Kazanım: Özel sayı örüntüleri arasındaki ilişkiyi
açıklar.
1. Ramazan topçusu Yusuf topun içerisine havai fişek
yerine Futbol topu koyarak ateşliyor ve topun aşağıdaki
gibi bir yol izlediği görülüyor.
B) 1
C)
1
5
1
A) 3. 
2
n2
B)
n2 1
n
D)
1
25
A) 48
B) 63
6.
2. Genel kuralı
5
2
2n  3
olan bir örüntünün 4. ve 8. Terimi
2
B)
13
2
C) 4
D) 3n  1
D) 8
A) 17
C) 64
D) 65
İngilizce çalışan Mehmet ilk gün 1,
ikinci gün 3, üçüncü gün 5 kelime
ezberleyerek 121 kelime
ezberlemiştir. Buna göre en son
gün kaç kelime ezberlemiştir?
arasındaki fark kaçtır?
A)
C) 4.n 2  5
5.Aşağıdakilerden hangisi genel terimi 4n+3 olan dizinin
herhangi bir terimi olabilir?
Buna göre 5. seferde top kaç metre yükselir?
A) 5
4. Aşağıdakilerden hangisi geometrik dizinin genel kuralı
olabilir?
B) 19
C) 21
D) 23
7.
Her gün bir öncekinden iki fazla matematik
sorusu çözen Buse 5 günde toplam 120 soru
çözdüyse ilk gün kaç soru çözmüştür ve genel
kuralı nedir?
A) a1=20
C) a1=20
an=2n+18
an=4n+16
3. Aşağıda verilen sayılardan hangisi genel terimi 2.32-n
olan örüntünün elemanı olabilir?
A)
2
9
B)
1
9
C) 3
D) 4
B) a1=22
D) a1=18
an=2n+18
an=4n+14
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
8. 1,1,2,3,A,8,13,B,3,4,55,…. Fibonacci sayı dizisinde A+B
kaçtır?
A) 5
B) 21
C) 26
D) 34
12.
Satranç tahtasının ilk karesine 1 tane ,
diğerlerine ise bir öncekinin 5 katı
buğday koysalardı meşhur kral ve
vezir oyununda son kareye kaç tane buğday tanesi
koymak gerekir?
A) 564
B) 563
C) 562
D) 561
9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aritmetik dizide ortak fark her zaman aynıdır.
B) Geometrik dizide ortak çarpan her zaman aynıdır.
C) Üçgensel sayılardan oluşan dizi aritmetik dizidir.
D) Belirli bir kurala göre artan veya azalan diziler
aritmetik yada geometrik dizi olmayabilir.
13. Mars’ta kuyu suyu bulmayı amaçlayan bilim adamları
her gün bir önceki günden 4 kat daha fazla derine
inmektedirler. Birinci denemede 4 m kazan bilim
adamları 6. denemede kaç m derine inebilmişlerdir?
A) 45
10.
B) 27
C) 210
D) 212
1 n 1
.2 geometrik dizisinin 6. terimi aşağıdaki hangi
2
aritmetik dizinin 6. terimi olabilir?
A) 3n+5
B) 2n-4
C) 3n+2
D) 2n+4
14) 8. terimi ve 5. terimi arasındaki fark 6 olan aritmetik
dizinin genel kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 2n+5
11.
A) 42
İlk terimi 7, ortak farkı 5 olan aritmetik
dizinin 8. terimi kaçtır?
B) 47
C) 35
D) 40
B) 2n+6
C) 2n+7
D) 2n+8
15. Genel kuralı 4.2n-1 olan geometrik dizi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 32,16,8,4,…
C) 16,8,4,1,
1
4
B) 4,8,12,16,20,…
D) 4,8,16,32,…
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

Kazanım: Özel sayı örüntüleri arasındaki ilişkiyi açıklar. n n 1