek
Esnek yukarıya doğrular ve
aşağıya doğrular
U-profil, 160x80x6
U-profil, 160x80x6
U-profil, 160x80x6
Boylamasına esnek
Yukarıya doğru esnek
Esnek yukarıya doğrular ve
aşağıya doğrular
Sert
Yarı esnek
Esnek yukarıya doğrular ve
aşağıya doğrular
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
4 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Burulmaya karşı sertlik sınıfları
d:
Alt şasi
Alt şasinin ön kısmındaki ataşmanb:
U-profil, 200x80x6
Boylamasına esnek
Alt şasinin arka kısmındaki ataşman:
Sert
E
Burulmaya karşı sertlik sınıfı
U-profil, 200x80x6
U-profil, 200x80x6
Yukarıya doğru esnek
Esnek yukarıya doğrular ve
aşağıya doğrular
Yarı esnek
Esnek yukarıya doğrular ve
aşağıya doğrular
a. Diğer alt şasi ebatları, profillerin atalet momentinin minimum 290 cm olması şartıyla kullanılabilir4.
b. Kabinin arkasına bir vinç takarken, alt şasinin ön kısmındaki ataşman sabit olabilir ancak bir bocurgat takılırken kesinlikle sabit olmalıdır.
c. Diğer alt şasi ebatları, profillerin atalet momentinin minimum 900 cm olması şartıyla kullanılabilir.
d. Diğer alt şasi ebatları, profillerin atalet momentinin minimum 1,200 cm olması şartıyla kullanılabilir4.
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
5 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Bileşenler
Bileşenler
Çeki kanca traversi
Çekme üniteleri şasiyi yüke maruz bırakır ve şasinin arka çıkıntısının boyutlandırmasını ve takviyelendirmesini etkiler.
Römorklu 2 akslı araç
Sabit bağlantısı arka çıkıntının üzerine takılmış alt şasi
JT
JT > 3,000 mm
JT ≤ 1,000 mm
JT > 1,000 mm
Normalde ek takviyeye gerek yoktur
Şasi çerçevesinde tekli X
rot
351 845
JT ≤ 3,000 mm
Esnek veya yarı esnek bağlantısı arka çıkıntının üzerine
takılmış alt şasi
Brüt araç
Normalde ek takviyeye geağırlığı ≤
Alt şaside tekli X rot
rek yoktur
20 ton
Brüt araç
ağırlığı >
Alt şaside tekli X rot
20 ton
4 dingilli
129 462
129 461
Römork
İki veya üç
dingilli
Alt şaside tekli X rot
Şasi çerçevesinde tekli X rot
Üstyapı ataşmanları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Üstyapı ataşmanı belgesinde bulunmaktadır.
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
6 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Bileşenler
Merkezi boji römorkunda 2 akslı araç
Sabit bağlantısı arka çıkıntının üzerine takılmış alt şasi
JT
JT > 1,500 mm
JT ≤ 1,000 mm
JT > 1,000 mm
Normalde ek takviyeye gerek yoktur
Şasi çerçevesinde tekli X
rot
Brüt araç
Normalde ek takviyeye geBoji boşluğu ≤
ağırlığı ≤
Alt şaside tekli X rot
rek yoktur
2,000 mm
16 ton
Brüt araç
Alt şaside tekli X rot
ağırlığı >
16 ton
Boji boşluğu > 2,000 mm
129 464
129 468
Merkez boji römorku
351 845
JT ≤ 1,500 mm
Esnek veya yarı esnek bağlantısı arka çıkıntının üzerine
takılmış alt şasi
Alt şaside tekli X rot
Şasi çerçevesinde tekli X rot
Üstyapı ataşmanları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Üstyapı ataşmanı belgesinde bulunmaktadır.
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
7 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Bileşenler
Römorklu 3 ve 4 akslı araçlar
Sabit bağlantısı arka çıkıntının üzerine takılmış alt şasi
351 847
JT
Esnek veya yarı esnek bağlantısı arka çıkıntının üzerine
takılmış alt şasi
JT ≤ 4,000 mm
JT > 4,000 mm
JT ≤ 2,400 mm
JT > 2,400 mm
JT ≤ 5,300 mm
JT > 5,300 mm
JT ≤ 3,700 mm
JT > 3,700 mm
Normalde ek takviyeye gerek yoktur
Şasi çerçevesinde tekli X
rot
351 846
JT
129 461
Römork
2 ya da 3 aks
Brüt araç
Normalde ek takviyeye geağırlığı ≤
rek yoktur
36 ton
Brüt araç
ağırlığı >
36 ton
Alt şaside tekli X rot
Alt şaside tekli X rot
129 462
4 dingilli
Alt şaside tekli X rot
Şasi çerçevesinde tekli X rot
Üstyapı ataşmanları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Üstyapı ataşmanı belgesinde bulunmaktadır.
