Download

Kazanım: Özel sayı örüntüleri arasındaki ilişkiyi açıklar. n n 1