T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
HOŞ GELDİN BEBEK PROJESİ
 Down Sendromu en sık
rastlanan genetik bir
durumdur. Doğan her 800
bebekten birinde Down
Sendromu görülmektedir.
 Bir hastalık değildir ve
kalıtsal değildir.Bu
bireylerde vücut hücresinde
fazladan (+1) kromozom
bulunmaktadır.
 Down Sendromlu bebeği olan bir
kadının ikinci bebeğininde Down
Sendromlu olma olasılığı %1’dir.
 Down Sendromlu bireyler,
doğumdan itibaren erken dönemde
başlayan eğitim programları ile
bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar
kurabilmektedirler.
HOŞ GELDİN BEBEK PROJESİ





Bu projenin amacı;
0-6 yaş Down Sendromlu bebekleri tespit etmek,
Down Sendromlu bebeklerin erken müdahale
programlarına (özel eğitim,fizyoterapi gibi) katılımını
sağlamak,
Sağlık personelinin konuya ilişkin bilgi düzeyini
arttırmak,
Aileleri ve sağlık personelinin konuya duyarlılığını
arttırmak,
Down Sendromlu bireyleri topluma kazandırmaktır.
 Proje 15 Temmuz 2014 ve 01 Temmuz 2015 tarihleri
arasında tüm İzmir ili kapsamında uygulanmaktadır.
 Halk Sağlığı Müdürlüğümüz; Ulusal Down Sendromu
Derneği, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Sabancı
Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı destekleriyle
yürüttüğü “ Hoşgeldin Bebek Projesi”nde proje ortağı
olarak yer almaktadır.
 İzmir ilinde 30 Toplum Sağlığı Merkezi,1148 Aile
Hekimliği Birimi ve doğum gerçekleştiren 47 hastane
proje kapsamına alınmıştır.
 Hoşgeldin Bebek Down Sendromu
Bilgi Rehberi literatürler
doğrultusunda proje ortakları
tarafından hazırlanmıştır.
 Bilgi Rehberi basımı ve tespit
edilen 0-6 yaş grubu Down
Sendromu eğitim setleri alımı
“Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişim
Hibe Programları” desteği ile
gerçekleştirilmiştir.
 Bilgi Rehberi proje kapsamına
alınan tüm sağlık kuruluşlarına
dağıtılmıştır.
 Ev ziyaretleri hastaneler ve Aile
Hekimleri Birimlerinden gelen
bilgiler doğrultusunda
planlanmıştır.
Ev ziyaretleri sırasında Ulusal Down Sendromu
Derneği gönüllü üyeleri ve sağlık personeli tarafından
ailelere Down Sendromu sağlık sorunları, erken müdahale,
sağlık kontrol listeleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
fizyoterapi ihtiyacı, gelişim eğrileri, aşı takvimi hakkında
bilgiler verilmekte, sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin
deneyim paylaşımları gerçekleştirilmektedir.
Bebek hediye seti, küçük
adımlar erken eğitim seti,
eğitici-öğretici oyun setleri
dağıtılmaktadır.
Psikolojik danışmanlık ve
fizyoterapi ihtiyaçlarına dernek
bünyesinde oluşturulan gönüllü
psikolog ve fizyoterapistlerin
görev aldığı birimlerce yanıt
verilmektedir.
 22/09/2014 tarihinde Buca Toplum Sağlığı Merkezinde
projenin saha çalışması başlamıştır.
