ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET LİSESİ
ÖSYS
ÖLÇME, SEÇME VE
YERLEŞTİRME SİSTEMİ
2014-2015
ANKARA
2015 ÖSYS
BİRİNCİ AŞAMA:
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)
YGS BAŞVURU TARİHİ : OCAK 2015
SINAV TARİHİ : 15 MART 2015
TESTLER VE SORU SAYILARI:
TÜRKÇE TESTİ
TEMEL MATEMATİK TESTİ
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
 Tarih
:15
 Coğrafya :12
 Felsefe : 8
 Din Kült. : 5
FEN BİLİMLERİ TESTİ
Fizik
: 14
Kimya
: 13
Biyoloji : 13
TOPLAM
SINAV SÜRESİ
: 40 Soru
: 40 Soru
: 40 Soru
: 40 Soru
: 160 Soru
: 160 Dakika
BİRİNCİ AŞAMA (YGS) PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI ( % olarak)
PUAN
TÜRÜ
TÜRKÇE
SOS.BİL.
YGS - 1
20
10
40
30
YGS - 2
20
10
30
40
YGS - 3
40
30
20
10
YGS - 4
30
40
20
10
YGS - 5
37
20
33
10
YGS - 6
33
10
37
20
TEMEL
MAT.
FEN BİL.
Birinci Aşama:
Yükseköğretime Geçiş Sistemi (YGS)
 YGS puan değerleri ve aralıkları: En küçüğü 100,
en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacak.
 Birinci Aşama (YGS) Taban Puanları ve
Sağlayacağı Haklar:
Taban Puan–1 (140 puan) : Önlisans programları ile
açıköğretim programlarını tercih etme hakkı.
II. Taban Puan–2 (180 puan): İkinci aşama sınavlara
katılma hakkı.
III. Taban Puan–3 (180 puan): 4 yıllık yüksekokul
statüsünde olan programları tercih etme hakkı.
I.
2015-ÖSYS -İkinci AşamaLisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
LYS Başvuru Tarihi: Nisan 2015
1- Matematik Bilimleri Sınavı (LYS-1)
2- Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)
3- Edebiyat, Coğrafya Sınavı (LYS-3)
4- Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)
5- Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)
MATEMATİK BİLİMLERİ SINAVI
1- MATEMATİK BİLİMLERİ SINAVI (LYS-1)
14 Haziran 2015 (Pazar)
TEST ADI
SORU SAYISI
SÜRE (dakika)
MATEMATİK
50
75
GEOMETRİ
ANL.GEO.
TOPLAM
22
30
8
80
60
135 dk.
FEN BİLİMLERİ SINAVI
2- FEN BİLİMLERİ SINAVI (LYS-2)
20 Haziran 2015 (Cts.)
TEST ADI
SORU SAYISI
SÜRE (dakika)
FİZİK
30
45
KİMYA
30
45
BİYOLOJİ
30
45
TOPLAM
90
135 dk.
EDEBİYAT, COĞRAFYA-1 SINAVI
3- EDEBİYAT, COĞRAFYA-1 SINAVI (LYS-3)
21 Haziran 2015 (Pazar)
TEST ADI
SORU SAYISI
SÜRE (Dakika)
EDEBİYAT
56
85
COĞ.-1
24
35
TOPLAM
80
120 dk.
SOSYAL BİLİMLER SINAVI
4- SOSYAL BİLİMLER SINAVI (LYS-4)
13 Haziran 2015 (Cts.)
TEST ADI
SORU SAYISI
SÜRE (dakika)
TARİH
44
65
COĞRAFYA-2
14
20
FELSEFE
GRUBU
PSİKOLOJİ
8
SOSYOLOJİ
8
MANTIK
8
DİN K. ve AHL. BİL.
8
TOPLAM
90
24
50
135 dk.
YABANCI DİL SINAVI
5- YABANCI DİL SINAVI (LYS-5)
14 Haziran 2015 (Pazar) (Öğleden sonra)
TEST ADI
SORU SAYISI
SÜRE (dakika)
Y.DİL
80
120 dk.
MF GRUBU PUAN TÜRLERİ
Testlerin Ağırlıkları ( % olarak )
Puan
Türü
YGS
MAT.
FEN
Türkçe
( 40 )
Tem.Mat.
( 40 )
Sos. Bil.
