Download

37-2464 sayılı belediye kanununun 15,21,56,60 ve 84 maddesinde