 Proje ile ilimizde;
Tespit Edilen
Down
Sendromlu
Birey Sayısı
Yenidoğan
2 ay-1 yaş
1-6 yaş
6 yaş üstü
319
14
33
95
177
HOŞGELDİN BEBEK PROJESİ
MEHMET NİL HIDIR¹SAMİ ALTUNEL²ALEV ARDIdzOĞUZHAN TOPAL ²ECE ÖZKAN¹ SERAP GÖNENÇ ¹CANAN
GÜLBAYRAK¹
1.İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
2.ULUSAL DOWN SENDROMU DERNEĞİ
3.İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GİRİŞ
AMAÇ
VE
YÖNTEM:
BULGULAR:
SONUÇ:
Doğan her 800 bebekten birinde Down Sendromu görülmektedir. Down Sendromlu bireyler,
doğumdan itibaren erken dönemde başlayan eğitim programları ile bağımsız veya yarı bağımsız
hayatlar kurabilmektedir.
Bu projenin amacı; 0-6 yaş Down Sendromlu bebekleri tespit etmek, sağlık personelinin konuya ilişkin bilgi düzeyini arttırmak, Down
Sendromlu bebeklerin erken müdahale programlarına (özel eğitim, fizyoterapi gibi) katılımını arttırmak ve Down Sendromlu bireyleri topluma
kazandırmaktır.
İzmir ilinde 30 Toplum Sağlığı Merkezi(TSM), 331 Aile Sağlığı Merkezi(ASM), 1144 Aile Hekimliği Birimi(AHB) ve doğum gerçekleştiren 47
hastane proje kapsamına alınmıştır. 30 Toplum Sağlığı Merkezi personeli, proje ile ilgili eğitime alınmış ve bölge planlamasında
görevlendirilmiştir. “Hoşgeldin Bebek Down Sendromu Bilgi Rehberi” ilgili literatürler doğrultusunda, proje ortakları tarafından hazırlanmıştır.
İlgili Bilgi Rehberi basımı ve tespit edilen 0-6 yaş grubu Down Sendromu eğitim setleri alımı “Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişim Hibe programları”
desteği ile gerçekleştirilmiştir. 15 alt başlıkta hazırlanan Down Sendromu Bilgi Rehberi proje kapsamına alınan tüm sağlık kuruluşlarına
dağıtılmış ve ardından bölge/ev ziyaretleri hastaneler ve Aile Hekimleri Birimleri’nden gelen bilgiler doğrultusunda planlanmıştır. Ev ziyaretleri
sırasında Ulusal Down Sendromu Derneği gönüllü üyeleri ve sağlık personeli tarafından ailelere; Down Sendromu, sağlık sorunları, erken
müdahale, sağlık kontrol listeleri, eğitim, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, fizyoterapi ihtiyacı,gelişim eğrileri, aşı takvimi hakkında bilgiler
verilmesi planlanmış, sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin deneyim paylaşımları gerçekleştirilmesi ve Down Sendromlu çocuklara “bebek hediye
seti, küçük adımlar erken eğitim seti, eğitici/öğretici oyun setleri” dağıtılması planlanmıştır. Ailelerin ve Down Senromlu çocukların psikolojik
danışmanlık ve fizyoterapi ihtiyaçlarına ilgili dernek bünyesinde oluşturulan ve gönüllü psikolog/ fizyoterapistlerin görev aldığı birimlerce yanıt
verillecektir. Bu yıl proje kapsamında; en az 50 Aile Sağlığı Merkezinin ziyareti, 50 yenidoğanın tespit edilmesi ve Ulusal Down Sendromu
Derneğine 500 ailenin kayıt olması hedeflenmektedir.
22/09/2014 tarihinde saha çalışması başlayan
projede; 8/12/2014 tarihi itibari ile İzmir ilinde
ziyaret edilen ilçe sayısı 25’dir. Ziyaret edilen
TSM/ASM ve İlçe Sağlık Müdürlüğü sayısı 61’dir.
Ziyaret edilerek proje ve Down Sendromu hakkında
görüşme yapılan sağlık personel sayısı 196, Aile
Hekimi sayısı 103, Aile Sağlığı Elemanı sayısı 93’dür.
Proje öncesi Ulusal Down Sendromu Derneğinin
tespit ettiği Down Sendromlu birey sayısı 0-1 yaş
grubu 0, 1-6 yaş grubu 15, 6 yaş üstü 42 adettir.