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
8 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Bileşenler
Merkezi boji römorklu 3 ve 4 akslı araçlar
Sabit bağlantısı arka çıkıntının üzerine takılmış alt şasi
351 847
JT
Esnek veya yarı esnek bağlantısı arka çıkıntının üzerine
takılmış alt şasi
JT ≤ 2,900 mm
JT > 2,900 mm
JT ≤ 2,400 mm
JT > 2,400 mm
JT ≤ 4,200 mm
JT > 4,200 mm
JT ≤ 3,700 mm
JT > 3,700 mm
Normalde ek takviyeye gerek yoktur
Şasi çerçevesinde tekli X
rot
Brüt araç
Normalde ek takviyeye geBoji boşluğu ≤
Alt şaside tekli X rot
ağırlığı ≤
rek yoktur
2,000 mm
24 ton
Brüt araç
ağırlığı >
Alt şaside tekli X rot
24 ton
Boji boşluğu > 2,000 mm
330 453
Alt şaside tekli X rot
Şasi çerçevesinde tekli X rot
330 454
Merkez boji römorku
351 846
JT
Üstyapı ataşmanları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Üstyapı ataşmanı belgesinde bulunmaktadır.
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
9 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Bileşenler
Kapalı kaplin çeki kanca traversi
Bir kapalı kaplin çeki kanca traversi takarken, arka çıkıntı normal olarak ek takviye
gerektirmez.
Yarım veya tam asılı çeki kanca traversi
Tam veya yarım asılı çeki kanca traverslerine, uç kirişi gibi ek bir traversle ilave yapılmalıdır.
Daha fazla bilgi, Takviye belgesinde bulunabilir.
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
10 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Bileşenler
Arka lift
2,000 kg'yi geçen yükseltme kapasitesinde güçlü arka yükseltmeler şasi üzerinde bir
yük bulundururlar ve ölçülendirmeyi, bağlantıyı ve alt şasi ile şasi çerçevesinin güçlendirmesini etkilerler.
3 ve 4 akslı araçlar
JA (BEP-L020) ≤ 4,000 mm
JA
Arka lift
Kaldırma kapasitesi ≤ 2
ton
Kaldırma kapasitesi > 2
ton
JA
351 849
351 850
129 467
JA
Normalde ek takviyeye gerek yoktur
Normalde ek takviyeye gerek yoktur
Arka çıkıntının tüm uzunluğu boyunca sabir
üstyapı ve alt şaside çiftli X rotlar
Arka çıkıntının tüm uzunluğu boyunca sabir
üstyapı ve alt şaside çiftli X rotlar
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
Üç akslı bojisi olan 3 ve 4 akslı araçlar
JA (BEP-L020) ≤ 5,300 mm
351 848
2 dingilli araç
JA (BEP-L020) ≤ 3,000 mm
Normalde ek takviyeye gerek yoktur
Arka çıkıntının tüm uzunluğu boyunca sabir
üstyapı ve alt şaside çiftli X rotlar
11 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Alt şasi boyutlandırma örneği
Alt şasi boyutlandırma örneği
Koşullar
İlgili araç R 470 LB6x2MNA tip tanımlamasına sahiptir.
Araç, aşağıdaki opsiyonla donatılmış olmalıdır:
• Yarım aks mili ile bağlantı noktası arasındaki 2.600 mm'lik mesafe ile tam asılı
çeki kanca traversi
• Sabit kenarlı kapalı kasa
• Kaldırma kapasitesi 2,300kg olan arka lift
Analiz
1. Tip gösterimi aracın görev sınıfı M' ye bağlı olduğunu göstermektedir.
2. Sabit kenarlı bir kapalı kasa bükülme açısından sert bir üstyapıdır. Görev sınıfı
M ve bükülme açısından sert üstyapı tipi, "Üstyapı tipi" başlığı altındaki tabloya
göre aşağıdaki önerileri verir.
Alt şasi
Karoser tipi
U-profil, 110x80x6
Alt şasinin ön kısmındaki ataşman
Yukarıya doğru esnek
Alt şasinin arka kısmın- Takviye
daki ataşman
Yarı esnek
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
12 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Alt şasi boyutlandırma örneği
3. Araç giriş bölümündeki gerekliliklere göre bileşenlerle donatılmalıdır.
Bileşenlerin etkisi ile ilgili bilgi "Bileşenler" başlığı altında verilmiştir.
