Arş. Gör. Ebru AYDOĞAN
Arş. Gör. Mehmet AYAN
BM 310 Mikroişlemciler Dersi Laboratuvarı (LAB6)
1.ÖN ÇALIŞMA SORUSU
Bellekte üçgen db 5 şeklinde 1 baytlık 0 dan büyük bir sayı bulunmaktadır. Uzunluğu
bu sayıyı oluşturacak şekilde bir üçgen çizin.
uzunluk
2.ÖN ÇALIŞMA
INT 10h / AH = 0 – video türünü
ayarla.
INT 10h / AH = 01h – imleç şeklini
ayarla
CH = başlama satırı
CL = bitiş satırı
INT 10h / AH = 2 – imleç konumunu
ayarla
input:
DH = y kordinatı
DL = x kordinatı
BH = sayfa no (0..7).
örnek:
mov dh, 10
mov dl, 20
mov bh, 0
mov ah, 2
int 10h
INT 10h / AH = 03h – imlecin
konumunu ve şeklini al.
girdi:
BH = sayfa no.
çıktı:
2013-2014 Bahar Dönemi
DH = y kordinatı.
DL = x kordinatı.
CH = imlecin başladığı satır.
CL = imlecin biteceği satır.
INT 10h / AH = 05h – görüntü
sayfasını ayarla
girdi:
AL = görüntü sayfası (0..7).
INT 10h / AH = 06h – temizle ve ekranı
yukarı kaydır.
INT 10h / AH = 07h – temizle ve ekranı
aşağı kaydır.
girdi:
AL = kaç satır yukarı yada aşağı (00h
= ekranı temizle).
BH = görüntü özelliği
CH, CL = sol üst köşe x ve y
kordinatları.
DH, DL= sağ alt köşe x ve y
kordinatları.
INT 10h / AH = 08h – karakter okuma
ve imleç konumu
Öğr. Gör. Dr. Muhammed ÜNAL
Arş. Gör. Ebru AYDOĞAN
girdi:
BH = sayfa no.
çıktı:
AH = karakter özelliği.
AL = karakter.
Arş. Gör. Mehmet AYAN
CX = x
DX = y.
örnek:
INT 10h / AH = 09h – karakter yaz ve
imleç konumu
input:
AL = yazılacak karakter.
BH = sayfa no.
BL = karakter özelliği.
CX = tekrar sayısı.
INT 10h / AH = 0Ah – imleç
konumundaki karakteri yaz.
girdi:
AL = yazılacak karakter.
mov al, 13h
mov ah, 0
int 10h ; set graphics video
mode.
mov al, 1100b
mov cx, 10
mov dx, 20
mov ah, 0ch
int 10h ; set pixel.
INT 10h / AH = 0Dh – pikselin rengini
atar.
girdi:
CX = x.
DX = y.
çıktı:
AL = piksel rengi
INT 10h / AH = 0Eh – karakter
yazdırır.
girdi:
AL = yazılacak karakter
örnek:
mov al, 'a'
mov ah, 0eh
int 10h
INT 10h / AH = 13h – dizgi yazdırır.
BH = sayfa no.
CX = tekrar sayısı.
INT 10h / AH = 0Bh – kenarlık
değerlerini ayarla.
INT 10h / AH = 0Ch – pikselin rengini
değiştir.
girdi:
AL = piksel rengi
2013-2014 Bahar Dönemi
girdi:
AL = yazı tipi.
BH = sayfa no.