( 40 )
Fen Bil.
( 40 )
Mat.
( 50 )
Geo.
( 30 )
Fiz.
( 30 )
Kim.
( 30 )
Biyo.
( 30 )
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
MF-1 PUAN
MF-2 PUAN
MF-3 PUAN
MF-4 PUAN
TÜRÜ :
TÜRÜ :
TÜRÜ :
TÜRÜ :
Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Programları.
Fen Ağırlıklı Temel Bilim Programları.
Sağlık Bilimleri Programları.
Mühendislik ve Teknik Programları.
TM GRUBU PUAN TÜRLERİ
Testlerin Ağırlıkları ( % olarak )
YGS
Puan
Türü
EDEBİYAT,COĞ.-1
MAT.
Türkçe
( 40 )
Tem.
Mat.
( 40 )
Sos. Bil.
( 40 )
Fen Bil.
( 40 )
Mat.
( 50 )
Geo.
( 30 )
Edeb.
( 56 )
Coğ-1
( 24 )
TM-1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM-2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10
TM-1 PUAN TÜRÜ: Matematik Ağırlıklıdır (İktisat, İşletme,Maliye,Bank., Finans, vb.)
TM-2 PUAN TÜRÜ: Matematik İle Türkçe-Edebiyat Eşit Ağırlıklıdır. (Hukuk,
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Ulus. İlişkiler, Öğretmenlik Prog. vb.)
TM-3 PUAN TÜRÜ: Türkçe-Edebiyat Ağırlıklıdır
(Felsefe, Psikoloji, PDR, Sosyoloji vb.)
TS GRUBU PUAN TÜRLERİ
Testlerin Ağırlıkları ( % olarak )
EDEBİYAT,COĞ.
YGS
Puan
Türü
SOSYAL BİL.
Türkçe
( 40 )
Tem.
Mat.
( 40 )
Sos. Bil.
( 40 )
Fen Bil.
( 40 )
Edb.
( 56 )
Coğ.1.
( 24 )
Tar.
( 44 )
Coğ-2
( 16 )
Fel.Gr
( 30 )
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
TS-1 PUAN TÜRÜ : İletişim ve Sosyal Programlar
TS-2 PUAN TÜRÜ : Dil (Türkçe-Edebiyat) ve Tarih Programları
YABANCI DİL GRUBU PUAN TÜRLERİ
Testlerin Ağırlıkları ( % olarak )
Puan
Türü
YABANCI DİL.
YGS
Türkçe
( 40 )
Tem. Mat.
( 40 )
Sos. Bil.
( 40 )
Fen Bil.
( 40 )
Yabancı Dil
( 80 )
DİL-1
15
6
9
5
65
DİL-2
25
7
13
5
50
DİL-3
48
7
20
5
20
DİL-1 PUAN TÜRÜ : Fransızca, İngilizce ve Almanca
Yabancı Dil Programları
DİL-2 PUAN TÜRÜ : Batı Dilleri Programları
DİL-3 PUAN TÜRÜ : Doğu Dilleri Programları
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP)
ÖĞRENCİNİN LİSE KADEMESİNDE
TÜM DERSLERDEN ALDIĞI YILSONU PUANLARINA GÖRE;
OKUL,
HER BİR ÖĞRENCİNİN DİPLOMA DERECESİ’Nİ (D.D) BELİRLER.
ÖSYM,
HER BİR ÖĞRENCİ İÇİN DİPLOMA DERECESİNİ 5 İLE ÇARPARAK
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANINI (OBP) HESAPLAR.
ÖSYM,
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANINI (OBP) 0.12 KATSAYISI İLE
ÇARPARAK PUAN TÜRLERİNE EKLER VE YERLEŞTİRME PUANI
OLUŞTURULUR.
ÖSS BAŞARI SÜRECİ
Lise programını düzenli çalışarak ve
öğrenerek ilerlemek
YGS VE LYS
ÖNCESİ
Doğru alan seçmeli dersleri seçmek
Yüksek diploma derecesi (OBP)
Düzenli ve programlı ÖSS’ye hazırlık
YGS VE LYS
SINAV PERFORMANSI
LYS SONRASI
DOĞRU VE AKILCI TERCİH
Download

ÖSYS Sistem - Özel Tevfik Fikret Okulları