18.02.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2013/37
KONU: 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 15,21,56,60 VE 84.
MADDELERİNDE BELİRTİLEN MAKTU VERGİ VE HARÇLARIN YENİDEN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan ve maktu olarak alınan ilan reklam
vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı ve tarifelerde
düzenleme yapan 10.02.2014 tarih ve 2014/5896 Sayılı kararname ile anılan harç ve
vergi tutarları 19.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 18.02.2014 tarih ve 28917
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup ilgili Bakanlar Kurulu Kararı sirkümüz
ekinde sunulmuştur.
Not:
Belediye Gurupları
l. Grup Belediye : Nüfusu 100.001 ve yukarı olan,
ll. Grup Belediye : Nüfusu 50.001 - 100.000 arası,
lll. Grup Belediye : Nüfusu 20.001 – 50.000 arası,
lV. Grup Belediye : Nüfusu
5.001 - 20.000 arası,
V. Grup Belediye : Nüfusu
5.000 den aşağı olan belediyelerdir.
Saygılarımızla.
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
18 Şubat 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28917
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/5896
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları
itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/2/2014 tarihli ve 13844 sayılı
yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. EROĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı V.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
C. YILMAZ
N. ZEYBEKCİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Download

37-2464 sayılı belediye kanununun 15,21,56,60 ve 84 maddesinde