Aracın 3 aksı ve burulmaya karşı sert üstyapısı vardır, bu yüzden çeki kanca traversini temel alan tavsiyeler Burulmaya karşı sert veya burulmaya karşı çok sert üstyapılı 3 veya 4 akslı araçlara monte edilmiş olan çeki kanca traversi başlıklı bölümde
anlatılmaktadır. Tahrik aksı ile bağlantı noktası arasındaki mesafe, 2.400 mm'lik sınır değerden fazladır ve bunun sonucunda takviye ile ilgili olarak aşağıdakiler tavsiye edilmektedir:
Alt şasi
Alt şasinin ön kısmındaki ataşman
Çeki kanca traversi
Alt şasinin arka kısmın- Takviye
daki ataşman
Şasi çerçevesinde tekli X
rot
Çeki kanca traversi tam olarak asılı konuma takılmalıdır. Bu, Tam veya yarım asılı
çeki kanca demiri başlığına uygun olarak aşağıdaki takviye tavsiyesi ile sonuçlanmaktadır:
Alt şasi
Alt şasinin ön kısmındaki ataşman
Çeki kanca traversi,
asılı
Alt şasinin arka kısmın- Takviye
daki ataşman
Uç bağlantı demiri
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
13 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Alt şasi boyutlandırma örneği
Araç, lift kapasitesi 2,000 kg'yi aşan bir arka lift ile de donatılmalıdır. Bu, aşağıda
bulunan alt şasideki arka ek için bir öneriye ve Arka lifte göre takviyeye neden olmaktadır:
Alt şasi
Alt şasinin ön kısmındaki ataşman
Arka lift
Alt şasinin arka kısmın- Takviye
daki ataşman
Sert
Alt şaside çift X rot
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
14 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Alt şasi boyutlandırma örneği
4. Her kategoriyi ayrı ayrı gözden geçirin.
Karoser tipi
Çeki kanca traversi
Çeki kanca traversi, asılı
Arka lift
Alt şasi
U-profil, 110x80x6
Alt şasinin ön kısmındaki ataşman
Yukarıya doğru esnek
Alt şasinin arka kısmındaki ataşman Takviye
Yarı esnek
Şasi çerçevesinde tekli X rot
Uç bağlantı demiri
Sert
Alt şaside çift X rot
Alt şasi: Sadece U profil tavsiyesi olan, 110x80x6 tanımlanmıştır ve bu yüzden sadece o uygulanabilir.
Alt şasinin ön kısmındaki ataşman: Sadece esnek yukarı doğru tavsiyesi tanımlanmıştır ve bu yüzden sadece o uygulanabilir.
Alt şasinin arka kısmındaki ataşman: Yarı esnek veya sert tavsiyeleri tanımlanmıştır. Güçlendirmenin bulunduğu alt şasiye giden şasi çerçevesi aracılığıyla arka
yükseltmeden gelen kuvvetleri karşılamak için rijit bağlantı seçilmiştir.
Güçlendirme: Burada şasi çerçevesindeki tekli X rot ve şasi çerçevesindeki uç kiriş
ve çiftli X rot tanımlanmaktadır. Burada, alt şasideki uç kiriş ve ikili X rot takviyeleri
seçilmiştir çünkü bunlar arka çıkıntıda burulmaya karşı sertlik elde etmek için birleştirilebilirler.
Sonuçlar:
Alt şasi
U-profil, 110x80x6
Alt şasinin ön kısmındaki ataşman
Yukarıya doğru esnek
Alt şasinin arka kısmındaki ataşman
Sert
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
Takviye
Uç kiriş ve alt şasi içinde çiftli X rotlar
15 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Şasi ölçüleri
Şasi ölçüleri
Alt şasi
U-profil, 110x80x6.
110x80x6 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve Ix = 290 cm4 boyutları olan Uprofil içindeki yan kirişli alt şasi. Çapraz kirişler aynı boyutlara sahip U-profillerinde yapılmaktadır.
U-profil, 140x80x6.
140x80x6 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve Ix = 500 cm4 boyutları olan Uprofil içindeki yan kirişli alt şasi. Çapraz kirişler aynı boyutlara sahip U-profillerinde
yapılmaktadır.
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
16 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi
Alt şasi ile etkileşim
Alt şasi ile etkileşim
Etkileşimli bir alt şasi, normal olarak çiftli F958 şasi tipi ile donatılan araçlarda ve
düşük şasi ağırlığının çok önemli olduğu yerlerde düşünülebilir.
F950 şasi çerçevesi ile birleştirilmiş kombine edilmiş alt şasi kullanarak, servis ağırlığıF958 ile karşılaştırılarak düşürülebilir. Alternatif olarak, daha düşük yapı yüksekliği sağlayan daha düşük bir alt şasi kullanılabilir.
313 976
Etkileşimli alt şasiler şasi çerçevesi ile alt şasi arasında daha az harekete izin vererek
aşağıdakilere neden olabilir:
• Artan şasi salınımları riski
• Alt şasi ve üstyapı üzerinde artan yük
Beton mikseri
Şasi çerçevesi tipleri ile ilgili daha fazla bilgi, Şasi çerçeveleri belgesinde Şasi çerçeveleri ve alt şasiler altında verilmiştir.
Etkileşimli alt şasilerin avantajları ile ilgili daha fazla bilgi Hesaplamalar ve teori
altında bulunan Etkileşimli alt şasi belgesinde verilmiştir.
09:40-01 Yayım 4 tr-TR
17 (17)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Download

Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi Açıklama Tavsiyeler - TIL