Projede şu ana kadar 0-1 yaş 33, 1-6 yaş arası 62, 6
yaş üstü 85 birey tespit edilmiştir.Proje kapsamında
ücretsiz fizyoterapi alan çocuk sayısı 14 seans sayısı
43, psikoterapi alan Down Sendromlu birey ve aile
sayısı 50, seans sayısı 184’dür, ayrıca 50 adet küçük
adımlar erken eğitim seti, 50 adet üç ayrı set olan
oyun setleri dağıtılmıştır. Farkındalığın oluşturulması
için, 1743 adet Down Sendromu Bilgi Rehberi, 3400
adet Down Sendromu bilgi broşürü sağlık
kurumlarına dağıtılmış 1145 adet afişde kurumlara
asılmıştır.
İlimizde her yıl 53 000 adet bebek doğmaktadır. Bu
bebekler içinde 60 bebeğin, Down Sendromlu
olarak doğması beklenmektedir. Bu proje ile üç ay
içinde tespit ettiğimiz 33 bebekle bu yıl Down
Sendromlu olarak doğması beklenen %55’ine
ulaşılmıştır.
Tablo 1. İzmir ilinde proje sürecinde tespit edilen Down Sendromlu bireylerin
yaş gruplarına göre dağılımı
TESPİT EDİLEN YENİDOĞAN
DOWN
SENDROMLU
BİREY SAYISI
PROJE ÖNCESİ
0
TESPİT
1-6 YAŞ
6 YAŞ ÜSTÜ
TOPLAM
15
42
57
YENİ TESPİT
33
62
85
180
TOPLAM
33
77
127
237
08/10/2014 tarihi itibarı ile proje çalışmalar; Aile Hekimliği Birimleri,
hastaneler ve ev ziyaretleri devam etmektedir. 28/09/2014 tarihinde (+1
Adım da Siz Atın) sloganı ile Ulusal Down Sendromu Derneği tarafından
düzenlenen “Dostluk Yürüyüşü” ne proje ortakları yanı sıra belediyeler, sivil
toplum kuruluşları, yerel ve ulusal kanal temsilcileri katılmşıtır. Sağlık
personeli ve halk eğitimleri devam etmektedir. Sosyal destek sağlama ve
toplumsal farkındalık yaratma çalışmaları (seminer, sergiler,konserler vb)
devam etmektedir. Proje kapsamında, finansman Sabancı Vakfı tarafından
sağlanmakta olup,tüm çalışanlar gönüllü olarak katkı vermektedir.
 Hoş Geldin Bebek Projesi;
Müdürlüğümüz Ar-Ge
Hizmetleri Birimi
tarafından, Sosyal Pediatri
Derneğinin 17-21 Aralık
2014 tarihleri arasında
düzenlediği, 3. Ulusal
Sosyal Pediatri Kongresine
bildiri olarak gönderilmiş
ve
 Kongrede poster sunumu
olarak kabul edilmiştir.
28/09/2014 tarihinde “+1
Adım Da Siz Atın”
sloganı ile Ulusal Down
Sendromu Derneği
tarafından düzenlenen
“Dostluk Yürüyüşü” ne
katıldık.
 Kaynaşmanın, hayatın tüm renklerini kabul etmenin, özel
gereksinimli bireylerin hayata katılımının lütuf değil, hak
olduğunu göstermek için; keyifle, müzikle, bayraklarla ve
balonlarla, Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversitelerle birlikte
yürüdük.
Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak “Büyük Sevgilerin
Olduğu Yerde Daima Mucizelerin Olduğunu”
düşündüğümüz çocuklarımıza, hayata başladıkları ilk
andan itibaren yalnız olmadıklarını, ömürleri boyunca
yanlarında olduğumuzu söylemekten gurur duyuyoruz.
Teşekkürler
Download

Hoşgeldin Bebek Projesi Sunumu