BL = özellik
CX = dizgi uzunluğu
DL = başlama sütunu
DH = başlama satırı
ES:BP yazılacak dizgi
örnek:
Öğr. Gör. Dr. Muhammed ÜNAL
Arş. Gör. Ebru AYDOĞAN
mov al, 5
mov bh, 0
mov bl, 0011_1011b; sol 4 bit
arka plan, sağ dört bit yazı rengi
mov cx, msg1end - offset msg1 ;
calculate message size.
mov dl, 10
mov dh, 7
push cs
pop es
mov bp, offset msg1
mov ah, 13h
int 10h
jmp msg1end
msg1 db " hello, world! "
msg1end:
Arş. Gör. Mehmet AYAN
HEX
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
BIN
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
COLOR
black
blue
green
cyan
red
magenta
brown
light gray
dark gray
light blue
light green
light cyan
light red
light magenta
yellow
white
renk tablosu:
3. ÇALIŞMA SORUSU
Bellekte dikdörtgen db 4,5 şeklinde 2 baytlık sayı bulnmaktadır. İlk sayı yatay, ikinci sayı dikey
uzunluğu belirtecek şekilde ‘*’ karakterlerinden oluşan bir dikdörtgen çizin.
2013-2014 Bahar Dönemi
Öğr. Gör. Dr. Muhammed ÜNAL
Arş. Gör. Ebru AYDOĞAN
Arş. Gör. Mehmet AYAN
BM 310 Mikroişlemciler Dersi Laboratuvar Raporu
Öğrenci No:
Tarih:___/___/_____
Adı Soyadı :
Asistan Onayı:
Şube:
Ön Çalışma Sorusu Cevabı (Laboratuvar Öncesinde Doldurulacaktır)
Kod
Açıklama
1. ___________________________________
_________________________________________
2. ___________________________________
_________________________________________
3. ___________________________________
_________________________________________
4. ___________________________________
_________________________________________
5. ___________________________________
_________________________________________
6. ___________________________________
_________________________________________
7. ___________________________________
_________________________________________
8. ___________________________________
_________________________________________
9. ___________________________________
_________________________________________
10. __________________________________
_________________________________________
11. __________________________________
_________________________________________
12. ___________________________________
_________________________________________
13. ___________________________________
________________________________________
13. ___________________________________
________________________________________
14. ___________________________________
________________________________________
15. ___________________________________
________________________________________
2013-2014 Bahar Dönemi
Öğr. Gör. Dr. Muhammed ÜNAL
Arş. Gör. Ebru AYDOĞAN
Arş. Gör. Mehmet AYAN
Laboratuvarın Konusu(Laboratuvar Sırasında Doldurulacaktır)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
İşlem Adımları (Laboratuvar Sırasında Doldurulacaktır)
Kod
Açıklama
1. ___________________________________
_________________________________________
2. ___________________________________
_________________________________________
3. ___________________________________
_________________________________________
4. ___________________________________
_________________________________________
5. ___________________________________
_________________________________________
6. ___________________________________
_________________________________________
7. ___________________________________
_________________________________________
8. ___________________________________
_________________________________________
9. ___________________________________
_________________________________________
10. __________________________________
_________________________________________
11. __________________________________
_________________________________________
12. ___________________________________
_________________________________________
13. ___________________________________
________________________________________
14. ___________________________________
________________________________________
15. ___________________________________
________________________________________
16. ___________________________________
________________________________________
17. ___________________________________
________________________________________
18. ___________________________________
________________________________________
19. ___________________________________
________________________________________
2013-2014 Bahar Dönemi
Öğr. Gör. Dr. Muhammed ÜNAL
Arş. Gör. Ebru AYDOĞAN
Arş. Gör. Mehmet AYAN
20. ___________________________________
________________________________________
21. ___________________________________
________________________________________
22. ___________________________________
________________________________________
23. ___________________________________
________________________________________
24. ___________________________________
________________________________________
25. ___________________________________
________________________________________
26. ___________________________________
________________________________________
27. ___________________________________
________________________________________
28. ___________________________________
________________________________________
29. ___________________________________
________________________________________
30. ___________________________________
________________________________________
Laboratuvar Sonuçları (Laboratuvar Sonunda Doldurulacaktır)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Kazanımlar (Laboratuvar Sonunda Doldurulacaktır)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2013-2014 Bahar Dönemi
Öğr. Gör. Dr. Muhammed ÜNAL
Download

1.ön çalışma sorusu 2.ön çalışma